Izvješće Istarske udruge socijalnih radnika o obilježavanju Svjetskog dana socijalnog rada 2018.

U cilju obilježavanja Svjetskog dana socijalnog rada 2018. godine Istarska udruga socijalnih radnika organizirala je prigodne aktivnosti, koje su bile uglavnom edukativnog karaktera.

Dana 22.3.2018. Udruga je organizirala stručni skup na temu „Uloga socijalnog rada u upravljanju društvenim promjenama i korištenju sredstava Europskog socijalnog fonda“.

Prezentaciju na ovu temu održala je Nives Radeljić mag. socijalnog rada, a skupu je prisustvovalo 50 socijalnih radnika iz cijele Istarske županije. Skup je održan u Puli, a trajao je 2 sata i 30 minuta.

Prezentacija je obuhvatila više manjih tematskih cjelina:

  • Strateške odrednice reformskih procesa u sustavu socijalne skrbi zasnovanih na zaštiti ljudskih prava i EU načelima društvene uključenosti
  • Izazovi u praksi socijalnog rada
  • Planiranje kao metodološki pristup u području socijalnog rada i kao odgovor na izazove u praksi

Nakon prezentacije više sudionika se uključilo u diskusiju o aktualnom trenutku u kojem se nalazi socijalni rad i potrebi bolje prezentacije u javnosti. Prepoznata je i važnost proaktivnog djelovanja i korištenja EU fondova kao dodatnog resursa za razvoj usluga za kojima postoji potreba u lokalnoj zajednici. Također, pokazalo se važnim uključivanje drugih dionika i zajedničko djelovanje posebno na lokalnoj i županijskoj razini.

Istog dana organiziran je i svečani dio obilježavanja Svjetskog dana socijalnog rada. Uz pratnju kustosa Arheološkog muzeja Istre dr. Željka Ujčića, posjećene su značajnije kulturne znamenitosti grada Pule, a nakon toga slijedio je zajednički ručak i druženje u pršutarni OPG Buršić u Vodnjanu.

23.03.2018. u skladu s već unaprijed iskazanim interesom kolega za detaljnijom edukacijom iz područja izrade projektnih prijedloga organizirana je jednodnevna radionica u na temu „Projektno planiranje i korištenje EU fondova“.

Radionicu je održala Nives Radeljić, mag. socijalnog rada. Radionici je prisustvovalo 20 kolega i kolegica, predstavnici/ce centara za socijalnu skrb i ustanova za smještaj korisnika s područja Istre te predstavnici/ce Istarske županije.

Motivacija za organizaciju ove radionice proizašla je iz činjenice da je Ministarstvo za demografiju, obitelj, socijalnu politiku i mlade, u ovom periodu raspisalo poziv za dostavu projektnih prijedloga za ESF u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020.  „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici“ i da dio kolega ima ideje koje bi željeli ostvariti kroz kvalitetan projektni prijedlog.

Za sudionike je edukacija bila motivirajuća i mišljenja su da bi sveobuhvatna edukacija zainteresiranim socijalnim radnicima i drugim stručnjacima u sustavu socijalne skrbi omogućila razvoj potrebnih novih usluga i korištenje EU fondova, što u ovom području nedostaje kao praksa.

Edukacije su održane uz financijsku podršku HUSR-a.

Tijekom dana održana je redovita godišnja Skupština Udruge na kojoj je usvojeno godišnje izvješće o radu.