Udruga socijalnih radnika grada Karlovca i karlovačke županije

1855

Udruga socijalnih radnika Grada Karlovca i Karlovačke županije obilježila je ove godine Svjetski dan socijalnog rada na način da je organizirala skup pod nazivom...