Petak, Siječanj 18, 2019
Naslovnica Authors Članci od zkerkez

zkerkez

259 ČLANCI 0 KOMENTARI

0 4

IX Konferencija socijalnih radnika s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivon „Socijalni rad između politika i prakse“ održan je u Park Plaza Histria u Puli, od 17. – 19. listopada 2018. godine.

Skup je organiziran od strane Hrvatske udruge socijalnih radnika i Udruge socijalnih radnika Istarske županije pod pokroviteljstvom: predsjednice RH gđe. Kolinde Grabar Kitarović, Ministarstva socijalne politike i mladih, Istarske županije, Grada Zagreba i Grada Pule.

Cilj ovogodišnje Konferencije bio je na različitim razinama kritički preispitati odnos prakse socijalnog rada i političko-normativnog okvira koji nastaje kao rezultat kompleksnih procesa donošenja odluka u društvu.

Profesija socijalnog rada je od svoga nastanka bila i ostala povezana s političkim procesima i načinima normiranja društvenih odnosa. Ta povezanost proizlazi iz činjenice da socijalni rad u fokusu ima zaštitu ljudskih prava, ali i iz činjenice da je profesionalno djelovanje socijalnih radnika u najvećoj mjeri definirano zakonodavnim okvirom određene države, zbog čega se socijalni rad ponekad nalazi u kontradiktornoj poziciji.

Konferencija  je omogućila sudionicima razmjenu mišljenja, konstruktivne rasprave, primjere najbolje prakse socijalnog rada, pogled na praksu socijalnog rada iz perspektive korisnika i aktivniju ulogu svakog od nas, s ciljem postizanja pozitivnih promjena.

Prvoga dana Konferencije u dvorani »Ulika« plenarna predavanja održale su Olja Družić Ljubotina  – na temu »Socijalni rad i politika- tako blizu a tako daleko« – te Romana Galić – na temu »Kako je profesija socijalnog rada mijenjala socijalnu politiku Grada Zagreba«.

Osim toga, tijekom Konferencije održano je 38 izlaganja, 5 radionica i 6 poster prezentacija u okviru najvažnijih tematskih cjelina:

Zakoni po mjeri korisnika?                                                

–  Izgubljeni…ima nas još?

 Mrtvo slovo na papiru?

Nećemo politiku u našu butigu?

Na skupu je sudjelovalo više od 650 stručnjaka, prvenstveno socijalnih radnika, ali i psihologa, socijalnih pedagoga, edukacijskih rehabilitatora, pravnika i drugih stručnjaka zaposlenih u sustavu socijalne skrbi, zdravstvu, obrazovanju, pravosuđu, tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave, akademskoj zajednici, civilnim društvima, vjerskim organizacijama i drugim područjima socijalnog rada.

 

0 5

VIII Konferencija socijalnih radnika pod nazivom „Socijalni rad  u svijetu  promjena“ u organizaciji Hrvatske udruge socijalnih radnika i pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske, Ministarstva socijalne politike i mladih, Šibensko-kninske županije, Grada Zagreba i Grada Šibenika održana je od 18.-20. listopada 2017 godine u resortu Solaris u  Šibeniku .

Potaknuti događajima u vlastitom  javnom prostoru , ali i  globalnim procesima  koji snažno utječu na  naš  društveni  kontekst  Hrvatska  udruga socijalnih  radnika  odlučila  je  ove godine konferenciju posvetiti promjenama  kao izazovima  s kojima se  struka  danas suočava,  ali i promjenama  koje kao struka  želimo postići.

Vrijeme u kojem živimo,  obilježeno stalnim  promjenama  zahtijeva  brze prilagodbe  što se direktno  odražava na kvalitetu i način  života pojedinca, obitelji i skupina kojima je često  potrebna  stručna  pomoć i podrška kako bi uspješnije funkcionirale  i zadovoljile  svoje  potrebe.

Na Konferenciji je sudjelovalo preko 600 sutručnjaka s područja cijele Republike Hrvatske ali i susjednih zemalja koji su kroz dijalog o važnim profesionalnim pitanjima, učili i kreiralin zajedničke preporuke za daljnji razvoj djelatnosti socijalnog rada.

Plenarna izlaganja  održali su poznati stručnjaci iz područja socijalnog rada: prof. dr. sc. Marina Ajduković na temu Izazovi i mogućnosti socijalnog rada u svijetu ubrzanih promjena i  dr. Rory Truell na temu Razvoj i trendovi u međunarodnom socijalnom radu : Postignuća i budući izazovi.

Osim toga, tijekom Konferencije održan je 42 izlaganja , 8 radionica i 26 poster  prezentacija  u okviru najvažnijih tematskih cjelina  kao  što su:

 • Utjecaj ekonomskih, političkih i socijalnih promjena na živote korisnika socijalnog rada
 • Nepoznata lica poznatih socijalnih problema , izmijenjena svakodnevica ranjivih skupina
 • Nova područja prakse socijalnog rada:
  • socijalni rad u kontekstu migracija i ratnih sukoba,
  • multikulturalni socijalni rad,
  • zeleni socijalni rad
 • Socijalni rad u kontekstu vrijednosnih promjena
 • Tehnološke promjene kao izvori novih socijalnih rizika
 • Moderne tehnologije i socijalni rad: mogućnosti i izazovi u obrazovanju i praksi socijalnog rada
 • Promjene socijalnog rada: nova paradigma profesije
 • Socijalni rad u procesima političkih i zakonodavnih reformi sustava socijalne skrbi
 • Europska unija i europski fondovi kao novi okvir razvoja prakse socijalnog rada
 • Novi trendovi i potrebne promjene u obrazovanju socijalnih radnika
 • Internacionalizacija obrazovanja i prakse socijalnog rada

 

ZBORNIK SAŽETAKA KONFERENCIJE
ZAKLJUČCI KONFERENCIJE
ZAVRŠNO OBRAĆANJE DR. RORY TRUELL

 

Svjetskog dana socijalnog rada ove godine obilježio se 20. ožujka 2018. godine pod nazivom „Promicanje održivog razvoja i zdravih zajednica„.

U Republici Hrvatskoj svjetski dan socijalnog rada tradicionalno se obilježava Danom otvorenih vrata u domovima socijalne skrbi i centrima za socijalnu skrb te različitim aktivnostima regionalnih udruga socijalnih radnika, koje na svom lokalnom području organiziraju stručne skupove, javne tribine, radionice i druge prigodne programe usmjerene na promicanje temeljnih načela naše profesije.

Kao središnji događaj Obilježavanja Svjetskog dana socijalnog rada Hrvatska udruga socijalnih radnika je u suradnji s Udrugom socijalnih radnika Grada Zagreba i Zagrebačke županije 20. ožujka 2018. godine  na  Trgu Petra  Preradovića (Cvjetni  trg) u Zagrebu  organizirala okupljanje  socijalnih radnika, studenata socijalnog rada, predstavnika ustanova socijalne skrbi  i organizacija civilnog društva  koji su  komunicirali s građanima o socijalnim temama i  ulozi profesije  socijalnog rada  i djelatnosti socijalne skrbi u našem  društvu.

Skup se nastavio  u Hotelu  Academia u Zagrebu,  Tkalčićeva 33, s prezentacijom  publikacije  „Vremeplov  socijalnog rada„ kojom je cilj bio upoznati sve koji to  žele  s najvažnijim  događajima i kreatorima socijalnog rada na ovom području i prepoznavanje izazova profesije  u različitim  razdobljima  njenog razvoja.

Nakon toga uslijedila je svečana dodjela nagrada HUSR-a socijalnim radnicama i socijalnim radnicima, te ustanovama i organizacijama civilnog društva koji su svojim djelovanjem doprinijeli razvoju i afirmaciji profesije socijalnog rada i čiji je rad prepoznat kao opće dobro i od posebnog značaja za zajednicu.

Cilj ovogodišnjeg skupa bio je kroz neformalni kontakt  i dijalog s građanima  otvoriti važne teme u svrhu zajedničkog zalaganja za  promjene koje će omogućiti   fleksibilan  sustav socijalne skrbi  prilagođen  potrebama svake  osobe  i  usmjeren na razvoj zdravih zajednica  u kojoj su ljudi  najveća  vrijednost.

Na skupu je sudjelovalo oko 250 stručnjaka s područja cijele Hrvatske.

 

0 26

Javno  savjetovanje je otvoreno do: 18.1.2019.

Komentar  Hrvatske udruge  socijalnih radnika:

Socijalni radnici u školi su u svom radu usmjereni na konstruktivno rješavanje postojećih problema i sukoba među učenicima, stjecanju socijalnih vještina kao i na unaprjeđenju njihovih osobnosti kroz grupni i individualni rad.

Školski socijalni radnici procjenjuju  odnose  među učenicima u razredu, između članova obitelji, između obitelji i škole, potreba, rizike, te  iznalaženje najadekvatnijih oblika intervencija i stručne pomoći.

Dosadašnja suradnja škola sa institucijama sustava socijlane skrbi odnosi se na rješavanje pojedinačnih slučajeva i to najčešće onih gdje su se problemi u ponašanju i razvoju učenika već toliko manifestirali da je potrebna hitna intervencija socijalne skrbi a  nije realno očekivati da Centri za socijalnu skrb mogu realizirati zadatke socijalnog rada u školi.

Predloženim Pravilnikom upravo se nastoji u najranijoj fazi procijeniti rizike kako bi se integriranim pristupom osigurale intervencije i prevenirali daljnji problemi u ponašanju gdje je uz psihologa i socijalnog pedagoga ključna uloga socijalnog radnika, u prepoznavanju rizika, procjeni potreba i kapaciteta, ne samo djeteta, već i obitelji i šire zajednice, te povezivanje i suradnja sa centrima za socijalnu skrb i drugim dionicima koji na razini lokalne zajednice djeluju na prevenciji neprihvatljivog ponašanja djece i mladih.

Iskustva većine zemalja Europske Unije pokazuje potrebu za uvođenjem struke socijalnog rada u sustav  obrazovanja  (od 28 zemalja članica Europske Unije u njih 25 u školama rade i ravnopravno kao članovi stručnih tima sudjeluju socijalni radnici).

Obzirom na navedeno predlažemo da se ponovno razmotri pitanje školskog socijalnog radnika kao člana tima, obzirom na predviđenje aktivnosti propisane ovim Pravilnikom.

PRAVILNIK

0 46

Povjerenstvo za dodjelu nagrada Hrvatske udruge socijalnih radnika raspisuje Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada HUSR-a za 2018. godinu.

Temeljem čl.2. Pravilnika o dodjeli nagrada HUSR-a zaprimati će se prijave za:

 1. Godišnju nagradu Jakov Kudrić
 2. Plaketu HUSR-a 
 • Godišnja nagrada Jakov Kudrić dodjeliti će se u tri kategorije, i to:
 1. socijalnom radniku/ci koji/a je svojim stručnim i/ili znanstvenim radom osobito doprinjeo/la ili doprinosi razvoju i afirmaciji profesije socijalnog rada
 2. ustanovi socijalne skrbi koja se istaknula kvalitetom socijalnih usluga ili inovativnošću svojih programa u interesu korisnika
 3. udruzi civilnog društva koja se istaknula kvalitetom socijalnih usluga ili inovativnošću svojih programa u interesu korisnika.

Za Godišnju nagradu Jakov Kudrić kandidirati se mogu  socijalni radnici, ustanove socijalne skrbi ili udruge civilnog društva.

Prijave za Godišnju nagradu podnose se Povjerenstvu za dodjelu nagrada HUSR-a. 

 • Plaketa HUSR-a

Dodijeliti će se na prijedlog Upravnog odbora regionalnih udruga socijalnim radnicima, ustanovama socijalne skrbi, udrugama civilnog društva, jedinicama lokalne/područne ili regionalne samouprave čiji je rad prepoznat kao opće dobro i od posebnog značaja, a njihovo djelovanje doprinosi razvoju i afirmaciji profesije socijalnog rada.

Prijave  za  Plaketu HUSR-a podnose se regionalnim  udrugama. Upravni  odbor regionalne udruge  predlaže  svoje kandidate  za dodjelu Plakete HUSR-a Povjerenstvu za dodjelu  nagrada HUSR-a.

Svaka regionalna udruga  može  kandidirati do 3  fizičke osobe i 3  pravne osobe, između kojih će biti izabrana 1 fizička i 1 pravna osoba za dodjelu Plakete HUSR-a.

Kriteriji za dodjelu Godišnje nagrade i Plakete HUSR-a su:

 • iznimni rezultati u teorijskom i/ili praktičnom radu na pojedinom području djelovanja;
 • objavljena, prikazana, izložena, izvedena ili na drugi način prezentirana i nagrađivana ostvarenja;
 • uživanje ugleda uzornog stručnjaka i djelatnika, ustanove, udruge ili jedinice regionalne/lokalne samouprave.

Nagrade će se dodijeliti ako dostignuća udovoljavaju stručnim, etičkim i drugim standardima struke, ako proizlaze iz profesionalnih obveza te dodatnog rada i zalaganja.

Prijedlog za dodjelu nagrada HUSR-a mogu podnijeti pojedinci, regionalne udruge, ustanove socijalne skrbi, udruge civilnog društva, jedinice lokalne/područne ili regionalne samouprave.

Prijedlog za dodjelu nagrada mora sadržavati:

 • Uz dopis s prijedlogom i obrazloženjem za kandidata:
  • Životopis (uključuje podatke o školovanju, stručnoj spremi, zaposlenju)
  • Pisane materijale o napredovanju u struci i uspjesima na radnom mjestu
  • Dokaz o znanstvenom i stručnom doprinosu (radovi, publikacije)
  • Preporuke i mišljenja relevantna za dodjelu nagrade.
 • Uz dopis s prijedlogom i obrazloženjem za kandidaturu ustanove socijalne skrbi , udruge civilnog društva, jedinice lokalne/područne ili regionalne samouprave:
  • Radnu biografiju
  • Pisane materijale i dokaze o postignutim uspjesima, kvaliteti socijalnih usluga i realizaciji inovativnih programa ciljanih interesima korisnika
  • Preporuke i mišljenja relevantna za dodjelu nagrade.

Nepotpuni prijedlozi i prijedlozi podneseni nakon isteka roka neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijedloga je do 31. siječnja 2019. godine.

Članovi regionalnih udruga socijalnih radnika svoje prijedloge za Plaketu HUSR-a  podnose svojoj matičnoj udruzi , a prijedloge za Godišnju nagradu  Jakov Kudrić podnose direktno Povjerenstvu za dodjelu nagrada  HUSR-a.

Regionalne  udruge socijalnih radnika, te druge fizičke i pravne osobe prijedloge podnose Povjerenstvu za dodjelu nagrada, Hrvatska udruga socijalnih radnika, Draškovićeva 27, 10 000 Zagreb u zatvorenoj omotnici s napomenom „PRIJEDLOG ZA DODJELU NAGRADA HUSR-a – NE OTVARAJ“.

Pravilnik o dodjeli nagrada Hrvatske udruge socijalnih radnika možete preuzeti OVDJE.

0 2169

17.10.2018. od 9,00 do 13,00 sati, Park Plaza Histria Pula

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na predkonferenciju IX. Konferencije socijalnih radnika koja će biti posvećena temi obiteljske medijacije. Skup pod nazivom “Razvoj obiteljske medijacije u sustavu socijalne skrbi u Hrvatskoj” održat će se 17. listopada 2018. u Puli, u hotelu Histrija od 9.00  do 13.00 sati. Konferenciju organiziraju Hrvatska udruga socijalnih radnika i Hrvatsko društvo za obiteljsku medijaciju u suradnji sa Poslijediplomskim specijalističkim studijem obiteljske medijacije Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Na poludnevnoj predkonferenciji sudionici će imati priliku za razmjenu dosadašnjih iskustava u razvoju obiteljske medijacije u sustavu socijalne skrbi u Hrvatskoj. Analizirat će se postojeća praksa obiteljske medijacije, pitanja kompetencija obiteljskih medijatora kao i etike u obiteljskoj medijaciji te će se raspravljati o izazovima s kojima se susreću obiteljski medijatori u svakodnevnom radu u sustavu socijalne skrbi.

Konferencija je namijenjena obiteljskim medijatorima, stručnjacima iz sustava socijalne skrbi koji rade s obiteljima i u svom radu se susreću s obiteljskim sukobima, polaznicima poslijediplomskih studija iz područja socijalnog rada i obiteljske medijacije te svima onima koji su zainteresirani za razvoj obiteljske medijacije u sustavu socijalne skrbi.

Predkonferencija je prijavljena strukovnim komorama radi bodovanja za stručno usavršavanje.

Svi se sudionici trebaju prijaviti i uplatiti kotizaciju.

Za konferenciju se možete prijaviti preko stranice Hrvatske udruge socijalnih radnika www.husr.hr ili popunjavanjem obrasca i slanjem na vanja.branica@pravo.hr

Ukoliko sudjelujete samo u radu predkonferencije iznos kotizacije uplaćuje se na račun HUSR-a uz opis plaćanja Predkonferencija obiteljske medijacije.   

Ukoliko sudjelujete u radu konferencije socijalnih radnika tada se sudjelovanje na predkonferenciji ne plaća.

Iznos kotizacije (samo za sudjelovanje na predkonferenciji):

Uplate do 15.09.2018.
Sa izlaganjem 300,00  kn
Bez izlaganja 350,00  kn

 

Uplate od 15.09.2018.
S izlaganjem 350,00 kn
Bez izlaganja 400,00 kn

 

Iznos kotizacije za konferenciju socijalnih radnika:

Uplate do 15.09.2018. Članovi HUSR-a Ostali Studenti preddiplomskih i diplomskih studija/umirovljenici/nezaposleni/vježbenici
Sa izlaganjem 1.000,00 kn 1.400,00 kn Bez kotizacije
Bez izlaganja 1.250,00 kn 1.600,00 kn

 

Uplate od 15.09.2018. Članovi HUSR-a Ostali Studenti prediplomskih i diplomskih studija/umirovljenici/nezaposleni/vježbenici
Sa izlaganjem 1.250,00 kn 1.600,00 kn Bez kotizacije
Bez izlaganja 1.500,00 kn 1.850,00 kn

 

PROGRAMSKI ODBOR PREDKONFERENCIJE
Branka Sladović Franz, Kristina Urbanc, Suzana Svetić, Gordana Stolfa.

PROGRAM

MJESTO ODRŽAVANJA
Park Plaza Histria Pula, Verduella 17, 52 100 Pula

REZERVACIJA SMJEŠTAJA
A.T.I. d.o.o.
Zadarska 15, 52100 Pula
Fax: +385 (0)52 217644
Tel: +385 (0)52 223400
Mob: +385 91 4440046

KONTAKT OSOBE:
Vanja Branica, vanja.branica@pravo.hr
Petra Škrnjug
Tajnica Hrvatske udruge socijalnih radnika
tel: 01 4550 757
mob: 098 229 167
e-mail: husr@zg.t-com.hr

 

Prof. dr. sc. Branka Sladović Franz
Predsjednica Programskog odbora

 

0 396

Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu mladež, kao neprofitna udruga, 10. prosinca 2018. godine u Zagrebu, Hotel Dubrovnik, od 9,00 do 17,00 sati, će održati II Međunarodnu bienalnu konferenciju o Stop programu – Prava djece i mladih u kaznenom postupku i izazovi u primjeni alternativnog pristupa/mjere diverzije u suradnji sa Poliklinikom za zaštitu djece grada Zagreba, Gradom Zagrebom, Hrabrim telefonom u sklopu projekta AWAY/Alternative Ways to Address Youth/ uz podršku Terre des hommes foundation.

Na Konferenciji će svjetski, europski i domaći stručnjaci razmijeniti perspektive na području maloljetničkog prava, a koji će 150 sudionika stručnjaka zainteresirati i uključiti u promociju alternativnog pristupa u funkciji zaštite zajednice, prevencije kriminaliteta djece.

POZIVNICA

0 226

Dana 21. i 22.09.2018. u  hotelu Antunović u Zagrebu održana je Konferencija s međunarodnim sudjelovanjem “PALIJATIVNA SKRB I MEDICINA U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI”.  Organizatori Konferencije bili su Hrvatski liječnički zbor i Hrvatsko društvo za palijativnu medicinu.

U nastavku možete  pogledati program Konferencije i pročitati pismo zahvale.

PROGRAM
PISMO ZAHVALE