Naslovnica Aktualnosti

Natječaj za dodjelu nagrada Hrvatske udruge socijalnih radnika

0 756

Za dodjelu nagrada Hrvatske udruge socijalnih radnika

Povjerenstvo za dodjelu nagrada Hrvatske udruge socijalnih radnika raspisuje Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada HUSR-a za 2017. godinu.

Temeljem čl.2. Pravilnika o dodjeli nagrada HUSR-a zaprimati će se prijave za:

 1. Počasnu nagradu Tatjana Marinić
 2. Godišnju nagradu Jakov Kudrić
 3. Plaketu HUSR-a

Počasna nagrada Tatjana Marinić dodjeliti će se  osobi  koja je  u profesionalnom i/ili dobrovoljnom radu tijekom dužeg vremenskog razdoblja ostvarila posebne zasluge za djelovanje i razvitak profesije socijalnog rada.

Za Počasnu nagradu  kandidirati se može državljanin Republike Hrvatske neovisno o stručnoj spremi i profesiji koji u potpunosti ispunjava sve kriterije za dodjelu nagrade HUSR-a.

Prijave za Počasnu nagradu podnose se Povjerenstvu za dodjelu nagrada HUSR-a, a odluku o dodjeli Počasne nagrade donosi Skupština HUSR-a.

Godišnja nagrada Jakov Kudrić dodjeliti će se u tri kategorije, i to:

 1. socijalnom radniku/ci koji/a je svojim stručnim i/ili znanstvenim radom osobito doprinjeo/la ili doprinosi razvoju i afirmaciji profesije socijalnog rada
 2. ustanovi socijalne skrbi koja se istaknula kvalitetom socijalnih usluga ili inovativnošću svojih programa u interesu korisnika
 3. udruzi civilnog društva koja se istaknula kvalitetom socijalnih usluga ili inovativnošću svojih programa u interesu korisnika.

Za Godišnju nagradu Jakov Kudrić kandidirati se mogu  socijalni radnici, ustanove socijalne skrbi ili udruge civilnog društva.

Prijave za Godišnju nagradu podnose se Povjerenstvu za dodjelu nagrada HUSR-a.

Plaketa HUSR-a dodjeliti će se na prijedlog Upravnog odbora regionalnih udruga socijalnim radnicima, ustanovama socijalne skrbi, udrugama civilnog društva, jedinicama okalne/područne ili regionalne samouprave čiji je rad prepoznat kao opće dobro i od posebnog značaja, a njihovo djelovanje doprinosi razvoju i afirmaciji profesije socijalnog rada.

Prijave  za  Plaketu HUSR-a podnose se regionalnim  udrugama . Upravni  odbor regionalne udruge  predlaže  svoje kandidate  za dodjelu Plakete HUSR-a Povjerenstvu za dodjelu  nagrada HUSR-a .

Svaka regionalna udruga  može  kandidirati do 3  fizičke osobe i 3  pravne osobe za plaketu HUSR-a.

Prijedlog za dodjelu nagrada HUSR-a mogu podnijeti pojedinci, regionalne udruge, ustanove socijalne skrbi, udruge civilnog društva, jedinice lokalne/područne ili regionalne samouprave.

Prijedlog za dodjelu nagrada mora sadržavati:

Uz dopis s prijedlogom i obrazloženjem za kandidata:

 • Životopis (uključuje podatke o školovanju, stručnoj spremi, zaposlenju)
 • Pisane materijale o napredovanju u struci i uspjesima na radnom mjestu
 • Dokaz o znanstvenom i stručnom doprinosu (radovi, publikacije)
 • Preporuke i mišljenja relevantna za dodjelu nagrade

Uz dopis s prijedlogom i obrazloženjem za kandidaturu ustanove socijalne skrbi , udruge civilnog društva, jedinice lokalne/područne ili regionalne samouprave:

 • Radnu biografiju
 • Pisane materijale i dokaze o postignutim uspjesima, kvaliteti socijalnih usluga i realizaciji inovativnih programa ciljanih interesima korisnika
 • Preporuke i mišljenja relevantna za dodjelu nagrade

Rok za podnošenje prijedloga je do 31. siječnja 2018.godine. Nepotpuni prijedlozi i prijedlozi podneseni nakon isteka roka neće se razmatrati.

Članovi regionalnih udruga socijalnih radnika svoje prijedloge za Plaketu HUSR-a  podnose svojoj matičnoj udruzi, a prijedloge za Godišnju nagradu  Jakov Kudrić podnose direktno Povjerenstvu za dodjelu nagrada  HUSR-a.

Regionalne  udruge socijalnih radnika, te druge fizičke i pravne osobe prijedloge podnose Povjerenstvu za dodjelu nagrada, Hrvatska udruga socijalnih radnika, Draškovićeva 27, 10 000 Zagreb u zatvorenoj omotnici s napomenom „PRIJEDLOG ZA DODJELU NAGRADA HUSR-a- NE OTVARAJ“.

Pravilnik o dodjeli nagrada Hrvatske udruge socijalnih radnika možete preuzeti OVDJE.

VEZANI ČLANCI