Nedjelja, Srpanj 12, 2020
Naslovnica Authors Članci od zkerkez

zkerkez

364 ČLANCI 0 KOMENTARI

0 1064

Seminar za socijalne radnike pod nazivom «Škola za roditelje» održan je u organizaciji Hrvatske udruge socijalnih radnika pod vodstvom Ilonke Filipović, dipl. soc. radnice, koja već niz godina vodi «Školu za roditelje» i «Klub uspješnih roditelja». Tijekom rada u Centru za socijalnu skrb posebnu pažnju je usmjerila na odnose u obitelji, odgoj i komunikaciju, te se u tom smjeru obrazovala i samoobrazovala. Svojim dragocjenim znanjima i iskustvom omogućila je polaznicima seminara da obogate svoje znanje i uspostave sistem edukacije roditelja u svom okruženju.

Seminar se održavao u dvije grupe. Prva se sastajala jednom tjedno tijekom 12 tjedana, a druga, budući da su njeni sudionici bili socijalni radnici koji žive izvan Zagreba, tijekom tri subote.

Edukativne radionice su obuhvatile sljedeće teme:

 • upoznavanje sa svrhom, ciljevima i pravilima edukacije;
 • nedjelotvorni i djelotvorni odgojni postupci;
 • odgoj u kontekstu RT i TI;
 • psihološke potrebe;
 • što znači biti bolji roditelj u kontekstu psiholoških potreba;
 • cjelokupno ponašanje;
 • važnost poznavanja komponenti psihološkog ponašanja u odgoju;
 • osnovni elementi kvalitetne komunikacije;
 • samopoštovanje, samopouzdanje i asertivno ponašanje;
 • motivacija;
 • kako pomoći djetetu u učenju;
 • TV i odgoj;
 • ljutnja, agresija, sukob i
 • pravila u obitelji.

Ciljevi:

 • Omogućiti socijalnim radnicima da u djelokrugu svoga rada usavrše rad s roditeljima kako bi djelotvornije pomogli u ostvarivanju roditeljske uloge i odgoja djece.
 • Pomoći socijalnim radnicima da ovladaju vještinama potrebnim za vođenje radionica «Škole za roditelje».
 • Motivirati socijalne radnike da nastave praksu «Škole za roditelje» u svojim radnim i životnim zajednicama.

Tematske radionice su sudionicima dale i osnovne smjernice o organiziranju grupe, motiviranju potencijalnih polaznika i njihovoj pripremiti za rad u grupi. Svaki sudionik je imao priliku prirediti određenu temu i prezentirati je kolegama, «razbiti tremu» i iskušati svoje ideje i kreativnost.

0 1147

U organizaciji Hrvatske udruge socijalnih radnika, u Zadru je od 9. do 11. svibnja 2005.g. održan II. simpozij socijalnih radnika pod naslovom “Izvaninstitucijski oblici skrbi” pod pokroviteljstvom:

 • gospođe Jadranke Kosor, potpredsjednice Vlade RH i ministrice obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti,
 • Saborskog odbora za rad, socijalnu politiku i zdravstvo,
 • Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi,
 • Zadarske županije i
 • Grada Zadra.

Simpozij je organiziran u cilju poticanja nadležnih tijela na prepoznavanje i prihvaćanje izvaninstitucijskih oblika skrbi kao alternative postojećim, institucijskim oblicima te kako bi se progovorilo o perspektivama i ulozi socijalnih radnika u izvaninstitucijskim oblicima skrbi, sve u želji za unaprjeđenjem kvalitete života osoba kojima je potrebna tuđa pomoć.

Simpoziju se odazvalo 430 sudionika iz cijele Hrvatske, uglavnom socijalnih radnika. Ipak, simpozij je bio otvoren i drugim strukama koje pridonose izvaninstitucijskom obliku skrbi pa je i među izlagačima, uz socijalne radnike (kojima je simpozij bio usmjeren) bilo profesora psihologije, doktora medicine, pedagoga, viših medicinskih sestara, defektologa i sociologa.

Tematske cjeline:

 1. Izvaninstitucijsko zbrinjavanje osoba s invaliditetom;
 2. Zbrinjavanje djece i mladeži u izvaninstitucijskim oblicima skrbi;
 3. Starije i nemoćne osobe u izvaninstitucijskim oblicima skrbi;
 4. Udomiteljstvo u urbanim sredinama i izvaninstitucijska skrb za duševne bolesnike.

Velik broj sudionika i široko područje djelovanja socijalnih radnika pozivaju na veći angažman članova Hrvatske udruge socijalnih radnika u iniciranju i organiziranju novih stručnih skupova. Naime, možda će upravo to pomoći promicanju struke u društvu te ćemo češćim susretima i razmjenom iskustava i dobre prakse prestati govoriti o vlastitom identitetu, a više pažnje usmjeriti našim korisnicima, kvaliteti rada i prezentiranju tog rada široj javnosti.

Organizacijski odbor: Tatjana Katkić Stanić, Višnja Prebeg, Katarina Radat, Ines Vrban, Mirjana Zvekić
Programski odbor: Marinka Bakula-Anđelić, Ana Butković, Meri Gatin, Dragutin Keserica, Marija Pletikosa, Branka Sladović Franz, Nino Žganec

ZAKLJUČCI:

 1. Izvaninstitucijski oblici skrbi razvijaju se u organizaciji građanskih udruga i ustanova socijalne skrbi na području cijele Hrvatske. Uz deinstitucionalizaciju potrebno je provesti i decentralizaciju socijalne skrbi.
 2. Na razini Centara za socijalnu skrb potrebno je oformiti specijalizirane timove stručnjaka za udomiteljstvo, a u svrhu prevencije izdvajanja djece unaprijediti kvalitetu provođenja mjere nadzora nad izvršenjem roditeljske skrbi.
 3. Na razini Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi potrebno je oformiti stručnu radnu skupinu koja bi na temelju iskustava iz prakse i rezultata hrvatskih istraživanja koordinirala niz različitih inicijativa u smjeru razvoja udomiteljstva te promovirala i poticala druge oblike izvaninstitucionalne skrbi. U tom smislu, podržavamo Zakon o udomiteljstvu te potičemo zakonsku regulaciju vikend smještaja i smještaja tijekom školskih praznika.
 4. Prije smještaja izvan vlastite obitelji nužno je ispitati potrebe korisnika te realne mogućnosti skrbi i u skladu s tim osmisliti ciljanu i planiranu intervenciju koja podrazumijeva stvarni izbor najboljeg oblika skrbi. Razvijanjem drugih izvaninstitucionalnih oblika skrbi omogućuje se realan izbor i participacija korisnika u intervencijama socijalne skrbi.
 5. I nadalje je prisutna potreba zbrinjavanja korisnika u institucionalnom smještaju uz poboljšanje omjera broja stručnjaka u odnosu na broj korisnika i poboljšanje kvalitete života u ustanovama.
 6. Edukacija i supervizija stručnjaka treba biti kontinuirana. Izražena je potreba za objavljivanjem zbornika radova s ovog simpozija, s obzirom na raznolikost i kvalitetu izlaganja koja su obuhvatila znanstveno-istraživačke, praktične i projekte aktivnosti, a kako bi se njihova primjena proširila na područje cijele Hrvatske.

 

0 1061

Hrvatska udruga socijalnih radnika obilježila je 50. obljetnicu osnivanja Društva socijalnih radnika Republike Hrvatske (27. lipnja 1954.g.). Ovaj značajan jubilej obilježen je organiziranjem I. simpozija socijalnih radnika, pod nazivom “Uloga socijalnog rada u zaštiti djece“, u Hotelu Medena, Trogir, od 01. do 03. lipnja 2004.g.

Simpozij je održan pod visokim pokroviteljstvom:

 • gospođe Jadranke Kosor, podpredsjednice Vlade RH i ministrice obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti;
 • Saborskog odbora za rad, socijalnu politiku i zdravstvo;
 • Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi;
 • Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti;
 • Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa;
 • Splitsko-dalmatinskog župana g. Krune Peronje.

Cilj ovog Simpozija je bio progovoriti o perspektivama i ulozi socijalnog rada u obiteljskopravnoj zaštiti te time doprinjeti razvoju profesije socijalnog rada i njezinom utjecaju na kreiranje rješavanja problematike skrbi o djeci kao i predpostavki za stvaranje kvalitetne obitelji. Istovremeno cilj nam je bio povezivanje socijalnog rada sa svim profesijama koje mogu doprinjeti kvaliteti obiteljske zaštite kao i svaranje čvrste strukovne mreže koja će biti učinkovita u obiteljskopravnoj zaštiti djece i svih članova u obitelji.

Tematske cjeline:

 1. Uloga socijalnog rada u skrbi o djeci,
 2. Nasilje nad djecom (socijalna skrb-dijete-škola-obitelj-zdravstvo),
 3. Institucijski oblici skrbi za djecu i novi aspekti u zbrinjavanju djece,
 4. Institut posvojenja.

Na Simpoziju je sudjelovalo oko 400 sudionika, stručnjaka iz centara za socijalnu skrb, dječjih domova, ustanova za socijalnu skrb, pravosuđa, školstva, visoko obrazovnih institucija i neprofitnog sektora.

Aktivno je sudjelovalo više od 30 stručnjaka koji su svojim stručnim i praktičnim radovima povezali praktična iskustva s teorijskim i istraživačkim radovima.

S obzirom na visoku kvalitetu radova i veliki interes stručnjaka za istima objavljen je i Zbornik stručnih radova.

Na Simpoziju povodom 50. obljetnice osnivanja Društva socijalnih radnika svečano je promoviran Etički kodeks socijalnih radnika.

Doprinos organizacijskom i programskom dijelu dali su članovi
Organizacijskog odbora: Meri Gatin, Vladimira Ivanković, Jasna Lesički, Željko Tandara;
Programskog odbora: Gordana Buljan-Flander, Branka Čavarović Gabor, Dubravka Hrabar, Mila Jelavić, Aleksandra Korač, Gordana Luković Urojić, Ljubica Matijević-Vrsaljko, Nino Žganec; i
Tajnik Konferencije: Katarina Radat

0 1382

I. konferencija socijalnih radnika s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom “Socijalni rad za socijalnu Hrvatsku” održana je u hotelu SHERATON ZAGREB od 05. do 07. studenog 2003.god. u organizaciji Hrvatske udruge socijalnih radnika.

Konferencija je održana pod visokim pokroviteljstvom:

 • Predsjednika Republike Hrvatske g. Stjepana Mesića,
 • Saborskog odbora za rad, socijalnu politiku i zdravstvo,
 • Ministarstva rada i socijalne skrbi te
 • Gradskog poglavarstva Grada Zagreba.

Ova Konferencija je prvi, tako veliki, stručni skup socijalnog rada organiziran u Republici Hrvatskoj.

Cilj Konferencije bio je progovoriti o aktualnim obilježjima i perspektivama socijalnog rada te time doprinjeti razvoju profesije socijalnog rada i njezinom utjecaju na kreiranje socijalne države.

Tematske cjeline:

 1. Socijalni rad u europskom kontekstu,
 2. Socijalni rad i civilno društvo,
 3. Privatne inicijative i menadžment u socijalnom radu,
 4. Socijalni rad za socijalnu Hrvatsku.

Uz plenarna izlaganja održano je niz okruglih stolova i radionica u kojima su stručno, znanstveno i praktično govorili eminentni stručnjaci socijanog rada sami socijalni radnici, ali i drugi stručnjaci iz aktualnih područja socijalnog rada Republike Hrvatske, kao i gosti iz inozemstva.

Na Konferenciji je donesena Deklaracija o položaju i razvoju profesije socijalnog rada.

Doprinos organizacijskom i programskom dijelu dali su članovi
Organizacijskog odbora: Marinka Bakula-Anđelić, Branka Čavarović Gabor, Meri Gatin, Vladimira Ivanković, Jasna Lesički;
Programskog odbora: Vesna Mužina, Branka Sladović Franz, Kristina Urbanc, Mirjana Znaor, Nino Žganec; i
Tajnik Konferencije: Katarina Radat