VII. Simpozij socijalnih radnika: Praksa socijalnog rada iz perspektive korisnika i stručnjaka

4046

SR_B2_plakat_3Poštovane kolegice i kolege, suradnici i prijatelji,

pozivamo vas na VII. Simpozij Hrvatske udruge socijalnih radnika koji će biti održan u Zadru, od 14. do 16. listopada 2015. godine. Ove godine Simpozij je posvećen praksi socijalnog rada.

Socijalni radnici se zalažu za socijalno-političke i zakonodavne inicijative koje potiču osobni i društveni razvoj, promicanje ljudskih prava i socijalne pravde i jednakost svih građana, uvažavajući prije svega Etički kodeks struke. Stoga je značajan cilj djelovanja socijalnog rada integracija, solidarnost i povezanost s društvom u kojem se odvija praksa socijalnog rada.

Praksa socijalnog rada u RH se početkom 2000-tih postepeno mijenja iz tradicionalnog, uglavnom paternalističkog obrasca pružanja specifične usluge korisniku o kojem odlučuje neko „stručno tijelo“ i koje pretpostavlja provođenje intervencija kojima je cilj sprječavanje ili rješavanje „socijalnih problema“ bez aktivne uloge korisnika, u integrirajući pristup praksi socijalnog rada, uz uvođenje korisničke perspektive.

Na području praktične aktivnosti, nova konceptualizacija rada, reformski procesi, deinstitucionalizacija i razvoj socijalnih usluga značajan su iskorak prema aktivnom sustavu, koji suzbija i prevenira socijalnu isključenost, podržava život u okruženju koje pruža podršku, zaštitu i skrb, potiče razvoj potencijala svakog pojedinca te osigurava zaštitu ljudskih prava socijalno osjetljivih skupina.

Djelotvorna primjena u praksi socijalnog rada pretpostavlja integriranje zakona, strateških dokumenata i smjernica sa suvremenim teorijama pomaganja, kao i načelima, standardima, vrijednostima i vještinama suvremenog socijalnog rada.

Praksa socijalnog rada nalazi se u prijelomnoj fazi svog razvoja i unatoč nizu prepreka i izazova, stalni reformski procesi daju priliku profesiji da napravi korjenite promjene i za sebe i za korisnike.

Vjerujemo da će VII. Simpozij socijalnih radnika biti prilika za razmjenu mišljenja, konstruktivne rasprave, primjere najbolje prakse socijalnog rada, pogled na praksu socijalnog rada iz perspektive korisnika i aktivniju ulogu svakog od nas, s ciljem postizanja pozitivnih promjena.

VIŠE

OBRAZAC ZA PRIJAVU