Naslovnica Aktualnosti

IX. Konferencija socijalnih radnika s međunarodnim sudjelovanjem – poziv na predkonferenciju “Razvoj obiteljske medijacije u sustavu socijalne skrbi u Hrvatskoj”

0 2605

17.10.2018. od 9,00 do 13,00 sati, Park Plaza Histria Pula

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na predkonferenciju IX. Konferencije socijalnih radnika koja će biti posvećena temi obiteljske medijacije. Skup pod nazivom “Razvoj obiteljske medijacije u sustavu socijalne skrbi u Hrvatskoj” održat će se 17. listopada 2018. u Puli, u hotelu Histrija od 9.00  do 13.00 sati. Konferenciju organiziraju Hrvatska udruga socijalnih radnika i Hrvatsko društvo za obiteljsku medijaciju u suradnji sa Poslijediplomskim specijalističkim studijem obiteljske medijacije Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Na poludnevnoj predkonferenciji sudionici će imati priliku za razmjenu dosadašnjih iskustava u razvoju obiteljske medijacije u sustavu socijalne skrbi u Hrvatskoj. Analizirat će se postojeća praksa obiteljske medijacije, pitanja kompetencija obiteljskih medijatora kao i etike u obiteljskoj medijaciji te će se raspravljati o izazovima s kojima se susreću obiteljski medijatori u svakodnevnom radu u sustavu socijalne skrbi.

Konferencija je namijenjena obiteljskim medijatorima, stručnjacima iz sustava socijalne skrbi koji rade s obiteljima i u svom radu se susreću s obiteljskim sukobima, polaznicima poslijediplomskih studija iz područja socijalnog rada i obiteljske medijacije te svima onima koji su zainteresirani za razvoj obiteljske medijacije u sustavu socijalne skrbi.

Predkonferencija je prijavljena strukovnim komorama radi bodovanja za stručno usavršavanje.

Svi se sudionici trebaju prijaviti i uplatiti kotizaciju.

Za konferenciju se možete prijaviti preko stranice Hrvatske udruge socijalnih radnika www.husr.hr ili popunjavanjem obrasca i slanjem na vanja.branica@pravo.hr

Ukoliko sudjelujete samo u radu predkonferencije iznos kotizacije uplaćuje se na račun HUSR-a uz opis plaćanja Predkonferencija obiteljske medijacije.   

Ukoliko sudjelujete u radu konferencije socijalnih radnika tada se sudjelovanje na predkonferenciji ne plaća.

Iznos kotizacije (samo za sudjelovanje na predkonferenciji):

Uplate do 15.09.2018.
Sa izlaganjem 300,00  kn
Bez izlaganja 350,00  kn

 

Uplate od 15.09.2018.
S izlaganjem 350,00 kn
Bez izlaganja 400,00 kn

 

Iznos kotizacije za konferenciju socijalnih radnika:

Uplate do 15.09.2018. Članovi HUSR-a Ostali Studenti preddiplomskih i diplomskih studija/umirovljenici/nezaposleni/vježbenici
Sa izlaganjem 1.000,00 kn 1.400,00 kn Bez kotizacije
Bez izlaganja 1.250,00 kn 1.600,00 kn

 

Uplate od 15.09.2018. Članovi HUSR-a Ostali Studenti prediplomskih i diplomskih studija/umirovljenici/nezaposleni/vježbenici
Sa izlaganjem 1.250,00 kn 1.600,00 kn Bez kotizacije
Bez izlaganja 1.500,00 kn 1.850,00 kn

 

PROGRAMSKI ODBOR PREDKONFERENCIJE
Branka Sladović Franz, Kristina Urbanc, Suzana Svetić, Gordana Stolfa.

PROGRAM

MJESTO ODRŽAVANJA
Park Plaza Histria Pula, Verduella 17, 52 100 Pula

REZERVACIJA SMJEŠTAJA
A.T.I. d.o.o.
Zadarska 15, 52100 Pula
Fax: +385 (0)52 217644
Tel: +385 (0)52 223400
Mob: +385 91 4440046

KONTAKT OSOBE:
Vanja Branica, vanja.branica@pravo.hr
Petra Škrnjug
Tajnica Hrvatske udruge socijalnih radnika
tel: 01 4550 757
mob: 098 229 167
e-mail: husr@zg.t-com.hr

 

Prof. dr. sc. Branka Sladović Franz
Predsjednica Programskog odbora