Nedjelja, Srpanj 12, 2020
Naslovnica Authors Članci od zkerkez

zkerkez

364 ČLANCI 0 KOMENTARI

0 227

Poštovani/a,

U ime Odeljenja za socijalnu politiku i socijalni rad, Univerziteta u Beogradu – Fakulteta političkih nauka, sa velikim zadovoljstvom Vas obaveštavamo o održavanju Međunarodne naučne konferencije 41. Susreta socijalnih radnika, sa temom „ZAGOVARANJE JEDNAKOSTI U SVETU KOJI SE MENJA“_. Konferencija će biti održana 5. juna 2020. godine na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.

Pošaljite nam svoj apstrakt na mejl: susreti.sr@fpn.bg.ac.rs do 1. aprila 2020. godine.

U prilogu možete pronaći Poziv za prijavu učešća i saopštenja, kao i propratne dokumente. Detaljnije informacije o Susretima socijalnih radnika i procesu apliciranja su dostupne na našoj internet adresi:
http://www.fpn.bg.ac.rs/susreti-socijalnih-radnika.

S poštovanjem,
Organizacioni odbor

POZIV
PRIJAVNICA
UPUTSTVO ZA AUTORE

Poštovani,

Hrvatska udruga socijalnih radnika u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Split i uz podršku Ministarstva za demografiju obitelj, mlade i socijalnu politiku provodi projekt pod nazivom „Osnaživanjem stručnjaka do uspješne integracije azilanata“ koji financira Europska unija iz Fonda za azil, migracije i integracije Europske unije.

Opći cilj projekta je uspješnija integracija osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom u život zajednice kroz osobno i profesionalno osnaživanje stručnjaka centra za socijalnu skrb i resornog ministarstva za rad s ovim korisnicima i uspješniju zaštitu njihovih prava.

Moderna demokratska i pluralistička društva kojima i sami težimo zalažu se za puno uvažavanje ljudskih prava svake osobe bez obzira na etničke, rasne, spolne, religijske ili jezičke razlike. Migrantske krize i društveni trendovi na globalnoj razini direktno se odražavaju i na naše društvo i pred stručnjake stavljaju brojne izazove za koje još nismo pripremljeni i na njih ne uspijevamo adekvatno odgovoriti.

Stručna praksa u radu s osobama s odobrenom međunarodnom zaštitom još uvijek je neizgrađena, neusklađena i nedovoljno kvalitetna što zahtijeva poduzimanje adekvatnih intervencija u cilju podizanja standarda rada u ovom području.

Projekt „Osnaživanjem stručnjaka do uspješne integracije azilanata“ usmjeren je na jačanje kapaciteta sustava socijalne skrbi kao važnog čimbenika u procesu integracije i participacije osoba pod međunarodnom zaštitom u našem društvu.

Uvažavajući specifičnosti ovog područja djelatnosti socijalne skrbi Projektom će se osmisliti i provesti edukacija stručnjaka centara za socijalnu skrb i resornog ministarstva, izraditi potrebni materijali i definirati standardi stručnog rada s ovim korisnicima,te potaknuti integrirani pristup različitih dionika u lokalnoj zajednici prema osobama pod međunarodnom zaštitom. Edukacijom će se stvoriti mreža stručnjaka koji će u narednom razdoblju značajno povećati učinke djelatnosti socijalne skrbi u zaštiti osoba pod međunarodnom zaštitom.

U edukaciji će sudjelovati ukupno 200 stručnjaka iz svih centara za socijalnu skrb i podružnica, a prednost za uključivanje u ovaj projekt imati će oni stručnjaci koji su u pojedinom centru imenovani koordinatorima za rad s osobama pod međunarodnom zaštitom.

Edukacija u trajanju od 3 dana obuhvatiti će 4 tematska područja:

 • Pravni položaj osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom;
 • Obveze sustava socijalne skrbi u svezi ostvarivanja prava osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom;
 • Kulturološke osobitosti zemalja iz kojih dolaze osobe pod međunarodnom zaštitom;
 • Studije slučaja

Planirano je da se edukacije provedu u razdoblju od ožujka do rujna 2020 godine u sljedećim gradovima: Zagreb , Rijeka, Osijek, Split, Karlovac, Varaždin, Požega i Zadar .

O datumima održavanja edukacije i rasporedu pojedinih CZSS prema mjestima sudjelovanja pravovremeno ćemo vas izvijestiti.

Izvoditelji/ce Projekta su predstavnice akademske zajednice, pravnici i socijalni radnici s iskustvom rada u ovom području djelatnosti te predstavnici organizacija civilnog društva koji će kroz predavanja i interaktivne radionice, koristeći primjere neuspjele, ali i dobre prakse zajedno sa sudionicima edukacije definirati standarde sustava socijalne skrbi u radu s osobama pod međunarodnom zaštitom.

Očekujemo da će ovom suradnjom stručna praksa biti osnažena, ujednačena i pripremljena za moguće nove zadaće u ovom području rada.

Sudjelovanje u edukaciji je besplatno i biti će prijavljeno za bodovanje  Hrvatskoj komori socijalnih radnika i drugim stručnim komorama.

Napominjemo da sudionici (odnosno njihove ustanove) sami snose putne troškove i  troškove smještaja, dok će radni materijali i osvježenje sudionika biti podmireni iz sredstava projekta.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti  tajnici HUSR-a Cviti Šimić na tel: 01/4550 758 ili mob: 098/229 167.

S poštovanjem,

Predsjednica HUSR-a
Štefica Karačić

Udruga socijalnih radnika Koprivničko-Križevačke  županije, u suradnji sa Inner Wheel klubom Prelog, će dana 13.3.2020. godine održati Stručni skup „SKRBNIŠTVO – potreba ili praksa?“ u Prelogu, u Multimedijskoj dvorani, Glavna 33. Očekivano trajanje Stručnog skupa je od 8.30.-15.30. sati.

Stručni skup je namijenjen stručnjacima iz cijele Hrvatske zaposlenim u području socijalne skrbi, zdravstva, pravosuđa, obrazovanja, tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave, organizacijama civilnog društva i vjerskim organizacijama, koje se u svom radu susreću sa institutom skrbništva.

Svrha ovog stručnog skupa je istaknuti šumove u međuresornoj komunikaciji, definirati potrebu lišenja poslovne sposobnosti, istaknuti poteškoće u smještajnim kapacitetima za predmetnu populaciju.

Cilj održavanja regionalnog Simpozija je profesionalno osnaživanje socijalnih radnika i drugih stručnjaka, razvoj i unapređenje djelatnosti  socijalnog rada, razmjena iskustava dobre prakse, jačanje sustava socijalne podrške i međuresorne suradnje, promicanje prava posebno osjetljivih skupina.

Održavanje skupa biti će prijavljeno Hrvatskoj komori socijalnih radnika, Hrvatskoj psihološkoj komori, Hrvatskoj komori medicinskih sestara i Hrvatskoj liječničkoj komori radi bodovanja stručnog usavršavanja.

P R I J A V A :

Prijava sudionika je obvezna. Krajnji rok za prijavu je 6.3.2020. godine.

PROGRAM

0 230

28.siječnja 2020. godine održana je tribina pod nazivom Osnaživanjem pomagača do sigurnog starenja u organizaciji Hrvatske udruge socijalnih radnika.

Riječ je o završnom skupu u istoimenom projektu koji je financiran od strane Grada Zagreba, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.

Predavanja na temu Specifičnosti skrbi o starijim i nemoćnim osobama održale su Gordana Daniel, Ljiljana Vrbić i Lana Stijepović koje su se osvrnule na rad s nedobrovoljnim korisnicima, osobama oboljelih od demencije, nasilju nad starijim i nemoćnim osobama ali i o palijativnim bolesnicima što u novije vrijeme nažalost ne zahvaća samo osobe starije živote dobi već i mlađe osobe koje se nalaze u potrebi za palijativnom skrbi.

Nakon toga uslijedila su predavanja namjenjena jačanju kompetancija pomagača u skrbi o starijim i nemoćnim osobama gdje su izalagnje imale Jasminka Jelčić, Štefica Karačić i Zdenka Pantić.

Izlagačice su govorile o komunikaciji, važnosti međuresorne suradnje i zaštiti samih pomagača od sagojevanja na poslu ali i od bolesti koje dolaze kao posljedica izloženosti svakodnevnom stresu.

Budući da demografsko starenje predstavlja jedan od najznačajnijih fenomena suvremenog doba koji u sve većoj mjeri zahvaća i našu zemlju cilj nam je bio ukazati na specifične potrebe rada s osobama starije životne dobi, osnažiti obitelj koja skrbi o svojim starijim članovima ali i senzibilizirati javnost za potrebe starijih osoba te ih informirati o mogućnostima institucijske i izvanistitucijske skrbi.

Na skupu je sudjelovalo preko 100 stručnjaka, prvenstveno socijalnih radnika iz područja cijele Republike Hrvatske.

Podsjećamo da je ovim projektom uz tribinu održano još osam cjelodnevnih tematskih edukacija, te je tiskana brošura o specifinostima rada s osobama starije životne dobi.

 

0 151

Hrvatska udruga socijalnih radnika 21.1.2020. godine održala je edukaciju pod nazivom Međuresorna suradnja i timski pristup.

Edukaciju je vodila Štefica Karačić, koja je istaknula da je preduvjet kvalitetne i uspješne skrbi o osobama starije životne dobi povezivanje i koordinirano djelovanje različitih dionika u okruženju korisnika.

Na edukaciji je sudjelovalo 15 pomagača različitih profesija.

Riječ je o zadnjoj od osam cjelodnevnih edukacija koje su se provele u okviru projekta „Osnaživanjem pomagača do sigurnog starenja“ koji je financiran iz proračuna Grada Zagreba – Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.

Zahvaljujemo se svim sudionicima na iskazanom interesu za sudjelovanjem.

0 316

Povjerenstvo za dodjelu nagrada Hrvatske udruge socijalnih radnika raspisuje Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada HUSR-a za 2019. godinu.

Temeljem čl.2. Pravilnika o dodjeli nagrada HUSR-a zaprimati će se prijave za:

 1. Godišnju nagradu Jakov Kudrić
 2. Plaketu HUSR-a 
 • Godišnja nagrada Jakov Kudrićdodjeliti će se u tri kategorije, i to:
 1. socijalnom radniku/ci koji/a je svojim stručnim i/ili znanstvenim radom osobito doprinjeo/la ili doprinosi razvoju i afirmaciji profesije socijalnog rada
 2. ustanovi socijalne skrbi koja se istaknula kvalitetom socijalnih usluga ili inovativnošću svojih programa u interesu korisnika
 3. udruzi civilnog društva koja se istaknula kvalitetom socijalnih usluga ili inovativnošću svojih programa u interesu korisnika

Za Godišnju nagradu Jakov Kudrić kandidirati se mogu  socijalni radnici, ustanove socijalne skrbi ili udruge civilnog društva.

Prijave za Godišnju nagradu podnose se Povjerenstvu za dodjelu nagrada HUSR-a. 

 • Plaketa HUSR-a

Dodijeliti će se na prijedlog Upravnog odbora regionalnih udruga socijalnim radnicima, ustanovama socijalne skrbi, udrugama civilnog društva, jedinicama lokalne/područne ili regionalne samouprave čiji je rad prepoznat kao opće dobro i od posebnog značaja, a njihovo djelovanje doprinosi razvoju i afirmaciji profesije socijalnog rada.

Prijave  za  Plaketu HUSR-a podnose se regionalnim  udrugama. Upravni  odbor regionalne udruge  predlaže  svoje kandidate  za dodjelu Plakete HUSR-a Povjerenstvu za dodjelu  nagrada HUSR-a.

Svaka regionalna udruga  može  kandidirati do 3  fizičke osobe i 3  pravne osobe, između kojih će biti izabrana 1 fizička i 1 pravna osoba za dodjelu Plakete HUSR-a.

Kriteriji za dodjelu Godišnje nagrade i Plakete HUSR-a su:

 • iznimni rezultati u teorijskom i/ili praktičnom radu na pojedinom području djelovanja;
 • objavljena, prikazana, izložena, izvedena ili na drugi način prezentirana i nagrađivana ostvarenja;
 • uživanje ugleda uzornog stručnjaka i djelatnika, ustanove, udruge ili jedinice regionalne/lokalne samouprave.

Nagrade će se dodijeliti ako dostignuća udovoljavaju stručnim, etičkim i drugim standardima struke, ako proizlaze iz profesionalnih obveza te dodatnog rada i zalaganja.

Prijedlog za dodjelu nagrada HUSR-a mogu podnijeti pojedinci, regionalne udruge, ustanove socijalne skrbi, udruge civilnog društva, jedinice lokalne/područne ili regionalne samouprave.

Prijedlog za dodjelu nagrada mora sadržavati:

 • Uz dopis s prijedlogom i obrazloženjem za kandidata:
  • Životopis (uključuje podatke o školovanju, stručnoj spremi, zaposlenju)
  • Pisane materijale o napredovanju u struci i uspjesima na radnom mjestu
  • Dokaz o znanstvenom i stručnom doprinosu (radovi, publikacije)
  • Preporuke i mišljenja relevantna za dodjelu nagrade.
 • Uz dopis s prijedlogom i obrazloženjem za kandidaturu ustanove socijalne skrbi, udruge civilnog društva,jedinice lokalne/područne ili regionalne samouprave:
  • Radnu biografiju
  • Pisane materijale i dokaze o postignutim uspjesima, kvaliteti socijalnih usluga i realizaciji inovativnih programa ciljanih interesima korisnika
  • Preporuke i mišljenja relevantna za dodjelu nagrade.

Nepotpuni prijedlozi i prijedlozi podneseni nakon isteka roka neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijedloga je do 31. siječnja 2020. godine.

Članovi regionalnih udruga socijalnih radnika svoje prijedloge za Plaketu HUSR-a  podnose svojoj matičnoj udruzi, a prijedloge za Godišnju nagradu Jakov Kudrić podnose direktno Povjerenstvu za dodjelu nagrada  HUSR-a.

Regionalne  udruge socijalnih radnika, te druge fizičke i pravne osobe prijedloge podnose Povjerenstvu za dodjelu nagradaHrvatska udruga socijalnih radnika, Draškovićeva 27, 10000 Zagreb u zatvorenoj omotnici s napomenom „PRIJEDLOG ZA DODJELU NAGRADA HUSR-a – NE OTVARAJ“.

KRITERIJI
PRAVILNIK

 

 

 

 

0 220

Dana 16.siječnja 2020. godine u Domu za starije i nemoćne osobe Sveti Josip, održana je edukacija pod nazivom „Komunikacija s  osobama oboljelim od demencije“  koju su vodile Ljiljana Vrbić, Maja Matić i Matina Mičuga.

Na edukaciji se govorilo o demenciji,  vrstama demencije i njenim simptomima kao i o specifičnostima komunikacije s osobama oboljelim od demencije.

Sudjelovalo je više od dvadeset osoba, prvenstveno socijalnih radnika ali i drugih pomagača koji skrbe o starijim i nemoćnim osobama. Riječ je o nizu edukacija koju provodi Hrvatska udruga socijalnih radnika uz financijsku podršku Grada Zagreba u okviru projekta Osnaživanjem pomagača do sigurnog starenja.

0 305

Poštovana/i,

Hrvatska udruga socijalnih radnika uz financijsku potporu Grada Zagreba, Gradskog uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom organizira tribinu pod nazivom:

OSNAŽIVANJEM POMAGAČA DO SIGURNOG STARENJA
koja će se održati u utorak,  28. siječnja 2020. godine  s početkom u 11:00 sati
 tribine Grada Zagreba, Kaptol 27, Zagreb
Moderator: Štefica Karačić

 Program:
Specifičnosti skrbi o starijim i nemoćnim osobama
Gordana Daniel, Meri Gatin, Ljiljana Vrbić i Lana Stijepović

Jačanje kompetencija pomagača u skrbi o starijim osobama i njihova zaštita
Jasminka Jelčić, Štefica Karačić i Zdenka Pantić

Rasprava

Cilj tribine je da profesija socijalnog rada ukaže na specifične potrebe rada s osobama starije životne dobi, osnaživanje obitelji koja skrbi o svojim starijim članovima kao i senzibiliziranje javnosti za potrebe starijih osoba i  informiranje o mogućnostima  institucijske i izvaninstitucijske skrbi.

Molimo da svoj dolazak potvrdite najkasnije do 25.siječnja 2019. na e-mail: husr@husr.hr  ili na broj tel: 01/4550 758.

Tribina će se bodovati od strane Hrvatske komore socijalnih radnika.

S poštovanjem

Predsjednica HUSR-a
Štefica Karačić, dipl. socijalna radnica

POZIV
PRIJAVNICA
PROGRAM

0 191

Edukacija pod nazivom Palijativni bolesnik u sustavu socijalne skrbi održala se 10.siječnja 2020. godine pod vodstvom Lane Stijepović, socijalne radnice i Slavice Garić, medicinske sestre u Domu za starije i nemoćne osobe Centar,  Crnatkova 14, Zagreb.

Na edukacije je sudjelovalo preko 20 sudionika prije sveka socijalnih radnika ali i drugih stručnjaka koji skrbe o starijim i nemoćnim osobama.

Edukaciju je provela Hrvatska udruga socijalnih radnika u suradnji s Domom za starije i nemoćne osobe Centar  u okviru projekta “Osnaživanjem pomagača do sigurnog starenja” koji  je financiran iz sredstava Grada Zagreba, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.

 

0 201

Hrvatska udruga socijalnih radnika u suradnji s Domom za starije i nemoćne osobe Centar 9.siječnja 2020 godine održala je  petu po redu edukaciju pod nazivom „Zaštita i samozaštita pomagača“.

Podsjećamo riječ je o osam cjelodnevnih edukacija koje se provode u okviru projekta Osnaživanjem pomagača do sigurnog starenja koji je financiran iz sredstava Grada Zagreba, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.

Edukaciju  na kojoj je sudjelovalo 12 sudionika održala je profesorica psihologije i sociologije Zdenka Pantić, geštalt i obiteljska terapeutkinja, supervizorica u psihosocijalnom radu i organizacijskom razvoju.

Cilj edukacije je osvještavanje pomagača da negativne posljedice po profesionalce nisu nužna cijena brige o nemoćnima jer znanje o mogućim rizicima i rano prepoznavanje te podrška je ključ za zaštitu i samozaštitu pomagača.