Naslovnica Obavijesti

Terapija pokretom i plesom

0 582

Poslijediplomski,2-godišnji specijalistički studij Kreativne terapije, TERAPIJA POKRETOM I PLESOM na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. Studij je prvi takve vrste u Hrvatskoj i široj regiji na sveučilišnoj razini, nastao u suradnji s Medicinskim fakultetom te domaćim i stranim vrsnim predavačima i mentorima, a po sadržaju i obimu usporediv sa sličnim studijima u Europi i svijetu.

Na studij se mogu upisati kandidati s prethodno završenim diplomskim studijem umjetničkog, društveno-humanističkog ili medicinskog područja uz polaganje prijemnog ispita (audicije) koji će biti 2.12.2016. Službene prijave se primaju od 21. do 28.11.2016. Studij se sastoji od 3 grupe predmeta: medicinski, umjetnički i umjetničko-terapeutski te kliničke prakse u ustanovama partnerima, a kandidati koji su u svom prethodnom obrazovanju položili neke od predviđenih kolegija mogu tražiti oslobođenje od slušanja i plaćanja istih. Nastava se može organizirati jednom mjesečno u ovisnosti od mogućnosti studenata. Plaćanje je u ratama uz mogućnost dobivanja povoljnog studentskog kredita.