zkerkez

456 ČLANCI 0 KOMENTARI

29

Međunarodna federacija socijalnih radnika traži od ministra Aladrovića da posluša glas struke!

Obzirom je na dnevnom redu Sabora reforma socijalne skrbi, Međunarodna federacije socijalnih radnika, organizacija koja okuplja 146 profesionalnih asocijacija socijalnih radnika i više od pet milijuna socijalnih radnika diljem svijeta, te ima formalni savjetodavni status u UN-u, javno je reagirala na predloženu reformu.

Dopis Međunarodne federacije socijalnih radnika:

41

U okviru UNICEF-ovog Programa „Jamstvo za svako dijete„ koji se provodi na području Međimurske županije Hrvatska udruga socijalnih radnika kao jedan od partnera programa organizira edukaciju za STRUČNJAKE U CENTRIMA ZA SOCIJALNU SKRB Čakovec i Prelog.

Edukacija u ukupnom trajanju od 4 dana biti će organizirana u dva modula i u njoj se sudjelovati dvije skupine po 30 sudionika (ukupno 60 stručnih radnika centara za socijalnu skrb).

Edukacije će se realizirati kroz prezentaciju konkretnih tema i održavanje interaktivnih radionica u manjim grupama uz poštivanje svih epidemioloških mjera.

Prvi modul edukacija će se održati u prostorijama Učiteljskog fakulteta odsjek u Čakovcu, Ante Starčevića 55, 40000 Čakovec

 • Za prvu skupinu sudionika dana 25.11. i 26.11.2021. godine
 • Za drugu skupinu sudionika dana 2.12. i 3.12.2021. godine

Voditeljice edukacije u I modulu su:

Izv. prof.dr.sc. Olja Družić Ljubotina i Izv. prof. Marijana Kletečki Radović

Drugi modul edukacije za iste sudionike planiramo organizirati tijekom veljače 2022. godine o čemu ćemo pravovremeno dostaviti potrebne informacije.

Raspored sudionika u edukaciji definiran je u suradnji s nadležnim CZSS.

Edukacija će biti prijavljena strukovnim komorama radi bodovanja.

Za sve potrebne informacije možete kontaktirati tajnicu HUSR-a na mail: husr@husr.hr

PROGRAM (pdf, 189KB)

55

U okviru UNICEF-ovog Programa “Jamstvo za svako dijete” koji se provodi na području Međimurske županije Hrvatska udruga socijalnih radnika kao jedan od partnera programa organizirala je edukaciju za voditelje mjera stručne pomoći roditeljima, 2. dan edukacije, 12.11.2021. godine.

Edukacija je održana u prostorijama Turistička zajednica Međimurske županije, Ulica bana Josipa Jelačića 22/E 40000 Čakovec.

Izvoditelji su bili: prof. dr. sc. Marina Ajduković i dipl. soc. radnica Štefica Karačić.

Prednost za sudjelovanje u edukaciji imali su stručnjaci s manje iskustva u provođenju mjera.

Program edukacije:

II  modul

Uloga voditelja mjere u zaštiti dobrobiti djeteta:
Faze promjene , praćenje i evaluacija mjere

Program seminara

09.00–09.15 Uvodno predstavljanje 
09.15-10.15 Vježba - Planiranje aktivnosti i zadataka voditelja mjere
10.15–10.30 Odmor
10.30-11.30 Prezentacija - Faze promjene roditelja
11.30–13.00 Vježba - Sadržajno strukturiranje rada na slučaju i doživljaja korisnika
13.00-13.45 Ručak
13.45-14.15 Prezentacija - Provođenje  i evaluacija mjere stručne pomoći
14.15-15.00 Vježba - Vještine izvještavanja i procjenjivanja učinaka mjere
15.00–15.45 Prezentacija - Evaluacija kao intervencija
15.45-16.00 Evaluacija i zatvaranje seminara

 

Sudionicima edukacije će biti osigurana metodska ili individualna supervizija.

133

U okviru UNICEF-ovog Programa “Jamstvo za svako dijete” koji se provodi na području Međimurske županije Hrvatska udruga socijalnih radnika kao jedan od partnera programa organizirala je  edukaciju za voditelje mjera stručne pomoći roditeljima.

Edukacija  se održala u prostorijama TEHNOLOŠKOG-INOVACIJSKOG CENTRA MEĐIMURJE d.o.o., Ulica bana Josipa Jelačića 22/b, 28.10.2021. od 9-16 sati.

Izvoditelji su bili: prof. dr. sc. Branka Sladović Franz i dipl. soc. radnica Štefica Karačić.

Prednost za sudjelovanje u edukaciji imali su stručnjaci s manje iskustva u provođenju mjera.

Edukacija je obuhvatila slijedeće teme s naglaskom na specifičnosti rada s djecom i roditeljima pripadnicima romske nacionalne manjine:

 • pravni okvir mjera za zaštitu dobrobiti djece,
 • planiranje mjera, uloga voditelja mjere, suradnja s voditeljem slučaja,
 • teorija promjene, motivacija i sistemski pristup obitelji,
 • vještine podrške roditeljima i djeci u multikulturalnom okruženju,
 • rad s nedobrovoljnim korisnicima, roditeljima s problemom ovisnosti, nasilja i poteškoćama mentalnog zdravlja,
 • participacija djece u planiranju i provođenju mjere,
 • primjena instrumenata socijalnog rada (liste za procjenu rizika),
 • efikasna provedba programa izrečene mjere u suradnji s centrom za socijalnu skrb i međuresorna suradnja,
 • praćenje, preispitivanje, izvještavanje, evaluacija i prestanak mjere.

Sudionicima edukacije će biti osigurana metodska ili individualna supervizija.

 

192

Radni materijal priredile i ustupile HUSR-u prof. dr. sc. Marina Ajduković i prof. dr. sc. Branka Sladović Franz sa Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu (14. listopad 2021).

Sažetak

Ova kratka analiza je potaknuta raspravom koja se odvijala u javnom prostoru o znanstvenoj utemeljenosti pojave i pojma „otuđenje djeteta“ od jednog od roditelja i njegovom manipulacijom u odlučivanju o skrbništvu djece na štetu majki koje su bile žrtve nasilje.  U tekstu je iznesen stručni pogled na prava i potrebe djece koja mogu biti ugrožena u kontekstu razdvojenog roditeljstva, vodeći računa o razlici između situacija kad visokokonfliktnom roditeljstvu je ili nije prethodno partnersko nasilje. Također se kratko opisuje Lista za procjenu psihosocijalne dobrobiti djece u situacijama konfliktnog razdvojenog roditeljstva (Ajduković, Blažeka Kokorić i Sladović Franz, 2018.), koja je izrađena kao pomoćni alat stručnjacima sustava socijalne skrbi.  U kontekstu Rezolucije Europskog parlamenta o posljedicama nasilja koje vrše partneri u intimnim vezama i prava skrbništva po žene i djecu, ovaj prilog nastoji pružiti balansirani pogled na djelovanje centara za socijalnu skrb u smjeru zaštite sigurnosti i razvojne dobrobiti djece što u svim postupanjima treba  biti prioritet.

Prilog javnoj raspravi o položaju djece i roditelja izloženih nasilju u situacijama konfliktnog razdvojenog roditeljstva iz psihosocijalne perspektive (pdf, 300KB)

109

Poštovani kolege i kolegice psiholozi, socijalni radnici i ostali stručnjaci koji radite u području zaštite djece,

ovim apelom želimo poslati jasnu i nedvosmislenu poruku nadležnim institucijama i javnosti vezano uz kontinuirane napade na stručnjake zadnjih godina koji su ponovno kulminirali prošlog tjedna.

Molimo vas da svojim potpisom podržite ovaj apel!

Andreja Bogdan, klinička psihologinja
Gordana Kamenički, mr.spec. klinička psihologinja
Mr.sc. Josip Lopižid, klinički psiholog
Štefica Karačid, dipl. socijalna radnica

APEL
OTVORENO PISMO

Kao rezultat projekta koji je Hrvatska udruga socijalnih radnika  provela u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Split i uz podršku Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, te Upravom za europske poslove, međunarodne odnose i fondove europske unije, Ministarstva unutarnjih poslova kao nositeljem,  u razdoblju od 9.kolovoza 2019. do 9.kolovoza 2021.godine, (a  financiran je  iz sredstava EU, Fonda za azil, migracije i integraciju i proračuna Republike Hrvatske), temeljem definiranih standarda rada i iskustava dosadašnje prakse centara za socijalnu skrb   u radu s migrantima i azilantima u završnoj fazi Projekta izrađen je Priručnik, u čijoj izradi je sudjelovao projektni tim, (predstavnici akademske zajednice, pravnici, socijalni radnici) pod nazivom „Uloga socijalne skrbi u procesu integracije osoba s međunarodnom zaštitom“ koji je namjenjen socijalnim radnicima, te drugim stručnjacima i suradnicima centara za socijalnu skrb.

Priručnik,osim što je dostupan putem weba, će biti i dostavljen Centrima za socijalnu skrb i njihovim podružnicama na području Republike Hrvatske.

Očekujemo da će ovaj Priručnik biti koristan vodič stručnjacima centara za socijalnu skrb i drugim zainteresiranim praktičarima u prevladavanju brojnih izazova u ovom, relativno novom i nedovoljno razvijenom području djelatnosti socijalne skrbi.

PRIRUČNIK(pdf, 1,3MB)

Stručni skup pod nazivom „Osnaživanjem stručnjaka do uspješne integracije azilanata“ održao se dana 27.9. od 12:00-14:00 sati u prostorijama Tribina grada Zagreba, Kaptol 27, Zagreb.

Ovaj stručni skup bio je posvećen završnom predstavljanju projekta koji je Hrvatska udruga socijalnih radnika u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Split i uz podršku Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, te Upravom za europske poslove, međunarodne odnose i fondove europske unije Ministarstva unutarnjih poslova kao nositeljem,  provela u razdoblju od 9. kolovoza 2019. do 9.kolovoza 2021.godine, a financiran je  iz sredstava EU, Fonda za azil, migracije i integraciju i proračuna Republike Hrvatske.

Projekt je bio usmjeren na jačanje sustava socijalne skrbi kao ključnog čimbenika u procesu integracije osoba pod međunarodnom zaštitom. Poznato je kako je naša stručna praksa u radu s osobama s odobrenom međunarodnom zaštitom još uvijek nedovoljno razvijena te je  bilo potrebno osmisliti edukacije, izraditi potrebne materijale i definirati standarde stručnog rada u ovom izazovnom području djelatnosti. U tom kontekstu Hrvatska udruga socijalnih radnika dobila je  podršku resornog ministarstva za provedbu ovog projekta.

Prema dnevnom redu Skupu su se obratili Štefica Karačić, predsjednica Hrvatske udruge socijalnih radnika, državna tajnica ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marija Pletikosa, izv.prof.dr.sc. Olja Družić Ljubotina,koja je prikazala rezultate evaluacijskog istraživanja,iz kojeg je bilo vidno da su  sudionici bilo iznimno zadovoljni svim aspektima provedbe edukacija, te da su se njihov znanja unaprijedila, te da je edukacija poslužila da se artikuliraju potrebe korisnika pod međunarodnom zaštitom.

Članovi projektnog tima dipl.soc.radnik,Domagoj Kronstein i dipl.soc.radnica Sanja Helfrih su iskazali svoje  zadovoljstvo  rada na ovom Projektu iz kojega je na kraju proizašao Priručnik „Uloga socijalne skrbi u procesu integracije osoba s međunarodnom zaštitom“. Centri za socijalnu skrb na području Republike Hrvatske će dobiti svoj primjerak priručnika, a biti će isto tako dostupan i u on line verziji na stranicama Hrvatske udruge socijalne radnih radnika.

Skupu je prisustvovalo 19 sudionika uživo i 50 kolega on line.

Među sudionika u dvorani, su bili predstavnici ministarstva unutarnjih poslova, predstavnici službe za međuarodnu zaštitu,predstavnici Isusovačke službe za izbjeglice, Centra za kulturu dijaloga, predstavnici službe za prihvat i smještaj Kutina, te članovi projektnog tima.

Na kraju se skupu obratio i azilant  Muhammed Yusuf Yalsiz, inače državljanin Turske. Po struci liječnik. Dobio je azil u kolovozu 2020. godine, a smješten je u stanu u Trnskom u Zagrebu. Muhammed govori tečno hrvatski i engleski. i trenutno provodi vrijeme u učenju hrvatskog jezika, kako bi mogao nakon položene b2 razine nostrificirati diplomu. Planira sa suprugom ostati u Hrvaskoj.

Zahvaljujemo svima koji su bili uključeni u Projekt „Osnaživanjem stručnjaka do uspješne integracije azilanata“!