Naslovnica Aktualnosti

Poziv na izbornu Skupštinu HUSR-a

0 335

Poštovani,

pozivamo vas na izbornu sjednicu Skupštine Hrvatske udruge socijalnih radnika koja će se održati dana 9. listopada 2019. godine u hotelu Sheraton u Zagrebu s početkom u 17 sati.

DNEVNI RED

 1. Otvorenje Skupštine
 2. Izbor Radnog predsjedništva, zapisničara, ovjerovatelja zapisnika i verifikacijskog povjerenstva
 3. Izvještaj Verifikacijskog povjerenstva/utvrđivanje kvoruma Skupštine
 4. Usvajanje predloženog dnevnog reda
 5. Izvješće o radu HUSR-a u proteklom razdoblju ( predsjednica HUSR-a)
 6. Financijsko izvješće HUSR-a u proteklom razdoblju i predstavljanje financijskog plana za 2020.godinu (tajnica HUSR-a)
 7. Izvješće Nadzornog odbora ( predsjednica Nadzornog odbora)
 8. Izvješće Etičkog povjerenstva ( predsjednica Etičkog povjerenstva)
 9. Izvješće regionalnih udruga o aktivnostima u proteklom razdoblju
 10. Rasprava i usvajanje izvješća, programa rada i financijskog plana
 11. Donošenje odluke o pristupanju Udruge socijalnih radnika Vukovarsko-srijemske županije u HUSR
 12. Davanje razrješnice tijelima HUSR-a
 13. Izbor Izbornog povjerenstva
 14. Utvrđivanje liste kandidata za tijela HUSR-a
 15. potvrđivanje članova Upravnog odbora u skladu s Statutom
 16. Predstavljanje kandidata za Nadzorni odbor i Etičko povjerenstvo
 17. Predstavljanje kandidata za Likvidatora
 18. Predstavljanje kandidata za predsjednika uz utvrđivanje postojanja plana i programa rada i podrške 3 regionalne udruge članice u skladu sa člankom 28. Statuta HUSR-a
 19. Izbor kandidata za tijela HUSR-a
 20. Izvješće Izbornog povjerenstva o rezultatima glasovanja
 21. Potvrđivanje izabranih kandidata
 22. Riječ novoizabrane predsjednika/ice HUSR-a
 23. Razno
 24. Zatvaranje Skupštine

 

PREDSJEDNICA HUSR-a
Štefica Karačić, dipl.soc.radnica

POZIV