Nedjelja, Listopad 21, 2018
Naslovnica Authors Članci od zkerkez

zkerkez

254 ČLANCI 0 KOMENTARI

0 1758

17.10.2018. od 9,00 do 13,00 sati, Park Plaza Histria Pula

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na predkonferenciju IX. Konferencije socijalnih radnika koja će biti posvećena temi obiteljske medijacije. Skup pod nazivom “Razvoj obiteljske medijacije u sustavu socijalne skrbi u Hrvatskoj” održat će se 17. listopada 2018. u Puli, u hotelu Histrija od 9.00  do 13.00 sati. Konferenciju organiziraju Hrvatska udruga socijalnih radnika i Hrvatsko društvo za obiteljsku medijaciju u suradnji sa Poslijediplomskim specijalističkim studijem obiteljske medijacije Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Na poludnevnoj predkonferenciji sudionici će imati priliku za razmjenu dosadašnjih iskustava u razvoju obiteljske medijacije u sustavu socijalne skrbi u Hrvatskoj. Analizirat će se postojeća praksa obiteljske medijacije, pitanja kompetencija obiteljskih medijatora kao i etike u obiteljskoj medijaciji te će se raspravljati o izazovima s kojima se susreću obiteljski medijatori u svakodnevnom radu u sustavu socijalne skrbi.

Konferencija je namijenjena obiteljskim medijatorima, stručnjacima iz sustava socijalne skrbi koji rade s obiteljima i u svom radu se susreću s obiteljskim sukobima, polaznicima poslijediplomskih studija iz područja socijalnog rada i obiteljske medijacije te svima onima koji su zainteresirani za razvoj obiteljske medijacije u sustavu socijalne skrbi.

Predkonferencija je prijavljena strukovnim komorama radi bodovanja za stručno usavršavanje.

Svi se sudionici trebaju prijaviti i uplatiti kotizaciju.

Za konferenciju se možete prijaviti preko stranice Hrvatske udruge socijalnih radnika www.husr.hr ili popunjavanjem obrasca i slanjem na vanja.branica@pravo.hr

Ukoliko sudjelujete samo u radu predkonferencije iznos kotizacije uplaćuje se na račun HUSR-a uz opis plaćanja Predkonferencija obiteljske medijacije.   

Ukoliko sudjelujete u radu konferencije socijalnih radnika tada se sudjelovanje na predkonferenciji ne plaća.

Iznos kotizacije (samo za sudjelovanje na predkonferenciji):

Uplate do 15.09.2018.
Sa izlaganjem 300,00  kn
Bez izlaganja 350,00  kn

 

Uplate od 15.09.2018.
S izlaganjem 350,00 kn
Bez izlaganja 400,00 kn

 

Iznos kotizacije za konferenciju socijalnih radnika:

Uplate do 15.09.2018. Članovi HUSR-a Ostali Studenti preddiplomskih i diplomskih studija/umirovljenici/nezaposleni/vježbenici
Sa izlaganjem 1.000,00 kn 1.400,00 kn Bez kotizacije
Bez izlaganja 1.250,00 kn 1.600,00 kn

 

Uplate od 15.09.2018. Članovi HUSR-a Ostali Studenti prediplomskih i diplomskih studija/umirovljenici/nezaposleni/vježbenici
Sa izlaganjem 1.250,00 kn 1.600,00 kn Bez kotizacije
Bez izlaganja 1.500,00 kn 1.850,00 kn

 

PROGRAMSKI ODBOR PREDKONFERENCIJE
Branka Sladović Franz, Kristina Urbanc, Suzana Svetić, Gordana Stolfa.

PROGRAM

MJESTO ODRŽAVANJA
Park Plaza Histria Pula, Verduella 17, 52 100 Pula

REZERVACIJA SMJEŠTAJA
A.T.I. d.o.o.
Zadarska 15, 52100 Pula
Fax: +385 (0)52 217644
Tel: +385 (0)52 223400
Mob: +385 91 4440046

KONTAKT OSOBE:
Vanja Branica, vanja.branica@pravo.hr
Petra Škrnjug
Tajnica Hrvatske udruge socijalnih radnika
tel: 01 4550 757
mob: 098 229 167
e-mail: husr@zg.t-com.hr

 

Prof. dr. sc. Branka Sladović Franz
Predsjednica Programskog odbora

 

0 174

Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu mladež, kao neprofitna udruga, 10. prosinca 2018. godine u Zagrebu, Hotel Dubrovnik, od 9,00 do 17,00 sati, će održati II Međunarodnu bienalnu konferenciju o Stop programu – Prava djece i mladih u kaznenom postupku i izazovi u primjeni alternativnog pristupa/mjere diverzije u suradnji sa Poliklinikom za zaštitu djece grada Zagreba, Gradom Zagrebom, Hrabrim telefonom u sklopu projekta AWAY/Alternative Ways to Address Youth/ uz podršku Terre des hommes foundation.

Na Konferenciji će svjetski, europski i domaći stručnjaci razmijeniti perspektive na području maloljetničkog prava, a koji će 150 sudionika stručnjaka zainteresirati i uključiti u promociju alternativnog pristupa u funkciji zaštite zajednice, prevencije kriminaliteta djece.

POZIVNICA

0 105

Dana 21. i 22.09.2018. u  hotelu Antunović u Zagrebu održana je Konferencija s međunarodnim sudjelovanjem “PALIJATIVNA SKRB I MEDICINA U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI”.  Organizatori Konferencije bili su Hrvatski liječnički zbor i Hrvatsko društvo za palijativnu medicinu.

U nastavku možete  pogledati program Konferencije i pročitati pismo zahvale.

PROGRAM
PISMO ZAHVALE

0 87

Poštovani,

pozivamo Vas na godišnju sjednicu Skupštine Hrvatske udruge socijalnih radnika koja će se održati dana 17.10.2018. godine u 18.00 sati u Hotelu Histria u Puli i predlažemo sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Otvaranje Skupštine
 2. Izbor Radnog predsjedništva, zapisničara, ovjerovitelja zapisnika i verifikacijskog povjerenstva
 3. Izvještaj Verifikacijskog  povjerenstva / utvrđivanje kvoruma Skupštine
 4. Usvajanje predloženog dnevnog reda
 5. Izvješće o radu HUSR-a u proteklom razdoblju (predsjednica HUSR-a)
 6. Financijsko izvješće HUSR-a u proteklom razdoblju (tajnica HUSR-a)
 7. Izvješće Nadzornog odbora HUSR-a (predsjednica Nadzornog odbora)
 8. Izvješće Etičkog povjerenstva (predsjednica povjerenstva)
 9. Izvješća regionalnih udruga o aktivnostima u proteklom razdoblju
 10. Rasprava i usvajanje izvješća
 11. Plan rada HUSR-a u narednom razdoblju
 12. Financijski plan HUSR-a za 2019. godinu
 13. Rasprava i usvajanje plana rada i financijskog plana HUSR-a
 14. Donošenje odluke o  dodjeli počasne nagrade Tatjana Marinić
 15. Razno
 16. Zatvaranje Skupštine

 

PREDSJEDNICA HUSR-a
Štefica Karačić, dipl. socijalna radnica

0 46

To the President of the Portuguese Parliament Your Excellency, Mr Eduardo Ferro Rodrigues,

The International Federation of Social Workers (IFSW) European Region has followed the steps that have been developed by the Portuguese Social Workers for more than 15 years through the Portuguese Association of Social Workers (APSS), for the recognition of its status as a legal order. It is, indeed, a kind of professional organization already achieved in many European countries and also at an international level.

We have learnt of the latest developments in the headquarters of the Portuguese Parliament to give fair sequence and completion of this new organizational level of the Social Work profession.

We are aware that this process is an important factor not only for the regulation of the profession, but also to better safeguard the interests of citizens and their institutions.

Therefore, we stand together with APSS in recognition of the important work carried out by the Parliament towards the achievement of the Portuguese Social Workers order and at the same time, we hope and request that the process is successfully completed in order to achieve a more demanding regulation of the profession, legally bound to ethical principles. Only with regulated professions can one serve better the common good.

In anticipation of  a  successful  conclusion  of  the  process,  we  present  our  associative  greetings.

Best Regards,

President of the IFSW European Region (International Federation of Social Workers Europe e.V.)

Ana I. Lima Fernandez

25 July 2018

 

LETTER (pdf)

0 148

Zbog korištenja godišnjeg odmora  tajnica HUSR-a neće biti dostupna u periodu od 6.8.-20.8.2018.

U slučaju potrebe molimo obratite se predsjednici HUSR-a na tel. 099 692 9334

 

 

0 269

Hrvatska  udruga  socijalnih radnika  sudjeluje  kao  partner  u provedbi  EU projekta  pod nazivom:
m-Aktiv – mentorstvom i aktivacijom  do  integracije.

Nositelj  projekta je  Institut za razvoj  tržišta rada.
Projekt se financira  sredstvima  Europske unije iz  Europskog socijalnog fonda.
PT1: Ministarstvo  za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu  politiku
PT2:  Hrvatski  zavod za zapošljavanje

Cilj projekta je ublažavanje negativnih posljedica nezaposlenosti i socijalne isključenosti korisnika Zajamčene minimalne  naknade.

Jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s nezaposlenim osobama u svrhu unaprjeđenja usluga  povezanih s pristupom tržištu rada  i socijalnim uključivanjem.

Trajanje projekta: lipanj  2018. do lipnja 2020. godine.

Prodručje provedbeVirovitičko-podravska, Brodsko-posavska, Sisačko-moslavačka, Vukovarsko-srijemska, Osječko-baranjska i Bjelovarsko-bilogorska  županija.

Suradnici na projektu: centri  za socijalnu skrb,  zavodi za zapošljavanje, organizacije  civilnog društva,  jedinice lokalne samouprave.

Korisnici: 60 nezaposlenih  osoba  i  60  stručnjaka / predstavnika  OCD, CZSS, HZZ ,  JLS  (po 10  korisnika  i 10  stručnjaka  sa područja  svake  županije).

Projektom će se osigurati odabir korisnika, karijerno savjetovanje, usavršavanje i  socijalno mentorstvo za korisnike ZMN, te će se oformiti neformalna mreža socijalnih mentora  kroz razvoj  programa i edukaciju  stručnjaka.

Opis projekta: Projekt je zamišljen  kao razrada  primjenjivog modela socijalnog mentorstva  na lokalnoj razini i u direktnom radu s korisnicima.  Pripremom programa/ modela  pružanja usluge  kao i pripremom programa edukacije  osigurati će se detaljni  hodogram  i upute  primjenjive u svim lokalnim sredinama u sklopu rada  organizacija civilnog društva ili institucija  koje rade s korisnicima  zajamčene  minimalne  naknade (centar za socijalnu skrb  i  Zavod za zapošljavanje ). Uspješno osmišljen i proveden projekt koji uključuje i pilot testnu fazu će predstavljati dobru praksu za implementaciju socijalnog mentorstva u redovnu praksu.

Sudionici edukacije  ( socijalni radnici  CZSS,  savjetnici HZZ, predstavnici JLS  i OCD-a)  će stečena znanja i vještine  pružanja usluge  socijalnog mentorstva  primjenjivati i dalje u svom  radu s nezaposlenim  i socijalno isključenim osobama.

Edukacija  stručnjaka / socijalnih radnika  uključenih  u projekt  biti će bodovana od strane  Hrvatske  komore socijalnih radnika.

Edukacijom  trenera  za trenere  osigurati će se  prijenos znanja i vještina  za  pružanje  usluge  socijalnog mentorstva  na  ovim i  drugim  područjima  RH .

Stručna  i druga  javnost  biti će informirana o  projektu, njegovim   učincima i  prednostima  socijalnog mentorstva  kao modela  stručnog rada s radno sposobnim korisnicima  novčanih naknada  na Okruglim  stolovima  koji će biti organizirani  na području provedbe  projekta.

Pozivamo  zainteresirane  stručnjake  (ravnatelje  centara za socijalnu skrb,  predstavnike  regionalnih udruga  socijalnih radnika  i drugih  OCD,  socijalne  radnike  koji neposredno rade s radno sposobnim korisnicima  ZMN)  da se uključe u provedbu projekta  na  svome  području.

Za prijavu  i  dodatne  informacije  možete  nas kontaktirati na:

mail:  husr@zg.t-com.hr ; tel: 01 4550 757; mob: 098 229 167  tajnica Petra Škrnjug
mail:  steficakaracic@yahoo.com; mob: 099 692 9334

Predsjednica  HUSR-a: Štefica  Karačić

0 412

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku prihvatilo je pokroviteljstvo nad IX. Konferencijom socijalnih radnika koja će se održati u Puli od 17.-19. listopada  2018. godine i odobrilo financijsku potporu u iznosu od 63.000,00 kuna za  podmirivanje  kotizacije po jednog (1) stručnog  radnika zaposlenog  u centrima za  socijalnu  skrb  na području:

Vukovarsko-srijemske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske, Virovitičko-podravske, Bjelovarsko-bilogorske, Sisačko-moslavačke  i  Ličko-senjske županije.

Pozivamo ravnatelje navedenih ustanova da prilikom odlučivanja o prijavama sudionika na IX. Konferenciju socijalnih radnika postupe u skladu s navedenom odlukom Ministarstva koja je  donesena  u  cilju uključivanja  što većeg broja  stručnih radnika  na Konferenciju.

Molimo sudionike koji su na Konferenciju upućeni  bez plaćanja kotizacije da to obavezno naznače u svojoj  PRIJAVNICI kako bi organizator mogao pratiti utrošak odobrene financijske potpore .

Sve informacije o IX. Konferenciji socijalnih radnika dostupne su na mrežnoj stranici HUSR-a.

U slučaju potrebe za dodatnim  informacijama možete kontaktirati tajnicu  HUSR-a Petru Škrnjug  na tel: 4550 757  ili  mob:098 229 167  Ili  e-mail  husr@zg.t-com.hr