Okrugli stol: “Osnaživanje kohezivnosti u obiteljima suočenima sa suvremenim rizicima”

1842

Okrugli stol 011CZSS Zagreb, Podružnica Obiteljski centar i Hrvatska udruga socijalnih radnika, u suradnji sa Studijskim centrom socijalnog rada, povodom Svjetskog dana socijalnog rada organizirali su okrugli stol pod nazivom Osnaživanje kohezivnosti u obiteljima suočenima sa suvremenim rizicima koji je održan 18. ožujka 2015. u Domu za starije i nemoćne, Iblerov trg 8.

Na tribini je sudjelovalo preko 60 stručnjaka, uglavnom socijalnih radnika, iz cijele Hrvatske.

Izlaganja na tribini su bila:

  1. Obilježja obitelji danas – različitost obiteljskih struktura
    Vlasta Grgec-Petroci, dipl. soc. radnica
  2. Suočavanje obitelji sa suvremenim rizicima – izazovi za obiteljsku kohezivnost
    izv.prof.dr.sc. Slavica Blažeka Kokorić
  3. Obiteljska otpornost kao resurs u suočavanju s problemskim situacijama – primjena koncepta u radu s obiteljima
    doc.dr.sc. Gordana Berc

Potaknuti aktualnim gospodarskim i društvenim prilikama ovim skupom željeli smo otvoriti dijalog o obilježjima obitelji i različitosti obiteljskih struktura danas, konceptu i važnosti obiteljske kohezivnosti, rizicima iz okruženja koji djeluju na slabljenje obiteljske kohezivnosti, tipologiji obitelji s obzirom na unutarnju organizaciju, sposobnost obitelji u nošenju sa stresom, konceptu obiteljske otpornosti – zaštitnim čimbenicima i čimbenicima oporavka te preporukama za implementaciju koncepta obiteljske otpornosti u programe rada s obitelji i praksu.

Nakon prikazanih izlaganja i konstruktivne rasprave održan je sastanak na kojem je osnovana Obiteljska sekcija HUSR-a. Osnovni cilj sekcije je povezivanje stručnjaka koji rade s obiteljima u različitim ustanovama socijalne skrbi, civilnim društvima i drugim institucijama radi razmjene informacija i iskustava o radu s obiteljima.