Naslovnica Obavijesti

Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

0 1866

Poštovani,

Molimo Vas da u Prijedlogu Uredbe o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama u grupi C ) Radna mjesta I vrste u točku 6. a) uvrstite magistre socijalnog rada.

Na taj način će magistri socijalnog rada koji sudjeluju u procesu dijagnostike i liječenja u bolnici ili državnom zdravstvenom zavodu biti stavljeni u ravnopravan položaj s drugim magistrima nezdravstvene struke (psiholog, edukacijski rehabilitataor i dr. ) čime će biti otkonjena nepravda i diskriminacija socijalnih radnika počinjena Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama ( Narodne novine broj, 25/2013 ,71/2013 , 151/2013 i 9/2014) .

Podsjećamo, da je Hrvatska udruga socijalnih radnika tijekom 2014. godine tražila žurnu izmjenu Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama ( Narodne novine broj, 25/2013 ,71/2013 , 151/2013 i 9/2014) na način da se u članku 1. Radna mjesta I vrste, točka 6b, iza riječi „rehabilitator“ dodaju riječi „socijalni radnik„. kako bi socijalni radnici zadržali ravnopravan položaj s drugim nezdravstvenim radnicima, odnosno zdravstvenim suradnicima (psiholog, defektolog /edukacijski rehabilitator i logoped) koji sudjeluju u procesu dijagnostike i liječenja u zdravstvenim ustanovama.

Nažalost, naši zahtjevi su tada odbijeni uz neuvjerljivo i zabrinjavajuće usmeno obrazloženje pomoćnika ministra zdravlja , koji nas je tada primio na razgovor.

Radi potpunog razumijevanja ovog problema smatramo potrebnim istaknuti da socijalni rad ima svoj profesionalni identitet zasnovan na humanističkim idealima i ljudskim pravima kako su ona koncipirana u najvažnijim međunarodnim dokumentima .

Utemeljen na načelima poštivanja ljudskih prava i socijalne pravde, socijalni rad se bavi promicanjem socijalnih promjena, rješavanjem problema u međuljudskim odnosima, te osnaživanjem ljudi u svrhu promicanja njihove dobrobiti. Koristeći se teorijama ljudskog ponašanja i socijalnih sustava socijalni rad intervenira u međusobne interakcije ljudi s njihovim okruženjem.

Upravo navedene kompetencije socijalnih radnika značajno doprinose dijagnostici i liječenju pacijenata, osobito u području zaštite mentalnog zdravlja, gerijatrije , onkologije, pedijatrije, školske medicine, liječenja i rehabilitacije ovisnika o alkoholu, opojnim drogama i drugim vrstama ovisnosti, palijativne skrbi, prevencije i liječenja zaraznih bolesti i drugim područjima zaštite zdravlja.

Holistički pristup koji prakticiraju socijalni radnici omogućuje brzu i sveobuhvatnu procjenu kvalitete života pacijenta, njegovih socijalnih, osobnih i obiteljskih prilika,odnosno resursa i rizika koji utječu na zdravstveni status što značajno doprinosi dijagnostici bolesti.

Sudjelovanjem socijalnih radnika u procesu liječenja i rehabilitacije postiže se bolja kvaliteta života i uspješnije suočavanje bolesnika i njegove obitelji s zdravstvenim i drugim životnim teškoćama, što je značajan indikator uspješnog liječenja i remisije, ali i prevencije pojedinih bolesti.
U prilog tome govore recentna znanstvena istraživanja o ulozi socijalnog rada u području zdravstva, koje bilježi stogodišnju tradiciju.
Podsjećamo, da je davne 1893. godine američki liječnik Cabot u bolnici u Bostonu zaposlio prvu socijalnu radnicu. Poslije Drugog svjetskog rata važnost socijalnih radnika u zdravstvenim ustanovama prepoznata je u tolikoj mjeri da je bilo gotovo teško pronaći medicinsku ustanovu bez socijalne službe.

Značaj socijalnog rada u području zdravstva prepoznao je i snažno zagovarao osnivač socijalne medicine dr. Andrija Štampar, a nakon njega doprinos ove profesije u procesu dijagnostike i liječenja bolesnika isticali su i vrednovali brojni drugi poznati i uspješni liječnici u našoj zemlji.

Obzirom na navedeno molimo Vas da u novom Prijedlogu Uredbe o izmjenama uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama u grupi C) Radna mjesta prve vrste pod točkom 6. a navedete i magistre socijalnog rada s pripadajućim koeficijentom 1,571.

S poštovanjem,

Predsjednica HUSR-a
Štefica Karačić, diplomirana socijalna radnica

DOPIS