HUSR

570 ČLANCI 0 KOMENTARI

29

Poštovani,

Pozivamo Vas na konferenciju “Zapošljavanje osoba s poteškoćama mentalnog zdravlja: zajednički posao na putu oporavka”, koju Udruga Vida organizira u okviru provedbe projekta „IPSilon“- primjena učinkovitog modela podržanog zapošljavanja osoba sa psihosocijalnim poteškoćama (financiranog sredstvima ACF Hrvatska).

Konferencija će se održati 9.10.2023., u Hotelu Jadran, Šetalište XIII divizije 46, Rijeka, s početkom u 9h. Konferencija je i aktivnost otvaranja manifestacije Mentalfest 2023 kojom se obilježava Svjetski dan mentalnog zdravlja.

Opći cilj ovog skupa je jačanje mogućnosti osoba s poteškoćama mentalnog zdravlja u prakticiranju prava na rad i sveobuhvatni oporavak kroz zapošljavanje i to doprinosom cjelovitosti i efikasnosti sustava podrške u zapošljavanju, promocijom dokazanih rješenja za unaprjeđenje te povećanjem vidljivosti ovog društvenog problema.

Detaljnije informacije nalaze se u pozivu i programu koje šaljemo u privitku.

Konferencija je namijenjena:

 • donositeljima i provoditeljima javnih politika u području rada, zdravstvene i socijalne zaštite,
 • stručnjacima iz područja zdravstvene i socijalne skrbi,
 • dionicima u području zaštite ljudskih prava,
 • osobama s poteškoćama mentalnog zdravlja i drugim psihosocijalnim poteškoćama,
 • drugim zainteresiranim dionicima i javnosti.

U privitku se nalazi službeni poziv s detaljnim informacijama i programom, letak s informacijama o projektu IPSilon, kao i prijavni obrazac, koji Vas molimo da ispunite i povratno pošaljete mailom do četvrtka, 5. listopada.

Konferencija će biti prijavljena za bodovanje kao stručno usavršavanje strukovnim komorama (prema prijavi sudionika).

Također, pozivamo vas da slobodno proslijedite poziv zainteresiranim pojedincima i organizacijama te da nam se obratite za dodatne informacije.

Veselimo se susretu s vama!

Ivona Mladina, voditeljica projekta IPSilon

POZIV
PROGRAM
PRIJAVNICA
LETAK

80

15. rujna 2023. godine održana je konferencija „Beskućništvo u Republici Hrvatskoj- stanje i perspektiva“ od 10 – 17 sati u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu, Kaptol 29a, Zagrebu, koju je organizirala Hrvatska mreža za beskućnike u suradnji s Hrvatskom udrugom socijalnih radnika i drugim partnerskim organizacijama na projektu „Nova perspektiva za beskućništvo“.

Projekt  je imao za cilj unaprijediti suradnju i potaknuti umrežavanje organizacija civilnog društva, jedinica lokalne i regionalne samouprave te visokoobrazovnih i znanstvenih institucija s ciljem razvoja smjernica javnih politika utemeljenih na dokazima koji će omogućiti povećanje socijalne uključenosti beskućnika u RH. Financiran je iz Europskog socijalnog fonda. Trajanje projekta je od 28. listopada 2020. do 28. listopada 2023. god.

U sklopu projekta Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar proveli su sedam znanstvenih istraživanja o beskućništvu u Hrvatskoj  u kojima su sudjelovali socijalni radnici iz centara za socijalnu skrb; stručnjaci iz resora socijalne skrbi, zdravstva, policije i zapošljavanja; donositelji odluka na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini; korisnici usluga smještaja u prihvatilištima i prenoćištima; beskućnici koji borave na javnim mjestima; osobe u neadekvatnim i nesigurnim uvjetima stanovanja te građani.

Na konferenciji su prezentirani rezultati projekta:

Provedeno 7 znanstvenih istraživanja

 • Stavovi socijalnih radnika prema beskućnicima,
 • Što građani RH misle o beskućnicima? Istraživanje javnog mnijenja,
 • Istraživanje o kvaliteti skrbi za beskućnike iz perspektive stručnjaka (65 stručnjaka iz: CZSS, pružatelja usluga beskućnicima, zdravstva, zapošljavanja, MUP-a),
 • Kvalitativno istraživanje- Iskustva boravka u prenoćištu/prihvatilištu iz perspektive korisnika
 • Kvalitativno istraživanje –sa osobama u nesigurnom i/ili neadekvatnom stanovanju,
 • Kvalitativno istraživanje – sa osobama koje žive na ulici,
 • Kvalitativno istraživanje – iskustva i mišljenja donositelja odluka o kvaliteti skrbi za beskućnike

Istraživanja su proveli znanstvenici sa Studijskog  centara  za socijalni rad Pravnog fakulteta u Zagrebu i  Institut za društvena istraživanja Ivo Pilar.

Izrađeno 4 znanstvenih članaka:

 • Evolucija i evaluacija stanja i socijalnih prava u Hrvatskoj,
 • Kvaliteta usluga za beskućnike iz perspektive korisnika prihvatilišta i prenoćišta,
 • Determinants of Causal Attributions of Homelessness in Croatia,
 • „Pa uvijek smo živjeli ovako teško…” Istraživanje putova žena do stambene isključenosti.

Izrađena 2 stručna članka:

 • Problemi beskućništva u sustavu socijalne skrbi – izazovi i mogućnosti
 • Housing first/Stanovanje prvo

Izrađene smjernice za javne politike u području:

 • Pravnog statusa beskućnika,
 • Financiranja skrbi za beskućnike,
 • Zapošljavanja beskućnika,
 • Socijalnih usluge za beskućnike,
 • Smještaja i stambene politike,
 • Zdravlja i mentalnog zdravlja,
 • Prevencije beskućništva.

Provedena analiza društvenog utjecaja predloženih smjernica javnih politika

Provedba strukturiranog dijaloga dionika i donositelja odluka

 • Tri okrugla stola „Prevencija beskućništva” u Splitu, Rijeci i Karlovcu
 • Okrugli stol „Unapređenje pravnog statusa beskućnika” u Zagrebu
 • Radionica „Mentalno beskućnika” u Čakovcu
 • Okrugli stol „Smještaj beskućnika-jesmo li učinili dovoljno?” u Tuheljskim toplicama
 • Konferencija „Beskućništvo u Republici Hrvatskoj – stanje i perspektiva”, Zagreb, 15, rujna 2023. od 10 do 17 sati
 • Edukativna radionica „Mentalno zdravlje beskućnika” i Trening „Housing First” Svjetski dan beskućnika, Rijeka, 10. listopada 2023. od 10 do 15 sati

Na temelju istraživanja i konzultacija sa članicama HMB-a i novoosnovane Neformalne mreže „Novi put za beskućništvo“ te drugim dionicima koji pridonose skrbi o beskućnicima, izrađene su smjernice javnih politika koje će u prvom redu doprinijeti poboljšanju položaja beskućnika i osoba u riziku od beskućništva u hrvatskom društvu, unapređenju postojećih i razvoju preventivnih usluga za beskućnike te uspostavi koordiniranog sustava podrške.

POZIV i PROGRAM

GALERIJA SLIKA

85

Dragi svi,

u prilogu vam dostavljamo poziv za konferenciju Beskućništvo u Republici Hrvatskoj-stanje i perspektiva“ koja se održava 15. rujna 2023. godine u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu, Kaptol 29a, Zagrebu, a koju organizira Hrvatska mreža za beskućnike u suradnji s Hrvatskom udrugom socijalnih radnika i drugim partnerskim organizacijama na projektu „Nova perspektiva za beskućništvo“.

Link za prijavu
Pozivnica

Program Konferencije

Štefica Karačić
predsjednica HUSRa

U okviru programa „Jačanje kapaciteta voditelja mjera u sustavu socijalne skrbi“, Hrvatska udruga socijalnih radnika organizira edukaciju voditelja mjera obiteljsko – pravne zaštite za rad s traumatiziranom djecom i roditeljima, uključujući djecu raseljenu iz Ukrajine.

Naime, kako bi podržali vlasti i druge dionike u zemljama EU-a u koje dolaze ukrajinska djeca i njihove obitelji te ojačali mehanizme, sustav, usluge i infrastrukturu za bolji odgovor na potrebe i prava djece izbjeglica i migranata iz Ukrajine i drugih zemalja, Švicarsko državno tajništvo za migracije SEM i Regionalni ured UNICEF-a za Europu i Središnju Aziju osmislili su humanitarni program kao odgovor na kriznu situaciju uzrokovanu ratom u Ukrajini. Projekt je financiran sredstvima Vlade Švicarske Konfederacije.

Projekt se provodi u suradnji s nacionalnim vladama i institucijama u 6 zemalja Europske unije (Bugarska, Republika Hrvatska, Mađarska, Poljska, Rumunjska i Slovačka).

U Republici Hrvatskoj ga provodi Ured UNICEF-a za Hrvatsku u suradnji s mnogobrojnim partnerima uključujući Hrvatsku udrugu socijalnih radnika s ciljem da djeca u migracijama, uključujući djecu iz Ukrajine imaju pristup integriranoj i visokokvalitetnoj procjeni najboljeg interesa, mjerama zaštite, vođenju slučaja te uslugama u obitelji i zajednici. Više o projektu možete saznati ovdje.

Cilj ove edukacije je jačanje kapaciteta stručnjaka za intervencije s roditeljima koji se suočavaju s dugotrajnim učincima traumatizacije i krizama iscrpljivanja i očekivanjima da budu dovoljno dobri roditelji, kao i osnaživanje stručnjaka za rad s raseljenom djecom  i djecom bez pratnje iz Ukrajine.

Voditeljice edukacije su prof. dr. sc. Marina Ajduković i Sanda Lovrić Rupčić, dipl. socijalna radnica; stručnjakinje s velikim iskustvom u ovom području djelatnosti.

Edukacija je osmišljena za  6 skupina polaznika u razdoblju od srpnja do listopada 2023. godine. Prva skupina educirana je u srpnju 2023, a narednih 5 grupa organizirane su u periodu rujna, listopada i studenog mjeseca 2023. Ukupno trajanje edukacije je 8 sati, a održava se kroz dva modula, tijekom 2 dana putem zoom platforme (čija će se poveznica dobiti dan prije predavanja) u trajanju od 4 sata u obliku predavanja i interaktivnih radionica s prikazom slučajeva iz prakse. Prvi modul je posvećen pristupu roditeljima koji su imali traumatska iskustva, a drugi djeci.

Sudjelovanje u edukaciji je besplatno za sudionike, a seminar će biti prijavljen za bodovanje strukovnim komorama.

 

RASPORED RADIONICA:

II grupa
19. i 21. rujan 2023. – 8.30h do 12.30h

III. grupa
26. rujan 2023. – 15.00h do 19.00h
28. rujan 2023. – 16.00h do 20.00h

IV. grupa
9. i 11. listopad 2023. – 15.00h do 19.00h

V. grupa
23. i 25. listopad 2023. – 8.30 do 12.30

VI. grupa
9. studeni 2023. – 15.00h do 19.00h
13. studeni 2023. – 8.30 do 12.30

 

Radionica je namijenjena prvenstveno voditeljima mjera stručne pomoći diljem Hrvatske, ali i svim zainteresiranim polaznicima.

Molimo da ispunite prijavnicu za sudjelovanje, a sva dodatna pitanja možete uputiti na e-mail Hrvatske udruge socijalnih radnika: maja.drobac@husr.hr

PRIJAVNICA
POZIVNICA

S poštovanjem,
Štefica Karačić, predsjednica HUSR-a

 

 

138

S velikom zabrinutošću najoštrije osuđujemo ponašanje odgojiteljice Doma za djecu Klasje i s osjećajem dubokog srama upućujemo ispriku svakom djetetu smještenom u ovom domu i njihovim obiteljima.

Ovakvo ponašanje je opasno i štetno za djecu povjerenu na čuvanje i odgoj socijalnoj ustanovi, ali i za svakog djelatnika i cijeli sustav socijalne skrbi. Činjenica, da je ova odgojiteljica po profesiji zdravstvena, a ne socijalna radnica ne daje nam pravo da šutimo.

Pozivamo sve socijalne radnike stručnjake drugih profesionalnih usmjerenja u djelatnosti socijalne skrbi da pravovremeno reagiraju i zaustave svako neprihvatljivo i neprofesionalno ponašanje zaposlenih u svojim radnim sredinama. Iako u sustavu nedostaje veliki broj radnika ne možemo odustati od definiranih kriterija i prihvatiti da u njemu rade ovakvi ljudi.

Zaštita prava i dostojanstva korisnika ključno je načelo naše djelatnosti i odgovornost svakoga tko skrbi o najranjivijim osobama u ovom društvu.

Zagreb, 12.7. 2023. Hrvatska udruga socijalnih radnika

103

Dana 9.7.2023. navršava se 4. godina od tragedije u CZSS Đakovo, kada su na radnom mjestu ubijeni naši kolege Blaženka Poplašen, dipl socijalna radnica i Ivan Pavić, dipl. pravnik.

Ovaj događaj duboko je potresao profesionalnu zajednicu socijalnih radnika. Sjećanje na drage kolege ispunjeno je velikom tugom ali i ponosom. Pamtimo ih kao dobre stručnjake i dobre ljude. Počivali u miru.

Hrvatska udruga socijalnih radnika

240

U okviru programa „Jačanje kapaciteta voditelja mjera u sustavu socijalne skrbi“, Hrvatska udruga socijalnih radnika organizira edukaciju voditelja mjera obiteljsko – pravne zaštite za rad s traumatiziranom djecom i roditeljima, uključujući djecu raseljenu iz Ukrajine.

Naime, kako bi podržali vlasti i druge dionike u zemljama EU-a u koje dolaze ukrajinska djeca i njihove obitelji te ojačali mehanizme, sustav, usluge i infrastrukturu za bolji odgovor na potrebe i prava djece izbjeglica i migranata iz Ukrajine i drugih zemalja, Švicarsko državno tajništvo za migracije SEM i Regionalni ured UNICEF-a za Europu i Središnju Aziju osmislili su humanitarni program kao odgovor na kriznu situaciju uzrokovanu ratom u Ukrajini. Projekt je financiran sredstvima Vlade Švicarske Konfederacije.

Projekt se provodi u suradnji s nacionalnim vladama i institucijama u 6 zemalja Europske unije (Bugarska, Republika Hrvatska, Mađarska, Poljska, Rumunjska i Slovačka).

U Republici Hrvatskoj ga provodi Ured UNICEF-a za Hrvatsku u suradnji s mnogobrojnim partnerima uključujući Hrvatsku udrugu socijalnih radnika s ciljem da djeca u migracijama, uključujući djecu iz Ukrajine imaju pristup integriranoj i visokokvalitetnoj procjeni najboljeg interesa, mjerama zaštite, vođenju slučaja te uslugama u obitelji i zajednici. Više o projektu možete saznati ovdje.

Cilj ove edukacije je jačanje kapaciteta stručnjaka za intervencije s roditeljima koji se suočavaju s dugotrajnim učincima traumatizacije i krizama iscrpljivanja i očekivanjima da budu dovoljno dobri roditelji, kao i osnaživanje stručnjaka za rad s raseljenom djecom i djecom bez pratnje iz Ukrajine.

Voditeljice edukacije su prof. dr. sc. Marina Ajduković i Sanda Lovrić Rupčić, dipl. socijalna radnica; stručnjakinje s velikim iskustvom u ovom području djelatnosti.

Edukacija će se organizirati sa 6 skupina polaznika u razdoblju od srpnja do listopada 2023. godine. Ukupno trajanje edukacije je 6 sati, a održati će se kroz dva modula, tijekom 2 prijepodneva putem zoom platforme (čija će se poveznica dobiti dan prije predavanja) u trajanju od 3 sata u obliku predavanja i interaktivnih radionica s prikazom slučajeva iz prakse. Prvi modul je posvećen pristupu roditeljima koji su imali traumatska iskustva, a drugi djeci.

Sudjelovanje u edukaciji je besplatno za sudionike, a seminar će biti prijavljen za bodovanje strukovnim komorama.

Prva edukacija će se održati 4.7. i 6.7.2023. godine od 8.30. do 12.30 sati. Namijenjena je voditeljima mjera stručne pomoći koji su u svibnju ove godine završili edukaciju za provođenje mjera i trenere educirane za provođenje edukacije te voditelje Područnih ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Molimo sve zainteresirane polaznike da ispunjenu prijavnicu za sudjelovanje dostave najkasnije do 1.7.2023. godine na e-mail Hrvatske udruge socijalnih radnika: maja.drobac@husr.hr

Prijavnica: https://docs.google.com/forms/d/1VtwMxbYt_LjpVeRk1WQ1ivEUki7C80AyRCk_MvHJsQo/edit?pli=1

O preostalim terminima edukacije zainteresirani voditelji mjera stručne pomoći biti će na vrijeme obaviješteni.

 

POZIVNICA

280

Poštovane/i,

Društvo za psihološku pomoć nudi mogućnost stipendiranja izobrazbe za psihosocijalni tretman s počiniteljima nasilja u obitelji u punom iznosu od 1850,00€ i uspostavljanje suradnje s DPP-om u provođenju tretmana s počiniteljima nasilja za polaznike s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Stipendiranje i suradnja sa DPP-om koja će biti regulirana ugovorom znači da će pojedinci/pojedinke koji će završiti edukaciju:

 • u DPP-u, kao suvoditelj provoditi u Zagrebu psihosocijalne tretmane za osobe kojima je propisana mjera obveznog psihosocijalnog tretmana
 • Ugovorom o djelu ili ugovorom o poslovnoj biti će plaćeni po korisniku 500 Eura bruto (16 grupnih susreta tijekom 6 mjeseci, cca 4 korisnika, što bi značilo cca 2.000 Eura po završenom ciklusu)
 • Ugovor predviđa 3 godine suradnje odnosno 4 ciklusa grupnih tretmana s počiniteljima nasilja.

Rok za prijavu na stipendiju je je do 16. 06.2023. putem web obrasca:
https://forms.gle/BHcyJhPYA7rX52ao7

Za sva dodatna pitanja smo na raspolaganju.

Srdačan pozdrav,

Ivan Franić
Izvršni direktor DPP-a

 

Informacije o izobrazbi za psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji (5/2023)

354

Pregled realiziranih sadržaja Konferencije:

 • 3 plenarna predavanja
 • 2 plenarna okrugla stola
 • 5 radionica
 • 13 poster prezentacija
 • 11 sekcija s 43 prezentacije

Zabavni sadržaj:

 • PUB KVIZ SOCIJALNIH RADNIKA
 • Kazališna predstava

Preliminarni zaključci Konferencije objedinjeni su prema tematskim podučjima

Umijeće – Struktura socijalnih rizika se ubrzano mijenja, a socijalni_e su radnici prvi koji imaju uvid u teškoće s kojima se pojedinac, obitelji i društvo nose, a posebice oni najranjiviji. Isto je vidljivo u prikazima dobre prakse koji otvaraju uvid u nove trendove i inovacije prilagođene potrebama korisnika, na čemu treba temeljiti daljnji razvoj socijalnih usluga.

Struka se otvara prema novim iskustvima, kreativnosti i primjeni širokog spektra metoda i alata za stručni rad. Stoga je potrebno u cjeloživotno obrazovanje uvrstiti teme edukacije za rukovodeći kadar, edukacije mentora, komunikacije u kriznim situacijama, skrbi za starije po principima refleksivnog učenja.

Važno je daljnje ulaganje u izgradnju suradničkog i etičnog odnosa medija prema struci i korisnicima. Medijske kanale koristiti za prikaz pozitivnih primjera iz prakse socijalno rada.

Znanost – sve je više istraživanja prakse i za praksu na temelju kojih je moguće pokretati zagovaranje prava korisnika, iniciranje socijalnih akcija i umrežavanje. S time u vezi potrebno je nastaviti započete aktivnosti zagovaranja vraćanja socijalnih radnika u sustav obrazovanja, kao i jačanje uloge i statusa socijalnog radnika u zdravstvu. Time će se osnažiti i razviti profesionalno djelovanje s ciljem prevencije socijalnih rizika i rješavanja problema na razini pojedinca, obitelji i zajednice.

Etika i estetika – zamjetno je sve intenzivnije propitivanje vlastitog profesionalnog identiteta i odgovornosti s tendencijom redefiniranja, osvještavanja stigme i autostigme.

Zbog promjene načina na koji se donose socijalne politike nužna je veća uključenost socijalnih radnika/ca u sam proces donošenja socijalnih politika, a kako bi one bile inkluzivne, utemeljene na dokazima i u skladu s dugoročnim ciljevima održivog razvoja. Tzv. policy praksa sastavni je dio profesionalnih odgovornosti socijalnih radnika/ca te proizlazi iz etičkog kodeksa, koji traži veći angažman kako bi kao struka doprinijeli socijalnoj pravdi i općenito unaprijedili (socijalna) prava.

Naša profesionalna stvarnost zahtjeva fleksibilnost i inovativnost koje uključuju odgovornost na osobnoj, odnosnoj i društvenoj razini, sinergijsko djelovanje, multidisciplinarnost i trajno stručno usavršavanje.

Iz prikupljenih osvrta i povratnih informacija sudionika i predavača na provedene sadržaje zaključujemo da je XII. Konferencija socijalnih radnika pod nazivom „Umijeće, znanost, etika i estetika socijalnog rada“ omogućila razmjenu iskustava dobre prakse uz propitivanje vlastitih profesionalnih izazova u svakodnevnom djelovanju, kao i učenje te profesionalno osnaživanje za nove izazove.

GALERIJA SLIKA