IV. Simpozij: “Socijalni rad u zajednici”

2088

U suradnji s Udrugom socijalnih radnika Šibensko-kninske županije, u Šibeniku se od 21. do 23. listopada 2009. godine održao IV. simpozij socijalnih radnika, pod pokroviteljstvom:

 • Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi,
 • Grada Šibenika i
 • Šibensko-kninske županije.

Sponzori: Jadranska banka Šibenik i Marina Frapa Rogoznica.

Tema Simpozija odnosila se na rad socijalnih radnika u zajednici. Uključivanje socijalnih radnika u planiranje, pripremu i provođenje socijalnih akcija s ciljem postizanja dobrobiti zajednica jedan je od ciljeva profesionalnog djelovanja. Stoga je, ovim Simpozijem Hrvatska udruga socijalnih radnika željela potaknuti raspravu o socijalnom radu u zajednici kao važnom elementu djelatnosti kojim se neposredno može utjecati na kvalitetu života ljudi. Radionicama se željelo potaknuti aktivno sudjelovanje svih zainteresiranih i Simpozij učiniti mjestom za teorijsko i praktično promišljanje o djelovanju u jednom važnom i zanimljivom području socijalnog rada.

Tematske cjeline:

 1. Socijalno planiranje u zajednici,
 2. Uloga zajednice u deinstitucionalizaciji,
 3. Mogućnosti civilnog društva za rad u zajednici,
 4. Medijacija u lokalnoj zajednici,
 5. Socijalna akcija u zajednici,
 6. Socijalne mreže i lokalna zajednica,
 7. Institucije socijalne skrbi i rad u lokalnoj zajednici.

Organizacijski odbor: Ines Furda, Meri Gatin, Davorka Grbac Plavčić, Sanda Gulin, Lidija Ivić, Tatjana Katkić Stanić, Anita Vukelić, Nina Živković

Programski odbor: Dragica Bojka Gergorić, Vanja Branica, Olja Družić Ljubotina, Štefica Karačić, Marijana Kletečki Radović

ZAKLJUČCI:

 • Potrebno je poticati, educirati i osnaživati socijalne radnike za rad u zajednici.
 • U reformi sustava socijalne skrbi staviti naglasak na implementaciju socijalnog rada u zajednici.
 • Educirati socijalne radnike za korištenje specifičnih metoda rada u zajednici: socijalna procjena potreba, socijalno planiranje, medijacija, socijalna akcija, zagovaranje i dr.
 • Poticati realizaciju programa socijalne skrbi za sve vulnerabilne skupine u zajednici (programi za osnaživanje starih, osoba s invaliditetom, djece i mladih, siromašnih, ovisnika, etničkih manjina i dr.).
 • Ulagati u međusektorsku suradnju i partnerstvo u zajednici.
 • Senzibilizirati djelatnike iz jedinica lokalne samouprave za suradnju i zajedničke aktivnosti u zajednici.
 • Poticati suradnju i zajedničke projekte između organizacija civilnog društva, jedinica lokalne samouprave i sustava socijalne skrbi.
 • Poticati i podržavati razvoj socijalnih mreža u zajednici.
 • Humanitarne akcije trebaju biti prepoznate od lokalne zajednice, dobro odabrane, planirane i transparentne te je nužno o rezultatima informirati zajednicu.
 • Centar za socijalnu skrb treba imati aktivnu ulogu u angažiranju lokalne zajednice s ciljem pružanja socijalnih usluga korisnicima.
 • Promovirati profesiju putem medija obzirom na aktivnosti u zajednici.
 • Pozivati i uključivati medije u informiranje javnosti o aktualnim socijalnim problemima i izazovima u zajednici.
 • Uključiti volontere u rad i programe institucija socijalne skrbi.
 • Uključiti korisnike u donošenje odluka o potrebnim akcijama u zajednici.
 • Educirati i senzibilizirati socijalne radnike za potrebe stanovništva na područjima posebne državne skrbi te osobito poticati lokalna partnerstva i inicijative regionalnog razvitka.
 • Specificirati strategiju za sustavno uvođenje socijalnih radnika u škole.
 • Osnovati vijeće socijalnih radnika za uvođenje socijalnih radnika u vrtiće, osnovne i srednje škole.
 • Prepoznati i usmjeravati potencijale osoba s invaliditetom u njihovim socijalnim mrežama te poticati aktivno sudjelovanje i preuzimanje odgovornosti osoba s invaliditetom u njihovoj socijalnoj mreži.
 • Pristup osobno usmjerenog planiranja za osobe s invaliditetom treba biti dijelom standarda rada u sustavu socijalne skrbi i obrazovanja.
 • Proširiti sadržaj usluga izvaninstitucionalne socijalne skrbi za starije osobe te osigurati dostupnost informacija.
 • Raditi na boljem umrežavanju svih stručnjaka na razini lokalne zajednice koji su u kontaktu sa žrtvama obiteljskog nasilja.
 • Poticati bolju i češću međuresorsku suradnju kao i suradnju s lokalnom zajednicom obzirom na problematiku društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih (češći sastanci na nivou ministarstava i djelatnika međusobno).
 • Suradnju s lokalnom zajednicom, obzirom na društveno neprihvatljivo ponašanje djece i mladih, trebaju poticati ustanove i centri za socijalnu skrb.