Subota, Kolovoz 18, 2018
Naslovnica Authors Članci od zkerkez

zkerkez

249 ČLANCI 0 KOMENTARI

0 4

To the President of the Portuguese Parliament Your Excellency, Mr Eduardo Ferro Rodrigues,

The International Federation of Social Workers (IFSW) European Region has followed the steps that have been developed by the Portuguese Social Workers for more than 15 years through the Portuguese Association of Social Workers (APSS), for the recognition of its status as a legal order. It is, indeed, a kind of professional organization already achieved in many European countries and also at an international level.

We have learnt of the latest developments in the headquarters of the Portuguese Parliament to give fair sequence and completion of this new organizational level of the Social Work profession.

We are aware that this process is an important factor not only for the regulation of the profession, but also to better safeguard the interests of citizens and their institutions.

Therefore, we stand together with APSS in recognition of the important work carried out by the Parliament towards the achievement of the Portuguese Social Workers order and at the same time, we hope and request that the process is successfully completed in order to achieve a more demanding regulation of the profession, legally bound to ethical principles. Only with regulated professions can one serve better the common good.

In anticipation of  a  successful  conclusion  of  the  process,  we  present  our  associative  greetings.

Best Regards,

President of the IFSW European Region (International Federation of Social Workers Europe e.V.)

Ana I. Lima Fernandez

25 July 2018

 

LETTER (pdf)

0 44

Zbog korištenja godišnjeg odmora  tajnica HUSR-a neće biti dostupna u periodu od 6.8.-20.8.2018.

U slučaju potrebe molimo obratite se predsjednici HUSR-a na tel. 099 692 9334

 

 

0 76

Hrvatska  udruga  socijalnih radnika  sudjeluje  kao  partner  u provedbi  EU projekta  pod nazivom:
m-Aktiv – mentorstvom i aktivacijom  do  integracije.

Nositelj  projekta je  Institut za razvoj  tržišta rada.
Projekt se financira  sredstvima  Europske unije iz  Europskog socijalnog fonda.
PT1: Ministarstvo  za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu  politiku
PT2:  Hrvatski  zavod za zapošljavanje

Cilj projekta je ublažavanje negativnih posljedica nezaposlenosti i socijalne isključenosti korisnika Zajamčene minimalne  naknade.

Jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s nezaposlenim osobama u svrhu unaprjeđenja usluga  povezanih s pristupom tržištu rada  i socijalnim uključivanjem.

Trajanje projekta: lipanj  2018. do lipnja 2020. godine.

Prodručje provedbeVirovitičko-podravska, Brodsko-posavska, Sisačko-moslavačka, Vukovarsko-srijemska, Osječko-baranjska i Bjelovarsko-bilogorska  županija.

Suradnici na projektu: centri  za socijalnu skrb,  zavodi za zapošljavanje, organizacije  civilnog društva,  jedinice lokalne samouprave.

Korisnici: 60 nezaposlenih  osoba  i  60  stručnjaka / predstavnika  OCD, CZSS, HZZ ,  JLS  (po 10  korisnika  i 10  stručnjaka  sa područja  svake  županije).

Projektom će se osigurati odabir korisnika, karijerno savjetovanje, usavršavanje i  socijalno mentorstvo za korisnike ZMN, te će se oformiti neformalna mreža socijalnih mentora  kroz razvoj  programa i edukaciju  stručnjaka.

Opis projekta: Projekt je zamišljen  kao razrada  primjenjivog modela socijalnog mentorstva  na lokalnoj razini i u direktnom radu s korisnicima.  Pripremom programa/ modela  pružanja usluge  kao i pripremom programa edukacije  osigurati će se detaljni  hodogram  i upute  primjenjive u svim lokalnim sredinama u sklopu rada  organizacija civilnog društva ili institucija  koje rade s korisnicima  zajamčene  minimalne  naknade (centar za socijalnu skrb  i  Zavod za zapošljavanje ). Uspješno osmišljen i proveden projekt koji uključuje i pilot testnu fazu će predstavljati dobru praksu za implementaciju socijalnog mentorstva u redovnu praksu.

Sudionici edukacije  ( socijalni radnici  CZSS,  savjetnici HZZ, predstavnici JLS  i OCD-a)  će stečena znanja i vještine  pružanja usluge  socijalnog mentorstva  primjenjivati i dalje u svom  radu s nezaposlenim  i socijalno isključenim osobama.

Edukacija  stručnjaka / socijalnih radnika  uključenih  u projekt  biti će bodovana od strane  Hrvatske  komore socijalnih radnika.

Edukacijom  trenera  za trenere  osigurati će se  prijenos znanja i vještina  za  pružanje  usluge  socijalnog mentorstva  na  ovim i  drugim  područjima  RH .

Stručna  i druga  javnost  biti će informirana o  projektu, njegovim   učincima i  prednostima  socijalnog mentorstva  kao modela  stručnog rada s radno sposobnim korisnicima  novčanih naknada  na Okruglim  stolovima  koji će biti organizirani  na području provedbe  projekta.

Pozivamo  zainteresirane  stručnjake  (ravnatelje  centara za socijalnu skrb,  predstavnike  regionalnih udruga  socijalnih radnika  i drugih  OCD,  socijalne  radnike  koji neposredno rade s radno sposobnim korisnicima  ZMN)  da se uključe u provedbu projekta  na  svome  području.

Za prijavu  i  dodatne  informacije  možete  nas kontaktirati na:

mail:  husr@zg.t-com.hr ; tel: 01 4550 757; mob: 098 229 167  tajnica Petra Škrnjug
mail:  steficakaracic@yahoo.com; mob: 099 692 9334

Predsjednica  HUSR-a: Štefica  Karačić

0 142

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku prihvatilo je pokroviteljstvo nad IX. Konferencijom socijalnih radnika koja će se održati u Puli od 17.-19. listopada  2018. godine i odobrilo financijsku potporu u iznosu od 63.000,00 kuna za  podmirivanje  kotizacije po jednog (1) stručnog  radnika zaposlenog  u centrima za  socijalnu  skrb  na području:

Vukovarsko-srijemske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske, Virovitičko-podravske, Bjelovarsko-bilogorske, Sisačko-moslavačke  i  Ličko-senjske županije.

Pozivamo ravnatelje navedenih ustanova da prilikom odlučivanja o prijavama sudionika na IX. Konferenciju socijalnih radnika postupe u skladu s navedenom odlukom Ministarstva koja je  donesena  u  cilju uključivanja  što većeg broja  stručnih radnika  na Konferenciju.

Molimo sudionike koji su na Konferenciju upućeni  bez plaćanja kotizacije da to obavezno naznače u svojoj  PRIJAVNICI kako bi organizator mogao pratiti utrošak odobrene financijske potpore .

Sve informacije o IX. Konferenciji socijalnih radnika dostupne su na mrežnoj stranici HUSR-a.

U slučaju potrebe za dodatnim  informacijama možete kontaktirati tajnicu  HUSR-a Petru Škrnjug  na tel: 4550 757  ili  mob:098 229 167  Ili  e-mail  husr@zg.t-com.hr

0 200

Hrvatska udruga  socijalnih radnika  sa zadovoljstvom  je  prihvatila  poziv  predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović na proslavu Dana državnosti.

 

0 234

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu  politiku u skladu s Godišnjim programom stručnog usavršavanja stručnih radnika u ustanovama socijalne skrbi za 2018. godine organiziralo je edukaciju pod nazivom Prepoznavanje i procjena obitelji u riziku pri incijalnom kontaktu u centru za  socijalnu skrb  i kod  ostvarivanja  novčanih prava”.

Cjelodnevna edukacija u ukupnom trajanju od osam sati provedena je na tri lokacije – 14. svibnja u Pakracu, 21. svibnja u Zagrebu te 4. lipnja u Gospiću. Ispred Hrvatske udruge socijalnih radnika, koja je izvoditelj edukacije, voditeljice su bile gđe Štefica Karačić i Sunčica Dominiković Šafranić. Izlaganje je imala i Višnja Ljubičić, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova.

Edukaciji je prisustvovalo ukupno 122 stručna radnika zaposlena  u centrima za socijalnu skrb u prijemnim uredima ili/i odjelima za novčane naknade.

Svrha edukacije je unapređenje zaštite dobrobiti djece pod rizikom u sustavu socijalne skrbi.

Cilj edukacije bio je osnažiti socijalne radnike Prijemnog ureda i Odjela novčanih naknada za pravovremeno prepoznavanje i procjenu rizika, te uspješniju zaštitu dobrobiti djece i standardizaciju prijemne / inicijalne procjene obitelji u  riziku  u centru za socijalnu skrb.

Sadržaj edukacije:

 • Prepoznavanje rizika u inicijalnom kontaktu  (trijaža)
 • Motivacijski intervju (dobrovoljan / nedobrovoljan korisnik)
 • Suvremeni komunikacijski kanali (prednosti i izazovi u socijalnom radu)
 • Zaštita dobrobiti djeteta (rizici, prioriteti, sigurnost, stupanj žurnosti)
 • Siromaštvo kao rizik za sigurnost i razvoj djeteta
 • Instrumenti socijalnog rada / liste za pocjenu sigurnosti i  razvojnih rizika djeteta
 • Timski pristup u radu s obitelji pod rizikom
 • Djelotvorno vođenje slučaja (procjena, planiranje, provedba, evaluacija)

Ova edukacija  je nadopuna Programa UNICEF-a  „Za snažniju  obitelj„  koji se  provodi od  2017. godine u partnerstvu s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i u suradnji s Hrvatskom udrugom socijalnih radnika.

Poznato je da zaštita dobrobiti djece i rad s obitelji u riziku predstavlja najsloženije područje   djelatnosti u  kojem osim stručnjaka Odjela za djecu mlade i obitelj sudjeluju i drugi stručnjaci centra za socijalnu skrb počev od socijalnih radnika u Prijemnom uredu do socijalnih radnika u Odjelu za novčane naknade.

Svakodnevna praksa centra za socijalnu skrb i podaci dobiveni kroz fokusne grupe  organizirane u svim područjima Hrvatske pokazali su da najveće slabosti centra za socijalnu skrb u području  zaštite  dobrobiti djece i obitelji  nalazimo u fragmentiranom i  nepovezanom  djelovanju različitih  organizacijskih jedinica  samoga centra. Iako je individualno planiranje  i vođenje slučaja jasno definirano posebnim zakonom administriranje socijalnih usluga   nažalost  je i  danas česta  praksa  .

To se prije svega ogleda u području socijalnog rada s korisnicima koji žive u uvjetima siromaštva gdje je stručnjak u pravilu usmjeren na zahtjev korisnika i procjenu uvjeta za ostvarivanje prava na novčane naknade pri čemu nerijetko izostaje  procjena  drugih  potreba  obitelji i prepoznavanje rizika za uspješnu skrb o djeci. Administrativni pristup fenomenu siromaštva  slabi  učinke  sustava socijalne skrbi u  kojoj korisnik postaje nevidljiv i  socijalno  isključen, a intervencije zakašnjele. Ovakav pristup ima višestruke, nepovoljne učinke na  život korisnika  pri  čemu  dugoročno najviše  trpe upravo djeca jer odgađanje  intervencije   nepovratno smanjuje njihove životne šanse i povećava rizike za sigurnost i razvoj djeteta.

Edukacija je provedena u obliku predavanja i interaktivne radionice.

Po završetku edukacije sudionici su iskazali svoje zadovoljstvo prezentiranim sadržajima, koje su procijenili korisnim te primjenjivim u svom daljnjem stručnom radu.

PROGRAM

 

0 714

17.10.2018. od 9,30. do 13,30
Park Plaza Histria Pula

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na predkonferenciju IX. Konferencije socijalnih radnika koja će biti posvećena temi obiteljske medijacije. Skup pod nazivom “Razvoj obiteljske medijacije u sustavu socijalne skrbi u Hrvatskoj” održati će se 17. listopada 2018. u Puli, u hotelu Park Plaza Histria od 9.30 do 13.30 sati. Konferenciju organiziraju Hrvatska udruga socijalnih radnika i Hrvatsko društvo za obiteljsku medijaciju u suradnji sa Poslijediplomskim specijalističkim studijem obiteljske medijacije Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Na poludnevnoj predkonferenciji sudionici će imati priliku za razmjenu dosadašnjih iskustava u razvoju obiteljske medijacije u sustavu socijalne skrbi u Hrvatskoj. Analizirat će se postojeća praksa obiteljske medijacije, pitanja kompetencija obiteljskih medijatora kao i etike u obiteljskoj medijaciji te će se raspravljati o izazovima s kojima se susreću obiteljski medijatori u svakodnevnom radu u sustavu socijalne skrbi.

Plenarna predavanja održati će prof.dr.sc. Branka Sladović Franz i prof.dr.sc. Marina Ajduković.

Konferencija je namijenjena obiteljskim medijatorima, stručnjacima iz sustava socijalne skrbi koji rade s obiteljima i u svom radu se susreću s obiteljskim sukobima, polaznicima poslijediplomskih studija iz područja socijalnog rada i obiteljske medijacije te svima onima koji su zainteresirani za razvoj obiteljske medijacije u sustavu socijalne skrbi.

Aktivno sudjelovanje u radu Predkonferencije moguće je prijavom sažetka za izlaganje u trajanju od 15 minuta.  Prijava sažetka treba sadržavati: ime i prezime autora, naslov rada, tri do pet ključnih riječi, kratak sadržaj izlaganja s naznačenim ciljem, najvažnije rezultate i zaključke koji će biti prezentirani (do 250 riječi). Ukoliko se radi o radu u koautorstvu molimo Vas da podcrtate ime i prezime osobe koja će izlagati rad.

Sažetak treba poslati na mail vanja.branica@pravo.hr

 • Rok za zaprimanje sažetaka je 1.07.2018. godine. Radovi zaprimljeni nakon tog roka neće se razmatrati.
 • Rok za odgovore Programskog odbora je 15.07.2018.

Predkonferencija je prijavljena strukovnim komorama radi bodovanja za stručno usavršavanje.

Svi se sudionici trebaju prijaviti i uplatiti kotizaciju.

Obrazac za prijavu za sudjelovanje na Predkonferenciji preuzmite OVDJE.

Popunjeni obrazac molimo poslati na e-mail adresu: husr@zg.t-com.hr

Iznos kotizacije:

Uplate do 15.09.2018.
Sa izlaganjem 300,00  kn
Bez izlaganja 350,00  kn

 

Uplate od 15.09.2018.
S izlaganjem 350,00 kn
Bez izlaganja 400,00 kn

 

Iznos kotizacije uplaćuje se na račun HUSR-a uz opis plaćanja Predkonferencija obiteljske medijacije.

 

PROGRAMSKI ODBOR PREDKONFERENCIJE

Branka Sladović Franz, Kristina Urbanc, Suzana Svetić, Gordana Stolfa.

 

MJESTO ODRŽAVANJA

Park Plaza Histria Pula, Verduella 17, 52 100 Pula

 

REZERVACIJA SMJEŠTAJA

A.T.I. d.o.o.
Zadarska 15, 52100 Pula
Fax: +385 (0)52 217644
Tel: +385 (0)52 223400
Mob: +385 91 4440046

Za rezervaciju smještaja molimo ispunite OBRAZAC ZA REGISTRACIJU te ga pošaljite na adresu natasa@ati.hr
Za sve eventualne upite u vezi smještaja molimo da se obratite na navedene kontakte agencije.
 
Opise ponuđenih izleta možete pogledati OVDJE
 

KONTAKT OSOBE:
Vanja Branica, vanja.branica@pravo.hr
Petra Škrnjug
Tajnica Hrvatske udruge socijalnih radnika
tel: 01 4550 757
mob: 098 229 167
e-mail: husr@zg.t-com.hr

 

Prof. dr. sc. Branka Sladović Franz
Predsjednica Programskog odbora

 

 

0 1374

Pula, 17. – 19.10.2018.

Poštovane kolegice i kolege, suradnici i prijatelji,

Pozivamo Vas na sudjelovanje u radu IX. konferencije socijalnih radnika s međunarodnim sudjelovanjem koja će biti održana u Puli, od 17. do 19. listopada 2018. godine. Ovogodišnjom konferencijom želimo na različitim razinama kritički preispitati odnos prakse socijalnog rada i političko-normativnog okvira koji nastaje kao rezultat kompleksnih procesa donošenja odluka u društvu.

Profesija socijalnog rada je od svoga nastanka bila i ostala povezana s političkim procesima i načinima normiranja društvenih odnosa. Ta povezanost proizlazi iz činjenice da socijalni rad u fokusu ima zaštitu ljudskih prava, ali i iz činjenice da je profesionalno djelovanje socijalnih radnika u najvećoj mjeri definirano zakonodavnim okvirom određene države. S obzirom na navedeno, socijalni rad se nalazi ponekad u  kontradiktornoj poziciji. S jedne strane, šire društvo, korisnici i sami socijalni radnici svoju profesiju vide kao onu koja treba unapređivati normativni okvir kako bi se promovirale društvene vrijednosti i podizala razina zaštite ljudskih prava. Međutim, s druge strane država je najčešći poslodavac socijalnim radnicima te se od profesije očekuje održavanje postojećeg stanja, odnosno da socijalni rad kao dio javnih službi bude na neki način produžena ruka ključnih donositelja odluka i izvršne vlasti. Pored navedenog, često i sami socijalni radnici nevoljko povezuju svoju profesiju s političkim procesima, bez obzira što normativne promjene itekako utječu na njihovu profesionalnu svakodnevicu i svakodnevicu njihovih korisnika. Zaključno, može se konstatirati da postoji više kompleksnih razina u svjetlu kojih treba promatrati socijalni rad kada govorimo o njegovom uključivanju u procese donošenja odluka.

Poseban izazov za socijalne radnike danas predstavlja činjenica ubrzanih i često puta neusklađenih izmjena važećih propisa čemu posebice svjedočimo posljednjih godina. Jesu li izmijenjeni propisi u skladu s potrebama i pravima korisnika te na koji način se s istima nose socijalni radnici i drugi stručnjaci pomažućih profesija? U kojoj mjeri socijalni radnici sudjeluju u donošenju važnih društvenih odluka, odnosno čime je uvjetovana njihova politička uključenost? Kolika je diskrepancija između društvene stvarnosti, prakse socijalnih radnika i javnih politika?

O ovim i brojnim drugim pitanjima želimo progovoriti u okviru konferencije Socijalni rad između politika i prakse koja je namijenjena domaćim i inozemnim stručnjacima, socijalnim radnicima i svima drugima koji u svome radu zagovaraju prava i promiču interese najranjivijih članova društva.

 

TEMATSKA PODRUČJA

 1. Zakoni po mjeri korisnika?

U kojoj mjeri aktualna zakonska rješenja omogućavaju:

 • suzbijanje siromaštva i jednake šanse svim društvenim skupinama,
 • zaštitu prava i dobrobiti djece i mladih,
 • dostojanstveno starenje,
 • uključenost osoba s invaliditetom u zajednicu,
 • zaštitu i sigurnost žrtava nasilja,
 • tolerantno i uključivo društvo?
 1. Izgubljeni…ima nas još?

Kako osigurati profesionalne standarde socijalnog rada uslijed:

 • kontinuiranih promjena i izmjena zakonskih propisa,
 • reformskih procesa u sustavu socijalne skrbi i drugih sustava u kojima rade socijalni radnici,
 • neusklađenosti strateških, zakonskih i podzakonskih akata?
 1. Mrtvo slovo na papiru?

Koliko je moguće realizirati zakonska rješenja s obzirom na:

 • dostupne resurse u društvu,
 • univerzalnost normi i specifičnosti prakse,
 • postojeću podršku cjeloživotnom obrazovanju socijalnih radnika?
 1. Nećemo politiku u našu butigu?

Koja je uloga socijalnih radnika u:

 • kreiranju nacionalnih, regionalnih i lokalnih politika,
 • zagovaranju prava korisnika,
 • javnom progovaranju o društvenim nejednakostima,
 • osvještavanju javnosti o socijalnim problemima?
 1. Slušamo li glasove?
 • Koliko su u kreiranje politika i prakse uključeni korisnici, građani, aktivisti i ostala zainteresirana javnost?
 • Na koji način korisnici doprinose kvaliteti obrazovanja i znanstvenih istraživanja socijalnih radnika?

 

NAČIN SUDJELOVANJA

Aktivno sudjelovanje na konferenciji moguće je kroz:

 1. izlaganje (20 minuta),
 2. radionicu (90 minuta),
 3. poster prezentaciju.

 

UPUTE ZA PISANJE SAŽETAKA

Prijava sažetka treba sadržavati:

 • ime i prezime autora i koautora, naziv i adresu ustanove, e-mail adresu prvog autora
 • naznaku tematskog područja
 • naznaku načina prezentacije (izlaganje, radionica ili poster prezentacija)
 • naslov rada
 • tri do pet ključnih riječi
 • za izlaganje ili poster prezentaciju potrebno je navesti kratak sadržaj izlaganja s naznačenim jasnim ciljem, najvažnije uvide i/ili rezultate te zaključke koji će biti prezentirani (do 250 riječi)
 • za radionicu je potrebno navesti cilj i svrhu radionice s kratkim prikazom teme i sadržaja aktivnosti (do 250 riječi). Uz sažetak radionice potrebno je poslati i opis planiranog programa aktivnosti/hodogram (do 150 riječi) te napisati predviđeni broj sudionika radionice.
 • prijavljenim izlaganjima, poster prezentacijama i radionicama treba dati kritički osvrt na povezanosti prakse i procesa donošenja odluka, odnosno sadržaja relevantnih propisa na institucionalnim, lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim razinama, kao i preispitati načine donošenja odluka te sudjelovanje stručnjaka u tim procesima.

 

Ukoliko se radi o radu u koautorstvu molimo Vas da podcrtate ime i prezime osobe koja će izlagati rad.

Maksimalna dimenzija postera je: 1,20×1,20 cm

 • Način slanja sažetaka je isključivo putem e-maila na adresu: husr@zg.t-com.hr

NAPOMENA: Sudjelovanje i objava u knjizi sažetaka nije moguća bez uplaćene kotizacije.

 • Službeni jezik konferencije je hrvatski.

 

VAŽNI DATUMI

 • Rok za zaprimanje sažetaka je 1.07.2018. godine. Radovi zaprimljeni nakon tog roka neće se razmatrati.
 • Rok za odgovore Programskog odbora je 15.07.2018. godine.
 • Rok za prijavu sudionika i rezervaciju smještaja je najkasnije do 1. listopada 2018.

 

OSOBA ZA KONTAKT

Petra Škrnjug
Tajnica Hrvatske udruge socijalnih radnika
tel: 01 4550 757
mob: 098 229 167
e-mail: husr@zg.t-com.hr

 

KOTIZACIJA

Svi se sudionici trebaju prijaviti i uplatiti kotizaciju. Stoga Vas molimo da se pridržavate rokova za prijave.
U cijenu kotizacije uključeni su: materijali konferencije, zbornik sažetaka, svečana večera, sokovi i kava u stankama.

Iznos kotizacije:

Uplate do 15.09.2018. Članovi HUSR-a Ostali Studenti preddiplomskih i diplomskih studija/umirovljenici/nezaposleni/vježbenici
Sa izlaganjem 1.000,00 kn 1.400,00 kn Bez kotizacije
Bez izlaganja 1.250,00 kn 1.600,00 kn

 

Uplate od 15.09.2018. Članovi HUSR-a Ostali Studenti prediplomskih i diplomskih studija/umirovljenici/nezaposleni/vježbenici
S izlaganjem 1.250,00 kn 1.600,00 kn Bez kotizacije
Bez izlaganja 1.500,00 kn 1.850,00 kn

 

ORGANIZATOR
Hrvatska udruga socijalnih radnika

PROGRAMSKI ODBOR
Željka Barić, Snježana Bubenik, Gordana Daniel, Olja Družić Ljubotina, Romana Galić, Marijana Kletečki Radović, Maja Laklija, Ana Opačić, Dijana Vuković

ORGANIZACIJSKI ODBOR
Zlatko Bašlin, Meri Gatin, Vesna Grubišić Juhas, Doris Ivanković, Štefica Karačić, Tatjana Katkić Stanić, Nataša Koražija, Vjeka Marijan Avakumović, Petra Škrnjug, Ljiljana Vrbić

MJESTO ODRŽAVANJA:
Park Plaza Histria Pula, Verduella 17, 52 100 Pula

REZERVACIJA SMJEŠTAJA:
A.T.I. d.o.o.
Zadarska 15, 52100 Pula
Fax: +385 (0)52 217644
Tel: +385 (0)52 223400
Mob: +385 91 4440046

Za rezervaciju smještaja molimo ispunite OBRAZAC ZA REGISTRACIJU te ga pošaljite na adresu natasa@ati.hr
Za sve eventualne upite u vezi smještaja molimo da se obratite na navedene kontakte agencije.
 
Opise ponuđenih izleta možete pogledati OVDJE.
 

OBRAZAC ZA PRIJAVU PREUZMITE OVDJE

Popunjeni obrazac molimo poslati na adresu HUSR-a:
HUSR, Draškovićeva 27, 10 000 Zagreb
tel/fax:+385 1 4550 757
e-mail: husr@zg.t-com.hr
IBAN: HR4323600001101561472

 

0 302

25.05.2018., Zagreb, Zvonimirova 8, Centar za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu

Današnja škola vrlo je kompleksan sustav koji uz zahtjevan obrazovni program,  pruža različite metode rada te izvannastavne aktivnosti kako bi se osiguralo sustavno poučavanje učenika te poticanje i unapređivanje njihovih intelektualnih, tjelesnih, estetskih, društvenih, moralnih i drugih potencijala.

Iako škola kao obrazovna i odgojna ustanova ulaže velike napore u području socijalizacije učenika kako bi obrazovni i odgojni ishodi svakog učenika bili što uspješniji, škola se ipak suočava s izazovima u pružanju potrebne podrške učenicima i njihovim roditeljima u otklanjanju prepreka uspješnom obrazovnom, odgojnom i socijalizacijskom procesu učenika.

Dostupni podaci pokazuju porast prijavljenih slučajeva nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama, nasilja među djecom u školi, na školskim igrališta, osobito na internetu i putem mobitela. Osim toga, u porastu je također konzumacija alkohola kod djece i mladih pri čemu počeci konzumiranja kreću u sve mlađoj dobi, bez obzira na spol. Nadalje, vezano uz obiteljsku situaciju učenika postoji porast djece koja žive u siromaštvu i ispod praga siromaštva, a uz to postoji konstanta u visokom broju razvedenih brakova koji su nerijetko povezani s obrazovnim i socijalizacijskim ishodima učenika kao reakcija na tu situaciju. Uz navedene probleme postoje i drugi rizici koji se mogu uočiti kod učenika koji pohađaju redovni školski sustav (teškoće u razvoju, narušeni obiteljski odnosi, problemi u ponašanju i slično), a za koje bi školi bila korisna dodatna stručna pomoć radi pravovremenog, holističkog i multidisciplinarnog rješavanja istih te preventivnog djelovanja.

Socijalni rad je znanstveno-primijenjena disciplina koja se na holistički i sustavan način kroz povezivanje različitih resora bavi rješavanjem različitih socijalnih problema, osnažujući ljude da dostignu svoje najbolje potencijale, a što se može primijeniti i na školski kontekst. Struka socijalnog rada može biti koristan partner sustavu odgoja i obrazovanja u učinkovitoj procjeni socijalnih rizika i provedbi preventivnih i interventnih aktivnosti u svrhu smanjivanja djelovanja rizika i rješavanja aktualnih problema. Socijalni radnici koji rade u školama u brojnim zemljama diljem svijeta bave se procjenom socijalnog statusa i mogućih rizika učenika i njihove obitelji, kreiraju programe i aktivnosti podrške i prevencije za učenike, surađuju s institucijama i ustanovama, organiziraju aktivnosti podrške učenicima iz obitelji slabijeg imovinskog statusa, pomažu roditeljima u ostvarivanju prava s područja zdravstvene i socijalne skrbi i slično. Školski socijalni rad dakle bavi se praktičnim djelovanjem u školi u neposrednom radu s učenicima, roditeljima i nastavnicima te je usmjeren na koordinaciju škole, obitelji, resursa (ustanova) lokalne zajednice u svrhu postizanja što boljeg školskog i razvojnog uspjeha učenika. U tom smislu partnerstvo između sustava odgoja i obrazovanja i profesije socijalnog rada čini dodanu vrijednost u kreiranju osnažujućih uvjeta za ostvarenje ciljeva i pozitivnih ishoda obrazovanja i socijalizacijskog procesa svakog učenika, koji će nadajmo se i u hrvatskim školama postati željenim standardom.

Stoga, 1. Konferencijom o socijalnom radu u odgoju i obrazovanju želi se otvoriti rasprava o obrazovnim i socijalnim rizicima s kojima se današnja škola suočava te prepoznavanju struke socijalnog rada kao partnera u njihovom rješavanju i preveniranju. Vjerujemo da ćemo tijekom konferencijskog programa uz kvalitetne teme i konstruktivni dijalog različitih struka dati doprinos novoj perspektivi o suradnji sustava odgoja i obrazovanja i struke socijalnog rada.

PROGRAM