Jačanje kapaciteta

60
U sklopu projekta Jačanje kapaciteta stručnjaka za pružanje usluga u zajednici održana je edukacija I. ciklusa voditelja mjera stručne pomoći roditeljima s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Trenerice Alma Bernat, Snježana...

70
U sklopu projekta Jačanje kapaciteta stručnjaka za pružanje usluga u zajednici održana je edukacija I. ciklusa voditelja mjera stručne pomoći roditeljima s područja Slavonije. Trenerice Alenka Aladrović Deklman i Anita Barišić održale su edukaciju za...

44
U sklopu projekta Jačanje kapaciteta stručnjaka za pružanje usluga u zajednici održana je edukacija I. ciklusa voditelja mjera stručne pomoći roditeljima s područja Sisačko-moslavačke županije. Treneri Medina Jović i Oliver Sikaček održali su edukaciju za...

44
U sklopu projekta Jačanje kapaciteta stručnjaka za pružanje usluga u zajednici održana je edukacija I. ciklusa voditelja mjera stručne pomoći roditeljima s područja Koprivničko-križevačke i Varaždinske županije. Trenerice Alenka Bilić i Sonja Patrčević održale su...

33
U sklopu projekta Jačanje kapaciteta stručnjaka za pružanje usluga u zajednici održana je edukacija I. ciklusa voditelja mjera stručne pomoći roditeljima s područja Primorsko-goranske županije. Trenerice Davorka Belošević, Ljubica Ivković Šimić i Ksenija Živčić održale...

45
U sklopu projekta Jačanje kapaciteta stručnjaka za pružanje usluga u zajednici održana je edukacija I. ciklusa voditelja mjera stručne pomoći roditeljima s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Trenerice Sanja Helfrih i Iva Radić održale...

45
U sklopu projekta Jačanje kapaciteta stručnjaka za pružanje usluga u zajednici održana je edukacija I. ciklusa voditelja mjera stručne pomoći roditeljima s područja Slavonije. Trenerice Ružica Korov i Ružica Pandža održale su edukaciju za voditelje...

277
U okviru programa „Jačanje kapaciteta voditelja mjera u sustavu socijalne skrbi“, Hrvatska udruga socijalnih radnika organizira edukaciju voditelja mjera obiteljsko - pravne zaštite za...

377
U okviru programa „Jačanje kapaciteta voditelja mjera u sustavu socijalne skrbi“, Hrvatska udruga socijalnih radnika organizira edukaciju voditelja mjera obiteljsko - pravne zaštite za...

232
U sklopu projekta Jačanje kapaciteta stručnjaka za pružanje usluga u zajednici održana je, poslijednja u ovom bloku, edukacija Naprednog modula za šestu grupu voditelja mjera pod...