Naslovnica Aktualnosti

Obavijest i poziv na suradnju – PROJEKT „m-Aktiv – mentorstvom i aktivacijom do integracije”

0 995

Hrvatska  udruga  socijalnih radnika  sudjeluje  kao  partner  u provedbi  EU projekta  pod nazivom:
m-Aktiv – mentorstvom i aktivacijom  do  integracije.

Nositelj  projekta je  Institut za razvoj  tržišta rada.
Projekt se financira  sredstvima  Europske unije iz  Europskog socijalnog fonda.
PT1: Ministarstvo  za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu  politiku
PT2:  Hrvatski  zavod za zapošljavanje

Cilj projekta je ublažavanje negativnih posljedica nezaposlenosti i socijalne isključenosti korisnika Zajamčene minimalne  naknade.

Jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s nezaposlenim osobama u svrhu unaprjeđenja usluga  povezanih s pristupom tržištu rada  i socijalnim uključivanjem.

Trajanje projekta: lipanj  2018. do lipnja 2020. godine.

Prodručje provedbeVirovitičko-podravska, Brodsko-posavska, Sisačko-moslavačka, Vukovarsko-srijemska, Osječko-baranjska i Bjelovarsko-bilogorska  županija.

Suradnici na projektu: centri  za socijalnu skrb,  zavodi za zapošljavanje, organizacije  civilnog društva,  jedinice lokalne samouprave.

Korisnici: 60 nezaposlenih  osoba  i  60  stručnjaka / predstavnika  OCD, CZSS, HZZ ,  JLS  (po 10  korisnika  i 10  stručnjaka  sa područja  svake  županije).

Projektom će se osigurati odabir korisnika, karijerno savjetovanje, usavršavanje i  socijalno mentorstvo za korisnike ZMN, te će se oformiti neformalna mreža socijalnih mentora  kroz razvoj  programa i edukaciju  stručnjaka.

Opis projekta: Projekt je zamišljen  kao razrada  primjenjivog modela socijalnog mentorstva  na lokalnoj razini i u direktnom radu s korisnicima.  Pripremom programa/ modela  pružanja usluge  kao i pripremom programa edukacije  osigurati će se detaljni  hodogram  i upute  primjenjive u svim lokalnim sredinama u sklopu rada  organizacija civilnog društva ili institucija  koje rade s korisnicima  zajamčene  minimalne  naknade (centar za socijalnu skrb  i  Zavod za zapošljavanje ). Uspješno osmišljen i proveden projekt koji uključuje i pilot testnu fazu će predstavljati dobru praksu za implementaciju socijalnog mentorstva u redovnu praksu.

Sudionici edukacije  ( socijalni radnici  CZSS,  savjetnici HZZ, predstavnici JLS  i OCD-a)  će stečena znanja i vještine  pružanja usluge  socijalnog mentorstva  primjenjivati i dalje u svom  radu s nezaposlenim  i socijalno isključenim osobama.

Edukacija  stručnjaka / socijalnih radnika  uključenih  u projekt  biti će bodovana od strane  Hrvatske  komore socijalnih radnika.

Edukacijom  trenera  za trenere  osigurati će se  prijenos znanja i vještina  za  pružanje  usluge  socijalnog mentorstva  na  ovim i  drugim  područjima  RH .

Stručna  i druga  javnost  biti će informirana o  projektu, njegovim   učincima i  prednostima  socijalnog mentorstva  kao modela  stručnog rada s radno sposobnim korisnicima  novčanih naknada  na Okruglim  stolovima  koji će biti organizirani  na području provedbe  projekta.

Pozivamo  zainteresirane  stručnjake  (ravnatelje  centara za socijalnu skrb,  predstavnike  regionalnih udruga  socijalnih radnika  i drugih  OCD,  socijalne  radnike  koji neposredno rade s radno sposobnim korisnicima  ZMN)  da se uključe u provedbu projekta  na  svome  području.

Za prijavu  i  dodatne  informacije  možete  nas kontaktirati na:

mail:  husr@zg.t-com.hr ; tel: 01 4550 757; mob: 098 229 167  tajnica Petra Škrnjug
mail:  steficakaracic@yahoo.com; mob: 099 692 9334

Predsjednica  HUSR-a: Štefica  Karačić