Priopćenje sa sastanka predstavnika HUSR-a s zamjenicom ministrice Majom Sporiš

2056

Na inicijativu Hrvatske udruge socijalnih radnika dana 29.05.2015. godine u Ministarstvu socijalne politike i mladih održan je sastanak s zamjenicom ministrice socijalne politike i mladih gospođom Majom Sporiš.

Uz predsjednicu HUSR-a, Šteficu Karačić, na sastanku su bile i Meri Gatin, predsjednica Udruge socijalnih radnika Grada Zagreba i Zagrebačke županije i Dragica Bojka Gergorić predstavnica Udruge socijalnih radnika Primorsko- goranske županije.

Povod za održavanje ovog sastanka bilo je otvoreno pismo socijalnih radnika Centra za socijalnu skrb Zagreb, Podružnica Dubrava, te brojne druge reakcije članova HUSR-a na aktualnu situaciju u sustavu socijalne skrbi i ugrožavanje digniteta profesije socijalnog rada.

Predstavnice HUSR-a podsjetile su zamjenicu ministrice na konkretne slučajeve povrede digniteta struke i ugrožavanja sigurnosti socijalnih radnika u kojima je izostala očekivana podrška i adekvatna reakcija resornog ministarstva kojem smo se obraćali za pomoć. Zbog toga stručnjaci u praksi imaju osjećaj da su potpuno nezaštićeni, te da ministarstvo nema jasan uvid u stanje na terenu.

Ponovno je ukazano na problem plaća i diskriminiranja socijalnih radnika u zdravstvu, ali i na nisko vrednovanje rada, odnosno potplaćenost socijalnih radnika i drugih stručnjaka u sustavu socijalne skrbi, nemogućnost napredovanja u zvanju, ocjenjivanja rada i adekvatnog nagrađivanja.

Obzirom na ulogu i značaj struke u svakodnevnoj praksi pitanje cijene rada socijalnog radnika razmotreno je i u kontekstu mogućih posljedica na učinke cijele djelatnosti, uključujući i odlazak socijalnih radnika iz sustava socijalne skrbi u druga područja djelatnosti.

Posljednja izmjena Uredbe o plaćama u djelatnosti socijalne skrbi kojom je smanjen koeficijent predstojnika podružnice centra za socijalnu skrb sa manje od 9 zaposlenih konkretan je primjer ishitrenih i nepripremljenih odluka koje dovode do povrede prava i opravdanog nezadovoljstva u praksi. Ova odluka zahtijeva žurno preispitivanje i otklanjanje barem na način da se dodaci na uvjete rada ovih radnika usklade s poslovima koje obavljaju.

Stoga je zatraženo da Ministarstvo socijalne politike i mladih žurno inicira izmjenu Uredbe o plaćama u djelatnosti socijalne skrbi. Prijedlog novih koeficijenta opravdan je uz ostalo i zbog činjenice da plaće stručnih radnika u Centrima za socijalnu skrb i Domovima socijalne skrbi trebaju biti usklađene s plaćama stručnih radnika u novim ustanovama (Centar za posebno skrbništvo, Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom i dr.), ali i sa plaćama stručnjaka iste razine obrazovanja i složenosti poslova u drugim javnim djelatnostima.

Na sastanku je iskazana ozbiljna zabrinutost članova HUSR-a odnosom resornog ministarstva prema profesiji socijalnog rada koja je nositelj djelatnosti socijalne skrbi. Unatoč ranijim dogovorima s potpredsjednicom Vlade i ministricom socijalne politike i mladih resorno ministarstvo ne uključuje predstavnike HUSR-a u radne skupine i druga tijela zadužena za izradu nacrta prijedloga novih zakona i podzakonskih akata. Primjedbe i prijedloge HUSR-a upućene u javnoj raspravi na prijedloge novih propisa uopće nemaju utjecaja. Stoga se nameće pitanje, tko stvarno kreira djelatnost socijalne skrbi kada ključna profesija u sustavu preko svojih strukovnih organizacija nema nikakav utjecaj na te procese?

Tema sastanka bila je i aktualna situacija u centrima za socijalnu skrb u smislu preopterećenosti, nedovoljnog broja radnika, stalnih promjena propisa, iscrpljujućih i upornih preispitivanja prava, „prisilnog„ neposrednog skrbništva, nedostatka edukacija, nepripremljenosti za promjene i načina upravljanja promjenama. HUSR godinama ukazuje na nepovoljan položaj socijalnih radnika, osobito zaposlenih u Centrima za socijalnu skrb. Neadekvatni radni uvjeti povećavaju mogućnost za pogrešku, a odgovornost u takvim slučajevima mora preuzeti i resorno ministarstvo kao osnivač ustanove.

Nadalje su razmotreni brojeni izazovi vezani uz položaj i prava korisnika u sustavu socijalne skrbi, administrativni pristup korisnicima, najavljene promjene u području odobravanja/ izdvajanja novčanih naknada, donošenja novog obiteljskog zakona, međuresorne odnose i njihov utjecaj na stručnu praksu, te problem nejednake dostupnosti plaćenih edukacija koje organizira ministarstvo i druge teme od značaja za našu profesiju.

Sastanak je bio konstruktivan, usmjeren na aktualne probleme i mogućnosti njihovog rješavanja. U tom smislu je dogovorena daljnja suradnja.

ODGOVOR MINISTARSTVA SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH VEZAN ZA PITANJE STRUČNOG USAVRŠAVANJA STRUČNIH RADNIKA U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI