Poziv na simpozij: “Medijacija kao način rješavanja obiteljskih sporova”

1848

medijacija1Poštovana/i,

Hrvatska udruga socijalnih radnika organizira jednodnevni Simpozij pod nazivom „Medijacija kao način rješavanja obiteljskih sporova “

Simpozij će se održati 09. prosinca 2015. godine s početkom u 10.00 sati u hotelu Panorama, Trg Krešimira Ćosića 9, Zagreb.

Simpozij je namijenjen stručnjacima zaposleni u djelatnosti socijalne skrbi, pravosuđu, obrazovanju, zdravstvu, tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave, organizacijama civilnog društva, vjerskim organizacijama, medijima i svima koji žele pobliže upoznati medijaciju kao alat u rješavanju obiteljskih sporova.

Razvoj usluga za podršku djeci i obitelji na razini lokalne zajednice jedan je od prioriteta socijalne politike u Republici Hrvatskoj, dok istovremeno potrebe za pružanjem usluga u kriznim situacijama za obitelj i djecu višestruko nadilaze kapacitete centara za socijalnu skrb. U takvim okolnostima čak i usluge koje je centar za socijalnu skrb dužan pružiti nisu dostatne i zadovoljavajuće zbog nedovoljnog broja stručnjaka, preopterećenosti i konflikta uloga.

Kako je pitanje ostvarivanja sadržaja roditeljske skrbi, pravo, i roditelja i djece nemogućnost postizanja sporazuma, odnosno izostanak hitne i adekvatne intervencije s ciljem postizanja sporazuma izaziva daljnje sukobe, nove sudske postupke i ugrožava prije svega interes djece.

Stoga je cilj Simpozija prikazati prednost obiteljske medijacije kao metode djelotvornog rješavanja sporova i narušene komunikacije između članova obitelji pregovaranjem oko spornih pitanja.

Na Simpoziju će se predstaviti projekt Udruge socijalnih radnika Grada Zagreba i Zagrebačke županije i prikazati rezultati kojima je svrha razvoj obiteljske medijacije kao preporučene socijalne usluge u obiteljskim sporovima, a koja se pruža građanima u lokalnoj zajednici.

Stručni skup će biti bodovan od strane Hrvatske komore socijalnih radnikai Hrvatske psihološke komore u skladu s Pravilnikom o sadržaju, rokovima i postupku trajnog usavršavanja i provjere stručnosti.

Sudjelovanje na Simpoziju je besplatno za članove Hrvatske udruge socijalnih radnika, dok ostali sudionici plaćaju kotizaciju u iznosu od 100,00 kuna (bez PDV-a).

Molimo da ispunjenu prijavnicu dostavite najkasnije do 30. studenog 2015. na ovaj e-mail  ili na broj faksa: 01/4550 757 kako bismo Vam mogli ispostaviti račun s podacima o uplati.

S poštovanjem

Predsjednica HUSR-a
Štefica Karačić, dipl. socijalna radnica

PRIJAVNICA

PROGRAM