PROJEKT:  m-Aktiv – mentorstvom i aktivacijom do integracije

1012

Hrvatska  udruga  socijalnih radnika  sudjeluje  kao  partner  u provedbi  EU projekta  pod nazivom :    m-Aktiv – mentorstvom i aktivacijom  do  integracije.

Nositelj  projekta je  Institut za razvoj  tržišta rada.
Projekt se financira  sredstvima  Europske unije iz  Europskog socijalnog fonda.
PT1: Ministarstvo  za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu  politiku
PT2:  Hrvatski  zavod za zapošljavanje

Cilj projekta  je ublažavanje  negativnih posljedica nezaposlenosti i socijalne isključenosti korisnika prava na  Zajamčenu  minimalnu  naknadu.

Jačanje  kapaciteta  stručnjaka  koji rade  s nezaposlenim  osobama  u svrhu unaprjeđenja usluga  povezanih s pristupom tržištu rada  i socijalnim  uključivanjem.

Trajanje projekta: lipanj 2018. do lipnja 2020. godine.

Područje provedbe: Virovitičko-podravska, Brodsko-posavska, Sisačko-moslavačka, Vukovarsko-srijemska, Osječko-baranjska i Bjelovarsko-bilogorska  županija.

Suradnici na projektu: centri za socijalnu skrb,  zavodi  za  zapošljavanje, organizacije  civilnog društva,  jedinice lokalne samouprave.

Korisnici: 60 nezaposlenih osoba i 60 stručnjaka / predstavnika  OCD, CZSS, HZZ,  JLS  (po 10  korisnika  i 10  stručnjaka  sa područja  svake  županije).

Projektom će se osigurati  odabir korisnika, karijerno savjetovanje, usavršavanje i  socijalno mentorstvo za korisnike  ZMN, te će se oformiti neformalna mreža socijalnih mentora  kroz razvoj  programa i edukaciju  stručnjaka.

Opis projekta: Projekt je zamišljen  kao razrada  primjenjivog modela socijalnog mentorstva  na lokalnoj razini i u direktnom radu s korisnicima. Pripremom programa/modela  pružanja usluge  kao i pripremom programa edukacije  osigurati će se detaljni  hodogram  i upute  primjenjive u svim lokalnim sredinama u sklopu rada  organizacija  civilnog društva ili institucija  koje rade s korisnicima  zajamčene  minimalne  naknade (centar za socijalnu skrb  i  Zavod za zapošljavanje).  Uspješno osmišljen i proveden projekt koji uključuje i pilot testnu fazu  će predstavljati dobru praksu  za  implementaciju  socijalnog mentorstva u  redovnu praksu.

Sudionici edukacije (socijalni radnici  CZSS ,  savjetnici HZZ, predstavnici JLS  i OCD-a) će stečena znanja i vještine  pružanja usluge  socijalnog mentorstva  primjenjivati i dalje u svom  radu s nezaposlenim  i socijalno isključenim osobama.

Edukacija  stručnjaka/socijalnih radnika  uključenih  u projekt  biti će bodovana od strane  Hrvatske  komore socijalnih radnika.

Edukacijom  trenera  za trenere  osigurati će se  prijenos znanja i vještina  za  pružanje  usluge  socijalnog mentorstva  na  ovim i  drugim  područjima RH.

Stručna  i druga  javnost  biti će informirana o projektu, njegovim  učincima i prednostima socijalnog mentorstva  kao modela  stručnog rada s radno sposobnim korisnicima novčanih naknada na Okruglim  stolovima  koji će biti organizirani  na  području provedbe  projekta.