Subota, Svibanj 26, 2018
Naslovnica Authors Članci od zkerkez

zkerkez

242 ČLANCI 0 KOMENTARI

0 196

17.10.2018. od 9,30. do 13,30
Park Plaza Histria Pula

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na predkonferenciju IX. Konferencije socijalnih radnika koja će biti posvećena temi obiteljske medijacije. Skup pod nazivom “Razvoj obiteljske medijacije u sustavu socijalne skrbi u Hrvatskoj” održati će se 17. listopada 2018. u Puli, u hotelu Park Plaza Histria od 9.30 do 13.30 sati. Konferenciju organiziraju Hrvatska udruga socijalnih radnika i Hrvatsko društvo za obiteljsku medijaciju u suradnji sa Poslijediplomskim specijalističkim studijem obiteljske medijacije Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Na poludnevnoj predkonferenciji sudionici će imati priliku za razmjenu dosadašnjih iskustava u razvoju obiteljske medijacije u sustavu socijalne skrbi u Hrvatskoj. Analizirat će se postojeća praksa obiteljske medijacije, pitanja kompetencija obiteljskih medijatora kao i etike u obiteljskoj medijaciji te će se raspravljati o izazovima s kojima se susreću obiteljski medijatori u svakodnevnom radu u sustavu socijalne skrbi.

Plenarna predavanja održati će prof.dr.sc. Branka Sladović Franz i prof.dr.sc. Marina Ajduković.

Konferencija je namijenjena obiteljskim medijatorima, stručnjacima iz sustava socijalne skrbi koji rade s obiteljima i u svom radu se susreću s obiteljskim sukobima, polaznicima poslijediplomskih studija iz područja socijalnog rada i obiteljske medijacije te svima onima koji su zainteresirani za razvoj obiteljske medijacije u sustavu socijalne skrbi.

Aktivno sudjelovanje u radu Predkonferencije moguće je prijavom sažetka za izlaganje u trajanju od 15 minuta.  Prijava sažetka treba sadržavati: ime i prezime autora, naslov rada, tri do pet ključnih riječi, kratak sadržaj izlaganja s naznačenim ciljem, najvažnije rezultate i zaključke koji će biti prezentirani (do 250 riječi). Ukoliko se radi o radu u koautorstvu molimo Vas da podcrtate ime i prezime osobe koja će izlagati rad.

Sažetak treba poslati na mail vanja.branica@pravo.hr

 • Rok za zaprimanje sažetaka je 15.06.2018. godine. Radovi zaprimljeni nakon tog roka neće se razmatrati.
 • Rok za odgovore Programskog odbora je 1.07.2018.

Predkonferencija je prijavljena strukovnim komorama radi bodovanja za stručno usavršavanje.

Svi se sudionici trebaju prijaviti i uplatiti kotizaciju.

Obrazac za prijavu za sudjelovanje na Predkonferenciji preuzmite OVDJE.

Popunjeni obrazac molimo poslati na e-mail adresu: husr@zg.t-com.hr

Iznos kotizacije:

Uplate do 15.09.2018.
Sa izlaganjem 300,00  kn
Bez izlaganja 350,00  kn

 

Uplate od 15.09.2018.
S izlaganjem 350,00 kn
Bez izlaganja 400,00 kn

 

Iznos kotizacije uplaćuje se na račun HUSR-a uz opis plaćanja Predkonferencija obiteljske medijacije.

 

PROGRAMSKI ODBOR PREDKONFERENCIJE

Branka Sladović Franz, Kristina Urbanc, Suzana Svetić, Gordana Stolfa.

 

MJESTO ODRŽAVANJA

Park Plaza Histria Pula, Verduella 17, 52 100 Pula

 

REZERVACIJA SMJEŠTAJA

Arena Hospitality Group d.d.
Smareglina 3, 52 100 Pula
tel: +385  52 529 434
mob: +385 99 708 6744

 

Smještaj možete rezervirati preko stranice www.arenaturist.com/hr  putem promo coda HUSR.

Promo code će biti aktivan od 10.05.2018.
Uputstva za izvršavanje on line rezervacije preuzmite OVDJE

 

KONTAKT OSOBE:
Vanja Branica, vanja.branica@pravo.hr
Petra Škrnjug
Tajnica Hrvatske udruge socijalnih radnika
tel: 01 4550 757
mob: 098 229 167
e-mail: husr@zg.t-com.hr

 

Prof. dr. sc. Branka Sladović Franz
Predsjednica Programskog odbora

 

 

0 256

Pula, 17. – 19.10.2018.

Poštovane kolegice i kolege, suradnici i prijatelji,

Pozivamo Vas na sudjelovanje u radu IX. konferencije socijalnih radnika s međunarodnim sudjelovanjem koja će biti održana u Puli, od 17. do 19. listopada 2018. godine. Ovogodišnjom konferencijom želimo na različitim razinama kritički preispitati odnos prakse socijalnog rada i političko-normativnog okvira koji nastaje kao rezultat kompleksnih procesa donošenja odluka u društvu.

Profesija socijalnog rada je od svoga nastanka bila i ostala povezana s političkim procesima i načinima normiranja društvenih odnosa. Ta povezanost proizlazi iz činjenice da socijalni rad u fokusu ima zaštitu ljudskih prava, ali i iz činjenice da je profesionalno djelovanje socijalnih radnika u najvećoj mjeri definirano zakonodavnim okvirom određene države. S obzirom na navedeno, socijalni rad se nalazi ponekad u  kontradiktornoj poziciji. S jedne strane, šire društvo, korisnici i sami socijalni radnici svoju profesiju vide kao onu koja treba unapređivati normativni okvir kako bi se promovirale društvene vrijednosti i podizala razina zaštite ljudskih prava. Međutim, s druge strane država je najčešći poslodavac socijalnim radnicima te se od profesije očekuje održavanje postojećeg stanja, odnosno da socijalni rad kao dio javnih službi bude na neki način produžena ruka ključnih donositelja odluka i izvršne vlasti. Pored navedenog, često i sami socijalni radnici nevoljko povezuju svoju profesiju s političkim procesima, bez obzira što normativne promjene itekako utječu na njihovu profesionalnu svakodnevicu i svakodnevicu njihovih korisnika. Zaključno, može se konstatirati da postoji više kompleksnih razina u svjetlu kojih treba promatrati socijalni rad kada govorimo o njegovom uključivanju u procese donošenja odluka.

Poseban izazov za socijalne radnike danas predstavlja činjenica ubrzanih i često puta neusklađenih izmjena važećih propisa čemu posebice svjedočimo posljednjih godina. Jesu li izmijenjeni propisi u skladu s potrebama i pravima korisnika te na koji način se s istima nose socijalni radnici i drugi stručnjaci pomažućih profesija? U kojoj mjeri socijalni radnici sudjeluju u donošenju važnih društvenih odluka, odnosno čime je uvjetovana njihova politička uključenost? Kolika je diskrepancija između društvene stvarnosti, prakse socijalnih radnika i javnih politika?

O ovim i brojnim drugim pitanjima želimo progovoriti u okviru konferencije Socijalni rad između politika i prakse koja je namijenjena domaćim i inozemnim stručnjacima, socijalnim radnicima i svima drugima koji u svome radu zagovaraju prava i promiču interese najranjivijih članova društva.

 

TEMATSKA PODRUČJA

 1. Zakoni po mjeri korisnika?

U kojoj mjeri aktualna zakonska rješenja omogućavaju:

 • suzbijanje siromaštva i jednake šanse svim društvenim skupinama,
 • zaštitu prava i dobrobiti djece i mladih,
 • dostojanstveno starenje,
 • uključenost osoba s invaliditetom u zajednicu,
 • zaštitu i sigurnost žrtava nasilja,
 • tolerantno i uključivo društvo?
 1. Izgubljeni…ima nas još?

Kako osigurati profesionalne standarde socijalnog rada uslijed:

 • kontinuiranih promjena i izmjena zakonskih propisa,
 • reformskih procesa u sustavu socijalne skrbi i drugih sustava u kojima rade socijalni radnici,
 • neusklađenosti strateških, zakonskih i podzakonskih akata?
 1. Mrtvo slovo na papiru?

Koliko je moguće realizirati zakonska rješenja s obzirom na:

 • dostupne resurse u društvu,
 • univerzalnost normi i specifičnosti prakse,
 • postojeću podršku cjeloživotnom obrazovanju socijalnih radnika?
 1. Nećemo politiku u našu butigu?

Koja je uloga socijalnih radnika u:

 • kreiranju nacionalnih, regionalnih i lokalnih politika,
 • zagovaranju prava korisnika,
 • javnom progovaranju o društvenim nejednakostima,
 • osvještavanju javnosti o socijalnim problemima?
 1. Slušamo li glasove?
 • Koliko su u kreiranje politika i prakse uključeni korisnici, građani, aktivisti i ostala zainteresirana javnost?
 • Na koji način korisnici doprinose kvaliteti obrazovanja i znanstvenih istraživanja socijalnih radnika?

 

NAČIN SUDJELOVANJA

Aktivno sudjelovanje na konferenciji moguće je kroz:

 1. izlaganje (20 minuta),
 2. radionicu (90 minuta),
 3. poster prezentaciju.

 

UPUTE ZA PISANJE SAŽETAKA

Prijava sažetka treba sadržavati:

 • ime i prezime autora i koautora, naziv i adresu ustanove, e-mail adresu prvog autora
 • naznaku tematskog područja
 • naznaku načina prezentacije (izlaganje, radionica ili poster prezentacija)
 • naslov rada
 • tri do pet ključnih riječi
 • za izlaganje ili poster prezentaciju potrebno je navesti kratak sadržaj izlaganja s naznačenim jasnim ciljem, najvažnije uvide i/ili rezultate te zaključke koji će biti prezentirani (do 250 riječi)
 • za radionicu je potrebno navesti cilj i svrhu radionice s kratkim prikazom teme i sadržaja aktivnosti (do 250 riječi). Uz sažetak radionice potrebno je poslati i opis planiranog programa aktivnosti/hodogram (do 150 riječi) te napisati predviđeni broj sudionika radionice.
 • prijavljenim izlaganjima, poster prezentacijama i radionicama treba dati kritički osvrt na povezanosti prakse i procesa donošenja odluka, odnosno sadržaja relevantnih propisa na institucionalnim, lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim razinama, kao i preispitati načine donošenja odluka te sudjelovanje stručnjaka u tim procesima.

 

Ukoliko se radi o radu u koautorstvu molimo Vas da podcrtate ime i prezime osobe koja će izlagati rad.

Maksimalna dimenzija postera je: 1,20×1,20 cm

 • Način slanja sažetaka je isključivo putem e-maila na adresu: husr@zg.t-com.hr

NAPOMENA: Sudjelovanje i objava u knjizi sažetaka nije moguća bez uplaćene kotizacije.

 • Službeni jezik konferencije je hrvatski.

 

VAŽNI DATUMI

 • Rok za zaprimanje sažetaka je 15.06.2018. godine. Radovi zaprimljeni nakon tog roka neće se razmatrati.
 • Rok za odgovore Programskog odbora je 1.07.2018. godine.
 • Rok za prijavu sudionika i rezervaciju smještaja je najkasnije do 1. listopada 2018.

 

OSOBA ZA KONTAKT

Petra Škrnjug
Tajnica Hrvatske udruge socijalnih radnika
tel: 01 4550 757
mob: 098 229 167
e-mail: husr@zg.t-com.hr

 

KOTIZACIJA

Svi se sudionici trebaju prijaviti i uplatiti kotizaciju. Stoga Vas molimo da se pridržavate rokova za prijave.
U cijenu kotizacije uključeni su: materijali konferencije, zbornik sažetaka, svečana večera, sokovi i kava u stankama.

Iznos kotizacije:

Uplate do 15.09.2018. Članovi HUSR-a Ostali Studenti preddiplomskih i diplomskih studija/umirovljenici/nezaposleni/vježbenici
Sa izlaganjem 1.000,00 kn 1.400,00 kn Bez kotizacije
Bez izlaganja 1.250,00 kn 1.600,00 kn

 

Uplate od 15.09.2018. Članovi HUSR-a Ostali Studenti prediplomskih i diplomskih studija/umirovljenici/nezaposleni/vježbenici
S izlaganjem 1.250,00 kn 1.600,00 kn Bez kotizacije
Bez izlaganja 1.500,00 kn 1.850,00 kn

 

ORGANIZATOR
Hrvatska udruga socijalnih radnika

PROGRAMSKI ODBOR
Željka Barić, Snježana Bubenik, Gordana Daniel, Olja Družić Ljubotina, Romana Galić, Marijana Kletečki Radović, Maja Laklija, Ana Opačić, Dijana Vuković

ORGANIZACIJSKI ODBOR
Zlatko Bašlin, Meri Gatin, Vesna Grubišić Juhas, Doris Ivanković, Štefica Karačić, Tatjana Katkić Stanić, Nataša Koražija, Vjeka Marijan Avakumović, Petra Škrnjug, Ljiljana Vrbić

MJESTO ODRŽAVANJA:
Park Plaza Histria Pula, Verduella 17, 52 100 Pula

REZERVACIJA SMJEŠTAJA:
Arena Hospitality Group d.d.
Smareglina 3, 52 100 Pula
tel: +385  52 529 434
mob: +385 99 708 6744

Smještaj možete rezervirati preko stranice www.arenaturist.com/hr  putem promo coda HUSR.

Promo code će biti aktivan od 10.05.2018.
Uputstva za izvršavanje on line rezervacije preuzmite OVDJE

OBRAZAC ZA PRIJAVU PREUZMITE OVDJE

Popunjeni obrazac molimo poslati na adresu HUSR-a:
HUSR, Draškovićeva 27, 10 000 Zagreb
tel/fax:+385 1 4550 757
e-mail: husr@zg.t-com.hr
IBAN: HR4323600001101561472

 

0 148

25.05.2018., Zagreb, Zvonimirova 8, Centar za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu

Današnja škola vrlo je kompleksan sustav koji uz zahtjevan obrazovni program,  pruža različite metode rada te izvannastavne aktivnosti kako bi se osiguralo sustavno poučavanje učenika te poticanje i unapređivanje njihovih intelektualnih, tjelesnih, estetskih, društvenih, moralnih i drugih potencijala.

Iako škola kao obrazovna i odgojna ustanova ulaže velike napore u području socijalizacije učenika kako bi obrazovni i odgojni ishodi svakog učenika bili što uspješniji, škola se ipak suočava s izazovima u pružanju potrebne podrške učenicima i njihovim roditeljima u otklanjanju prepreka uspješnom obrazovnom, odgojnom i socijalizacijskom procesu učenika.

Dostupni podaci pokazuju porast prijavljenih slučajeva nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama, nasilja među djecom u školi, na školskim igrališta, osobito na internetu i putem mobitela. Osim toga, u porastu je također konzumacija alkohola kod djece i mladih pri čemu počeci konzumiranja kreću u sve mlađoj dobi, bez obzira na spol. Nadalje, vezano uz obiteljsku situaciju učenika postoji porast djece koja žive u siromaštvu i ispod praga siromaštva, a uz to postoji konstanta u visokom broju razvedenih brakova koji su nerijetko povezani s obrazovnim i socijalizacijskim ishodima učenika kao reakcija na tu situaciju. Uz navedene probleme postoje i drugi rizici koji se mogu uočiti kod učenika koji pohađaju redovni školski sustav (teškoće u razvoju, narušeni obiteljski odnosi, problemi u ponašanju i slično), a za koje bi školi bila korisna dodatna stručna pomoć radi pravovremenog, holističkog i multidisciplinarnog rješavanja istih te preventivnog djelovanja.

Socijalni rad je znanstveno-primijenjena disciplina koja se na holistički i sustavan način kroz povezivanje različitih resora bavi rješavanjem različitih socijalnih problema, osnažujući ljude da dostignu svoje najbolje potencijale, a što se može primijeniti i na školski kontekst. Struka socijalnog rada može biti koristan partner sustavu odgoja i obrazovanja u učinkovitoj procjeni socijalnih rizika i provedbi preventivnih i interventnih aktivnosti u svrhu smanjivanja djelovanja rizika i rješavanja aktualnih problema. Socijalni radnici koji rade u školama u brojnim zemljama diljem svijeta bave se procjenom socijalnog statusa i mogućih rizika učenika i njihove obitelji, kreiraju programe i aktivnosti podrške i prevencije za učenike, surađuju s institucijama i ustanovama, organiziraju aktivnosti podrške učenicima iz obitelji slabijeg imovinskog statusa, pomažu roditeljima u ostvarivanju prava s područja zdravstvene i socijalne skrbi i slično. Školski socijalni rad dakle bavi se praktičnim djelovanjem u školi u neposrednom radu s učenicima, roditeljima i nastavnicima te je usmjeren na koordinaciju škole, obitelji, resursa (ustanova) lokalne zajednice u svrhu postizanja što boljeg školskog i razvojnog uspjeha učenika. U tom smislu partnerstvo između sustava odgoja i obrazovanja i profesije socijalnog rada čini dodanu vrijednost u kreiranju osnažujućih uvjeta za ostvarenje ciljeva i pozitivnih ishoda obrazovanja i socijalizacijskog procesa svakog učenika, koji će nadajmo se i u hrvatskim školama postati željenim standardom.

Stoga, 1. Konferencijom o socijalnom radu u odgoju i obrazovanju želi se otvoriti rasprava o obrazovnim i socijalnim rizicima s kojima se današnja škola suočava te prepoznavanju struke socijalnog rada kao partnera u njihovom rješavanju i preveniranju. Vjerujemo da ćemo tijekom konferencijskog programa uz kvalitetne teme i konstruktivni dijalog različitih struka dati doprinos novoj perspektivi o suradnji sustava odgoja i obrazovanja i struke socijalnog rada.

PROGRAM

0 211

Hrvatska udruga socijalnih radnika uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu  politiku provodi Projekt pod nazivom „Prevencija i  zaustavljanje  nasilnog  ponašanja  kroz  psihosocijalni tretman  mladih.

Projekt se provodi od studenog 2017. do listopada 2018. godine na području Karlovca i Zagreba.

Vršnjačko nasilje sve je veći društveni problem koji je u porastu, a koji u bitnoj mjeri narušava temeljna ljudska prava. Obzirom da i roditelji i škole sve češće policiji i Centru za socijalnu skrb prijavljuju pojedinačne slučajeve nasilja među vršnjacima pojavila se potreba osmišljavanja programa prevencije i tretmana koji bi omogućili institucijama efikasnije intervencije u zaustavljanju nasilja i prevenciji budućeg nasilnog ponašanja promjenom ustaljenih obrazaca ponašanja i učenjem novih zdravih stilova života i vještina nenasilnog rješavanja sukoba. O nasilju među mladima govorimo kad se radi o ponašanju koje obilježava agresivno ponašanje usmjereno prema djeci i mladima od strane njihovih vršnjaka kojim se namjerno nekome čini nažao, koje se ponavlja tijekom određenog vremena, te je prisutan neravnopravan odnos snaga; disbalans moći (jači protiv slabijeg ili grupa protiv pojedinca). Nasilje može biti verbalno(dobacivanje, izrugivanje, omalovažavanje, prijetnje) socijalno (izbjegavanje, ignoriranje, isključivanje iz aktivnosti, ogovaranje i širenje tračeva i neistina) i fizičko (guranje, šamaranje, pritiskanje..). U ovaj tretman uključuju se mladi u dobi od 13-15 godina koji imaju problem sa kontrolom ljutnje, odnosno trebaju naučiti nove nenasilne obrasce rješavanja sukoba i poboljšati socijalizacijske vještine. U tretman se uključuju kad stručni tim škole  procjenjuje da bi zbog  ponašanja ili rizičnih faktora kojima je izloženo dijete tijekom odrastanja  bilo potrebno uključiti ga u grupni  tretman.

Tijekom grupnog rada mladi bi trebali prepoznati i naučiti što je nasilno ponašanje,  preuzeti odgovornost za svoje postupke, te usvojiti nove nenasilne načine rješavanja sukoba i naučiti zdrave stilove života kroz glazbu, fotografiju i druge kreativne tehnike. Zaustavljanje nasilnog ponašanja i učenje novih zdravih stilova života istovremeno bi trebala biti prevencija nasilja ubuduće.

Grupni tretman mladih provoditi će se u grupi poluotvorenog tipa koja ima 6 do 10 članova. Prije uključenja u grupni tretman sa djecom i njegovim roditeljima održati će se grupni sastanak kako bi se upoznali sa programom i roditeljima pružila stručna pomoć tijekom trajanja grupe.

Po uključenju u grupni tretman svaki korisnik prisustvuje na 6 radionica, odnosno grupnih susreta koji se odvijaju jednom tjedno. Tijekom grupnog tretmana sa svakim korisnikom i njegovim roditeljima mogući su po potrebi i individualni susreti. Osim edukativnih radionica provoditi će se i 3 kreativne radionice fotografija, slikanje i glazba.

U završnoj fazi projekta organizirati će se  izložba gdje će biti predstavljeni svi radovi dobiveni na radionicama, uz bubnjarsku radionicu na kojoj mogu sudjelovati i zainteresirani roditelji i nastavnici. 

Sadržaji programa: 

 • Što je nasilje? Što je za mene nasilje?
 • Shvaćanje ciklusa nasilja
 • Nasilje i njegove posljedice
 • Ljutnja, kontrola i samokontrola
 • Što radim kad sam ljut….bubnjam…fotografiram…slikam

(korištenje kreativnih tehnika izražavanja emocija)

 • Potrebe i njihovo zadovoljenje
 • „Živa budala ili mrtav heroj“ – socijalizacija u grupi vršnjaka
 • Komunikacija i rješavanje sukoba
 • Uvođenje promjena u našim životima i zajednicama

Svaka tema prorađuje se u 1 ili više radionica. Voditelji grupe su stručnjaci koji su završili dodatnu izobrazbu za rad i imaju višegodišnje iskustvo u radu na ovakvim programima.

Osmišljeni program je modificiran program rada  prilagođen potrebama i specifičnostima djece i mladih, te dodatno obogaćen korištenjem kreativnih tehnika koje provode glazbeni i likovni pedagozi.

Visoko strukturiranim psihosocijalnim tretmanom zasnovanom na kognitivno-bihevioralnom modelu rada s mladima uz dodatno korištenje kreativnih tehnika i učenje zdravih stilova života nastojati će se u radu s djecom i mladima smanjiti vjerojatnost  nasilnog ponašanja uz preuzimanje odgovornosti za svoje postupke jačanjem samopoštovanja, socijalnih vještina i nenasilnog rješavanja sukoba.

Na kraju programa sve grupe bi na zajedničkom organiziranom susretu kroz sociodramu, muzičku točku i izložbu fotografija prikazali pozitivne promjene u ponašanju „od nasilja ka ne-nasilju“.

Za vrednovanje programa koristiti ćemo inicijalne i finalne upitnike u kojima će mladi i njihovi roditelji, razrednici i stručni suradnici u školi procjenjivati eventualne  promjene u ponašanju i stavovima,  prije i poslije psihosocijalnog tretmana.

Mjesto provedbe:  Karlovac i Zagreb

Voditeljice  programa : 

 • Karlovac:  Sanda  Lovrić,  dipl. soc. radnica

Ksenija  Živčić , dipl. soc. radnica

 • Zagreb: Silvija Vuković,  prof. psihologije

Štefica Karačić, dipl. socijalna radnica

Suradnici u kreativnim radionicama: Marija Lopac, Maja Kardum i Branko Trajkov 

 

0 970

Pozivamo vas na regionalni Simpozij na temu: „SOCIJALNI RAD U PROCESIMA DEINSTITUCIONALIZACIJE I U UVJETIMA SIROMAŠTVA„  koji će se održati od 28. do 30.svibnja u Osijeku, J. J. Strossmayera 58 (dvorana  Vikarijata đakovačko-osječke nadbiskupije). 

Organizatori Simpozija su Udruga socijalnih radnika Osječko-baranjske  županije  i Hrvatska udruga socijalnih radnika u suradnji sa Institutom za novu evangelizaciju „Ivan Pavao II“ đakovačko-osječke nadbiskupije i Centrom za nestalu i zlostavljanu djecu.

Simpozij je namijenjen stručnjacima iz cijele Hrvatske zaposlenim u području socijalne skrbi, zdravstva, pravosuđa, obrazovanja, tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave, organizacijama civilnog društva i vjerskim organizacijama.

Cilj održavanja regionalnog Simpozija je profesionalno osnaživanje socijalnih radnika, razvoj i unapređenje djelatnosti  socijalnog rada, razmjena iskustava dobre prakse , širenje i implementacija socijalnih usluga, jačanje sustava socijalne podrške i međuresorne suradnje, promicanje prava posebno osjetljivih skupina i poboljšanje  kvalitete života u lokalnoj zajednici.

Tijekom Simpozija upoznati ćemo se s djelovanjem lokalnih dionika u socijalnoj skrbi sa područja Osječko-baranjske i drugih županija s naglaskom na resursima, socijalnim intervencijama, specifičnostima i neodgovorenim potrebama u lokalnim zajednicama.

Biti će to prilika za raspravu o lokalnim i regionalnim različitostima i sasvim  specifičnim okolnostima  koje  snažno utječu na  praksu  socijalnog rada u Hrvatskoj  unatoč istim načelima, principima i zakonima na kojima je profesija  utemeljena.

O ovim temama govoriti će predstavnici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Pravnog fakulteta – Studijskog centra socijalnog rada u Zagrebu, Pravnog  fakulteta – Studija socijalnog rada u Osijeku, predstavnici ustanova socijalne skrbi i drugih  javnih djelatnosti, organizacija civilnog društva i strukovnih udruga.

Cijeli program možete pogledati OVDJE.

Održavanje skupa biti će prijavljeno Hrvatskoj komori socijalnih radnika i Hrvatskoj psihološkoj komori radi bodovanja stručnog usavršavanja.

P R I J A V A :

Prijava sudionika je obvezna. Krajnji rok za prijavu je 14. svibnja 2018. godine.
Ispunjenu prijavnicu molimo dostavite na e-mail HUSR-a: husr@zg.t-com.hr.

Prijavnicu možete preuzeti OVDJE.

 

K O T I Z A C I J A:

Za članove Udruge  socijalnih radnika kotizacija iznosi 375,00 kn. (PDV uračunat)

Za ostale sudionike kotizacija iznosi 500,00 kn. (uračunat PDV)

 

Pozvani izlagači  ne plaćaju kotizaciju.

Kotizacija uključuje pravo sudjelovanja u svim aktivnostima regionalnog simpozija, svečanu večeru i osvježenje u pauzama.

Kotizacija se uplaćuje na žiro račun Hrvatske udruge socijalnih radnika, HR4323600001101561472

 

S M J E Š T A J:

Sudionici kojima je tijekom Simpozija potreban smještaj u Osijeku sami vrše  rezervacije smještaja. Svu ponudu smještaja možete vidjeti OVDJE.

Hotel Osijek do 1.5.2018. omogućuje promotivnu cijenu smještaja, a za detalje preuzmite prijavnicu za smještaj u Hotelu Osijek.

 

Za sve daljnje informacije možete kontaktirati predsjednicu Udruge socijalnih radnika osječko-baranjske županije  Helenu Kristek  na e-mail: hkristek@socskrb.hr

ili tajnicu HUSR-a Petru Škrnjug na e-mail: husr@zg.t-com.hr, mobitel 098 229167.

U cilju obilježavanja Svjetskog dana socijalnog rada 2018. godine Istarska udruga socijalnih radnika organizirala je prigodne aktivnosti, koje su bile uglavnom edukativnog karaktera.

Dana 22.3.2018. Udruga je organizirala stručni skup na temu „Uloga socijalnog rada u upravljanju društvenim promjenama i korištenju sredstava Europskog socijalnog fonda“.

Prezentaciju na ovu temu održala je Nives Radeljić mag. socijalnog rada, a skupu je prisustvovalo 50 socijalnih radnika iz cijele Istarske županije. Skup je održan u Puli, a trajao je 2 sata i 30 minuta.

Prezentacija je obuhvatila više manjih tematskih cjelina:

 • Strateške odrednice reformskih procesa u sustavu socijalne skrbi zasnovanih na zaštiti ljudskih prava i EU načelima društvene uključenosti
 • Izazovi u praksi socijalnog rada
 • Planiranje kao metodološki pristup u području socijalnog rada i kao odgovor na izazove u praksi

Nakon prezentacije više sudionika se uključilo u diskusiju o aktualnom trenutku u kojem se nalazi socijalni rad i potrebi bolje prezentacije u javnosti. Prepoznata je i važnost proaktivnog djelovanja i korištenja EU fondova kao dodatnog resursa za razvoj usluga za kojima postoji potreba u lokalnoj zajednici. Također, pokazalo se važnim uključivanje drugih dionika i zajedničko djelovanje posebno na lokalnoj i županijskoj razini.

Istog dana organiziran je i svečani dio obilježavanja Svjetskog dana socijalnog rada. Uz pratnju kustosa Arheološkog muzeja Istre dr. Željka Ujčića, posjećene su značajnije kulturne znamenitosti grada Pule, a nakon toga slijedio je zajednički ručak i druženje u pršutarni OPG Buršić u Vodnjanu.

23.03.2018. u skladu s već unaprijed iskazanim interesom kolega za detaljnijom edukacijom iz područja izrade projektnih prijedloga organizirana je jednodnevna radionica u na temu „Projektno planiranje i korištenje EU fondova“.

Radionicu je održala Nives Radeljić, mag. socijalnog rada. Radionici je prisustvovalo 20 kolega i kolegica, predstavnici/ce centara za socijalnu skrb i ustanova za smještaj korisnika s područja Istre te predstavnici/ce Istarske županije.

Motivacija za organizaciju ove radionice proizašla je iz činjenice da je Ministarstvo za demografiju, obitelj, socijalnu politiku i mlade, u ovom periodu raspisalo poziv za dostavu projektnih prijedloga za ESF u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020.  „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici“ i da dio kolega ima ideje koje bi željeli ostvariti kroz kvalitetan projektni prijedlog.

Za sudionike je edukacija bila motivirajuća i mišljenja su da bi sveobuhvatna edukacija zainteresiranim socijalnim radnicima i drugim stručnjacima u sustavu socijalne skrbi omogućila razvoj potrebnih novih usluga i korištenje EU fondova, što u ovom području nedostaje kao praksa.

Edukacije su održane uz financijsku podršku HUSR-a.

Tijekom dana održana je redovita godišnja Skupština Udruge na kojoj je usvojeno godišnje izvješće o radu.

0 125

Socijalni radnici diljem svijeta okupili su se 20. ožujka 2018. godine kako bi obilježili Svjetski dan socijalnog rada.

Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana socijalnog rada bila je Promicanje održivog razvoja i zdravih zajednica“.

U Republici Hrvatskoj ovaj, za struku značajan dan, obilježen je različitim aktivnostima regionalnih udruga socijalnih radnika, koje su na svom lokalnom području organizirale stručne skupove, javne tribine, radionice i druge prigodne programe usmjerene na promicanje temeljnih načela naše profesije.

S ciljem promicanja struke te vidljivosti naše profesionalne zajednice u javnosti, na Cvjetnom trgu u Zagrebu Hrvatska udruga socijalnih radnika organizirala je socijalnu akciju u obliku javnog skupa pod nazivom „U zdravom društvu zdrav čovjek“. Sadržaj javnog skupa su svojim nastupom upotpunili plesači i plesačice plesne skupine Atomic Dance Factory, a svoj doprinos u aktivnostima na Cvjetnom trgu dale su i volonterke, studentice Studijskog centra socijalnog rada. Javni skup bio je prilika da ustanove socijalne skrbi i organizacije civilnog društva predstave svoje djelovanje javnosti.

Središnji stručni skup, na kojemu je prisustvovalo oko 300 kolega i kolegica, održao se u Hotelu Academia u Zagrebu. Skupom je moderirala novinarka Jelena Pajić. Prigodan pozdravni govor održali su predsjednica Hrvatske udruge socijalnih radnika Štefica Karačić, predsjednik Hrvatske komore socijalnih radnika Antun Ilijaš, profesorica Studijskog centra socijalnog rada Marina Ajduković, predsjednica Sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Jadranka Ivezić,  u ime gradonačelnika, pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Romana Galić te u ime Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, državna tajnica Marija Pletikosa.

 Jedan od dva središnja događanja koji su obilježili  skup bio je promocija publikacije „Vremeplov socijalnog rada“, autorice Ljiljane Vrbić, a koji sadrži široku lepezu važnih činjenica i događaja koji su pratili razvoj socijalnog rada na ovom području. U izlaganju publikacije sudjelovale su i Marijana Kletečki, Ana Balaband i Jelica Klobučar, koje su svojim subjektivnim osvrtom na pojedino područje „Vremeplova“ publikaciji dale dašak osobnosti. Prezentaciju „Vremeplov socijalnog rada“ možete pogledati OVDJE.

Publikacija je na prodaju te se svi zainteresirani za kupnju mogu obratiti u tajništvo HUSR-a za više informacija.

Dodjela nagrada HUSR-a  socijalnim radnicama i socijalnim radnicima, te ustanovama i organizacijama civilnog društva koji su svojim djelovanjem doprinijeli razvoju i afirmaciji profesije socijalnog rada i čiji je rad prepoznat kao opće dobro i od posebnog značaja za zajednicu bio je najsvečaniji trenutak ovogodišnjeg skupa. Ovom prilikom još jednom čestitamo svim dobitnicima nagrada, a koji su možete pogledati OVDJE.

Video sa Svjetskog dana socijalnog rada možete pogledati na ovom linku ili putem Qr koda:

 

U cilju obilježavanja Svjetskog dana socijalnog rada 2018. godine Udruga socijalnih radnika grada Slavonskog Broda, u suradnji s Hrvatskom udrugom socijalnih radnika organizirala je dana 21.03.2018.godine edukaciju na temu značaja komunikacije u profesionalnim odnosima, pod nazivom „Zamke komunikacije“.

Edukaciju je vodila Gordana Daniel, dipl. socijalna radnica, a održana je u prostorima Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod, u vremenu od 13 do 15,30 sati,

Edukaciji je prisustvovalo ukupno 34 stručnjaka, od toga trideset (socijalnih radnika, pravnika, defektologa) iz Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod, tri  iz Centra za pružanje usluga u zajednici „Kuća sretnih ciglica“ i jedna socijalna radnica iz Grada Sl. Broda.

Opći cilj edukacije bio je osnažiti stručnjake usvajanjem novih znanja potrebnih za kvalitetniji i efikasniji stručni rad. Kroz izabrane sadržajne cjeline željelo se prisutne stručnjake podsjetiti na značajke komunikacijskog procesa, usmjeriti ih na promišljanje vlastitih komunikacijskih obrazaca i prepoznavanje komunikacijskih zamki u svakodnevnom radu.

Zbog kompleksnosti sadržaja cijele edukacije na temu „Zamke komunikacije“ te predviđenog vremena trajanja od 2,5 sati, bilo je nužno iz cjelokupnog sadržaja izabrati nekoliko relevantnih sadržajnih cjelina. Slijedom toga je u predviđenom vremenu prezentiran sljedeći teoretski okvir:

 • Komunikacija u profesionalnom okruženju
 • Predrasude o komunikaciji
 • Zakoni komunikacije
 • Sadržajni i odnosni aspekti komunikacije (Model „4 jezika i 4 uha“)
 • Oblici komunikacije (verbalna- neverbalna komunikacija)- kako ih prepoznati; koje su njihove značajke i zamke, koliko smo svjesni svog načina komuniciranja?
 • Proksemija i njen značaj u definiranju komunikacijskih odnosa
 • Šumovi, prepreke i najčešće greške u komunikaciji
 • Preduvjeti uspješne interpersonalne komunikacije
 • O komunikacijskim vještinama (aktivno slušanje, asertivnost („Ja“ poruke)
 • Pravila dobre komunikacije
 • Sokratova tri sita

Način rada tijekom edukacije bazirao se na prezentaciji teoretskog okvira uz aktivno uključivanje prisutnih i poticanje interakcije u razmjeni informacija, vlastitih iskustava i zapažanja.

Metode rada:

 • Iskustvena vježba razumijevanja (svaki sudionik individualno)
 • Iskustvena vježba „Moj komunikacijski stil“ ( u parovima)
 • Prezentacija teoretskog sadržaja
 • Razmjena iskustva (u velikoj grupi)
 • Komentari i pitanja (u velikoj grupi)
 • Poučavanje kroz priču („Priča o indijancu i kauboju“, „Tri Sokratova sita“)
 • Usmeni feed beck na edukaciju

Po završetku edukacije sudionici su iskazali svoje zadovoljstvo prezentiranim sadržajima, koje su procijenili korisnim za sebe osobno i svoj daljnji stručni rad. Iskazana je želja za nastavkom edukacije i produbljivanjem znanja iz područja komunikacije.

Obzirom da je održana edukacija dio cjelovite, višednevne edukacije moguće je nastaviti s produbljivanjem i širenjem teme, prezentacijom ostalih važnih segmenata iz područja komunikacije, kao i nizom praktičnih vježbi kojima se teoretska znanja usvajaju s ciljem razvoja komunikacijskih vještina.

Neke od daljnjih sadržajnih cjelina koje se obrađuju su:

 • komunikacijski stilovi
 • usvajanje vještina uspješne i učinkovite komunikacije
 • karakteristike kvalitetnog davanja povratne informacije, konfrontiranje
 • komunikacija u timu
 • mentorstvo i stilovi vođenja

 

U Zagrebu, 26.03.2018.

Gordana Daniel, dipl.soc.radnica

Povodom Svjetskog dana socijalnog rada 2018. godine koji se obilježava 20. ožujka 2018. godine pod nazivom „Promicanje održivog razvoja i zdravih zajednica„, Udruga socijalnih radnika grada Slavonskog Broda pridružuje se obilježavanju ovoga dana skupom koji će se održati 21.03.2018. godine u Centru za socijalnu skrb Slavonski Brod, naselje Slavonija I 13, u vremenu od 13 do 15.30 sati.
Skup započinjemo edukacijom pod nazivom „Komunikacija i profesionalni odnosi“, a predavačica je gđa. Gordana Daniel, dipl. soc. radnica.

Pozivamo Vas i stručne djelatnike Centra na ovaj skup te sudjelovanje na edukaciji. Ovaj stručni skup biti će prijavljen za bodovanje Hrvatskoj komori socijalnih radnika.

Za članove Udruge socijalnih radnika sudjelovanje na edukaciji je besplatno, a za ostale zainteresirane kotizacija iznosi 100,00 kn po sudioniku.

Prijava sudionika je do 19.03.2018. godine kod tajnice Udruge Lidije Fogadić Kućinski, a kotizacija se uplaćuje na žiro račun udruge HR2923400091110441448.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati tajnicu Udruge Lidiju Fogadić Kućinski na telefon 035/213 -742 ili Sanju Turčinović na telefon 035/213-719.

Predsjednica udruge:
Sanja Turčinović, dipl. soc. radnik