Naslovnica Aktualnosti

Priopćenje HUSR-a

0 390

Tragična smrt malog Denisa Pašića i okolnosti koje su uzrokovale ovu tragediju duboko je potresla našu profesionalnu zajednicu. Ovim putem bližnjima malog Denisa u ime Hrvatske udruge socijalnih radnika izražavamo najdublju sućut.

Ova potresna tragedija ponovno je skrenula pažnju javnosti na profesiju socijalnog rada i njenu ulogu u društvu. Svjesni vlastite profesionalne odgovornosti i uloge koju socijalni radnici imaju u zaštiti najosjetljivijih socijalnih skupina interes javnosti za ovu djelatnost vidimo prije svega kao doprinos unapređenju kvalitete socijalnih usluga i promicanju prava naših korisnika.

U tom kontekstu zalažemo se za pravovremeno i objektivno javno informiranje o stanju u djelatnosti socijalne skrbi, postignućima, učincima kao i uočenim propustima u radu socijalnih radnika i drugih stručnjaka zaposlenih u ovom sustavu.

Međutim, odlučno se protivimo svakom javnom napadu, neprimjerenom komentaru, vrijeđanju, zastrašivanju i prijetnjama socijalnim radnicima i drugim stručnjacima u djelatnosti socijalne skrbi što se u posljednje vrijeme sve češće događa osobito putem društvenih mreža.

Bez namjere da ovim priopćenjem opravdamo bilo koji profesionalni propust ili pogrešku smatramo važnim ukazati na brojne profesionalne rizike koji direktno utječu na stručnu praksu. Da bi socijalni radnici pravovremeno i uspješno reagirali na potrebe svojih korisnika potrebni su adekvatni organizacijski uvjeti. Prije svega je važno u svakoj ustanovi socijalne skrbi osigurati dovoljan broj stručnjaka, omogućiti im dodatno stručno osposobljavanje i kontinuirano osnaživanje za rad s najranjivijim socijalnim skupinama u odgovarajućim prostornim i tehničkim uvjetima. Nadalje, učinke naše prakse svakako treba promatrati i kroz očekivanja korisnika i naše mogućnosti pomaganja. Niski iznosi socijalnih naknada, njihova ciljanost, struktura i nejednaka dostupnost česti su uzroci nezadovoljstva korisnika razinom pomoći, sustavom skrbi pa i samim pomagačem, ali i niskog vrednovanja vlastite profesionalne uloge od strane pomagača.

Dodamo li tome i činjenicu da se radi o krajnje potplaćenim visokoobrazovanim stručnjacima koji su vrlo često izloženi potpuno neprimjerenom pa i nasilnom ponašanju pojedinih korisnika kao i kritikama sa svih razina, tada pitanje zaštite digniteta i prava socijalnih radnika postaje iznimno važno za cijelu profesiju.

Nažalost, resursi sustava socijalne skrbi, a osobito centara za socijalnu skrb još uvijek su ispod utvrđenih i propisanih normativa, a činjenica da u većem dijelu Hrvatske posljednjih godina kontinuirano nedostaje socijalnih radnika dodatno opterećuje praksu i utječe na kvalitetu socijalnih usluga.

Hrvatska udruga socijalnih radnika godinama ukazuje na nepovoljno stanje u djelatnosti socijalne skrbi i zalaže se za promjene koje će stabilizirati sustav, omogućiti njegov kontinuiran razvoj i praćenje učinaka stručnog rada uz uvažanje i zaštitu digniteta stručnjaka koji u njemu rade.

Mogućnosti za promjene vidimo u zajedničkom i usklađenom djelovanju resornog ministarstva i strukovnih organizacija ( Hrvatske udruge socijalnih radnika, Hrvatske komore socijanih radnika i Sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi) odnosno svih socijalnih radnika.

U nastojanju da zajedno pronađemo adekvatna rješenja pozivamo vas da svoje prijedloge,
ideje i očekivanja izložite na Tribini pod nazivom “Uloga i položaj socijalnih radnika u društvu“ koja će se održati dana 09.06.2017 . od 11.00 – 13.00 sati u Europskom domu u Zagrebu, Jurišićeva 1/I .

Ukoliko niste u mogućnosti sudjelovati na ovom skupu predlažemo da svoje prijedloge o mogućnostima poboljšanja učinkovitosti sustava socijalne skrbi i položaja socijalnih radnika dostavite u pismenom obliku na e-mail husr@zg.t-com.hr.

Predsjednica HUSR-a
Štefica Karačić, dipl. socijalna radnica

U Zagrebu,  02. lipnja  2017.