II. Simpozij: “Izvaninstitucijski oblici skrbi”

1583

U organizaciji Hrvatske udruge socijalnih radnika, u Zadru je od 9. do 11. svibnja 2005.g. održan II. simpozij socijalnih radnika pod naslovom “Izvaninstitucijski oblici skrbi” pod pokroviteljstvom:

 • gospođe Jadranke Kosor, potpredsjednice Vlade RH i ministrice obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti,
 • Saborskog odbora za rad, socijalnu politiku i zdravstvo,
 • Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi,
 • Zadarske županije i
 • Grada Zadra.

Simpozij je organiziran u cilju poticanja nadležnih tijela na prepoznavanje i prihvaćanje izvaninstitucijskih oblika skrbi kao alternative postojećim, institucijskim oblicima te kako bi se progovorilo o perspektivama i ulozi socijalnih radnika u izvaninstitucijskim oblicima skrbi, sve u želji za unaprjeđenjem kvalitete života osoba kojima je potrebna tuđa pomoć.

Simpoziju se odazvalo 430 sudionika iz cijele Hrvatske, uglavnom socijalnih radnika. Ipak, simpozij je bio otvoren i drugim strukama koje pridonose izvaninstitucijskom obliku skrbi pa je i među izlagačima, uz socijalne radnike (kojima je simpozij bio usmjeren) bilo profesora psihologije, doktora medicine, pedagoga, viših medicinskih sestara, defektologa i sociologa.

Tematske cjeline:

 1. Izvaninstitucijsko zbrinjavanje osoba s invaliditetom;
 2. Zbrinjavanje djece i mladeži u izvaninstitucijskim oblicima skrbi;
 3. Starije i nemoćne osobe u izvaninstitucijskim oblicima skrbi;
 4. Udomiteljstvo u urbanim sredinama i izvaninstitucijska skrb za duševne bolesnike.

Velik broj sudionika i široko područje djelovanja socijalnih radnika pozivaju na veći angažman članova Hrvatske udruge socijalnih radnika u iniciranju i organiziranju novih stručnih skupova. Naime, možda će upravo to pomoći promicanju struke u društvu te ćemo češćim susretima i razmjenom iskustava i dobre prakse prestati govoriti o vlastitom identitetu, a više pažnje usmjeriti našim korisnicima, kvaliteti rada i prezentiranju tog rada široj javnosti.

Organizacijski odbor: Tatjana Katkić Stanić, Višnja Prebeg, Katarina Radat, Ines Vrban, Mirjana Zvekić
Programski odbor: Marinka Bakula-Anđelić, Ana Butković, Meri Gatin, Dragutin Keserica, Marija Pletikosa, Branka Sladović Franz, Nino Žganec

ZAKLJUČCI:

 1. Izvaninstitucijski oblici skrbi razvijaju se u organizaciji građanskih udruga i ustanova socijalne skrbi na području cijele Hrvatske. Uz deinstitucionalizaciju potrebno je provesti i decentralizaciju socijalne skrbi.
 2. Na razini Centara za socijalnu skrb potrebno je oformiti specijalizirane timove stručnjaka za udomiteljstvo, a u svrhu prevencije izdvajanja djece unaprijediti kvalitetu provođenja mjere nadzora nad izvršenjem roditeljske skrbi.
 3. Na razini Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi potrebno je oformiti stručnu radnu skupinu koja bi na temelju iskustava iz prakse i rezultata hrvatskih istraživanja koordinirala niz različitih inicijativa u smjeru razvoja udomiteljstva te promovirala i poticala druge oblike izvaninstitucionalne skrbi. U tom smislu, podržavamo Zakon o udomiteljstvu te potičemo zakonsku regulaciju vikend smještaja i smještaja tijekom školskih praznika.
 4. Prije smještaja izvan vlastite obitelji nužno je ispitati potrebe korisnika te realne mogućnosti skrbi i u skladu s tim osmisliti ciljanu i planiranu intervenciju koja podrazumijeva stvarni izbor najboljeg oblika skrbi. Razvijanjem drugih izvaninstitucionalnih oblika skrbi omogućuje se realan izbor i participacija korisnika u intervencijama socijalne skrbi.
 5. I nadalje je prisutna potreba zbrinjavanja korisnika u institucionalnom smještaju uz poboljšanje omjera broja stručnjaka u odnosu na broj korisnika i poboljšanje kvalitete života u ustanovama.
 6. Edukacija i supervizija stručnjaka treba biti kontinuirana. Izražena je potreba za objavljivanjem zbornika radova s ovog simpozija, s obzirom na raznolikost i kvalitetu izlaganja koja su obuhvatila znanstveno-istraživačke, praktične i projekte aktivnosti, a kako bi se njihova primjena proširila na područje cijele Hrvatske.