Naslovnica Aktualnosti

IX. Konferencija socijalnih radnika s međunarodnim sudjelovanjem – poziv na predkonferenciju “Razvoj obiteljske medijacije u sustavu socijalne skrbi u Hrvatskoj”

0 561

17.10.2018. od 9,30. do 13,30
Park Plaza Histria Pula

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na predkonferenciju IX. Konferencije socijalnih radnika koja će biti posvećena temi obiteljske medijacije. Skup pod nazivom “Razvoj obiteljske medijacije u sustavu socijalne skrbi u Hrvatskoj” održati će se 17. listopada 2018. u Puli, u hotelu Park Plaza Histria od 9.30 do 13.30 sati. Konferenciju organiziraju Hrvatska udruga socijalnih radnika i Hrvatsko društvo za obiteljsku medijaciju u suradnji sa Poslijediplomskim specijalističkim studijem obiteljske medijacije Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Na poludnevnoj predkonferenciji sudionici će imati priliku za razmjenu dosadašnjih iskustava u razvoju obiteljske medijacije u sustavu socijalne skrbi u Hrvatskoj. Analizirat će se postojeća praksa obiteljske medijacije, pitanja kompetencija obiteljskih medijatora kao i etike u obiteljskoj medijaciji te će se raspravljati o izazovima s kojima se susreću obiteljski medijatori u svakodnevnom radu u sustavu socijalne skrbi.

Plenarna predavanja održati će prof.dr.sc. Branka Sladović Franz i prof.dr.sc. Marina Ajduković.

Konferencija je namijenjena obiteljskim medijatorima, stručnjacima iz sustava socijalne skrbi koji rade s obiteljima i u svom radu se susreću s obiteljskim sukobima, polaznicima poslijediplomskih studija iz područja socijalnog rada i obiteljske medijacije te svima onima koji su zainteresirani za razvoj obiteljske medijacije u sustavu socijalne skrbi.

Aktivno sudjelovanje u radu Predkonferencije moguće je prijavom sažetka za izlaganje u trajanju od 15 minuta.  Prijava sažetka treba sadržavati: ime i prezime autora, naslov rada, tri do pet ključnih riječi, kratak sadržaj izlaganja s naznačenim ciljem, najvažnije rezultate i zaključke koji će biti prezentirani (do 250 riječi). Ukoliko se radi o radu u koautorstvu molimo Vas da podcrtate ime i prezime osobe koja će izlagati rad.

Sažetak treba poslati na mail vanja.branica@pravo.hr

  • Rok za zaprimanje sažetaka je 1.07.2018. godine. Radovi zaprimljeni nakon tog roka neće se razmatrati.
  • Rok za odgovore Programskog odbora je 15.07.2018.

Predkonferencija je prijavljena strukovnim komorama radi bodovanja za stručno usavršavanje.

Svi se sudionici trebaju prijaviti i uplatiti kotizaciju.

Obrazac za prijavu za sudjelovanje na Predkonferenciji preuzmite OVDJE.

Popunjeni obrazac molimo poslati na e-mail adresu: husr@zg.t-com.hr

Iznos kotizacije:

Uplate do 15.09.2018.
Sa izlaganjem 300,00  kn
Bez izlaganja 350,00  kn

 

Uplate od 15.09.2018.
S izlaganjem 350,00 kn
Bez izlaganja 400,00 kn

 

Iznos kotizacije uplaćuje se na račun HUSR-a uz opis plaćanja Predkonferencija obiteljske medijacije.

 

PROGRAMSKI ODBOR PREDKONFERENCIJE

Branka Sladović Franz, Kristina Urbanc, Suzana Svetić, Gordana Stolfa.

 

MJESTO ODRŽAVANJA

Park Plaza Histria Pula, Verduella 17, 52 100 Pula

 

REZERVACIJA SMJEŠTAJA

A.T.I. d.o.o.
Zadarska 15, 52100 Pula
Fax: +385 (0)52 217644
Tel: +385 (0)52 223400
Mob: +385 91 4440046

Za rezervaciju smještaja molimo ispunite OBRAZAC ZA REGISTRACIJU te ga pošaljite na adresu natasa@ati.hr
Za sve eventualne upite u vezi smještaja molimo da se obratite na navedene kontakte agencije.
 
Opise ponuđenih izleta možete pogledati OVDJE
 

KONTAKT OSOBE:
Vanja Branica, vanja.branica@pravo.hr
Petra Škrnjug
Tajnica Hrvatske udruge socijalnih radnika
tel: 01 4550 757
mob: 098 229 167
e-mail: husr@zg.t-com.hr

 

Prof. dr. sc. Branka Sladović Franz
Predsjednica Programskog odbora