Aktualnosti

29
Međunarodna federacija socijalnih radnika traži od ministra Aladrovića da posluša glas struke! Obzirom je na dnevnom redu Sabora reforma socijalne skrbi, Međunarodna federacije socijalnih radnika, organizacija koja...

41
U okviru UNICEF-ovog Programa „Jamstvo za svako dijete„ koji se provodi na području Međimurske županije Hrvatska udruga socijalnih radnika kao jedan od partnera programa organizira edukaciju...

55
U okviru UNICEF-ovog Programa “Jamstvo za svako dijete” koji se provodi na području Međimurske županije Hrvatska udruga socijalnih radnika kao jedan od partnera programa organizirala je...

133
U okviru UNICEF-ovog Programa "Jamstvo za svako dijete" koji se provodi na području Međimurske županije Hrvatska udruga socijalnih radnika kao jedan od partnera programa organizirala je ...

192
Radni materijal priredile i ustupile HUSR-u prof. dr. sc. Marina Ajduković i prof. dr. sc. Branka Sladović Franz sa Studijskog centra socijalnog rada Pravnog...

108
Poštovani kolege i kolegice psiholozi, socijalni radnici i ostali stručnjaci koji radite u području zaštite djece, ovim apelom želimo poslati jasnu i nedvosmislenu poruku nadležnim...

96
Kao rezultat projekta koji je Hrvatska udruga socijalnih radnika  provela u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Split i uz podršku Ministarstva rada, mirovinskoga...

393
Studijsko putovanje u sklopu projekta “Osnaživanjem stručnjaka do uspješne integracije azilanata” se održalo od 15. srpnja do 16. srpnja u Grazu, Austriji, kao dvodnevno...

297
U okviru UNICEF-ovog Programa „Jamstvo za svako dijete„ koji se provodi na području Međimurske županije Hrvatska udruga socijalnih radnika kao jedan od partnera programa...

267
Vodeće teme kongresa: Socijalni rad u izvanrednim situacijama (COVID-19, itd.), Izazovi i odgovori na njih Praćenje, vrednovanje i druga istraživanja uvedenih promjena na polju socijalnog rada Socijalni rad u...