Naslovnica Aktualnosti

Nacrt konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona

0 1372

U Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona koji je upućen Hrvatskom saboru u zakonsku proceduru izmijenjen je čl. 117 st.2, čl.118 st.2, čl. 119 st.2, čl. 136 st.3, čl. 138 st.2 i čl.139 st.4, odnosno predložene su izmjene članaka usmjerene na pružanje dodatne zaštite određenim kategorijama osoba.

Kako navodite u obrazloženju predloženim izmjenama proširuje se odredba o pokretanju kaznenog postupka po službenoj dužnosti za kaznena djela prisile i prijetnje i na situacije kad je djelo počinjeno prema odgovornoj osobi u obavljanju javne ovlasti.
Nadalje, u obrazloženju se navodi da zbog povećanog nasilja, prisile i prijetnje prema zdravstvenim radnicima, učiteljima i nastavnicima pojavila potreba za višom razinom zaštite gore navedenih osoba.

Citiramo: “Zaštita odgovorne osobe a time i zdravstvenih radnika, učitelja i nastavnika osigurana je kroz institute poput pokretanja postupka po službenoj dužnosti kada je kazneno djelo učinjeno prema odgovornoj osobi ili kroz kvalificirane oblike pojedinih kaznenih djela. Tako se predviđenim izmjenama kod kaznenog djela prijetnje osigurava viša razina zaštite zdravstvenih i prosvjetnih djelatnika na način da se, ukoliko bi kazneno djelo prisile ili prijetnje bilo počinjeno prema primjerice nastavniku, učitelju, zdravstvenom radniku kazneni postupak pokreče po službenoj dužnosti. Također određene izmjene u pravcu pojačane zaštite navedene kategorije osoba predlažu se i kod kaznenih djela kojima je zaštitni objekt život i tijelo na način da se kod kaznenog djela tjelesne ozljede, teške tjelesne ozljede i osobito teške tjelesne ozljede propisuju kvalificirani oblici sa težom sankcijom ukoliko je kazneno djelo počinjeno prema odgovornoj osobi u obavljanju javne ovlasti“.

Kako su ovom odredbom kao „odgovorne osobe u obavljanju javne ovlasti“ obuhvaćeni i socijalni radnici, molimo Vas da u skladu s tim izvršite dopunu u obrazloženja citiranog teksta na način da uz nastavnike, učitelje i zdravstvene djelatnike izdvojite i dodate i socijalne radnike kao jednu od profesija koja je svakodnevno u obavljanju javnih ovlasti izložena nasilju, prijetnjama, prisilama i drugim oblicima ugrožavajućeg i društveno neprihvatljivog ponašanja.

Naime, podsjećamo da je Jakov Kudrić, socijalni radnik Centra za socijalnu skrb Split tijekom obavljanja svog posla ubijen na radnom mjestu, kao i da je veći broj socijalnih radnika i socijalnih radnica proteklih godina doživio nasilje u obavljanju svoje profesionalne dužnosti. U nekoliko navrata socijalni radnici su bili zatočeni kao „taoci“ pod prijetnjom smrti, a verbalna, pa i fizička agresija i prijetnje na poslu nažalost često su dio naše svakodnevice, a da pri tome socijalni radnici nemaju odgovarajuću tehničku i fizičku zaštitu kao ni pravnu zaštitu.

Obzirom na navedeno, jasno je da uz prosvjetne i zdravstvene radnike i socijalni radnici pripadaju skupini profesija koje su izložene stalnim opasnostima osobito imajući u vidu dodatne rizike tijekom rada na terenu i u domu korisnika kada su bez ikakve zaštite.
Stoga predlažemo da se u obrazloženju Zakona o izmjenama i dopunama kaznenog zakona navedu i socijalni radnici kao jedna od najrizičnijih profesija kojoj je potrebna viša razina zaštite.