Naslovnica Obavijesti

Jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s djecom u alternativnoj skrbi: Javni poziv za trenere

0 932

UKRATKO O PROJEKTU:
U siječnju 2015. godine s provedbom je započeo projekt „Jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s djecom u alternativnoj skrbi”, koji je razvijen u partnerstvu između SOS-Kinderdorf Internationala, Vijeća Europe, Eurochilda i nacionalnih partnera u osam zemalja EU: Bugarska, Hrvatska, Estonija, Francuska, Italija, Latvija, Mađarska i Rumunjska. Projekt će trajati od siječnja 2015. do prosinca 2016. godine, a projektni partner u Hrvatskoj je SOS Dječje selo Hrvatska, koji će biti zaduženo za izvođenje svih projektnih aktivnosti.

Svrha projekta je podržati i promicati prava djece i mladih koji žive u alternativnoj skrbi. Navedena svrha ostvarit će se pomoću dva ključna cilja:

 1. Izgradnja kapaciteta stručnjaka koji rade u sustavu alternativne skrbi za usvajanje pristupa dječjih prava u svojoj svakodnevnoj praksi
 2. Suradnja s nacionalnim i europskim dionicima i podizanje svijesti o potrebi da se održi trening o pravima djece za stručnjake koji rade u sustavu alternativne skrbi.

SOS Dječje selo Hrvatska će kao jedan od projektnih partnera educirati 120 stručnjaka koji rade s djecom i mladima u području alternativne skrbi u Republici Hrvatskoj te do kraja 2016. godine zajedno s ostalim partnerima sudjelovati u kreiranju Europskog priručnika za trening stručnjaka. Vjerujemo da će se ovakav pristup i kontinuirana briga o edukaciji stručnjaka izravno odraziti na kvalitetu rada s djecom i mladima.

Više o samom projektu možete potražiti na web stranici SOS Dječjeg sela Hrvatska.

TRENERI NA PROJEKTU:
Kako bi ostvarili svrhu ovog projekta potrebno nam je angažirati 2 stručnjaka koji će na temelju prethodno sastavljenih edukacijskih modula, priručnika i pratećih materijala provesti edukacije za stručnjake koji rade s djecom i mladima u području alternativne skrbi.

Kandidati za poziciju trenera trebaju zadovoljiti sljedeće uvjete:

 • prebivalište na području Republike Hrvatske
 • visoka stručna sprema
 • najmanje 3 godine radnog iskustva u području alternativne skrbi
 • prethodno iskustvo u vođenju praktičnih treninga
 • izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • mogućnost angažmana od 21 dan u razdoblju od studenog 2015. do lipnja 2016. prema dogovoru s naručiteljem posla u skladu s predviđenim vremenskim okvirom za izvođenje projektnih aktivnosti (podrazumijeva mogućnost sudjelovanja na treningu trenera u Budimpešti od 16. do 18. studenog 2015, mogućnost izvođenja edukacija (5 lokacija po 2 dana) u razdoblju od siječnja 2016. do lipnja 2016. godine, 11 dana pripreme za izvođenje edukacija)

 

Dužnosti trenera u razdoblju angažmana:

 • sudjelovati na treningu trenera u Budimpešti od 16. do 18. studenog 2015.
 • održati dvodnevnu edukaciju na 5 lokacija
 • izvoditi edukacije prema predviđenom Priručniku
 • surađivati sa projektnim timom i slijediti logističke upute izvođenja treninga
 • dogovarati plan rada svake edukacije sa projektnim timom
 • podnositi izvještaj nakon svake održane edukacije

 

Trenerima će se osigurati:

 • besplatni dvodnevni trening za trenere u Budimpešti od 16. do 18. studenog 2015.
 • svi edukacijski i drugi potrebni materijali za izvođenje treninga
 • honorar je predviđen po broj radnih dana na projektu (21 dan- 10 dana edukacije + 11 dana za pripremu)
 • svi troškovi putovanja do lokacija na kojima se edukacije izvode kao i troškovi
 • smještaja i hrane

 

PRIJAVE:
Ljubazno molimo sve zainteresirane da svoj životopis i motivacijsko pismo pošalju Valentini Popović, asistentici na projektu, na e-mail adresu valentina.popovic@sos-dsh.hrili na broj faxa: 01/ 4610 066.

Molimo Vas da svoje prijave pošaljete najkasnije do 20.05.2015.

Kandidati koji uđu u uži krug bit će pozvani na razgovor s članovima Nacionalnog povjerenstva za praćenje provedbe projekta.