Naslovnica Aktualnosti

Priopćenje za medije

0 1435

Potaknuti brojnim neobjektivnim i tendencioznim medijskim napisima, člancima na portalima i prilozima na televiziji u posljednjih nekoliko dana, a kojima su socijalni radnici prikazani u izrazito negativnom kontekstu sukladno Protokolu o postupanju i suradnji regionalnih udruga i HUSR-a u zaštiti digniteta struke socijalnog rada, dužni smo i primorani reagirati.

Seriju negativnih događanja pokrenuli su napisi u medijima koji se odnose na postupanje Centra za socijalnu skrb Zadar u slučajevima zaštite djece. U tim napisima se senzacionalistički i neutemeljeno iznose podaci koji ne samo da narušavaju ugled profesije već i onemogućavaju socijalne radnike u obavljanju svakodnevnog posla i ostvarivanja odnosa povjerenja u radu sa najranjivijim skupinama u društvu. Ujedno potiču netoleranciju i nasilje umjesto objektivnog informiranja.

Uslijedila je lavina ružnih komentara i uvreda na internetu i društvenim mrežama, otvaranje profila „žrtve Centra za socijalnu skrb“ gdje se socijalni radnici etiketiraju, omalovažavaju, nazivaju pogrdnim imenima, te im se u konačnici prijeti nasiljem i smrću.

Ne želimo ni na koji način umanjiti važnost medija i pravo informiranja javnosti, kao i pravo ukazivanja na propuste nadležnih institucija, no ovakvo izvještavanje ozbiljno ugrožava ne samo socijalne radnike već i obitelji o kojima se izvještava, a osobito djecu .

Socijalni radnici u svom svakodnevnom radu promiču i štite prava socijalno osjetljivih skupina postupajući prije svega u skladu sa zakonom i Etičkim kodeksom struke. Već niz godina upozoravamo na rizike koji nas ograničavaju i/ili onemogućavaju u postupanju. Također, zagovaramo pravo djece na život u obitelji i razvoj usluga za obitelji u riziku na razini lokalne zajednice upravo kako bismo prevenirali i uklonili sve rizične faktore za izdvajanje djece iz obitelji.

Obitelj je ustavna kategorija, a pravo djeteta na život u obitelji i najbolji interes djeteta na prvom je mjestu prilikom postupanja službe socijalne skrbi. Intervencije centra za socijalnu skrb u području zaštite djece temelje se na sveobuhvatnoj obiteljskoj procjeni koju provodi stručni tim u sastavu : socijalni radnik, psiholog i pravnik. U tu procjenu u pravilu su uključeni i drugi stručnjaci koji imaju uvid u zdravstvene, odgojne, obrazovne i druge specifične potrebe djeteta ( liječnik, odgajatelj, učitelj i drugi ). Svaki član tima iz aspekta svoje profesije procjenjuje dijete i roditeljske kompetencije, odnosno roditeljske i obiteljske snage i rizike za brigu o djetetu.

Nakon provedene sveobuhvatne procjene zajednički se predlaže poduzimanje intervencija i mjera kojima će se uz stručnu pomoć otkloniti rizici i osnažiti roditelji za samostalnu skrb o djetetu. Roditelji su uvijek uključeni u postupak procjene i planiranje socijalnih intervencija kojima će se riješiti uočeni problemi. Oduzimanje prava roditeljima na stanovanje sa djetetom predlaže se tek kada su iscrpljene sve druge mogućnosti i nakon što su se ranije, najčešće dugotrajne mjere pomoći i podrške roditeljima pokazale neučinkovite i nesvrsishodne.

Primjera radi navodimo službene statistike Ministarstva socijalne politike i mladih koje pokazuju da je u 2015. godini poduzeto 5 515 mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta prema roditeljima i drugim osobama koje skrbe o djetetu. Od toga je u 578 slučajeva donesena sudska odluka o oduzimanju prava na stanovanje s djetetom i povjeravanje svakodnevne skrbi o djetetu drugoj osobi ili ustanovi.

Način postupanja centra za socijalnu skrb i provođenje mjera obiteljsko-pravne zaštite, a time i oduzimanje prava na stanovanje sa djecom provodi se po strogo određenom protokolu u skladu sa Obiteljskim zakonom, jedino i isključivo kada je ugrožena sigurnost, zdravlje i psihofizički razvoj djeteta. Siromaštvo i/ili loši socijalno-ekonomskih uvjeti obitelji nikada nisu jedini razlog da se dijete oduzme roditeljima. Konačnu odluku o tome kada i kome će dijete biti povjereno uvijek donosi sud. Prijedlog centra za socijalnu skrb ne obvezuje sud koji može zatražiti dodatne dokaze ( saslušanje roditelja, vještačenje i dr. ) i donijeti na kraju i drugačiju odluku.

Smatramo bitnim naglasiti da je centar za socijalnu skrb i svaki radnik u sustavu socijalne skrbi prema brojnim propisima uključujući i Pravilnik o čuvanju profesionalne tajne dužan štiti osobne podatke i privatnost svih svojih korisnika.. Time se istovremeno smanjuje i ograničava mogućnost davanja relevantnih informacija u konkretnom slučaju pa javnost često stječe pogrešan dojam o radu socijalnih radnika.

Mišljenja smo da se interesi djece u medijima mogu i moraju zaštiti postupanjem novinara u skladu s Etičkim kodeksom novinarstva koji nalaže istinito i objektivno izvještavanje. Novinari trebaju upozoravati na nepravilnosti u radu osoba ili institucija, zagovarati pozitivne promjene i zalagati se za dosljednu primjenu zakona.

Vrlo je važna uloga medija i u upozoravanju na društvene devijacije i nepravilnosti, no novinarska „sloboda“ ne bi smjela ugrožavati ljudska prava, stvarati atmosferu straha, pozivati na nasilje, netoleranciju i govor mržnje.

Kao jedan od primjera navodimo konkretan slučaj od prije nekoliko dana kada su mediji objavili osobne podatke roditelja . S obzirom da se radi o maloj sredini vrlo lako se može zaključiti identitet njihove djece koja će u svakodnevnom životu doživljavati i proživljavati posljedice ovih događaja. Djeca su na taj način obilježena i dodatno traumatizirana.

Na ovakav način, umjesto pozitivnog korektiva koji stalno potiče sustav na poboljšanje kvalitete, stvara se jaz i nepovjerenje u socijalne radnike. Pritisak na socijalne radnike stvara osjećaj nesigurnosti i povećava mogućnost profesionalne pogreške.

Hrvatska Udruga socijalnih radnika štiti i zagovara prava i dignitet profesije. Stoga osuđujemo svaki neutemeljen napad, vrijeđanje, zastrašivanje i prijetnje smrću socijalnim radnicima i svim drugim stručnjacima u djelatnosti socijalne skrbi.

Ovim putem pozivamo i nadležno ministarstvo i druge institucije da se založe za zaustavljanje hajke i nasilja nad socijalnim radnicima i drugim stručnjacima u sustavu socijalne skrbi, te da poduzmu odgovarajuće mjere zaštite službenih osoba u obavljanju svojih javnih ovlasti.

U Zagrebu, 04. Ožujka 2016.

Predsjednica HUSR-a
Štefica Karačić, dipl. socijalna radnica

O tome obavijest:
Hrvatsko novinarsko društvo