VII. Konferencija socijalnih radnika

2756

VII. Konferencija socijalnih radnika pod nazivom „Sigurna obitelj – stabilno društvo“: Obitelj u fokusu socijalnog rada u organizaciji Hrvatske udruge socijalnih radnika i pod pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske, Ministarstva socijalne politike i mladih, Grada Zagreba i Primorsko goranske županije održana je od 12. -14. listopada 2016 godine u Opatiji.

Suvremeno društvo puno je nestalnosti i brzih promjena koje dovode do širokog raspona potreba i odnosa unutar različitih obitelji (dvoroditeljskih, jednoroditeljskih, posvojiteljskih, udomiteljskih i drugih). Socijalni rad s obitelji najvećim dijelom se bavi obiteljima u riziku. Stresne i krizne situacije (nezaposlenost, siromaštvo, deložacija, ekonomska migracija i sl.) često su povezane s narušavanjem socio-ekonomskih uvjeta u obitelji. Životni događaji kao što su bolest, invaliditet, rođenje djeteta s teškoćama u razvoju, nasilje, razvod i dr., također mogu utjecati na potrebu obitelji za profesionalnom pomoći i podrškom. Uloga socijalnog rada je pružiti pomoć i podršku članovima obitelji kako bi oni kompetentnije funkcionirali i zadovoljili svoje potrebe u obiteljskom okruženju.

Ova konferencija je omogućila je razmjenu iskustava i primjera dobre prakse, dobijanje uvida u nove znanstvene spoznaje i rezultate istraživanja iz ovog tematskog područja te za otvoreno problematiziranje brojnih pitanja i pronalaženja odgovora koji će doprinijeti daljnjem razvoju kako područja socijalnog rada s obitelji tako i profesije socijalnog rada.

Plenarna izlaganja održali su stručnjaci iz područja socijalnog rada: prof.dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, izvanredni profesor Studijskog centra socijalnog rada Pravnog Fakulteta u Zagrebu i Vlasta Grgec Petroci, diplomirana socijalna radnica, obiteljski i bračni psihoterapeut, Obiteljski centar Zagreb.

Osim toga, tijekom Konferencije održan je 1 okrugli stol, 47 izlaganja , 8 radionica i 22 poster prezentacije u okviru najvažnijih tematskih cjelina kao što su:

  • Formalna podrška obiteljima
  • Obitelj i djeca s teškoćama u razvoju
  • Primjena metode savjetovanja i vođenja slučaja u radu s obiteljima
  • Obitelj i djeca u riziku od siromaštva
  • Obitelj i invaliditet
  • Djeca u skrbi
  • Obitelj i osobe starije životne dobi
  • Obitelj i razvod braka
  • Pristupi u radu s obitelji
  • Materijalna deprivacija i obitelj

Interes za ovaj stručni skup je bio iznimno velik. Sudjelovalo je oko 600 stručnjaka, prvenstveno socijalnih radnika, ali i psihologa, socijalnih pedagoga, edukacijskih rehabilitatora, pravnika i drugih stručnjaka zaposlenih u sustavu socijalne skrbi, zdravstvu, obrazovanju, pravosuđu, tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave, akademskoj zajednici, civilnim društvima, vjerskim organizacijama i drugim područjima socijalnog rada.

Na otvorenju Konferencije su sudjelovali, pomoćnica ministrice socijalne politike i mladih gđa. Maja, Vučinić Knežević, gđa. Jelena Krpan,članica Županijske skupštine Primorsko goranske županije, univ. spec. act. soc. Romana Galić izaslanica Gradonačelnika grada Zagreba, predstojnik Studijskog centra socijalnog rada u Zagrebu,prof.dr. sc. Nino Žganec i drugi uzvanici.

U kratkim govorima uzvanika istaknuta je važnost ovog skupa za profesiju socijalnog rada koji se svakodnevno suočava s posljedicama društvenih promjena i kriznim situacijama koje utječu na obitelj, pojedinca i zajednicu, ali i cijeli sustav socijalne skrbi koji je pozvan odgovoriti na potrebe obitelji i osigurati zaštitu prava i socijalnu sigurnost svake osobe.

Otvorenje je obogatio kratak filmić sa odgovorima različitih ljudi na pitanje: Što je za Vas obitelj? koji su snimile studentice Studijskog centra za socijalni rad: Damira Brunac, Kristina Majstorić i Anđela Birkić te mješoviti pjevački zbor „RONJGI“ koji je na otvorenju uz ostalo otpjevao i himnu „Lijepa naša domovino“.

Molimo sve zainteresirane da svoje primjedbe, komentare i nadopune na zaključke dostave na mail adresu husr@zg.t-com.hr