Publikacije

1990

Ovaj vodič nastao je u sklopu provedbe usluge Edukacije socijalnih mentora financirane iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., dio 4. Tržište rada...

647

Kao rezultat projekta koji je Hrvatska udruga socijalnih radnika  provela u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Split i uz podršku Ministarstva rada, mirovinskoga...

2781

Priručnik "Kako kada krene naopako - Vodič kroz usluge centra za socijalnu skrb u zaštiti djece i obitelji" nastao je kroz projekt "Zaštita dječjih...

3570

Priručnik za škole i stručnjake socijalnog rada «LJUDSKA PRAVA I SOCIJALNI RAD» UJEDINJENI NARODI, Geneva i New York, 1994. NARUDŽBENICA Dugi niz godina se Centar za ljudska prava...