Izvještaj o provedenoj anketi

Društvo socijalnih radnika Međimurja  je  dana 22.3.2017. organiziralo stručni skup pod naslovom „Materijalne pomoći u socijalnom radu – da ili ne?“  na kojem su izlagačice govorile o svim kontroverzama materijalnih pomoći  i socijalnog rada.  Nakon izlaganja i rasprave prisutni su ispunili anketu o tome smatraju li da se jedinstveni novčani centri trebaju uspostaviti u Uredima državne uprave, ili u centrima za socijalnu skrb.  U 26 anketnih upitnika nalazimo odgovor socijalnih radnica i radnika kako smatraju da materijalne pomoći ne spadaju u socijalni rad, dok u 8 upitnika nalazimo odgovor kako smatraju da bi jedinstveni novčani centri trebali biti ustrojeni u centrima za socijalnu skrb.

U raspravi i navodima  u anketnim upitnicima nalazimo argumente protiv materijalnih pomoći u soc. radu kao što su :

  • Poslovi oko odobrenja materijalnih pomoći predstavljaju veliki posao i troše i vrijeme i energiju stručnih radnika, koju bi oni trebali usmjeriti stručnim poslovima pomaganja korisnicima. Radi se o poslovima za koje nije potrebna ova razina stručnosti i znanja
  • Ne postoji jasna vizija rada – materijalne pomoći nisu konstruktivno usmjerene, niti socijalni radnici imaju diskrecionu ocjenu kako bi mogli voditi korisnike do nezavisnosti od socijalne pomoći, već su ukalupljene, te time ne pomažu korisnicima da izađu iz sustava socijalne pomoći
  • Većina odgovora se odnosi na to da po prirodi struke odobravanje ovakvih vrsta materijalnih pomoći ni po čemu ne spada u centre za socijalnu skrb
  • Naglašava se nedostatak stručnih radnika u centrima za poslove „pravog„ socijalnog rada, jer se dio iscrpljuje na poslovima materijalnih pomoći koji su „štancanje rješenja“

Manji dio odgovora ispitanika je glasio kako bi bilo dobro da materijalne pomoći ostanu u centrima za socijalnu skrb, ali uz uvjet da se zaposli dovoljno stručnih radnika, da to prati DOBRA aplikacija (aludirajući na prevelike nedostatke postojeće), odnosno da se formira jedinstveni novčani centar odvojen od drugog stručnog socijalnog rada, ali da centar može imati informacije o obiteljima koje su korisnici i s njima provoditi druge stručne intervencije.

Sudionici su naglašavali brojne nelogičnosti i kontradiktornosti u postojećem zakonu kojima se ne  pomaže korisnicima, već im se onemogućuje i ova posljednja instanca da imaju neku materijalnu sigurnost. Jednokratna naknade su nazvane „rak ranom sustava“ na pitanju kojih se desetljećima vode rasprave.

Nakon prikupljenih svih anketnih listića (po protoku dosta vremena), Društvo socijalnih radnika Međimurja upućuje ove zaključke strukovnoj komori i udruzi:

– sadašnji sustav materijalni pomoći ne zadovoljava potrebe korisnika, a bespotrebno opterećuje velik broj stručnih, educiranih radnika, koji obavljajući poslove odobrenja materijalnih pomoći ne obavljaju nikakvu korisnu djelatnost, ni za sustav, ni za korisnike, a osjećaju izrazito nezadovoljstvo i podcjenjivanje

– socijalne radnice i radnici smatraju da krše etički kodeks struke zbog postupaka koje su dužni provoditi u odobravanju materijalnih pomoći

– predlažu strukovnoj HKSR i HUSR da otvori raspravu o ovom pitanju, sa svim ozbiljnim argumentima, koji za sada pretežu da je pitanja odobrenja materijalnih pomoći organizirati na drugi način nego je to bilo do sada i da za tu promjenu zakonodavac mora  končano preuzeti odgovornost.

Srdačan pozdrav,

Za DSRM:

Renata Sever dipl.soc. radnica