Priopćenje HUSR-a na inicijativu “spasi me”

1140

Potaknuti brojnim komentarima i objavama na društvenim mrežama o djelovanju socijalnih radnika u slučajevima obiteljskog nasilja dužni smo ukazati na rizike i moguće posljedice ishitrenih inicijativa (spasime) s namjerom da se stanje promijeni/popravi, ali koje pokazuju suštinsko nepoznavanje sustavu socijalne skrbi i dostignutih standarda zaštite posebno osjetljivih socijalnih skupina.

Hrvatska udruga socijalnih radnika oštro se protivi pristranom i subjektivnom komentiranju rada centara za socijalnu skrb u slučaju obiteljskog nasilja. Javne prosudbe o „lošem„ radu socijalnih radnika utemeljene na anonimnim i jednostranim komentarima, te osobnoj netrpeljivosti pojedinih osoba iz javnog života ne mogu i neće doprinijeti boljoj zaštiti žrtava obiteljskog nasilja, nego samo osobnoj promidžbi nekih pojedinaca. Pri tome svakako treba imati u vidu da„ borba„ protiv nasilja nasilnom komunikacijom nije uvjerljiva i ne može postići dobre učinke.

Poznato je da sustav socijalne skrbi zajedno s drugim službama (policija, zdravstvo, pravosuđe, obrazovanje, civilni sektor) ima važnu ulogu u prevenciji i tretmanu žrtava nasilja. Nadležnost, odgovornost i djelovanje socijalne službe u slučaju obiteljskog nasilja jasno je definirana pozitivnim propisima i standardima stručnog rada utemeljenim na suvremenim znanstvenim spoznajama. Protokoli o postupanju u slučaju nasilja u obitelji godinama su implementirani u našu stručnu praksu, a izrada Plana sigurnosti ili smještaj u sklonište kada je to potrebno sastavni su dio neposrednog rada sa žrtvama nasilja. Ograničenja i prepreka u ovom kao i drugim područjima djelatnosti je puno i s njima se suočavamo godinama (nedovoljan broj stručnjaka, loši uvjeti rada, nedostatni resursi zaštite )

Međutim, unatoč tome stručnjaci centra za socijalnu skrb predano i odgovorno pomažu svakoj osobi koja je izložena obiteljskom nasilju ili nekom drugom obliku zlostavljanja. O tome jasno govore dostupni podaci o broju prijavljenih slučajeva nasilja u obitelji i opsegu i vrstama poduzetih intervencija u centrima za socijalnu skrb koje se odnose na ove korisnike.

Fenomen obiteljskog nasilja, njegov opseg i oblici vrlo je složen i težak problem za svaku osobu, obitelj i cijelo društvo. Zato je važno da zajedno, svako iz svoje perspektive učinimo najviše što možemo i što je potrebno da se nasilje spriječi a žrtve adekvatno zaštite i što je jednako važno da se počinitelji nasilja brzo i primjereno sankcioniraju ali i da im pomognemo da usvoje nenasilne oblike ponašanja. Za to je potreban integriran pristup, koordinirano i brzo djelovanje svih resora i dovoljan broj stručnjaka za rad u ovom iznimno osjetljivom i izazovnom  području djelatnosti, ali i  podrška  i  povjerenje  naših građana .

Napadi, uvrede, optužbe i hajka na socijalne radnike kao „dežurne krivce„ za neka loša rješenja u ovom području djelatnosti ne mogu unaprijediti zaštitu žrtava nasilja, ali snažno utječu na lošu  percepciju  centra za socijalnu skrb u javnosti.

Hrvatska udruga socijalnih radnika podržava svaku dobru inicijativu koja može doprinijeti poboljšanju zaštite žrtava obiteljskog nasilja ili promijeniti stavove javnosti prema ovom fenomenu, kao i  konstruktivnu kritiku na naš rad.

Međutim, nikako ne prihvaćamo direktno miješanje nestručnjaka u stručni rad socijalnih radnika. Očekivanja i namjere osoba koje nemaju stručne kompetencije da kao članovi radnih skupina i na druge načine kreiraju djelovanje sustava socijalne skrbi ponižavajuće je i apsolutno neprihvatljivo za svakog socijalnog radnika. Prihvaćanje takvih prijedloga na najvišim razinama izaziva zabrinutost i nezadovoljstvo cijele profesionalne zajednice koja s pravom očekuje pojašnjenja odgovornih i jasan odgovor na pitanja: Tko će i kako ubuduće definirati standarde stručnog  rada  u djelatnosti socijalne skrbi? Hoćemo li  postati statisti  u vlastitom filmu?

Uvjereni kako je to naš zajednički interes pozivamo resorno ministarstvo i druge nositelje vlasti da žurno poduzmu potrebne mjere u cilju zaštite digniteta profesije socijalnog rada i cijele djelatnosti socijalne skrbi.

predsjednica HUSR-a
Štefica Karačić