Utorak, Siječanj 19, 2021
Naslovnica Authors Članci od zkerkez

zkerkez

395 ČLANCI 0 KOMENTARI

Udruga “HERA“ Križevci 07. prosinca 2020.godine organizira u suradnji sa Udrugom socijalnih radnika Koprivničko-križevačke županije predavanje namijenjeno stručnim osobama koje se u svojem radu susreću sa žrtvama kaznenih djela.

Program:

 • Razvoj sustava podrške žrtvama i svjedocima u republici Hrvatskoj te drugim Europskim zemljama, Miren Špek, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima
 • Važnost instituta/prava osobe od povjerenja, Kristina Filipović, Odjel maloljetničke delikvencije Ravnateljstvo policije
 • Važnost podrške žrtvama obiteljskog nasilja – osvrt na postupak smještaja žrtava nasilja u okolnostima koronavirusa,  Iskrica Strčić, voditeljica Skloništa za žrtve obiteljskog nasilja Udruge „Iris“ Bjelovar.

Predavanje će se održati u prostoru Gradske knjižnice Franjo Marković Križevci, Trg sv. Florijana 14. Križevci u vremenu od 12 sati poštujući sve mjere  sukladno preporukama u okolnostima koronavirusa.

Molimo Vas da svoje sudjelovanje potvrdite najkasnije do 04.12.2020.godine na mail: info@udruga-hera.info

Predavanje će biti bodovano od strane Hrvatske komore socijalnih radnika.

Program  “Mreža podrške i suradnje žrtvama i svjedocima kaznenih djela” provodi Ženska soba- Centar za seksualna prava  u partnerstvu s 10 organizacija civilnog društva: Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN; DEŠA – Dubrovnik; Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar; Ženska grupa Karlovac KORAK; S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja; Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (S.O.S. telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije); Udruga ZvoniMir, uz financijsku podršku Ministarstva  pravosuđa Republike Hrvatske

POZIV

 

0 71

Poštovane i poštovani,

sukladno Odluci o uspostavljanju radnih skupina za izradu programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2021. – 2027. Nacionalnog koordinacijskog odbora za europske strukturne i investicijske fondove i instrumente Europske unije u Republici Hrvatskoj, Savjet za razvoj civilnoga društva na prijedlog organizacija civilnoga društva izabrati će predstavnike organizacija civilnoga društva, do tri člana sa zamjenama članova po pojedinoj radnoj skupini.

Uspostavljene su sljedeće radne skupine za izradu programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2021. – 2027.:

 • Radna skupina Pametna Hrvatska,
 • Radna skupina Zelena Hrvatska,
 • Radna skupina Povezana Hrvatska,
 • Radna skupina Solidarna Hrvatska i
 • Radna skupina za integrirani teritorijalni razvoj.

Više informacija o radnim skupinama, dostupno je na mrežnoj stranici Ureda za udruge.

Predsjedatelj navedenih radnih skupina je predstavnik Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, koji se bira iz redova Koordinacijskog tijela za fondove EU. Članovi radnih skupina su predstavnici tijela državne uprave i relevantnih partnera. Radne skupine se osnivaju sukladno Europskom kodeksu ponašanja za partnerstvo poštujući načelo partnerstva, koje se temelji na pristupu višerazinskog upravljanja te kojim se jamči sudjelovanje civilnog društva i socijalnih partnera.

Molimo sve zainteresirane organizacije civilnoga društva da putem obrasca dostupnog na mrežnoj stranici Ureda za udruge dostave prijedloge kandidata za članove i zamjene članova Radnih skupina za izradu programskih dokumenata za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

Rok za dostavu kandidatura je zaključno do ponedjeljka, 16. studenoga 2020., a Poziv je objavljen i na internetskoj stranici Ureda za udruge.

Prijedlozi se dostavljaju Uredu za udruge na adresu elektroničke pošte: savjet@udruge.vlada.hr  ili članovima Savjeta za razvoj civilnoga društva – predstavnicima udruga prema području djelovanja, a popis članova s elektroničkim adresama dostupan je na  mrežnoj stranici Ureda za udruge.

Molimo zainteresirane članove da se jave HUSR-u, radi naše podrške u kandidaturi.

Srdačan pozdrav,
Milana Romić, prof.
Savjetnica u Vladi i Vladinom uredu
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
Odjel za strateško planiranje, programiranje i informiranje
Opatička 4, 10 000 Zagreb
tel. +385 1 4599-815, fax: +385 1 4599-811
elektronska pošta: milana.romic@udruge.vlada.hr

0 175

Poštovani,

 

Pozivamo Vas na sjednicu Godišnje Skupštine  Hrvatske udruge socijalnih radnika  koja će se  održati dana 12.11.2020. godine od 11.00 do 13.00 sati  online:

D N E V N I   R E D

 1. Otvaranje Skupštine
 2. Izbor  Radnog predsjedništva, zapisničara, ovjerovitelja zapisnika  i verifikacijskog povjerenstva
 3. Izvještaj  Verifikacijskog  povjerenstva / utvrđivanje kvoruma Skupštine
 4. Usvajanje predloženog dnevnog reda
 5. Izvješće o radu HUSR-a u  proteklom  razdoblju ( predsjednica HUSR-a)
 6. Financijsko izvješće HUSR-a u proteklom razdoblju ( tajnica HUSR-a)
 7. Izvješće Nadzornog odbora HUSR-a ( predsjednica Nadzornog odbora )
 8. Izvješće Etičkog povjerenstva ( predsjednica povjerenstva )
 9. Izvješća regionalnih udruga o aktivnostima u proteklom razdoblju
 10. Rasprava i usvajanje  izvješća
 11. Plan rada  HUSR-a u  narednom razdoblju
 12. Financijski  plan  HUSR-a za  2021. godinu
 13. Rasprava i usvajanje plana rada i financijskog plana HUSR-a
 14. Donošenje odluke o  dodjeli  počasne  nagrade Tatjana  Marinić
 15. Razno
 16. Zatvaranje  Skupštine

Poziv  će biti poslan 10.11.2020.na dostavljene e mail adrese.

PREDSJEDNICA HUSR-a
Štefica Karačić, dipl. socijalna radnica

0 95

Poštovani,

Pozivamo Vas na sjednicu godišnje Skupštine Hrvatske udruge socijalnih radnika koja će se održati dana 12.11.2020. godine od 11.00 do 13.00 sati u Hotelu International i predlažemo sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Otvaranje Skupštine
 2. Izbor  Radnog predsjedništva, zapisničara, ovjerovitelja zapisnika  i verifikacijskog povjerenstva
 3. Izvještaj  Verifikacijskog  povjerenstva / utvrđivanje kvoruma Skupštine
 4. Usvajanje predloženog dnevnog reda
 5. Izvješće o radu HUSR-a u proteklom razdoblju (predsjednica HUSR-a)
 6. Financijsko izvješće HUSR-a u proteklom razdoblju (tajnica HUSR-a)
 7. Izvješće Nadzornog odbora HUSR-a (predsjednica Nadzornog odbora)
 8. Izvješće Etičkog povjerenstva (predsjednica povjerenstva)
 9. Izvješća regionalnih udruga o aktivnostima u proteklom razdoblju
 10. Rasprava i usvajanje  izvješća
 11. Plan rada  HUSR-a u  narednom razdoblju
 12. Financijski  plan  HUSR-a za  2021. godinu
 13. Rasprava i usvajanje plana rada i financijskog plana HUSR-a
 14. Donošenje odluke o  dodjeli  počasne  nagrade Tatjana  Marinić
 15. Razno
 16. Zatvaranje  Skupštine

Po završetku radnog dijela Skupštine od 13.00 do 14.00 sati održati će se svečana  dodjela nagrada Hrvatske udruge socijalnih radnika za 2019.  godinu.

Napominjemo da će ovaj stručni skup biti organiziran u skladu s epidemiološkim mjerama na način da će dio sudionika sudjelovati putem interneta o čemu će na vrijeme biti informirani.

PREDSJEDNICA HUSR-a
Štefica Karačić, dipl socijalna radnica

U razdoblju od 28. do 30. rujna 2020. godine, održana je trodnevna edukacija u okviru projekta „Osnaživanjem stručnjaka do uspješne integracije azilanata“, u prostoru Velike vijećnice gradske uprave u Novoj Gradiški, koji provodi Hrvatska udruga socijalnih radnika u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Split i uz podršku Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Cilj edukacije je osobno i profesionalno osnaživanje stručnjaka, zaposlenih u centrima za socijalnu skrb i resornom ministarstvu, radi uspješne integracije osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom u život zajednice i aktivnog sudjelovanja u istome.

Edukacija je obuhvatila 4 tematska područja, od pravnog položaja osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom te obveza sustava socijalne skrbi u svezi ostvarivanja njihovih prava, preko kulturoloških osobitosti zemalja iz kojih dolaze, do studija slučaja, uz sudjelovanje 26, tijekom prva dva dana, te trećega dana 25 stručnih radnika iz okolnih centara za socijalnu skrb i resornog ministarstva.

Prvo i drugo tematsko područje obrađeno je dana 28. rujna 2020. godine, pod vodstvom Zane Bekiri i Tatjane Štritof, dok su sudionike kroz treće i četvrto područje, dana 29. i 30. rujna 2020. godine, vodile Olja Družić Ljubotina i Marijana Kletečki Radović.

Nakon početne evaluacije osnovnog znanja o tematskim područjima edukacije, prvoga dana trajanja edukacije sudionicima su prezentirani osnovni pojmovi vezani uz međunarodnu zaštitu i prikazano stanje u svijetu, Europi i Republici Hrvatskoj. Sudionici su usvojili i nova znanja o pravima i obvezama tražitelja međunarodne zaštite te pravima i obvezama osoba kojima je priznata međunarodna zaštita, a na koju je temu održana i interaktivna radionica.

Kako je edukacija organizirana primarno za stručne radnike, koji su u centrima za socijalnu skrb imenovani koordinatorima za rad s osobama pod međunarodnom zaštitom, održana je i radionica na temu uloge koordinatora, uz aktivno sudjelovanje svih sudionika te defniranja stvarne uloge osobe koordinatora i svrhe njegova imenovanja.

Dio sudionika je već imao iskustva u radu s osobama pod međunarodnom zaštitom i njihovom integracijom u hrvatsko društvo, i spremno su svoja dosadašnja iskustva podijelili s ostalim sudionicima, a što je i samu edukaciju učinilo sadržajno bogatijom.

Drugog dana edukacije obrađeno je treće tematsko područje, a vezano uz kulturološke osobitosti zemalja iz kojih dolaze osobe pod međunarodnom zaštitom. Kroz radionički tip rada, sa sudionicima edukacije obrađene su teme koje se odnose na stereotipe i predrasude prema migrantima i osobama pod međunarodnom zaštitom, sličnosti i različitosti među ljudima različitog kulturološkog nasljeđa te poznavanje kulturoloških specifičnosti pojedinih kultura iz kojih te osobe potječu. Na istu su temu održana i dva interaktivna predavanja.

Treći dan edukacije provedene su sve planirane aktivnosti vezane uz posljednje tematsko područje edukacije, a to su studije slučaja. Uz dva predavanja na temu specifičnosti vođenja slučaja u integraciji osoba s priznatom međunarodnom zaštitom te koordinacije usluga u zajednici – suradnja i zadaci, održane su i dvije tematske radionice za sudionike: Izrada plana integracije osobe/obitelji s priznatom međunarodnom zaštitom i mapiranje pružatelja i vrste usluga u lokalnoj zajednici.

Istoga dana na edukaciji su gostovali i predstavnici Isusovačke službe za izbjeglice (JRS), Janko Gredelj, voditelj ureda, i Dijana Đapić, psihologinja, suradnica za integraciju i mentorstvo, koji su podijelili svoje iskustvo u integraciji i koordinaciji usluga u zajednici – grad Karlovac.

Na samom kraju edukacije, pristupilo se izradi završne evaluacije, dok su sudionici usmeno izrazili visoko zadovoljstvo sadržajem edukacije, svojim sudjelovanjem i pripremljenošću voditelja, te predložili nove edukativne susrete i organiziranje završnog skupa svih sudionika iz projekta radi razmjene iskustava, usvojenih znanja i vještina.

Voditeljica edukacije
Tatjana Štritof, dipl. soc. radnica

0 115

U nastavku vam donosimo molbu koju je HUSR uputio pravobraniteljici za ravnopravnost spolova.

Hrvatska udruga socijalnih radnika u cijelosti razumije i podržava zahtjeve  Stručnog vijeća CZSS Dubrovnik i zalaže se za  žurno osiguranje  potrebnih resursa za  pružanje  pravovremenih i adekvatnih socijalnih usluga kako bi se zaštitila  dobrobit djece i prava drugih socijalno osjetljivih skupina na području nadležnosti ovog kao i drugih centara za socijalnu skrb u našoj zemlji.

Kao krovna strukovna ogranizacija  socijalnih radnika HUSR-a godinama ukazuje na strukturne, organizacijske, materijalne  i druge  izazove  sustava socijalne  skrbi s posebnim naglaskom na  potrebu rasterećenja centara za socijalnu skrb od brojnih, često puta  konfliktnih uloga osobito u području rada s obiteljima u riziku i osobama lišenim poslovne sposobnosti, te osnaživanja CZSS za uspješanu  zaštitu i  stručni rad s korisnicima/obiteljima koje žive u siromaštvu kroz adekvatnu zakonsku regulativu koja će osigurati veće naknade, bolje ciljanje novčanih prava  i socijalnih usluga i njihovu dostupnost u svim područjima Hrvatske.

Imajući u vidu  dostignute standarde profesije socijalnog rada u Hrvatskoj smatramo da djelatnost socijalne skrbi ima  stručne kapacitete za ove promjene , ali to nije dostižno  bez uvažavanja struke na najvišim razinama odlučivanja. Jasno je da svaka javna ovlast centra za socijalnu skrb zahtijeva  ljudske, tehničke i materijalne resurse. Ukoliko su  oni nedostatni stručnjaci se u svakodnevnoj praksi  suočavaju s ozbiljnim rizicima i preuzimaju na sebe terete odgovornosti resornog ministarstva i drugih nositelja politika što se uporno zanemaruje.

U tom kontekstu  očekujemo da novi Zakon o socijalnoj skrbi koji je sada u pripremi unese promjene na koje stručna praksa kontinuirano ukazuje i s pravom ih očekuje. Također  pozivamo sve relevantne institucije da svojim utjecajem ukažu na nužnost ravnopravnog  vrednovanja  sustava  socijalne skrbi s drugim javnim djelatnostima , te potrebu većih izdvajanja proračunskih sredstava za  ovaj sektor.

S poštovanjem,

Predsjednica
Štefica Karačić, dipl. soc. radnica

DOPIS

0 159

Poštovani,

Molimo Vas da se vašim autoritetom javno založite za zaštitu prava socijalnih radnika i drugih stručnjaka, s posebnim naglaskom na zaštitu digniteta djelatnosti socijalne  skrbi u našem društvu.

Ovaj apel upućujemo vam povodom stalnih, uglavnom neutemeljenih i neprovjerenih napada na našu djelatnost i snažni govor mržnje putem društvenih mreža,  na što struka  ne  može utjecati, a odgovorne službe ne čine ništa da bi se to zaustavilo.

Posljednji slučaj na Županijskom sudu u Rijeci kada je sutkinja Ika Šarić prilikom izricanja presude ubojici maloljetnice u Malom Lošinju bez ikakvih argumenata prozvala socijalnu radnicu nadležnog centra za socijalnu skrb ukazujući na njenu odgovornost za ovu tragediju duboko je  ogorčio i zabrinuo našu struku  koja s pravom očekuje javnu ispriku i hitne dogovore na međuresornoj razini o zaustavljanju daljnje stigmatizacije  socijalne skrbi za svaku  negativnu pojavu u našem društvu.

Imajući u vidu  težinu i složenost kriza s kojima se u posljednje vrijeme suočavamo ovakve poruke s vrlo utjecajnih razina mogu biti okidač za nove fizičke napade na socijalne radnike i tragedije koje smo već doživjeli u Splitu i Đakovu, ali i na  drugim područjima Hrvatske.

U tom kontekstu očekujemo da kao ključni predstavnici ovog resora glasno reagirate na diskriminaciju kojoj smo kontinuirano izloženi na razini javnog sektora.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA HUSR-a
Štefica Karačić, dipl. socijalna radnica

PRIOPĆENJE

0 200

Pandemija koronavirusa imat će dugotrajne posljedice na ekonomska i socijalna prava građana, a u najvećoj bi ih mjeri mogli osjetiti upravo oni najranjiviji. Osobe koje žive u siromaštvu ili su u povećanom riziku od siromaštva češće imaju zdravstvene komplikacije, žive u neadekvatnim uvjetima te im nerijetko nedostaju resursi kako bi mogli ostati kod kuće ili slijediti higijenske preporuke. Pri tome, slabo plaćeni poslovi prisiljavaju ih da biraju između rizika po zdravlje ili gubitka prihoda. Neki su to od razloga zbog kojih je, uz osiguranje gospodarske aktivnosti, važno i najranjivijim članovima našeg društva osigurati pravodobnu i ciljanu potporu kao odgovor na posljedice pandemije.

Stoga, povodom Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti, želimo okupiti predstavnike najranjivijih skupina u našem društvu: starije osobe, Rome, beskućnike, stanovnike ruralnih područja,  kako bismo razmjenom iskustava s terena doprinijeli stvaranju jednakih životnih mogućnosti za sve.

Upravo zato koristimo priliku pozvati predstavnike Vaših institucija/organizacija na sudjelovanje u našem online događaju – KAVA ZA LJUDSKA PRAVA: Utjecaj koronavirusa na najranjivije: Kako zaštititi socijalna prava?, koji organiziramo 20. listopada, od 10 do 12 sati na platformi Zoom.

U nadi da ćete nam se pridružiti, ljubazno molimo da svoje sudjelovanje potvrdite do 19. listopada 2020. putem email adrese tatjana.vlasic@ombudsman.hr. Nakon toga ćemo Vam poslati link preko kojega se možete uključiti u raspravu.

Veselimo se našem razgovoru.

Tatjana Vlašić
Savjetnica pučke pravobraniteljice za promicanje ljudskih prava, suradnju i odnose s javnošću
Human Rights Promotion, Cooperation and Public Relations Advisor to the Ombudswoman
Ured pučke pravobraniteljice /Office of the Ombudswoman
Trg hrvatskih velikana 6, 10 000 Zagreb, Hrvatska / Croatia
Tel: +385 1 643 1630
Fax:+ 385 1 643 1629

 

 

Edukacija je održana od  21.9. – 23.9.2020. u Osijeku, u prostoru Vikarijata (Đakovačko osječka nadbiskupija) u Osijeku.

Nakon uvodnog predstavljanja kolega i prezentiranja projekta, napravljena je početna evaluacija, odnosno polaznici edukacije su ispunili upitnik. Kod prezentiranja projekta predstavljen je način financiranja projekta, partneri u projektu te  ciljevi projekta.

Opći cilj je svakako pridonijeti boljoj integraciji osoba s međunarodnom zaštitom, te jačanje kompetencija stručnih radnika, te na koncu izrada brošure koja bi bila od pomoći kolegama u CZSS, kada se kao koordinatori moraju usmjeriti, odnosno znati što im je činiti.

Uskladiti  će se pristup u radu sa ovom populacijom s obzirom da su primjeri  kolega iz prakse ukazali da je praksa trenutno neujednačena i da postoji prostor i želja za njenim unapređenjem.

21.9.2020. na edukaciji su kolege prezentirale modul I i II, a 22.9. i 23.9. je prezentiran modul III i IV.

Na edukaciji je sudjelovalo  22-24 sudionika iz okolnih centara za socijalnu skrb, ovisno o danu edukacije. Tokom edukacije je sudjelovalo četvero izvoditelja (Štefica Karačić, Tatjana Brozić Perić, Ivan Jazvić, Nataša Koražija).

Kroz Modul I i II polaznici su usvojili znanja o pravnom položaju osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom kroz osnovne pojmove vezane uz osobe pod međunarodnom zaštitom te prikaz stanja u RH i svijetu.

Najveći broj sudionika zapravo nije imao iskustva u radu s ovom populacijom. Nekoliko ih  je u svojim Centrima za socijalnu skrb imenovano za koordinatore, no za sada bez većih iskustava u radu s ovom populacijom. Izrazili su želju za boljom međuresornom suradnjom.

Modul III održan je dana 22.rujna, a kroz isti participanti su dobili uvid u kulturološke osobitosti zemalja iz kojih dolaze osobe pod međunarodnom zaštitom, jer razumijevanje nečije kulture, ponašanja i uvjerenja će im pomoći pri inicijalnom upoznavanju i olakšati komunikaciju. Sudionici edukacije su  kroz sudjelovanje iznosili osobne primjere iz prakse, te aktivno sudjelovali u cijelom procesu. Istaknuli su problem i sa pronalaskom prevoditelja za određene jezike, što otežava cijeli postupak.

Modul IV je održan dana 23. rujna, a sudionici edukacije su uz predavanja radili i na studijama slučajeva, postavljali dodatna pitanja. Isto tako su povlačili usporednice u radu s drugim skupinama korisnika. Cijelo vrijeme su aktivno sudjelovali i postavljali pitanja.

Polaznici su tijekom edukacije pokazali inicijativu da se ista edukacija organizira  i za njihove ravnatelje, kako ističu koji im često ne daju podršku u svome radu. Isto tako su istaknuli da postoji nedostatak resursa u lokalnoj zajednici te nejednaka regionalna dostupnost usluga.

Svi sudionici su imali pozitivan pristup i bili su zainteresirani i spremni za učenje.

Svim sudionicima uručeni su pisani materijali, prezentacije od sva 3 dana edukacije, koji će im sigurno biti od pomoći u daljnjem radu.

Na kraju edukacije napravljena je i završna evaluacija u odnosu na sva tri dana edukacije, u kojoj su polaznici edukacije dali svoje mišljenje o zadovoljstvu provedenom edukacijom i prijedloge.

Voditelj edukacije: Štefica Karačić, dipl. socijalni radnik

0 90

Poštovane i poštovani,

sukladno obavijesti Ministarstva zdravstva, potrebno je izabrati predstavnika organizacije civilnoga društva koja djeluje na području suzbijanja zlouporabe droga u Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe droga.

Zadaća Povjerenstva je koordinacija aktivnosti ministarstava i drugih subjekata uključenih u program suzbijanja zlouporabe droga, od prevencije do resocijalizacije kao i usvajanje godišnjih programa nadležnih ministarstava i državnih upravnih organizacija. Povjerenstvo donosi opće i posebne programe mjera za suzbijanje zlouporabe droga koja će provoditi ministarstva.

Prema Prijedlogu odluke o izmjenama Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga, a kojom se usklađuje Odluka o osnivanju s novim Zakonom o ustrojstvu tijela državne uprave (NN 85/20), članove i tajnika Povjerenstva imenovat će Vlada Republike Hrvatske u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga.

Molimo sve zainteresirane organizacije civilnoga društva da putem obrasca  [1]dostave prijedloge kandidata za člana Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga.

Rok za dostavu kandidatura je petak, 25. rujna 2020.

Prijedlozi se dostavljaju direktno Uredu za udruge na elektroničku adresu: savjet@udruge.vlada.hr ili članovima Savjeta za razvoj civilnoga društva – predstavnicima udruga prema području djelovanja.

Rok za dostavu kandidatura je petak, 18. rujna 2020., a Poziv je objavljen i na internetskim stranicama Ureda za udruge.

Lijep pozdrav,
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
01/4599-810