Radionica: “U potrazi za profesionalnim integritetom”

670

Hrvatska udruga socijalnih radnika je dana 22.03.2019. godine u Slavonskom Brodu organizirala održavanje edukativne radionice na temu „U potrazi za profesionalnim integritetom“. Radionica  je održana povodom Međunarodnog dana i tjedna socijalnog rada na temu „Promicanje važnosti ljudskih odnosa“. Na radionici je sudjelovalo 19 socijalnih radnika zaposlenih u CZSS Slavonski Brod, Uredu državne uprave, općoj bolnici i dr.

Voditeljice edukativne radionice bile su izv.prof.dr.sc. Olja Družić Ljubotina i doc.dr.sc. Marijana Kletečki Radović, socijalne radnice sa Studijskog centra socijalnog rada, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Na radionici se problematiziralo koliko su socijalni radnici u današnjem vremenu svjesni svog profesionalnog identiteta te koliko su u mogućnosti djelovati u skladu s njime i njegovati vrijednosti na kojima on počiva. Kroz interaktivan rad, povela se diskusija o tome koje bi bile karakteristike socijalnog radnika s jasnim profesionalnim integritetom, koji su elementi profesionalnog integriteta, na kojoj je razini naše profesionalno samopouzdanje i samopoštovanje te u kojoj mjeri socijalni radnici u današnjem vremenu obavljaju profesionalnu praksu (ili mogu obavljati profesionalnu praksu) u skladu sa svojim profesionalnim vrijednostima te aktivno i slobodno zastupaju interese profesije, kao i interese svojih korisnika. Brze društvene promjene, nepouzdani zakonski okviri, nesuglasje između socijalnih politika usmjerenih na osobe s invaliditetom, djecu, mlade, siromašne, odnosno specifičnih nacionalnih strategija s jedne strane te zakonskih okvira i (ne)realnih mogućnosti/resursa u zajednici usmjerenih na podršku korisnicima, stavljaju socijalne radnike poziciju propitivanja osnovnih vrijednosti socijalnog rada i onog što bi profesionalna praksa socijalnog rada trebala biti. Stoga je ova edukativna radionica imala za svrhu i cilj propitati mogućnosti izgradnje profesionalnog identiteta i integriteta u zadanim društvenim okolnostima i osnažiti socijalne radnike za profesionalno zastupanje.