Projekt “Osnaživanjem stručnjaka do uspješne integracije azilanata”

Projekt “Osnaživanjem stručnjaka do uspješne integracije azilanata” provodi Hrvatska udruga socijalnih radnika u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Split.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Fonda za azil, migracije i integracije Europske unije (LINK).

Cilj projekta je pridonijeti boljoj integraciji osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom u život zajednice, kao i pridonijeti njihovom aktivnom sudjelovanju u društvenom i političkom životu u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi i Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti te najvišim međunarodnim i europskim standardima.

Projektom su predviđena 4 modula edukacije (Pravni položaj osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom, Obveze sustava socijalne skrbi u svezi ostvarivanja prava osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom, studije slučaja i Kulturološke osobitosti zemalja iz kojih dolaze osobe pod međunarodnom zaštitom) koje će se održati u Zagrebu, Rijeci, Osijeku, Spiltu, Karlovcu, Varaždinu, Požegi i Zadru i obuhvatit će ukupno 200 stručnih radnika- 25 osoba po radionici.

Osim edukacija projektom je predviđeno I studijsko putovanja u Češku za 30 osoba kao dobar model prihvata I rada s azilantima.

Ukupna vrijednost projekta je 760.551,02 HRK , a razdoblje provedbe je od 09.08.2019. do 09.02.2021.