Naslovnica Aktualnosti

Statement of IFSW Europe – podrška socijalnim radnicima u RH

0 957

Statement of IFSW Europe e.V. in support of social workers in Croatia

The International Federation of Social Workers (IFSW Europe e.V.) supports the representations our member organisation, the Croatian Association of Social Workers and the Croatian Chamber of Social Workers have been making to policymakers to take adequate measures to protect the rights and interests of social workers and those using their services.

Professional regulation is an essential element of our accountability as social workers. IFSW Europe urges all relevant stakeholders in Croatia to support professional bodies in their efforts to establish the systems necessary to ensure that all social workers are equiped with the necessary knowledge and skills to support people at times of crisis, protect children and vulnerable adults from abuse and deliver a quality service.

……….. more

Statement of IFSW Europe – podrška socijalnim radnicima u Republici Hrvatskoj

Međunarodna federacija socijalnih radnika podržava predstavnike naše članice; Hrvatsku udrugu socijalnih radnika i Hrvatsku komoru socijalnih radnika u nastojanju da utječu na donositelje odluka u poduzimanju odgovarajućih mjera za zaštitu prava i interesa socijalnih radnika i korisnika usluga socijalnog rada.

Zakonska regulacija profesije je temelj naše profesionalne odgovornosti kao socijalnih radnika, stoga IFSW Europe poziva sve relevantne donositelje odluka u Republici Hrvatskoj da pruže potporu profesionalnim tijelima socijalnih radnika u njihovim nastojanjima da se uspostavi sistem koji osigurava da svi socijalni radnici imaju potrebna znanja i vještine za stručnu pomoć i podršku ljudima u vrijeme krize, zaštitu djece i dr. osjetljivih skupina odraslih od zlouporabe, odnosno da im pruže kvalitetnu socijalnu uslugu.

………….. više