Uloga socijalnog radnika u timu rane intervencije – izazovi i mogućnosti

1342

Pozivamo vas na stručni skup koji organiziraju Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom – Zagreb“ u suradnji sa Pravnim fakultetom, Studijem za socijalni rad uz podršku Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom

Stručni skup će se održati 10. svibnja 2017. godine s početkom u 13,00 sati u konferencijskoj dvorani Dnevnog centra za rehabilitaciju djece i mladeži „Malog doma – Zagreb“ na adresi Baštijanova 1d, Zagreb.

POZIV preuzmite ovdje