Tribine utorkom: “Obiteljski zakon u svjetlu najnovijih zbivanja”

Udruga socijalnih radnika Varaždinske županije organizirala je tribinu pod nazivom „Obiteljski zakon u svjetlu najnovijih zbivanja“.

Tribina je održana 3. veljače (utorak) u 18.00 sati u prostorijama Varaždinske županije, Franjevački trg 7 (velika dvorana).

Voditelj tribine bio je prof dr. sc. Nino Žganec, član Udruge socijalnih radnika Varaždinske županije, redovni predavač Pravnog fakulteta u Zagrebu, Studij socijalnog rada.

Uvodno predavanje održala je prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, predstojnica Katedre za obiteljsko pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Obiteljski zakon je donijet 6. lipnja 2014. godine na sjednici Sabora Republike Hrvatske, objavljen u Narodnim novinama 20. lipnja 2014. godine i stupio je na snagu 1. rujna 2014. godine. Istog dana je prestao važiti Obiteljski zakon iz 2003. godine.

Još u vrijeme pripreme i donošenja bio je predmet rasprave i prijepora, kako u javnosti, tako i u akademskim krugovima, a nakon što je nešto više od 4 mjeseca bio u primjeni, Obiteljski zakon je Odlukom Ustavnog suda RH suspendiran. Ustavni sud je odlučio o pokretanju postupka preispitivanja ustavnosti Obiteljskog zakona. Zbog brojnosti predlagatelja (uglavnom nevladinih organizacija i odvjetničkih ureda) i brojnosti primjedbi (ukupno 93), privremeno je obustavljena primjena Zakona, ali i izvršavanje svih pojedinačnih pravnih akata (rješenja, presuda i drugih odluka) koji su donijeti na temelju Obiteljskog zakona iz 2014. godine. Do donošenja odluke Ustavnog suda o ustavnosti osporavanih odredbi, u području obiteljskog prava primjenjivat će se Obiteljski zakon iz 2003. godine.

Izlaganjem prof. dr. sc. Dubravke Hrabar, predstojnice Katedre za Obiteljsko pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu i raspravom sudionika tribine nastojali smo doći do odgovora na pitanje da li je donošenje novog Obiteljskog zakona ili pak donošenje odluke o njegovoj suspenziji događaj koji će „isprovocirati neželjene pravne i životne posljedice za brojne članove obitelji te stvoriti konfuziju i kaos u pravosuđu“ (citat iz stručnog mišljenja Pravnog fakulteta u Zagrebu), iznijeta su mišljenja i iskustva pravnih teoretičara, na čelu s predstojnicom Katedre za obiteljsko pravo te praktičara , radnika centara za socijalnu skrb i sudaca, koji primjenjuju propise u području obiteljskog prava.

U raspravi su sudjelovali prisutni članovi Udruge socijalnih radnika Varaždinske županije, socijalni radnici i drugi stručnjaci i suradnici u sustavu socijalne skrbi, u svim drugim sustavima i u organizacijama civilnog društva, stručnjaci iz pravosuđa, odvjetnici, predstavnici vlasti i građani zainteresiranim za ovu temu.

Tribini je prisustvovalo 47 posjetitelja i sudionika u raspravi.

Ovaj skup se boduje od strane Hrvatske komore socijalnih radnika svim članovima Komore.