Natječaj za dodjelu nagrada Hrvatske udruge socijalnih radnika

1237

Povjerenstvo za dodjelu nagrada Hrvatske udruge socijalnih radnika raspisuje Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada HUSR-a za 2018. godinu.

Temeljem čl.2. Pravilnika o dodjeli nagrada HUSR-a zaprimati će se prijave za:

 1. Godišnju nagradu Jakov Kudrić
 2. Plaketu HUSR-a 
 • Godišnja nagrada Jakov Kudrić dodjeliti će se u tri kategorije, i to:
 1. socijalnom radniku/ci koji/a je svojim stručnim i/ili znanstvenim radom osobito doprinjeo/la ili doprinosi razvoju i afirmaciji profesije socijalnog rada
 2. ustanovi socijalne skrbi koja se istaknula kvalitetom socijalnih usluga ili inovativnošću svojih programa u interesu korisnika
 3. udruzi civilnog društva koja se istaknula kvalitetom socijalnih usluga ili inovativnošću svojih programa u interesu korisnika.

Za Godišnju nagradu Jakov Kudrić kandidirati se mogu  socijalni radnici, ustanove socijalne skrbi ili udruge civilnog društva.

Prijave za Godišnju nagradu podnose se Povjerenstvu za dodjelu nagrada HUSR-a. 

 • Plaketa HUSR-a

Dodijeliti će se na prijedlog Upravnog odbora regionalnih udruga socijalnim radnicima, ustanovama socijalne skrbi, udrugama civilnog društva, jedinicama lokalne/područne ili regionalne samouprave čiji je rad prepoznat kao opće dobro i od posebnog značaja, a njihovo djelovanje doprinosi razvoju i afirmaciji profesije socijalnog rada.

Prijave  za  Plaketu HUSR-a podnose se regionalnim  udrugama. Upravni  odbor regionalne udruge  predlaže  svoje kandidate  za dodjelu Plakete HUSR-a Povjerenstvu za dodjelu  nagrada HUSR-a.

Svaka regionalna udruga  može  kandidirati do 3  fizičke osobe i 3  pravne osobe, između kojih će biti izabrana 1 fizička i 1 pravna osoba za dodjelu Plakete HUSR-a.

Kriteriji za dodjelu Godišnje nagrade i Plakete HUSR-a su:

 • iznimni rezultati u teorijskom i/ili praktičnom radu na pojedinom području djelovanja;
 • objavljena, prikazana, izložena, izvedena ili na drugi način prezentirana i nagrađivana ostvarenja;
 • uživanje ugleda uzornog stručnjaka i djelatnika, ustanove, udruge ili jedinice regionalne/lokalne samouprave.

Nagrade će se dodijeliti ako dostignuća udovoljavaju stručnim, etičkim i drugim standardima struke, ako proizlaze iz profesionalnih obveza te dodatnog rada i zalaganja.

Prijedlog za dodjelu nagrada HUSR-a mogu podnijeti pojedinci, regionalne udruge, ustanove socijalne skrbi, udruge civilnog društva, jedinice lokalne/područne ili regionalne samouprave.

Prijedlog za dodjelu nagrada mora sadržavati:

 • Uz dopis s prijedlogom i obrazloženjem za kandidata:
  • Životopis (uključuje podatke o školovanju, stručnoj spremi, zaposlenju)
  • Pisane materijale o napredovanju u struci i uspjesima na radnom mjestu
  • Dokaz o znanstvenom i stručnom doprinosu (radovi, publikacije)
  • Preporuke i mišljenja relevantna za dodjelu nagrade.
 • Uz dopis s prijedlogom i obrazloženjem za kandidaturu ustanove socijalne skrbi , udruge civilnog društva, jedinice lokalne/područne ili regionalne samouprave:
  • Radnu biografiju
  • Pisane materijale i dokaze o postignutim uspjesima, kvaliteti socijalnih usluga i realizaciji inovativnih programa ciljanih interesima korisnika
  • Preporuke i mišljenja relevantna za dodjelu nagrade.

Nepotpuni prijedlozi i prijedlozi podneseni nakon isteka roka neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijedloga je do 31. siječnja 2019. godine.

Članovi regionalnih udruga socijalnih radnika svoje prijedloge za Plaketu HUSR-a  podnose svojoj matičnoj udruzi , a prijedloge za Godišnju nagradu  Jakov Kudrić podnose direktno Povjerenstvu za dodjelu nagrada  HUSR-a.

Regionalne  udruge socijalnih radnika, te druge fizičke i pravne osobe prijedloge podnose Povjerenstvu za dodjelu nagrada, Hrvatska udruga socijalnih radnika, Draškovićeva 27, 10 000 Zagreb u zatvorenoj omotnici s napomenom „PRIJEDLOG ZA DODJELU NAGRADA HUSR-a – NE OTVARAJ“.

Pravilnik o dodjeli nagrada Hrvatske udruge socijalnih radnika možete preuzeti OVDJE.