HUSR

541 ČLANCI 0 KOMENTARI

145

Hrvatska udruga socijalnih radnika čestita svim socijalnim radnicama i socijalnim radnicima Svjetski dan socijalnog rada koji ove godine obilježavamo 21. ožujka 2023. godine pod zajedničkom temom „Poštivanje različitosti kroz zajedničko društveno djelovanje“. U tom kontekstu na ovom ovogodišnjem skupu, u hotelu Dubrovnik, imamo namjeru  artikulirati nekoliko ključnih poruka o socijalnom radu, korisnicima i sustavu socijalne skrbi.

Svjetski dan socijalnog rada tradicionalno se u našoj zemlji obilježava i kao Dan otvorenih vrata sustava socijalne skrbi.

Pozivamo stoga kolegice i kolege u cijeloj zemlji da i ove godine naš dan obilježe različitim aktivnostima s posebnim naglaskom na poštivanje različitosti kroz zajedničko društveno djelovanje iz pozicije socijalnog rada u zajednici.

Štefica Karačić
predsjednica Hrvatske udruge socijalnih radnika

PROGRAM i NAGRADE

100

Temeljem komentara i preporuka pristiglih iz prakse socijalnog rada, a vezano uz primjenu Zakona o socijalnoj skrbi, Hrvatska udruga socijalnih radnika i Hrvatska komora socijalnih radnika dostavili su danas, 17.3.2023. godine, ministru rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marinu Piletiću Inicijativu socijalnih radnika za unapređenje provedbe reforme sustava socijalne skrbi i djelovanja Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Na sastanku je dogovoreno je da će ovaj dokument biti polazište za buduće sastanke i zajedničke aktivnosti u procesu reforme sustava socijalne skrbi.

Predsjednica Hrvatske udruge socijalnih radnika
Predsjednik Hrvatske komora socijalnih radnika

75

II. ciklus Naprednog modula za trenere održan je od 13. do 15. ožujka 2023. u prostoru UNICEF-a, Radnička cesta 41, Zagreb.

Predavačice:
13.03.2023. dr. sc. Ella Selak Bagarić – klinička psihologinja, voditeljica Centra za zdravlje mladih “Mentalno zdravlje djece i mladih”

14.03.2023. izv. prof. prim. dr. sc. Tihana Jendričko, dr. med. – Klinika za psihijatriju Vrapče, dr. med i doc. dr. sc. Draženka Ostojić – Klinika za
psihijatriju Vrapče “Poteškoće mentalnoga zdravlja roditelja i njihov utjecaj na djecu”

15.03.2023. doc. dr. sc. Ivana Maurović – Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet “Planiranje i provođenje mjera za zaštitu prava i dobrobiti djece u slučajevima kada djeca očituju probleme ili poremećaje u ponašanju”

GALERIJA SLIKA

Poštovani,

pozivamo Vas na stručni skup „Usluge smještaja i izvaninstitucionalne usluge za djecu i mlade u Osječko-baranjskoj županiji“ koji organizira Udruga socijalnih radnika Osječko-baranjske županije povodom obilježavanja svjetskog dana socijalnog rada.

Skup će se održati u utorak 21. 3. 2023. godine u Domu za starije i nemoćne osobe Osijek, Drinska 10 u vremenu od 8:45-12:30 sati.

PROGRAM
PRIJAVNICA

Drage kolegice i kolege, suradnici i prijatelji profesije socijalnog rada, pozivamo Vas da sudjelujete u stručnom skupu povodom obilježavanja Svjetskog dana socijalnog rada u Rijeci, 20.3.2023. godine u 11:00h u RiHub-u na adresi Ivana Grohovca 1/a, Rijeka.

Ove godine svjetski dan socijalnog rada vezan je uz temu „Poštivanje različitosti kroz zajedničko društveno djelovanje“ te nam se činilo vrijednim upoznati se s radom socijalnih radnika iz različitih perspektiva i različitih ustanova na području Rijeke i šire.

Svjetski dan socijalnog rada predstavlja Dan otvorenih vrata sustava socijalne skrbi. Iznenađeni smo odazivom kolega koji su voljni prezentanti svoju praksu i na taj način međusobno dijeliti znanja i iskustva, te nam se mogu javiti svi ostali zainteresirani za izlaganja i sudjelovanje u stručnom skupu koji planiramo u svibnju 2023. godine.

Odgovornost svih nas je afirmativno promovirati struku socijalnog rada i profesionalni identitet te otkrivati nove metode rada. Zato pozivao sve kolegice i kolege da se odazovu ovom pozivu, sudjeluju u obilježavanju našeg dana i daju svoj doprinos.

S obzirom da je broj mjesta ograničen, molimo Vas da nam potvrdite svoj dolazak do 16.3.2023.godine.

Stručni skup prijavljen je Komori socijalnih radnika.

Radujemo se Vašem dolasku i okupljanju!

Predsjednica i tajnica udruge:

Sanja Boras, mag.act.soc.
Sara Kosić, mag.act.soc.

POZIVNICA i PROGRAM

 

 

282

22. – 24.5.2023., Hotel WELL, TERME TUHELJ,Ul. Ljudevita Gaja 4, 49215, Tuheljske Toplice

Zadovoljstvo nam je pozvati vas na XII. Konferenciju socijalnih radnika koja će se održati od 22. do 24. svibnja 2023. godine u Hotel Well,Terme Tuhelj.

Poziv na XII. Konferenciju socijalnih radnika želimo započeti s pitanjem zašto volimo socijalni rad? Zato što ostvarujemo neposredan kontakt s korisnicima koji nam se obraćaju i pomažemo ljudima u nevolji? Zato što možemo biti kreativni i mijenjati svijet oko sebe? Zato što radimo dinamičan, nepredvidljiv posao koji nas upućuje na suradnju sa različitim dionicima? Zato što nam nudi prilike da u holističkoj profesiji integriramo različite interese i sposobnosti koju kao profesionalna zajednica imamo?

Razlozi su za svakoga različiti, no kada o socijalnom radu govorimo kao o pozivu, implicitno podrazumijevamo ljubav i snažnu unutarnju motivaciju. Istovremeno, voljeti socijalni rad ne znači da uvijek volimo biti socijalni radnici. Bremenita stvarnost u kojoj živimo i sustavi u kojima djelujemo nerijetko otežavaju iskazivanje punog potencijala ove profesije, pa čak i u bitnome negiraju njegovu misiju i načela. No i u takvim otežanim okolnostima socijalni rad opstaje i socijalni radnici ne odustaju od svoje profesije.

Cilj ove konferencije jest ukazati na sve snage socijalnog rada i njegove temeljne dimenzije. Na taj način želimo u fokus staviti profesiju i sve socijalne radnike i druge stručnjake bliske socijalnom radu koji svakodnevno jačaju profesiju u njenoj praksi ili umijeću, znanosti, etici i estetici, neovisno o tomu kakve su okolnosti u sustavima u kojima socijalni radnici djeluju ili široj društvenoj zajednici. Upravo će te četiri dimenzije: umijeće, znanost, etika i estetika socijalnog rada, biti glavne teme Konferencije.

U prvoj dimenziji UMIJEĆA želimo progovoriti o onome što čini dobru praksu i profesionalnog socijalnog radnika. Uključene su sljedeće podteme:

 • Inovativna praksa u socijalnom radu, socijalne inovacije i nova područja socijalnog rada
 • Interdisciplinarnost i holistički pristup u socijalnom radu
 • Evaluacija i kako znamo prepoznati dobru praksu
 • Profesionalnost i profesionalno ponašanje u izazovnim okolnostima
 • Standard zanimanja, kompetentnost i profesionalne kompetencije socijalnih radnika
 • Profesionalni i karijerni razvoj kroz edukacije i superviziju u cjeloživotnoj perspektivi
 • Umijeće rukovođenja u socijalnom radu
 • Profesionalni identitet, pripadnost profesionalnoj zajednici i djelovanje strukovnih organizacija

U drugoj dimenziji ZNANOSTI poseban naglasak želimo staviti na dinamičan odnos između socijalnog rada kao profesije i kao akademske discipline pokrivajući sljedeće podteme:

 • Praksa i politike utemeljene u znanosti i dokazima
 • Znanost utemeljena i informirana praksom
 • Akcijska, evaluacijska, participativna i društveno angažirana istraživanja
 • Istraživanja prakse u socijalnom radu
 • Javno zagovaranje osnaženo znanstvenim dokazima
 • Socijalni radnik kao praktičar i kao znanstvenik

Treća dimenzija ETIKE artikulira temeljne vrijednosti i načela kao osnovu socijalnog rada u svim područjima djelovanja. Kroz domenu etike biti će riječi o sljedećim podtemama:

 • Profesionalna etika u kriznim okolnostima
 • Razrješavanje etičkih pitanja i etičkih dilema
 • Etično postupanje u situacijama prakticiranja represivnih postupaka u socijalnom radu
 • Priziv savjesti u socijalnom radu
 • Odnos osobnog i profesionalnog
 • Etički izazovi koje donosi budućnost

Posljednji aspekt jest ESTETIKA socijalnog rada kao ona dimenzija koju se teško definira što jest, ali se češće razumije kao ˝ono nešto˝ u socijalnom radu što nije potkrijepljeno znanstvenim dokazima, procedurama ili zakonskim okvirom. Dimenzija estetike socijalnog rada odnosi se na sve ono što je lijepo, ali i ružno u socijalnom radu, kreativne i transformativne procese, intuiciju i autentičnost u odnosu korisnika i socijalnog radnika. Pod temom estetike biti će uključene sljedeće podteme:

 • Kreativnost i umjetnost u socijalnom radu
 • Snaga odnosa u socijalnom radu kao čimbenika osobne promjene
 • Intuitivno i autentično znanje u socijalnom radu
 • Duhovnost i humanost u socijalnom radu
 • Red i nered u praksi socijalnog rada
 • Slika, ugled i stigma u socijalnom radu
 • Estetika ljepote i estetika ružnoće u socijalnom radu

Pozivamo socijalne radnice i socijalne radnike te sve druge stručnjake iz sustava socijalne skrbi i drugih srodnih sustava da aktivnim sudjelovanjem na Konferenciji pridonesu temama i podtemama konferencije.

 

AKTIVNO SUDJELOVANJE NA KONFERENCIJI

Sudionici Konferencije mogu aktivno sudjelovati kroz

 • izlaganje (u trajanju do 15 minuta)
 • radionicu (u trajanju do 90 minuta)
 • poster prezentaciju. Izlagači koji prijave poster prezentaciju trebaju biti prisutni uz poster u trajanju od 60 minuta predviđenih u programu za poster sekcije.
 • tematski simpozij (u trajanu do 90 minuta) koji može prijaviti grupa autora sa minimalno 4 različita izlaganja. Sudionici u okviru tematskog simpozija ne moraju dolaziti iz iste organizacije.

 

UPUTE ZA PISANJE SAŽETAKA

Sažeci se prijavljuju na email: husr2023@gmail.com

Prijava sažetka treba sadržavati:

 • ime i prezime autora i koautora, naziv i adresu ustanove, e-mail adresu prvog autora
 • naznaku načina prezentacije (izlaganje, radionica, poster prezentacija ili grupa izlaganja u okviru tematskog simpozija)
 • naslov rada
 • tri do pet ključnih riječi
 • za izlaganje i poster prezentaciju potrebno je navesti kratak sadržaj izlaganja s naznačenim jasnim ciljem, najvažnije uvide i/ili rezultate te zaključke koji će biti prezentirani (do 250 riječi)
 • za radionicu je potrebno navesti cilj i svrhu radionice s kratkim prikazom teme i sadržaja aktivnosti. U sažetku radionice potrebno je opisati planirani program aktivnosti/hodogram te napisati predviđeni broj sudionika radionice. Sažetak za radionicu treba biti najviše (do 300 riječi)
 • Ukoliko grupa sudionika predlaže tematski simpozij, potrebno je svaki od sažetaka oblikovati zasebno prema uputama za izlaganje. Grupa sažetaka u okviru istog simpozija šalju se objedinjeno na e-mail husr2023@gmail.com
 • Svojim sadržajem sažeci za sve oblike sudjelovanja trebaju odgovarati tematskom okviru konferencije i uvodno naznačenim temama i podtemama.

 

NAPOMENA: Sudjelovanje i objava u knjizi sažetaka nije moguća bez uplaćene kotizacije.

 • Službeni jezik konferencije je hrvatski.

 

VAŽNI DATUMI

 • Rok za zaprimanje sažetaka je 5.4.2023.godine.
 • Rok za odgovore Programskog odbora je 20.4.2023.

      ( „rana „kotizacija do 30.4.2023.)

 

Sve važne informacije o XII. Konferenciji socijalnih radnika nalaze se na mrežnoj stranici: http://husr.hr

OSOBE ZA KONTAKT:

Tehnički organizator
PRO PUTUJ d.o.o.
Ivana Alpeza
ivana.alpeza@proputuj.hr
00385 91 21 555 10

Kontakt Hrvatske udruge socijalnih radnika:

Marija Biočić, tajnica Hrvatske udruge socijalnih radnika
tel: 01 4550 758
mob: 098 229 167
e-mail: husr@husr.hr

 

REGISTRACIJA SUDIONIKA I PLAĆANJE KOTIZACIJE

Svi se sudionici, bez obzira imaju li izlaganje ili ne, moraju  prijaviti na službenoj web stranici HUSRa,a link za prijave unutar kojega će te upisati osobne podatke, odabrati kotizaciju, podatke za račun i smještaj biti će stavljen na stranicu tokom ovog tjedna, kako bi ste na vrijeme prijavili svoj dolazak..

U cijenu kotizacije uključeni su: materijali konferencije, svečana večera,, sokovi i kava u stankama.

Iznos kotizacije s PDV-om:

Uplate do 30.4.2023. Članovi HUSR-a Ostali Studenti preddiplomskih i diplomskih studija/umirovljenici/nezaposleni/vježbenici
S izlaganjem 150 EUR 180 EUR Bez kotizacije
Bez izlaganja 180 EUR 210 EUR Bez kotizacije

 

Uplate od 01.5.2023. Članovi HUSR-a Ostali Studenti prediplomskih i diplomskih studija/umirovljenici/nezaposleni/vježbenici
S izlaganjem 175 EUR 220 EUR Bez kotizacije
Bez izlaganja 220 EUR 250 EUR Bez kotizacije

 

Jednodnevna kotizacija 100 EUR

Jednodnevna kotizacija ne uključuje sudjelovanje na svečanoj večeri.

 

ORGANIZATOR:
Hrvatska udruga socijalnih radnika

PROGRAMSKI ODBOR:
Vanja Branica, Gordana Daniel, Olja Družić Ljubotina, Romana Galić, Marijana Kletečki Radović, Ana Opačić, Dubravka Smolić

ORGANIZACIJSKI ODBOR:
Marija Biočić, Sunčica Dominiković Šafranić, Meri Gatin, Josipa Kamenečki Leljak, Štefica Karačić, Snježana Sitar Smetko, Ljiljana Vrbić. 

MJESTO ODRŽAVANJA:
Hotel WELL, TERME TUHELJ
,Ul. Ljudevita Gaja 4, 49215, Tuheljske Toplice

 

190

Stručni skup održan u Zagrebu 06.ožujka 2023. u organizaciji Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Na skupu su sudjelovali  predstavnici resornog ministarstva, ravnateljica Hrvatskog zavoda za socijalni rad, predstojnici županijskih službi i voditelji područnih ureda Zavoda, te ravnatelji domova za djecu.

Sudionicima je prezentiran upravo objavljeni Priručnik pod nazivom “Procjena sigurnosti i razvojnih rizika djeteta ” . Autorice priručnika prof. dr.sc. Marina Ajduković i prof. dr.sc. Branka Sladović-Franz tom su prilikom održale predavanja o važnosti kvalitetnog procjenjivanja u zaštiti dobrobiti djece s naglaskom na pravilnu primjenu lista za procjenu, te predavanja o kritičkom i konstruktivnom preispitivanju profesionalne odgovornosti stručnjaka pod nazivom ” Na greškama se uči “.

Skup je završio Panel raspravom na temu ” Kako osigurati kvalitetno procjenjivanje? u kojoj su sudjelovali predstavnici Hrvatskog zavoda za socijalni rad: Iva Radić, Sanja Helfrih, Gloria Odobašić i Ljubica Hajnić te  Štefica Karačić, ispred Hrvatske udruge socijalnih radnika, Josipa Crnoja Bartolić, načelnica samostalnog Sektora za upravni i  inspekcijski nadzor i  Tatjana Katkić Stanić, ravnateljica Zavoda za socijalni rad  u  Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne  politike.

GALERIJA SLIKA

61

II. ciklus Naprednog modula za trenere, u sklopu projekta Jačanje kapaciteta stručnjaka za pružanje usluga u zajednici, održati će se od 13. do 15.03.2023. u prostoru UNICEF-a, Radnička 41, Zagreb.

13.03.2023.
13.oo do 17.oo
Voditeljica: dr. sc. Ella Selak Bagarić
Tema: Mentalno zdravlje djece i mladih

14.03.2023.
9.oo do 17.oo
Voditeljice: izv. prof. prim. dr. sc. Tihana Jendričko, dr. med. i doc. dr. sc. Draženka Ostojić
Tema: Poteškoće mentalnoga zdravlja roditelja i njihov utjecaj na djecu

15.03.2023.
9.oo do 17.oo
Voditeljica: doc. dr. sc. Ivana Maurović
Tema: Planiranje i provođenje mjera za zaštitu prava i dobrobiti djece u slučajevima kada djeca očituju probleme ili poremećaje u ponašanju

Programski tim: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Branka Sladović Franz i Štefica Karačić

85

Obavještavamo vas da je održan Prvi ciklus Naprednog modula za trenere, a u sklopu projekta Jačanje kapaciteta stručnjaka za pružanje
usluga u zajednici, od 2.3.2023. do 3.3.2023. u prostorijama Doma za djecu, Nazorova 49, Zagreb., od 9-17 sati

Programski tim: prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Marina Ajduković i Štefica Karačić

Štefica Karačić, voditeljica Programa

GALERIJA SLIKA

Pozivamo sve zainteresirane članove HUSR-a i HKSR-a, socijalne radnice i socijalne radnike iz sustava socijalne skrbi i drugih područja djelatnosti, naše suradnice i suradnike, djelatnice i djelatnike resornog ministarstva, jedinica lokalne i regionalne uprave te druge zainteresirane osobe na stručni skup povodom obilježavanja Svjetskog dana socijalnog rada 21. ožujka 2023. s početkom u 10.30 sati u Hotelu „Dubrovnik“ u Zagrebu, Gajeva ulica 1, dvorana ban Jelačić.

Svjetski dan socijalnog rada prilika je za snažnije profesionalno povezivanje u zagovaranju dostojanstva, prava i interesa korisnika , te senzibiliziranja šire javnosti za „druge i drugačije“, ali i za zalaganje za prava socijalnih radnika i drugih stručnjaka u sustavu socijalne skrbi

Ovogodišnja svečanost održat će se pod nazivom  „Poštivanje različitosti kroz zajedničko društveno djelovanje“.  U tom kontekstu na ovom skupu imamo namjeru  artikulirati nekoliko ključnih poruka o socijalnom radu, korisnicima i sustavu socijalne skrbi. Naše poruke u formi deklaracije bit će uručene sudionicima i predstavnicima medija uz poziv ministru da istu javno podrži.

Hrvatska udruga socijalnih radnika tradicionalno će i ove godine dodijeliti nagrade  socijalnim radnicima, ustanovama socijalne skrbi  i organizacijama civilnog društva koji su u proteklom razdoblju svojim znanjem, predanošću i odgovornim stručnim radom značajno doprinijeli razvoju profesije i boljoj zaštiti prava i interesa korisnika.

U radnom dijelu stručnog skupa održati će se panel diskusija na temu „Reforma kao prilika“ u kojoj će  sudjelovati: Marin Piletić, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, izv.prof.dr.sc. Olja Družić Ljubotina, predstavnica akademske zajednice, te predstavnici iz prakse socijalnog rada: Alenka Bilić, v.d. voditeljice Područnog ureda Čakovec u Hrvatskom  zavodu za socijalni rad i predsjednica Hrvatske udruge socijalnih radnika Štefica Karačić.

Sudjelovanje je moguće uživo i putem online platforme. Broj mjesta u dvorani je ograničen na 120 mjesta, pa vas pozivamo da se prijavite najkasnije do 14. ožujka 2023.

Obzirom na ograničen kapacitet vaše prijave bit će obrađene prema redoslijedu dospijeća o čemu ćete biti na vrijeme informirani.

Osobni dolazak možete prijaviti putem obrasca u prilogu.

Za online sudjelovanje potrebno je uključiti se putem linka  koji će biti objavljen dan prije obljetnice na web stranici HUSR-a, poveznica za online prijave će biti dostupna od 7. ožujka 2023., te objavljena na web stranici HUSR-a.

Svjetski dan socijalnog rada tradicionalno se u našoj zemlji obilježava i kao Dan otvorenih vrata sustava socijalne skrbi. Pozivamo stoga kolegice i kolege u cijeloj zemlji da i ove godine naš dan obilježe različitim aktivnostima s posebnim naglaskom na poštivanje različitosti kroz zajedničko društveno djelovanje iz pozicije socijalnog rada u zajednici.

Ljubazno Vas molimo da svoje sudjelovanje potvrdite najkasnije do 14. ožujka 2023. godine tajnici HUSR-a Mariji Biočić na mail: husr@husr.hr  ili na tel: 01/4550 758 , mob: 098 229 167.

S poštovanjem,

Štefica Karačić, predsjednica HUSR-a
Antun Ilijaš, predsjednik HKSR-a

PROGRAM
PRIJAVNICA

ONLINE PRIJAVA