Izvještaj s regionalnog simpozija “Uloga socijalnih radnika u promicanju dostojanstva i vrijednosti ljudi“

Udruga socijalnih radnika Varaždinske županije, u suradnji s Društvom socijalnih radnika Međimurske županije, Udrugom socijalnih radnika Koprivničko-križevačke županije i Društvom socijalnih radnika Krapinsko-zagorske županije, održavanjem Simpozija obilježila je Svjetski dan socijalnog rada koji se u cijelom svijetu obilježava 17. ožujka 2015. godine i kojem je ove godine tema „Promicanje dostojanstva i vrijednosti ljudi“.

Regionalni simpozij
“Uloga socijalnih radnika u promicanju dostojanstva i vrijednosti ljudi“

Organizatori:
Udruga socijalnih radnika Varaždinske županije
Društvo socijalnih radnika Međimurske županije
Udruga socijalnih radnika Koprivničko-križevačke županije
Društvo socijalnih radnika Krapinsko-zagorske županije

Datum održavanja: 12.03.2015. godine
Vrijeme održavanja: 09 :00 – 16 :30 sati
Mjesto održavanja: Varaždin, Hotel Turist, Aleja Kralja Zvonimira 1

 

IZVJEŠTAJ

Cilj održavanja Simpozija je daljnje jačanje i afirmacija profesije socijalnog rada u području zaštite i promocije ljudskih prava i ljudskog dostojanstva te isticanje primjera dobre prakse koju socijalni radnici svakodnevno provode u različitim područjima svojeg rada.

Održavanje Simpozija planirano je u prostoru Palače Herzer, no zbog izuzetnog odaziva je preseljeno u veći prostor Hotela Turist.

Rad Simpozija odvijao se prema utvrđenom Programu:
9.00 – 9.30 Prijava sudionika
9.30 – 10.00 Otvorenje simpozija, pozdravne riječi gostiju
10.00 – 11.30 Izlaganja predstavnika regionalnih udruga
Prof.dr.sc. Nino Žganec : Socijalni rad – profesija usmjerena zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudi
Karolina Martinuš, dipl. soc. radnica: Identitet i integritet socijalnog rada
Kristina Frtalić, dipl. soc. radnica: Zaštita dostojanstva korisnika = zaštita dostojanstva socijalnih radnika
Renata Sever, dipl. soc. radnica: Predrasude i stereotipi u profesionalnom kontekstu socijalnog rada
11.30 – 12.00 Rasprava
12.00 – 12.30 Stanka
12.30 – 14.00 Izlaganja socijalnih radnika i socijalnih radnica s prikazima slučajeva iz prakse i rasprava:
Dijana Posavec, dipl. soc. radnica: Poticanje i osnaživanje socijalno isključenih članova našeg društva
Silvija Lise, mag. soc. rada, Dražen Čandrlić, dipl. soc. radnik, Slavko Kos, korisnik usluge smještaja: Duševna bolest – socijalno-zdravstveni problem
14.00 – 14.15 Stanka
14.15 – 16.00 Nastavak izlaganja i rasprava
Štefanija Sokač, dipl. soc. radnica: Zaštita starijih i nemoćnih osoba od nasilja
Melita Novak Ban, dipl. soc. radnica i Renata Sever, dipl. soc. radnica: Kolizija zaštite prava djece i prava osoba s invaliditetom
16.00 – 16.30 Zaključci i zatvaranje Simpozija

Misao vodilja bila je:

“Sva se ljudska bića rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i sviješću i trebaju jedna prema drugima postupati u duhu bratstva.”

Opća deklaracija o ljudskim pravima

Uz predavače i goste, Simpoziju je prisustvovalo 200 sudionika .

Skup je pozdravio zamjenik Župana Varaždinske županije, Alen Kišić, te predložio održavanje sličnih skupova i u narednom razdoblju, tako da je zaključeno da se ovaj skup proglašava 1. Regionalnim simpozijem socijalnih radnika održanim u Varaždinu.

Sudionici 1. regionalnog simpozija donijeli su sljedeće zaključke:

  1. Socijalni rad je profesija koja se bavi promocijom i zaštitom ljudskih prava i u svojem djelovanju socijalni radnici trebaju biti svjesni međupovezanosti globalnih, nacionalnih i lokalnih uvjeta u kojima ljudi žive i koji utječu na promociju, ali i kršenje njihovih ljudskih prava. U tom smislu naše djelovanje u narednom razdoblju treba biti usmjereno svim ovim razinama utjecanja.
  2. Identitet i integritet socijalnih radnika vezan je uz njihove profesionalne vrijednosti i mogućnosti da realiziraju ciljeve zbog kojih profesija postoji. Uvažavajući društvene uvjete i okolnosti socijalni radnici traže da se poštuju potrebe koje profesija ima na području ostvarivanja svojih ciljeva i ostvarenja svoje profesionalne uloge. U tom smislu apeliramo na donositelje odluka u društvu da stvore takve uvjete koji će socijalnim radnicima omogućiti da obave svoju profesionalnu misiju.
  3. Socijalni radnici svjesni su ograničenja koja postoje u području izdvajanja u području socijalnih poslova, ali su suglasni u tome da socijalni izdaci ne predstavljaju trošak već investiciju u ljudski kapital.
  4. Socijalni radnici čvrsto su posvećeni poštivanju društvenih različitosti i traže od svih da pokažu višu razinu socijalne osjetljivosti prema različitim ljudima koji žive oko nas – pripadnicima etničkih i nacionalnih manjina, osobama s invaliditetom i drugim ranjivim društvenim skupinama. Putem ciljanih intervencija i kreativnim pristupom socijalni radnici u svakodnevnom radu pronalaze mogućnosti da s vrlo ograničenim sredstvima poboljšaju kvalitetu života svojih korisnika.
  5. Sudionici 1. regionalnog simpozija slažu se kako je ovaj oblik zajedničkog okupljanja i rada više nego potreban i važan te će i u narednom razdoblju organizirati ovakve i slične javne skupove. Također, potičemo i kolege iz drugih regija da organiziraju ovakve skupove i time daju doprinos jačanju profesije socijalnog rada, podizanju kvalitete svojeg rada i poboljšanju životnih uvjeta kako svojih neposrednih korisnika tako i cijelog društva.

Stručni skup je prijavljen Hrvatskoj komori socijalnih radnika radi bodovanja stručnog usavršavanja članova Komore.

Antonija Maltar, predsjednica USRVŽ