Naslovnica Obavijesti

Natječaj za upis polaznika na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij

0 1787

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
PRAVNI FAKULTET U ZAGREBU
STUDIJSKI CENTAR SOCIJALNOG RADA

N A T J E Č A J

 za upis polaznika na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
iz socijalnog rada i socijalne politike

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij, u trajanju od šest
semestara, izvodi se sa smjerovima:

 • socijalni rad
 • socijalna politika

Na studij se ima pravo upisati:

 • osoba koja je završila dodiplomski studij socijalnog rada i stekla zvanje diplomiranog socijalnog radnika ili drugi dodiplomski studij iz područja društvenih,humanističkih ili drugih znanosti;
 • osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij socijalnog rada i stekla zvanje magistra socijalnog rada, odnosno diplomski sveučilišni studij socijalne politike i stekla zvanje magistar socijalne politike;
 • osoba koja je završili sveučilišni diplomski studij prava, psihologije, politologije, sociologije, socijalne pedagogije i drugih srodnih društvenih, humanističkih i edukacijskih područja. Za ove pristupnike definirat će se odgovarajući razlikovni sadržaji iz područja socijalnog rada i socijalne politike u opsegu ne većem od 60 ECTS-a.

Nastava započinje u ljetnom semestru akademske 2014/15. godine.

Školarina iznosi 10.200,00 kuna po semestru. Za zainteresirane pristupnike postoji mogućnost kreditiranja školarine.

Natječaj je otvoren 30 dana, a prijave se primaju na adresu: Pravni fakultet u Zagrebu, 10000 Zagreb, Nazorova 51.

Uz prijavu je obvezno priložiti:

 • životopis s opisom stručne i znanstvene aktivnosti
 • domovnicu i izvadak iz matične knjige rođenih (preslike)
 • diplomu o završenom studiju te potvrdu o položenim ispitima s ocjenama studija i prosjekom ocjena- potvrde / izjavu o aktivnom znanju jednoga svjetskog jezika te pasivnom znanju
 • drugog svjetskog jezika, s time da jedan od ta dva jezika mora biti engleski,
 • preporuku dva sveučilišna nastavnika s diplomskog studija,
 • prosjek ocjena u diplomskom studiju od najmanje 3,5 ili dokaz o objavljenom jednom znanstvenom radu ili dva stručna rada.
 • izjavu o prihvaćanju uvjeta studiranja
 • motivacijski esej; u motivacijskom eseju pristupnici trebaju opisati područje svog znanstvenog interesa u polju socijalnih djelatnosti.

Svi studenti koji zadovoljavaju formalne uvjete biti će pozvani na intervju. O rezultatima natječaja svi podnositelji prijava bit će izviješteni u roku od 15 dana po zaključenju natječaja. Studijski program i izvedbeni plan poslijediplomskog studija objavljen je na web stranici www.pravo.hr.

Sve potrebne obavijesti mogu se dobiti na e-mail ivana.zimbrek@pravo.hr (tajnica poslijediplomskih studija iz socijalnih djelatnosti) odnosno na telefon 01/4895 804. ili na e-mail tajnistvo@pravo.hr odnosno na telefon broj 01/4564 302.