Naslovnica Aktualnosti

Poziv na stručni skup: “Integrirani odgovor na nasilje prema ženama – Što možemo učiniti više?”

0 167

Pozivamo Vas da se aktivno uključite u raspravu o unapređenju  integriranog pristupa u pružanju podrške i pomoći ženama žrtvama partnerskog nasilja, koji se spominje u poglavlju II., „Integrirane politike i prikupljanje podataka“, Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Tribina će se održati u utorak 13. studenoga 2018., od 12.30-14.00 sati, na Tribini Grada Zagreba, Kaptol 27.

Izraz “integrirani pristup” odnosi se na pristup sprečavanju nasilja nad ženam i nasilja u obitelji utemeljen na ljudskim pravima koji se naziva “pristup tri P”, a koji istodobno uključuje sprečavanje, zaštitu i procesuiranje (prevention, protection, prosecution).

Važno nam se čini podijeliti dosadašnja iskustva u tom smislu, te ideje za unapređenje prakse integriranja postojećih usluga za žene izložene nasilju i tretmana počinitelja u cilju zaustavljanja nasilja.

Pozvani izlagači su:

  1. dr.sc. Dean Ajduković, Društvo za psihološku pomoć, član Upravnog odbora Work With Perpetrators – European Network (WWP – EN)
  2. sc. Maja Mamula – koordinatorica „Ženske sobe“
  3. Dubravka Vujnović Radaković, prof. psiholog-psihoterapeut; provoditeljica psihosocijalnog tretmana za počinitelje nasilja u obitelji
  4. Tanja Brozić Perić, dipl.iur; ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zagreb

Moderatorica: mr.sc. Željka Barić, ravnateljica Doma „Duga-Zagreb“

Veselimo se vašem dolasku i doprinosu radnoj atmosferi u cilju donošenja prvih zaključaka o integriranom odgovoru na nasilje prema ženama nakon ratifikacije Istanbulske konvencije. Stručni skup organizira se kao jedna od aktivnosti u međunarodnoj kampanji protiv nasilja nad ženama vođenoj od krovne organizacije WWP – EN, čije članice su oganizacije iz zemalja EU, koje provode tretman počinitelja i/ili pružaju usluge za žene izložene nasilju u cilju zaustavljanja nasilja. Dom „Duga-Zagreb i DPP su aktivne članice WWP-EN.

Članove strukovnih komora molimo da ovaj poziv upute prema svojim Komorama kako bi ostvarili moguće bodove.

ORGANIZATORI
Dom „Duga-Zagreb“ i
Društvo za psihološku pomoć

POZIV