V. Simpozij: “Volonterstvo i socijalni rad – zajedno za humanije društvo”

3100

V. simpozij socijalnih radnika, pod nazivom „Volonterstvo i socijalni rad – zajedno za humanije društvo“, održao se od 10. do 12. listopada 2011. godine u Hotelu Sheraton, Zagreb.

Simpozij je organizirala Hrvatska udruga socijalnih radnika u suradnji s Udrugom socijalnih radnika Grada Zagreba i Zagrebačke županije čime je obilježena 2011. godina kao Europska godina volontiranja proglašena od strane Vijeća Europske unije.

Simpozij je održan pod pokroviteljstvom:

 • Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi,
 • Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti,
 • Zagrebačke županije i
 • Grada Zagreba.

Sponzori: Basler osiguranje Zagreb i Vindija d.d..

Tematske cjeline:

 • Promicanje i razvijanje volonterstva u suvremenom društvu,
 • Volonterstvo kao resurs u radu s pojedinim grupama korisnika,
 • Volonterski menadžment – od ideje do realizacije,
 • Civilno društvo kao (pro)nositelj volonterstva u društvu,
 • Centri za socijalnu skrb kao organizatori volontiranja u zajednici,
 • Volonterski programi u drugim sustavima te
 • Aktualna pitanja i trendovi u socijalnom radu s djecom i obiteljima.

Organiziran je posjet Studijskom centru socijalnog rada na kojem je održan okrugli stol «Diplomski studij socijalnog rada – iskustva učenja i podučavanja dvije generacije» i Dječjoj kući Borovje.

Na Simpoziju je sudjelovalo 422 stručnjaka zaposlenih u sustavu socijalne skrbi, zdravstvu, školstvu, pravosuđu i ostalim tijelima državne uprave te regionalne i lokalne samouprave, stručnjaka iz civilnog društva i vjerskih organizacija te studenata dodiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija društveno-humanističkog usmjerenja.

Organizacijski odbor: Marijana Dumančić, Andrijana Frljak, Ines Furda, Romana Galić, Meri Gatin, Zorana Uzelac, Ljiljana Vrbić

Programski odbor: Vanja Branica, Olja Družić Ljubotina, Štefica Karačić, Jelena Matančević, Ana Miljenović

Potaknuti proglašenjem 2011. Europskom godinom volontiranja od strane Vijeća Europske unije, smatrali smo važnim zajednički promisliti o odnosu volonterstva i socijalnog rada.

Volonterstvo igra važnu ulogu u profesiji socijalnog rada od njegovih početaka budući da su upravo dobrovoljni angažman i zauzetost istaknutih pojedinaca postavili temelje budućeg razvoja profesije.

Povezanost volonterstva i socijalnog rada posebice dolazi do izražaja u suvremenom društvu, koje karakterizira pojava novih i složenijih socijalnih problema i rastuće nejednakosti koje su produbljene aktualnom ekonomskom krizom. Zbog toga, povećane su potrebe za različitim i individualiziranim oblicima socijalne podrške i skrbi, a uz državne programe sve značajnijima postaju doprinosi drugih društvenih aktera, poput privatnih inicijativa i organizacija civilnog društva. Razumijevajući navedene okolnosti, u suvremenom socijalnom radu se promiču vrijednosti zalaganja za ljudska prava, socijalnu pravdu, jačanje odgovornosti pojedinaca, grupa i zajednica. Volonterstvo, rad za opće dobro, pridonosi tim vrijednostima, izgradnji socijalnog kapitala i jačanju socijalne kohezije u društvu.

Na koji način volonteri mogu doprinijeti misiji organizacija u kojima djeluju socijalni radnici? Koliko je uopće volonterstvo integrirano u profesionalni socijalni rad? Na koje se načine veza volonterstva i socijalnog rada može ojačati?

Ovaj Simpozij bio je prilika za otvaranje dijaloga o ovim i drugim pitanjima, učenje iz dobre prakse te kreiranja zajedničkih preporuka za daljnji razvoj volonterstva i njegov snažniji doprinos praksi socijalnog rada.

ZAKLJUČCI:

 • Donijeti jedinstvenu politiku i razviti pristup na razini cijelog sustava socijalne skrbi prema pravima, obvezama i načinu uključivanja volontera.
 • Razviti protokol uključivanja volontera u sustav socijalne skrbi.
 • Inicirati edukacije u centru za socijalnu skrb o mogućnostima i načinima korištenja kapaciteta volonterskih usluga.
 • Izraditi i ponuditi programe uključivanja volontera od strane centra za socijalnu skrb, a prema njihovim potrebama.
 • Planirati strategiju promicanja volonterskih aktivnosti usmjerenih ka pojedinim kategorijama potencijalnih volontera.
 • Poticati što veću suradnju tijela lokalne zajednice i nevladinog sektora s ciljem promocije, provođenja i financiranja volonterskih aktivnosti.
 • Uvesti model inkluzivnog volontiranja u sustav socijalne skrbi s osnovnim ciljem osnaživanja korisnika kao i dobrobiti za cijelu zajednicu.
 • Organizirati orijentaciju volontera kao integralni i neophodan dio uključivanja volontera u rad ustanove.
 • Prilikom dodjeljivanja zadataka osim motivacije volontera važno je uzeti u obzir profesiju volontera i njegova osobna iskustva.
 • Uključiti temu etičkog odnosa volontera i korisnika u orijentaciju za volontere. Postavljanje granica u njihovom odnosu važno je popratiti u okviru etičkih smjernica u radu korisnika i volontera.
 • Organizirati i provoditi trening komunikacijskih vještina za određene vrste zadataka volontera.
 • Formirati poziciju asistenta koordinatora volontera, s ciljem duljeg održavanja volonterskih programa.
 • Osigurati veću učestalost supervizije u okviru Modela organiziranja volontera u sklopu ustanove socijalne skrbi.
 • Provoditi evaluaciju rada volontera u cilju osiguravanja standarda kvalitete organizacije.
 • Uključiti volontere, kada je to moguće, u politiku razvoja organizacije.
 • Razviti i koristiti postojeće priručnike i publikacije koji će specificirati kvalifikacije i odgovornosti volontera za određene zadatke u sustavu socijalne skrbi, a u tome aktivno trebaju sudjelovati socijalni radnici.
 • Razviti načine nagrađivanja volontera.