Naslovnica Aktualnosti

Poziv na redovnu godišnju skupštinu HUSR-a

0 1037

Poštovani,

pozivamo Vas na godišnju sjednicu Skupštine Hrvatske udruge socijalnih radnika koja će se održati dana 17.10.2018. godine u 18.00 sati u Hotelu Histria u Puli i predlažemo sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Otvaranje Skupštine
 2. Izbor Radnog predsjedništva, zapisničara, ovjerovitelja zapisnika i verifikacijskog povjerenstva
 3. Izvještaj Verifikacijskog  povjerenstva / utvrđivanje kvoruma Skupštine
 4. Usvajanje predloženog dnevnog reda
 5. Izvješće o radu HUSR-a u proteklom razdoblju (predsjednica HUSR-a)
 6. Financijsko izvješće HUSR-a u proteklom razdoblju (tajnica HUSR-a)
 7. Izvješće Nadzornog odbora HUSR-a (predsjednica Nadzornog odbora)
 8. Izvješće Etičkog povjerenstva (predsjednica povjerenstva)
 9. Izvješća regionalnih udruga o aktivnostima u proteklom razdoblju
 10. Rasprava i usvajanje izvješća
 11. Plan rada HUSR-a u narednom razdoblju
 12. Financijski plan HUSR-a za 2019. godinu
 13. Rasprava i usvajanje plana rada i financijskog plana HUSR-a
 14. Donošenje odluke o  dodjeli počasne nagrade Tatjana Marinić
 15. Razno
 16. Zatvaranje Skupštine

 

PREDSJEDNICA HUSR-a
Štefica Karačić, dipl. socijalna radnica