Socijalno mentorstvo

33

Ovaj vodič nastao je u sklopu provedbe usluge Edukacije socijalnih mentora financirane iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., dio 4. Tržište rada...