IV. seminar socijalnih radnika: “Obiteljska medijacija”

1488

IV. seminar socijalnih radnika održan je u Grand hotelu Park u Dubrovniku od 19. – 21. rujna 2006. godine.

Program su partnerski izveli Društvo za psihološku pomoć – Zagreb i Hrvatska udruga socijalnih radnika, a trajao je ukupno 17 sati. Programom seminara obuhvaćen je teorijski rad i stjecanje stručnih vještina.

Obiteljska medijacija je kratkotrajni proces koji počiva na procesu rješavanja problema pregovaranjem i olakšava komunikaciju između članova obitelji u kojoj im treća osoba pomaže u identificiranju potreba, briga i strahova te osmišljavanju izvedivih i prihvatljivih rješenja sukoba kako bi se postigao zajednički sporazum.

U svim područjima socijalnog rada, u različitim organizacijskim okruženjima i s različitim korisnicima, socijalni radnici i drugi stručnjaci pomažućih zanimanja se svakodnevno suočavaju sa sukobima koji se javljaju i kao uzroci i kao posljedice različitih socijalnih problema – na društvenoj, obiteljskoj i individualnoj razini.

Tijekom izobrazbe obrađeni su sljedeći sadržaji:

 • uvod u izobrazbu za obiteljsku medijaciju – očekivanja i predznanja;
 • razumijevanje sukoba i vještine rješavanja sukoba u svakodnevnom životu;
 • osobno iskustvo i strategije ponašanja u sukobima;
 • (ne)spremnost na rješavanje sukoba;
 • uvod u obiteljsku medijaciju;
 • upotreba medijacije;
 • uloga i osobine medijatora;
 • mapa sukoba;
 • proces i sadržaji obiteljske medijacije;
 • usvajanje vještine medijacije – prva, druga, treća i četvrta faza te
 • vježbanje obiteljske medijacije.

Završavanjem navedenog programa polaznici seminara stekli su kvalifikacije za provedbu obiteljske medijacije uz redovitu superviziju.

Sadržaj seminara zasigurno je područje zanimanja pomagačkih profesija, a samim time i naše, te se može zaključiti da je organizacija seminara te tematike dragocjeno iskustvo i prilika za širenje spoznaja o obiteljskoj medijaciji, čiji je krajnji cilj primjena stečenog znanja i vještina u svakodnevnom radu socijalnih radnika.