Zajedno do uspjeha

1245

Hrvatska udruga socijalnih radnika u okviru mjeseca borbe protiv alkoholizma 2003. godine započela je provođenje programa prevencije ovisnosti o alkoholu pod nazivom “Zajedno do uspjeha“.

U okviru tog Programa organizirana su tri okrugla stola:
Socijalni radnici i liječnici u rješavanju problema pijenja i liječenja ovisnika o alkoholu“, 4. prosinca 2003. god. – Obrtnički dom Zagreb
Socijalni radnici i liječnici u rješavanju problema pijenja i liječenja ovisnika o alkoholu“, 3. veljače 2004. god. – Crveni križ Split
Tretman alkoholizma u djelatnosti socijalne skrbi“, 14. prosinca 2004. god. – Tribine Grada Zagreba

Okrugli stol je organiziran u partnerstvu s Udrugom za rad s ovisnicima o alkoholu KRENI, Gradskim uredom za zdravstvo, rad i socijalnu skrb Grada Zagreba te Centrom za socijalnu skrb Zagreb.

ZAKLJUČCI:
“Tretman alkoholizma u djelatnosti socijalne skrbi”
Zagreb, 14. prosinca 2004. god. – Tribine Grada Zagreba
Na temelju prezentiranih stručnih radova kao i Zakonske obveze sustava socijalne skrbi doneseni su sljedeći zaključci:

  • U daljnjem radu na reorganizaciji sustava socijalne skrbi predlažemo da se radi na organiziranju sustava socijalne skrbi u okviru kojega će biti omogućeno dosljedno provođenje tretmana alkoholizma putem Savjetovališta i Oglednih klubova liječenih alkoholičara pri Centrima za socijalnu skrb, odnosno u Gradu Zagrebu pri svakom Uredu Centra za socijalnu skrb Zagreb.
  • Potrebitim se vidi u reorganizaciji poslova socijalnog rada voditi računa o oslobađanju socijalnih radnika administrativnih poslova te time im dati veću mogućnost bavljenja stručnim dijelom rada od čega se jedan dio treba odnositi na rad s klijentima s problemom ovisnosti o alkoholu.
  • Potrebitim vidimo zapošljavanje stručnog djelatnika specijaliziranog za rad s ovisnicima u okviru postojećeg Savjetovališta za brak i obitelj Centra za socijalnu skrb Zagreb.
  • Potrebitim se vidi, u Centrima socijalne skrbi, a u Gradu Zagrebu, pri svakom, Uredu Centra za socijalnu skrb Zagreb, zapošljavanje stručnjaka koji će se baviti problematikom alkoholizma do stvaranja uvjeta za formiranje specijaliziranog tima za rad s ovisnicima o alkoholu.
  • U svrhu kvalitetnog i učinkovitog tretmana alkoholizma u sustavu socijalne skrbi potrebno je detaljno istražiti direktne troškove socijalne skrbi koji su nastali usljed tretiranja posljedica alkoholizma kroz oblike skrbi i pomoći ovisnicima o alkoholu kao što su smještaj u socijalno-zdravstvene ustanove, udomiteljske obitelji, odobravanje socijalnih pomoći (jednokratne pomoći, pomoći za uzdržavanje) i slično.
  • Na temelju provedenih detaljnih istraživanja o problematici alkoholizma u sustavu socijalne skrbi potrebno je kontinuirano donositi planove, mjere i programe prevencije i suzbijanja alkoholizma.
  • Kontinuirano provoditi senzibiliziranje djelatnika za problematiku alkoholizma putem kontinuirane izobrazbe djelatnika o problematici alkoholizma.
  • Potrebno je poticati uključivanje socijalnih radnika iz Centara za socijalnu skrb u rad postojećih Klubova liječenih alkoholičara.
  • Potrebitim vidimo uspostavljanje i razvijanje aktivne suradnje Centara za socijalnu skrb s drugim institucijama, bolnicama, ustanovama, udrugama, koje se bave problemom alkoholizma.
  • Potrebitim se vidi podržavanje, od strane nadležnih institucija Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti te Županijskih, odnosno Gradskih ureda zdravstva i socijalne skrbi, vaninstitucionalnih oblika tretmana alkoholizma koji se provode kroz neprofitne udruge i organizacije građana.