228

Sveti Martin na Muri, 16. – 18.5.2022.

Identitet profesije ne možemo i ne želimo svesti na sistematizaciju, normativne procedure i birokratski habitus. Profesiju socijalnog rada danas je potrebno sagledavati u aktualnom društvenom kontekstu neoliberalizma, menadžerizma i marketizacija, budući da se socijalna država sve više isključuje i odvaja od socijalne skrbi. Stoga je od izrazite važnosti poduzimati sve one profesionalne aktivnosti, na svim razinama profesionalnog djelovanja, koje će ublažavati negativne posljedice ovih procesa. Potrebno je utvrditi kako struka i profesija može pritiske, rizike i ograničenja pretvoriti u prilike za napredak i promjene imajući u vidu važnost holističke perspektive i svijest o dualnim pozicijama same profesije.

Oštro se protivimo reorganizaciji i obliku moći socijalnih radnika kako je to predviđeno u posljednjim zakonodavnim izmjenama. Treba nam sustav koji omogućuje „moć s“ umjesto „moć nad“ korisnicima. To podrauzmijeva promišljanje i uporabu različitih metoda manifestaciji te moći, koja ne zazire od pružanja kako izravnog tako i neizravnog oblika otpora. Stoga ne želimo pristajati na održavanje statusa quo ili sudjelovati u štetnim politikama već biti jasno artikuliran glas društvene i stručne kritike.

Svjedočimo reformskim transformacijama koje ne samo da se nisu se pokazale uspješnima nego ih smatramo ugrožavajućima za korisnike sustava socijalne skrbi. Profesiji socijalnog rada treba istinska i smislena promjena radi dobrobiti korisnika i boljeg pravednijeg društva. Znamo da ukoliko želimo unaprijediti znanost i praksu u socijalnom radu nužno je razvijati nove oblike partnerstava. Oni se ponajprije ogledaju u istraživačkim, praktičnim i korisničkim savezima.

982

Na ovoj web stranici nalaze se svi aktualni podaci vezano uz održavanje Konferencije socijalnih radnika od 16. – 18. 5. 2022., prijave Sažetaka (rok 27.4.) i Vaše prijave dolaska na konferenciju.

Produljen je rok za ranu kotizaciju do 4.5.2022.
Sve detalje možete pronaći na web stranici ili kontaktirajte tajnicu HUSR-a  na mobitel 098/229167.

Radujemo se Vašem dolasku.

Zadovoljstvo nam je pozvati vas na XI. Konferenciju socijalnih radnika koja će se održati od 16. do 18. svibnja 2022. godine u Hotelu Terme Sveti Martin, Sveti Martin na Muri.

Socijalni rad u Hrvatskoj nalazi se na prekretnici. Rezultat je to ne samo društvenih napetosti i kriza kojima svjedočimo posljednjih godina, već i odraz unutarnjih napetosti, kontradikcija i pritisaka kojima je profesija izložena. Socijalni radnici nalaze se u situaciji kada trebaju obraniti temeljne postavke profesije, ali istovremeno naći brze odgovore na krize, nove socijalne probleme i rizike u kompleksnoj stvarnosti.

Na ovogodišnjoj konferenciji želimo kritički progovoriti o napetostima i kontradiktornostima socijalnog rada u aktualnom vremenu kroz tri koncepta: identitet, moć i promjena.

Identitet profesije oblikuje se i redefinira u kontekstu u kojemu socijalni rad djeluje, no profesija će se održati onoliko koliko će njeni temeljni elementi biti otporni pred vanjskim pritiscima. Nekoliko je otvorenih pitanja koja nas potiču na (re)definiranje identiteta profesije:

 • Koje su to društvene i ideološke prekretnice koje utječu na očekivanja od profesije socijalnog rada?
 • Kako će socijalni radnici razriješiti pritisak da rade ono što nije posao socijalnog radnika, a ne rade ono što jest?
 • Kada holistička uloga prestaje biti prednost profesije i postaje uteg socijalnom radniku?
 • U kojoj je mjeri habitus socijalnih radnika usklađen sa njihovom profesionalnom ulogom? Jesmo li slični iako ne radimo u istim sustavima; što nas čini različitima čak i kada smo u istoj organizaciji? Je li pripadnost profesiji stvarnost ili mit?

Na pitanje identiteta nadovezuje se pitanje moći i nemoći u socijalnom radu. Socijalni radnici sve više svjedoče kako se nalaze u procijepu između (ne)moći-odgovornosti-krivnje. Zakonom predviđene ovlasti socijalne radnike nominalno čine moćnima u odnosu na sudbinu korisnika. Zašto onda toliko često socijalni radnici govore o doživljaju nemoći? Kako je moć usklađena sa kapacitetima za preuzimanje odgovornosti i zašto su socijalni radnici sve češće nositelji krivnje? Koje su granice profesionalne odgovornosti i kolika je moć primjerena socijalnom radu? Kako socijalni radnici razrješavaju svoje unutarnje proturječnosti represivnog i pomažućeg djelovanja?

Pitanje moći ne odnosi se samo na razinu utjecaja, nego i na snagu profesije da zadrži svoju autonomiju u djelovanju. Jesu li zakoni ono što nam daje jači legitimitet ili nas normiranje profesionalnog rada ograničava? Je li autonomni stručni rad sve više zamijenjen hipernormiranim birokratiziranim postupanjem? Hoće li standardizacija stručnih postupaka zaista pridonijeti očuvanju standarda i razvoju profesije? Kako treba razumjeti i odgovoriti na pogrešku, propust ili nemar u profesionalnom djelovanju?

U posljednjem dijelu konferencije želimo ponuditi i neke odgovore koji će trasirati put promjeni profesije, ali i tome da socijalni rad bude profesija pokretač promjene. Sve unutarnje proturječnosti profesije treba shvatiti kao priliku koja ju pomaže redefinirati za novo razdoblje koje je pred nama.

Za socijalne radnike savez s korisnicima jedno je od temeljnih načela profesije. U kojoj mjeri odnos s korisnikom ima transformativni potencijal- kako socijalni radnici mijenjaju korisnike, kako korisnici mijenjaju socijalne radnike, kako socijalni radnici sa korisnicima mijenjaju okruženje?

U aktualnom trenutku važno nam je progovoriti kako se razvija profesija socijalnog rada te idu li razvojne promjene u profesiji u korak sa razvojnim promjenama javnih sektora u kojima djeluju socijalni radnici i promjenama u širem društvenom kontekstu.

U okviru ove konferencije želimo donijeti zaključke o tome što profesiju socijalnog rada čeka u budućnosti, koje su to nove paradigme i koja su to znanja i vještine budućnosti. Prilika je da promislimo što iz baštine socijalnog rada želimo i trebamo ponijeti u budućnost i imamo li jasnu ideju što ne želimo (p)ostati? U vremenima višedimenzionalnih kriza želimo donijeti i važne preporuke kako da socijalni rad bude otpornija profesija i kako da svoje kapacitete usmjeri prema vlastitoj transformaciji kako bi se prilagodila na novo razdoblje u svijetu nesigurnosti i kriza.

Pozivamo socijalne radnice i socijalne radnike te sve druge stručnjake iz sustava socijalne skrbi i drugih srodnih sustava da aktivnim sudjelovanjem na Konferenciji pridonesu odgovorima na ova važna pitanja s kojima se profesija suočava.

Sudionici koji nisu u mogućnosti prisustvovati Konferenciji uživo, moći će odabranom dijelu konferencijskog programa pristupiti na daljinu. U tom slučaju nije moguće aktivno sudjelovanje, već samo praćenje izlaganja. Za takav oblik sudjelovanja predviđen je drugačiji iznos kotizacije.

AKTIVNO SUDJELOVANJE NA KONFERENCIJI
Sudionici Konferencije mogu aktivno sudjelovati kroz

 • izlaganje (u trajanju do 20 minuta)
 • radionicu (u trajanju do 90 minuta).
 • Više sudionika može zajednički prijaviti tematski simpozij (u trajanju do 90 minuta) sa minimalno 4 različita izlaganja. Sudionici u okviru tematskog simpozija ne moraju dolaziti iz iste organizacije.

UPUTE ZA PISANJE SAŽETAKA
Sažeci se prijavljuju putem poveznice na službenoj internetskoj stranici Konferencije, koja će Vam naknadno biti dostavljena, najkasnije 1.4.2022.godine.

Prijava sažetka treba sadržavati:

 • ime i prezime autora i koautora, naziv i adresu ustanove, e-mail adresu prvog autora
 • naznaku načina prezentacije (izlaganje, radionica ili grupa izlaganja u okviru tematskog simpozija)
 • naslov rada
 • tri do pet ključnih riječi
 • za izlaganje potrebno je navesti kratak sadržaj izlaganja s naznačenim jasnim ciljem, najvažnije uvide i/ili rezultate te zaključke koji će biti prezentirani (do 2000 znakova s razmacima)
 • za radionicu je potrebno navesti cilj i svrhu radionice s kratkim prikazom teme i sadržaja aktivnosti. U sažetku radionice potrebno je opisati planirani program aktivnosti/hodogram te napisati predviđeni broj sudionika radionice. Sažetak za radionicu treba biti najviše (do 2000 znakova s razmacima)
 • Ukoliko grupa sudionika predlaže tematski simpozij, potrebno je svaki od sažetaka oblikovati zasebno prema uputama za izlaganje. Grupa sažetaka u okviru istog simpozija šalju se objedinjeno na e-mail husr@husr.hr
 • Svojim sadržajem sažeci za sve oblike sudjelovanja trebaju odgovarati tematskom okviru konferencije i uvodno naznačenim temama i podtemama.

 

Sažeci se prijavljuju putem web stranice pristupom u izbornik na opciju PRIJAVA SAŽETAKA. Izuzetak je prijava sažetaka za tematske simpozije, odnosno kada grupa sudionika predlaže tematski simpozij. U tom slučaju sažeci se dostavljaju na e-mail adresu: husr@husr.hr

Poveznica za prijavu sažetaka će biti naknadno poslana.

Mogućnost prijave sažetaka putem internetske stranice biti će otvorena od 01.04.2022. godine te trajati do 22.04.2022. godine.

ODRŽAVANJE KONFERENCIJE U SKLADU S MJERAMA I PREPORUKAMA RADI SPRJEČAVANJA PRIJENOSA BOLESTI COVIDA-19
XI. Konferencija socijalnih radnika održati će se u skladu s odlukama Stožera civilne zaštite za sprječavanje širenja zaraze novim korona virusom. Prema trenutno važećim mjerama za veća okupljanja sa više od 100 sudionika nužno je da sudionici posjeduju važeću COVID-potvrdu. O svim promjenama odluka Stožera sudionici će biti pravovremeno obaviješteni na mrežnoj stranici konferencije.

NAPOMENA: Sudjelovanje i objava u knjizi sažetaka nije moguća bez uplaćene kotizacije.

 • Službeni jezik konferencije je hrvatski.

VAŽNI DATUMI

 • Rok za zaprimanje sažetaka je 22.04.2022.godine
 • Radovi zaprimljeni nakon tog roka neće se razmatrati.
 • Rok za odgovore Programskog odbora je 01.05.2022.
 • Rok za prijavu sudionika i rezervaciju smještaja je najkasnije do 1.5.2022.

Sve važne informacije o XI. Konferenciji socijalnih radnika moći ćete pronaći na mrežnoj stranici o čemu ćemo Vas naknadno obavijestiti.

OSOBE ZA KONTAKT:

Spektar putovanja – za prijave, izdavanje računa, uplate kotizacije, smještaj:

Ivona Belamarić
Tel: 014862- 608
Mob: 099 3176-538
E-mail: ivona.belamaric@spektar-holidays.hr

Jelena Vitanović
Tel. +385 1 4862 605
E-mail:
jelena.vitanovic@spektar-holidays.hr

Mail sa upitom možete uputiti na obje e-mail adrese.

Kontakt Hrvatske udruge socijalnih radnika:

Marija Biočić
tajnica Hrvatske udruge socijalnih radnika
Tel: 01 4550 758
Mob: 098 229 167
e-mail: husr@husr.hr

 

REGISTRACIJA SUDIONIKA I PLAĆANJE KOTIZACIJE

Svi se sudionici, bez obzira imaju li izlaganje ili ne, moraju se prijaviti na službenoj web stranici Konferencije. Prilikom prijave trebati će upisati svoje osobne podatke, odabrati kotizaciju i smještaj te unijeti podatke za račun.

U cijenu kotizacije uključeni su: materijali konferencije, svečana večera, sokovi i kava u stankama.

Iznos kotizacije s PDV-om:

Uplate do 30.04.2022. Članovi HUSR-a Ostali Studenti preddiplomskih i diplomskih studija/umirovljenici/nezaposleni/vježbenici
S izlaganjem 1.100,00 kn 1.400,00 kn Bez kotizacije
Bez izlaganja 1.300,00 kn 1.600,00 kn Bez kotizacije

 

Uplate od 1.5.2022. Članovi HUSR-a Ostali Studenti prediplomskih i diplomskih studija/umirovljenici/nezaposleni/vježbenici
S izlaganjem 1.300,00 kn 1.600,00 kn Bez kotizacije
Bez izlaganja 1.600,00 kn 1.900,00 kn Bez kotizacije

 

Jednodnevna kotizacija 800,00 kn

Jednodnevna kotizacija ne uključuje sudjelovanje na svečanoj večeri.

 

Kotizacija za praćenje programa Konferencije na daljinu Članovi
500,00 kn
Ostali
800,00 kn

 

ORGANIZATOR:
Hrvatska udruga socijalnih radnika

PROGRAMSKI ODBOR:
Vanja Branica
Gordana Daniel
Marijana Dumančić
Anita Džombić
Tatjana Katkić Stanić
Ana Opačić
Renata Sever
Kristina Urbanc

ORGANIZACIJSKI ODBOR:
Željka Barić
Alenka Bilić
Marija Biočić
Sunčica Dominiković Šafranić
Meri Gatin
Anica Ježić
Štefica Karačić
Melanija Paradi
Ljiljana Vrbić

MJESTO ODRŽAVANJA:
Terme Sveti Martin, Izvorska 3, 40313, Sveti Martin na Muri

 

Zbog trenutne epidemiološke situacije primorani smo odgoditi XI. konferenciju socijalnih radnika (14.-16.10.2020.) u Šibeniku dok prilike ne budu povoljnije za njeno održavanje.

Želimo vam puno uspjeha u Vašem radu, u ovim izazovnim vremenima i radujemo se susretu čim nam prilike to dozvole.

Štefica Karačić
predsjednica HUSR-a

Poštovane kolegice i kolege, suradnici i prijatelji,

pozivamo Vas na sudjelovanje u radu XI. konferencije socijalnih radnika koja će se održati u Šibeniku, od 14. do 16. listopada 2020. godine. Ovogodišnju konferenciju želimo posvetiti temi važnosti međuljudskih odnosa u kontekstu naše profesije.

Socijalni rad se u svakom svom segmentu temelji na promicanju kvalitetnih međuljudskih odnosa, kako u odnosu između korisnika, stručnjaka i korisnika, tako i unutar same profesije. Dobri međuljudski odnosi iznimno su važni za očuvanje mentalnog zdravlja korisnika i stručnjaka.

Nalazimo se u vremenima kada je više nego ikad potrebno promicati kvalitetne međuljudske odnose. Nikad do sad viđena globalna zdravstvena kriza u obliku pandemije koronavirusa ljude je ponovno okrenula jedne ka drugima, gdje je postalo više nego ikad vidljivo koliko je međuljudska pomoć i podrška nezamjenjiva i životno važna. Ova krizna i izvanredna situacija pokrenula je cijeli niz pozitivnih inicijativa usmjerenih na promicanje dobrih međuljudskih odnosa, solidarnosti, konkretne uzajamne pomoći, promicanja različitih načina brige za mentalno zdravlje i nošenja sa stresom i dr. S druge strane, dugotrajna izolacija i neizvjesnost od budućnosti, kao i egzistencijalna ugroženost zbog gubitaka radnih mjesta dovode do narušenog mentalnog zdravlja u obliku veće podložnosti stresu, tjeskobi, depresivnosti i niže tolerancije na frustraciju. Vrijeme krize je izazovno za sve ljude i profesije, no, socijalnim radnicima je rad u krizi i s krizom „prirodan“, jer se svakodnevno susreću s različitim kriznim situacijama. Ipak, zdravstvena kriza koja je zahvatila cijeli svijet i suočila ljude sa sasvim novim obrascima ponašanja i brige za zdravlje, donosi neke nove izazove i za našu profesiju.

No, ova konferencija neće biti usmjerena samo na promicanje važnosti međuljudskih odnosa u vremenu globalne pandemije, već i na široj razini. Profesija socijalnog rada je jedna od najpozvanijih profesija u progovaranju o važnosti ulaganja u dobre međuljudske odnose. Socijalni radnici svojim radom u praksi svjedoče koliko je to ulaganje „isplativo“ i u kojoj mjeri utječe na živote svojih korisnika. Ponekad u usmjerenosti i brizi prema korisnicima, manje ulažemo u kvalitetne međustručnjačke odnose, čemu ćemo posvetiti posebnu pažnju na ovoj konferenciji. Teme koje ćemo također otvoriti odnose se na važnost promicanja međuljudskih odnosa u kontekstu: društvene i profesionalne odgovornosti socijalnih radnika, važnosti ulaganja u kvalitetan timski rad, brige o mentalnom zdravlju korisnika i stručnjaka, upravljanja i djelovanja u kriznim okolnostima, politika koje kreiraju socijalni rad, uloge medija i međusektorske suradnje u promicanju kvalitetnih odnosa, etike socijalnog rada, inovativnih i dobrih modela prakse koji se temelje na promicanju kvalitetnih međuljudskih odnosa itd.

Nadamo se da ćemo ovim temama i brojnim drugim pitanjima pokrenuti raspravu unutar naše profesije i odgovoriti na izazove koje nam donosi današnje vrijeme u kontekstu promicanja važnosti međuljudskih odnosa. XI. Konferencija socijalnih radnika namijenjena je domaćim i inozemnim stručnjacima te svima onima koji se u svome profesionalnom djelovanju dotiču teme važnosti promicanja međuljudskih odnosa.

TEMATSKA PODRUČJA

 1. Socijalni rad u promicanju ljudskih odnosa: društvena i profesionalna odgovornost
 2. Timski rad i organizacijska suradnja u promicanju međuljudskih odnosa
 3. Briga o sebi i mentalnom zdravlju u funkciji promicanja međuljudskih odnosa
 4. Politike koje kreiraju socijalni rad: birokratske, profesionalne, posvećene odnosima
 5. Siromaštvo i socijalna isključenost: etičko ponašanje i humanistički stav
 6. Socijalni rad u doba COVIDa-19: postupci i odnosi
 7. Međusektorska suradnja i promicanje dobrih odnosa
 8. Medijska uloga socijalnog rada u promicanju solidarnosti i humanizma
 9. Etika socijalnog rada i međuljudski odnosi u praksi, obrazovanju i istraživanjima
 10. Inovativni modeli prakse za održiv razvoj i rast svih korisnika

NAČIN SUDJELOVANJA

Aktivno sudjelovanje na konferenciji moguće je kroz:

 1. izlaganje (20 minuta),
 2. radionicu (90 minuta),
 3. poster prezentaciju.

UPUTE ZA PISANJE SAŽETAKA

Prijava sažetka treba sadržavati:

 • ime i prezime autora i koautora, naziv i adresu ustanove, e-mail adresu prvog autora
 • naznaku tematskog područja
 • naznaku načina prezentacije (izlaganje, radionica ili poster prezentacija)
 • naslov rada
 • tri do pet ključnih riječi
 • za izlaganje ili poster prezentaciju potrebno je navesti kratak sadržaj izlaganja s naznačenim jasnim ciljem, najvažnije uvide i/ili rezultate te zaključke koji će biti prezentirani (do 250 riječi)
 • za radionicu je potrebno navesti cilj i svrhu radionice s kratkim prikazom teme i sadržaja aktivnosti (do 250 riječi). Uz sažetak radionice potrebno je poslati i opis planiranog programa aktivnosti/hodogram (do 150 riječi) te napisati predviđeni broj sudionika radionice.
 • prilikom svih oblika izlaganja potrebno je da se autori drže zadanih tematskih područja odnosno teme konferencije

Ukoliko se radi o radu u koautorstvu molimo Vas da podcrtate ime i prezime osobe koja će izlagati rad.
Maksimalna dimenzija postera je: 1,20×1,20 cm

 • Način slanja sažetaka je isključivo putem e-maila na adresu: husr@husr.hr

NAPOMENA: Sudjelovanje i objava u knjizi sažetaka nije moguća bez uplaćene kotizacije.

 • Službeni jezik konferencije je hrvatski.

VAŽNI DATUMI

 • Rok za zaprimanje sažetaka je 1.7.2020.godine
 • Radovi zaprimljeni nakon tog roka neće se razmatrati.
 • Rok za odgovore Programskog odbora je 15.7.2020.
 • Rok za prijavu sudionika i rezervaciju smještaja je najkasnije do 1. listopada 2020.

OSOBA ZA KONTAKT
Marija Biočić
tajnica Hrvatske udruge socijalnih radnika
tel: 01 4550 758
mob: 098 229 167
e-mail: husr@husr.hr

KOTIZACIJA
Svi se sudionici trebaju prijaviti i uplatiti kotizaciju. Stoga Vas molimo da se pridržavate rokova za prijave.

U cijenu kotizacije uključeni su: materijali konferencije, zbornik sažetaka, svečana večera, sokovi i kava u stankama.

Iznos kotizacije s PDV-om:

Uplate do 15.9.2020. Članovi HUSR-a Ostali Studenti preddiplomskih i diplomskih studija/umirovljenici/nezaposleni/vježbenici
S izlaganjem 1.100,00 kn 1.400,00 kn Bez kotizacije
Bez izlaganja 1.300,00 kn 1.600,00 kn Bez kotizacije

 

Uplate od 16.9.2020. Članovi HUSR-a Ostali Studenti prediplomskih i diplomskih studija/umirovljenici/nezaposleni/vježbenici
S izlaganjem 1.300,00 kn 1.600,00 kn Bez kotizacije
Bez izlaganja 1.600,00 kn 1.900,00 kn Bez kotizacije

 

Jednodnevna kotizacija 800,00 kn

Jednodnevna kotizacija ne uključuje sudjelovanje na svečanoj večeri.
Uplate idu na račun HUSR-a otvoren u Zagrebačkoj banci, IBAN: HR4323600001101561472

ORGANIZATOR:
Hrvatska udruga socijalnih radnika

PROGRAMSKI ODBOR:
Gordana Berc
Snježana Bubenik
Gordana Daniel
Sunčica Dominiković Šafranić
Olja Družić Ljubotina
Milica Gregurić Prugovečki
Marijana Kletečki Radović

ORGANIZACIJSKI ODBOR:
Andreja Baus
Marija Biočić
Meri Gatin
Tomislav Glavnik
Štefica Karačić
Nataša Koražija
Helena Majerić
Ante Puče
Cvita Šimić
Ljiljana Vrbić

MJESTO ODRŽAVANJA:
Amadria Park, Hoteli Solaris 86, 22 000 Šibenik

REZERVACIJA SMJEŠTAJA:
A.T.I d.o.o. Turistička agencija
Zadarska 15, 52100 Pula
tel: +385(0)52 223-400
e-mail: husr@ati.hr
OBRAZAC ZA REZERVACIJU SMJEŠTAJA PREUZMITE OVDJE.

Za sve eventualne upite u vezi smještaja molimo da se obratite na navedene kontakte agencije.

OBRAZAC ZA PRIJAVU PREUZMITE OVDJE.

 

Hrvatska udruga socijalnih radnika ove godine organizira XI. Konferenciju socijalnih radnika u Šibeniku u periodu od 14. –  16. listopada 2020. godine.

Konferencija će se održati pod nazivom „Promicanje međuljudskih odnosa u socijalnom radu“.

Upravni odbor  HUSR-a donio je odluku da organizacijski i programski odbor djeluju u sastavu:
Organizacijski odbor: Štefica Karačić, Meri Gatin, Ljiljana Vrbić, Nataša Koražija, Tomislav Glavnik, Cvita Šimić, Andreja Baus Ante Puče i Helena Majerić.
Programski odbor: Olja Družić Ljubotina, Marijana Kletečki Radović, Gordana Daniel, Sunčica Dominiković Šafranić, Snježana Bubenik, Milica Gregurić Prugovečki i Gordana Berc

Uskoro više informacija.