Mišljenje HUSR-a o javnom prosvjedu “Mijenjajmo sustav zajedno”

1058

Poštovane kolegice i  kolege,

Hrvatska udruga socijalnih radnika je dana 20.03.2019. godine zaprimila dopis od strane Udruge socijalnih radnika Splitsko- dalmatinske županije u kojem nas pozivaju da im pružimo podršku na javnom prosvjedu koji organiziraju s Sindikalnom podružnicom Centra za socijalnu skrb Split dana 30.03.2019. godine u Zagrebu, Trg Nevenke Topalušić 1. Pod nazivom „Mijenjajmo sustav zajedno“.

Istog dana obavljen je razgovor s predstavnicom suorganizatora prosvjeda koja je potvrdila odluku Udruge socijalnih radnika Splitsko-dalmatinske županije da se prosvjed održi, pri čemu nismo dobili niti osnovne informacije o načinu održavanja prosvjeda, ključnim zahtjevima, osobama koje će voditi najavljeni skup, daljnjim očekivanjima i planovima organizatora te mogućim  pregovaračima.

U kontaktu s predsjednikom Hrvatske komore socijalnih radnika i predsjednicom Sindikata zaposlenih u djelatnosti socijalne skrbi saznala sam da su i ove organizacije pozvane da podrže prosvjed, bez prethodnog dogovora ili sudjelovanja u njegovoj pripremi.

Obzirom da je člankom 29. Statuta Hrvatske udruge socijalnih radnika propisano da Upravni odbor (a ne predsjednik) donosi odluku o informiranju članstva i javnosti, te potiče, provodi i prati aktivnosti utvrđene programom rada HUSR-a poziv na javni prosvjed je dana 21.3.2019. dostavljen na uvid tijelima HUSR-a (Upravni, Nadzorni i Izvršni odbor, te Etičko povjerenstvo HUSR-a).

Zatraženo je da žurno dostave svoje mišljenje o ovom pozivu kako bi zauzeli zajednički stav i na vrijeme informirali članove naše udruge o odluci HUSR-a.

U odgovorima koje smo zaprimili istaknuta je potreba jačeg zajedničkog zalaganja strukovnih organizacija za  zaštitu digniteta profesije, unaprjeđenje kvalitete socijalnog rada i cijelog sustava socijalne skrbi kroz konstruktivan dijalog s ministricom i drugim predstavnicima vlasti, uz sudjelovanje predstavnika regionalnih udruga.

Također je izraženo žaljenje zbog činjenice da regionalna udruga Splitsko-dalmatinske županije nije postupila u skladu sa Statutom HUSR-a i kroz legalnu proceduru omogućila DA  ZAJEDNO MIJENJAMO SUSTAV.

HUSR-a pozdravlja svaku, pa i privatnu inicijativu usmjerenu prema poboljšanju statusa socijalnih radnika i kvalitete sustava socijalne skrbi u Hrvatskoj. Stoga kao krovna organizacija socijalnih radnika uvažavamo nastojanje da se ubrzaju promjene u sustavu socijalne skrbi za koje se i sami sustavno zalažemo.

Aktivnosti HUSR-a usmjerene prema zaštiti digniteta profesije, razvoju djelatnosti i unaprjeđenju kvalitete socijalnog rada kao i cijelog sustava socijalne skrbi davno su prepoznate  i pozitivno vrednovane u stručnim i drugim krugovima.

Prepreka i izazova u procesu promjena je jako  puno i zato vjerujemo da ih možemo postići samo zajedničkim djelovanjem.

Također želimo podsjetiti da je djelovanje Hrvatske udruge socijalnih radnika definirano Statutom i drugim aktima  koji obvezuje  sve njene članice.

Budući da je odluka Udruge socijalnih radnika Splitsko-dalmatinske županije donesena jednostrano bez usaglašavanja  i odluke Upravnog odbora HUSR-a nismo u  mogućnosti podržati ovaj javni prosvjed.

Pri tome poštujemo pravo svakog socijalnog radnika da u svoje osobno ime donese odluku o sudjelovanju na prosvjedu.

     

Predsjednica HUSR-a
Štefica Karačić