III. seminar socijalnih radnika: “Škola za roditelje”

1632

Seminar za socijalne radnike pod nazivom «Škola za roditelje» održan je u organizaciji Hrvatske udruge socijalnih radnika pod vodstvom Ilonke Filipović, dipl. soc. radnice, koja već niz godina vodi «Školu za roditelje» i «Klub uspješnih roditelja». Tijekom rada u Centru za socijalnu skrb posebnu pažnju je usmjerila na odnose u obitelji, odgoj i komunikaciju, te se u tom smjeru obrazovala i samoobrazovala. Svojim dragocjenim znanjima i iskustvom omogućila je polaznicima seminara da obogate svoje znanje i uspostave sistem edukacije roditelja u svom okruženju.

Seminar se održavao u dvije grupe. Prva se sastajala jednom tjedno tijekom 12 tjedana, a druga, budući da su njeni sudionici bili socijalni radnici koji žive izvan Zagreba, tijekom tri subote.

Edukativne radionice su obuhvatile sljedeće teme:

 • upoznavanje sa svrhom, ciljevima i pravilima edukacije;
 • nedjelotvorni i djelotvorni odgojni postupci;
 • odgoj u kontekstu RT i TI;
 • psihološke potrebe;
 • što znači biti bolji roditelj u kontekstu psiholoških potreba;
 • cjelokupno ponašanje;
 • važnost poznavanja komponenti psihološkog ponašanja u odgoju;
 • osnovni elementi kvalitetne komunikacije;
 • samopoštovanje, samopouzdanje i asertivno ponašanje;
 • motivacija;
 • kako pomoći djetetu u učenju;
 • TV i odgoj;
 • ljutnja, agresija, sukob i
 • pravila u obitelji.

Ciljevi:

 • Omogućiti socijalnim radnicima da u djelokrugu svoga rada usavrše rad s roditeljima kako bi djelotvornije pomogli u ostvarivanju roditeljske uloge i odgoja djece.
 • Pomoći socijalnim radnicima da ovladaju vještinama potrebnim za vođenje radionica «Škole za roditelje».
 • Motivirati socijalne radnike da nastave praksu «Škole za roditelje» u svojim radnim i životnim zajednicama.

Tematske radionice su sudionicima dale i osnovne smjernice o organiziranju grupe, motiviranju potencijalnih polaznika i njihovoj pripremiti za rad u grupi. Svaki sudionik je imao priliku prirediti određenu temu i prezentirati je kolegama, «razbiti tremu» i iskušati svoje ideje i kreativnost.