Osvrt na edukaciju “Zamke komunikacije”

U cilju obilježavanja Svjetskog dana socijalnog rada 2018. godine Udruga socijalnih radnika grada Slavonskog Broda, u suradnji s Hrvatskom udrugom socijalnih radnika organizirala je dana 21.03.2018.godine edukaciju na temu značaja komunikacije u profesionalnim odnosima, pod nazivom „Zamke komunikacije“.

Edukaciju je vodila Gordana Daniel, dipl. socijalna radnica, a održana je u prostorima Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod, u vremenu od 13 do 15,30 sati,

Edukaciji je prisustvovalo ukupno 34 stručnjaka, od toga trideset (socijalnih radnika, pravnika, defektologa) iz Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod, tri  iz Centra za pružanje usluga u zajednici „Kuća sretnih ciglica“ i jedna socijalna radnica iz Grada Sl. Broda.

Opći cilj edukacije bio je osnažiti stručnjake usvajanjem novih znanja potrebnih za kvalitetniji i efikasniji stručni rad. Kroz izabrane sadržajne cjeline željelo se prisutne stručnjake podsjetiti na značajke komunikacijskog procesa, usmjeriti ih na promišljanje vlastitih komunikacijskih obrazaca i prepoznavanje komunikacijskih zamki u svakodnevnom radu.

Zbog kompleksnosti sadržaja cijele edukacije na temu „Zamke komunikacije“ te predviđenog vremena trajanja od 2,5 sati, bilo je nužno iz cjelokupnog sadržaja izabrati nekoliko relevantnih sadržajnih cjelina. Slijedom toga je u predviđenom vremenu prezentiran sljedeći teoretski okvir:

 • Komunikacija u profesionalnom okruženju
 • Predrasude o komunikaciji
 • Zakoni komunikacije
 • Sadržajni i odnosni aspekti komunikacije (Model „4 jezika i 4 uha“)
 • Oblici komunikacije (verbalna- neverbalna komunikacija)- kako ih prepoznati; koje su njihove značajke i zamke, koliko smo svjesni svog načina komuniciranja?
 • Proksemija i njen značaj u definiranju komunikacijskih odnosa
 • Šumovi, prepreke i najčešće greške u komunikaciji
 • Preduvjeti uspješne interpersonalne komunikacije
 • O komunikacijskim vještinama (aktivno slušanje, asertivnost („Ja“ poruke)
 • Pravila dobre komunikacije
 • Sokratova tri sita

Način rada tijekom edukacije bazirao se na prezentaciji teoretskog okvira uz aktivno uključivanje prisutnih i poticanje interakcije u razmjeni informacija, vlastitih iskustava i zapažanja.

Metode rada:

 • Iskustvena vježba razumijevanja (svaki sudionik individualno)
 • Iskustvena vježba „Moj komunikacijski stil“ ( u parovima)
 • Prezentacija teoretskog sadržaja
 • Razmjena iskustva (u velikoj grupi)
 • Komentari i pitanja (u velikoj grupi)
 • Poučavanje kroz priču („Priča o indijancu i kauboju“, „Tri Sokratova sita“)
 • Usmeni feed beck na edukaciju

Po završetku edukacije sudionici su iskazali svoje zadovoljstvo prezentiranim sadržajima, koje su procijenili korisnim za sebe osobno i svoj daljnji stručni rad. Iskazana je želja za nastavkom edukacije i produbljivanjem znanja iz područja komunikacije.

Obzirom da je održana edukacija dio cjelovite, višednevne edukacije moguće je nastaviti s produbljivanjem i širenjem teme, prezentacijom ostalih važnih segmenata iz područja komunikacije, kao i nizom praktičnih vježbi kojima se teoretska znanja usvajaju s ciljem razvoja komunikacijskih vještina.

Neke od daljnjih sadržajnih cjelina koje se obrađuju su:

 • komunikacijski stilovi
 • usvajanje vještina uspješne i učinkovite komunikacije
 • karakteristike kvalitetnog davanja povratne informacije, konfrontiranje
 • komunikacija u timu
 • mentorstvo i stilovi vođenja

 

U Zagrebu, 26.03.2018.

Gordana Daniel, dipl.soc.radnica