Srijeda, Studeni 20, 2019
Naslovnica Authors Članci od zkerkez

zkerkez

317 ČLANCI 0 KOMENTARI

Poštovani,

Upravni odbor Udruge socijalnih radnika grada Zagreba i Zagrebačke županije je na sjednici održanoj dana 23.09.2019. godine, donio odluku o sazivanju Izborne skupštine dana 09. prosinca 2019. godine u prostorijama Hrvatske udruge socijalnih radnika, Draškovićeva 27, s početkom u 14 sati.

Na Izbornoj skupštini će se birati Upravni odbor (6 članova), predsjednik, 3 člana Nadzornog odbora i likvidator.

Pozivamo članove Udruge da se kandidiraju za tijela ZUSR-a, te da u skladu sa Statutom svoju prijavu sa životopisom dostave Udruzi socijalnih radnika Grada Zagreba i Zagrebačke županije najkasnije 8 dana prije održavanja Skupštine.

Napominjemo, da su kandidati za predsjednika ZUSR-a uz životopis dužni dostaviti i Program rada u sljedećem mandatnom razdoblju.

Članovi svih tijela biraju se za mandatno razdoblje u trajanju od četiri godine odnosno do prosinca 2023.godine.

Molimo da dokumentaciju dostavite isključivo putem maila na adresu: zusrhr@gmail.com

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se uvažavati.

S očekivanjem da ćete se odazvati ovom pozivu i time iskazati spremnost i želju za aktivnim sudjelovanjem u radu naše profesionalne udruge.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA ZUSR-a
Tatjana Katkić Stanić

Udruga socijalnih radnika Koprivničko-Križevačke  županije, u suradnji sa Inner Wheel klubom Prelog, će dana 15.11.2019. godine održati Stručni skup „Život bez nasilja“ u Prelogu, u Multimedijskoj dvorani, Glavna 33. Očekivano trajanje Stručnog skupa je od 9.00.-16.00. sati.

Stručni skup je namijenjen stručnjacima iz cijele Hrvatske zaposlenim u području socijalne skrbi, zdravstva, pravosuđa, obrazovanja, tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave, organizacijama civilnog društva i vjerskim organizacijama, koje se u svom radu susreću sa nasiljem u obitelji, odnosno sa žrtvama obiteljskog nasilja.

Cilj održavanja regionalnog Simpozija je profesionalno osnaživanje socijalnih radnika i drugih stručnjaka, razvoj i unapređenje djelatnosti  socijalnog rada, razmjena iskustava dobre prakse, jačanje sustava socijalne podrške i međuresorne suradnje, te promicanje prava posebno osjetljivih skupina.

Održavanje skupa biti će prijavljeno Hrvatskoj komori socijalnih radnika i Hrvatskoj psihološkoj komori radi bodovanja stručnog usavršavanja.

P R I J A V A :

Prijava sudionika je obvezna. Krajnji rok za prijavu je 8.11.2019. godine.

 

PROGRAM
PRIJAVNICA

0 103

HUSR ove godine slavi 65 godišnjicu postojanja. Ovom prilikom želimo se zahvaliti svim članovima, partnerima i donatorima na podršci svih ovih godina.

Veselimo se i budućoj zajedničkoj suradnji.

Povodom 65 godišnjice postojanja HUSR je izradio kratki film koji možete pogledati OVDJE.

0 72

Pozivamo sve koji su javno, na društvenim mrežama, objavili i dijelili fotografije te osobne podatke djece za koje postoji osnovana sumnja u počinjenje kaznenog djela silovanja, kao i podatke o njihovim obiteljima, da se suzdrže od daljnjeg dijeljenja tih podatka. Naime, kao što su brojni mediji pozvali, širenje podataka o  identitetu maloljetnih počinitelja kaznenih djela i  žrtvi predstavlja kršenje zakonskih propisa; (Obiteljski zakon, Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u kaznenom postupku i ostali). Navedeni zakoni propisuju zaštitu djece i mladih, te mlađih punoljetnika.

Podržavamo sve medije koji pozivaju da se osobni podaci djece pod opravdanom sumnjom na počinjenje kaznenog djela ne objavljuju i ne dijele, jer direktno predstavljaju opasnost za otkrivanje identiteta djeteta žrtve! Širenjem takvih informacija i objavljivanjem osobnih obiteljskih priča, podataka i ostalih detalja, djecu izlažemo ponovljenom stresu i pritisku, čime nažalost ne umanjujemo nego povećavamo štetne posljedice za njihovo odrastanje. Takve objave primarno štete djeci, koja su na taj način ponovno izložena proživljenoj traumi.

Molimo nadležne institucije, da prije svega radi zaštite interesa djece i prevencije mogućih negativnih posljedica, povećanih rizika od nasilja i stigmatizacije, hitno poduzmu mjere iz svoje nadležnosti. Potpisnici ovog pisma podržavaju sve legalne građanske akcije, ali upozoravamo na ugrožavanje prava djece. Potičemo i sve sustave i organizacije koje se bave zaštitom djece žrtava nasilja na zajedničku suradnju u svrhu dobrobiti kako žrtava tako i počinitelja.

Kao društvo u cijelosti, moramo stajati iza poruke da se nasilje u bilo kojem obliku, prema djeci i prema bilo kome ne smije i neće tolerirati.

Hrvatska komora socijalnih radnika
Hrvatska udruga socijalnih radnika

0 321

X. konferencija socijalnih radnika pod nazivom „Drugi i drugačiji“ održana je u hotelu Sheraton, u Zagrebu od 9 do 11.listopada 2019.godine.

Skup je organiziran od strane Hrvatske udruge socijalnih radnika i Udruge socijalnih radnika Grada Zagreba i Zagrebačke županije pod pokroviteljstvom predsjednice RH gđe. Kolinde Grabar Kitarović, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Zagrebačke županije i  Grada Zagreba.

Ovogodišnja konferencija bila je posvećena temi različitosti kojih smo na individualnoj, društvenoj i globalnoj razini sve više svjesni. U posljednjih nekoliko godina Europa se suočava s intenzivnim migracijama stanovništva koje dolazi izvan njezinih granica, što dovodi temu različitosti u fokus politike, gospodarstva i općenito međuljudskih odnosa. Osim kulturoloških razlika koje su s migracijama postale izrazitije, sve više se počelo pridavati pažnje i drugim različitostima među ljudima kao što su nacionalna, etnička i vjerska pripadnost, dobne, spolne, rodne i reproduktivne različitosti, socioekonomske, različitosti, razlike u zdravstvenom statusu i druge. Različitosti navedenih manjinskih grupa ponekad kod većinske skupine mogu izazvati osjećaje straha od drugačijeg i nepoznatog, osjećaj nesigurnosti te kod nekih osjećaj netrpeljivosti. Upravo zato je o temi različitosti važno govoriti, raspravljati i učiti kako živjeti s njima.

Profesija socijalnog rada nije vrijednosno neutralna, već vrlo jasno promiče pravo na različitosti. Jedna od ključnih vrijednosti navedenih u Etičkom kodeksu socijalnih radnica i socijalnih radnika Republike Hrvatske je poštivanje individualnih i grupnih različitosti u načinu života i drugih obilježja različitih pojedinaca i grupa s kojima socijalni radnici/e rade. U skladu s tim su i druge vrijednosti profesije socijalnog rada poput poštivanja dostojanstva i vrijednosti svakog pojedinca, poštivanja načela samoodređenja i promicanja humanizma. U svakodnevnom profesionalnom radu socijalni radnici se susreću s izazovima koji su rezultat rada na rješavanju problema korisnika koji dijelom proizlaze iz njihove različitosti. Socijalni rad s tim problemima zahtijeva djelovanje na više razina, od rada s pojedincem, grupama, zajednicom i širim društvenim kontekstom.“

Stoga je konferencija imala za cilj ukazati na potrebe i prava „drugih i drugačijih“ i upozoriti na društvene trendove koji mijenjaju naše odnose i sustave vrijednosti radi čega takve osobe često puta postaju (ne)vidljive.

Konferencija je omogućila sudionicima razmjenu mišljenja, konstruktivne rasprave, primjere najbolje prakse socijalnog rada, pogled na praksu socijalnog rada iz perspektive korisnika i aktivniju ulogu svakog od nas, s ciljem postizanja pozitivnih promjena.

Prvoga dana Konferencije u Velikoj dvorani  plenarno predavanje održao je Tvrtko Barun na temu „ Suradnja vladinog i nevladinog sektora kao jedini učinkovit model integracije osoba s međunarodnom zaštitom“ te plenarna panel rasprava pod nazivom „Drugi i drugačiji“ iz perspektive različitih pomagačkih profesija na kojoj su sudjelovali: Štefica Karačić, Lora Vidović, Herman Vukušić, Nataša Jokić Begić i Đordana Barbarić.

Osim toga, tijekom Konferencije održana su 4 tematska Simpozija, prikaz zakonodavnih inicijativa za poboljšanje i unapređenje sustava socijalne skrbi i značaja profesije socijalnog rada te sigurnosti i budućnosti profesije „Kako drugačije?“,  25 izlaganja, 13 radionica, 9 poster prezentacija i 5 kratkometražnih filmova u okviru najvažnijih tematskih cjelina:

– Kulturni identiteti i kulturalna kompetentnost
– Diskriminacija, predrasude i stavovi prema drugima i drugačijima
– Praksa socijalnog rada koja uvažava različitosti
– Politike prema drugima i drugačijima

Na skupu je sudjelovalo oko 700 stručnjaka, prvenstveno socijalnih radnika, ali i psihologa, socijalnih pedagoga, edukacijskih rehabilitatora, pravnika i drugih stručnjaka zaposlenih u sustavu socijalne skrbi, zdravstvu, obrazovanju, pravosuđu, tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave, akademskoj zajednici, civilnim društvima, vjerskim organizacijama i drugim područjima socijalnog rada.

Na otvorenju Konferencije skupu su se obratili predsjednica RH gđa. Kolinda Grabar Kitarović, Ministrica za demografiju obitelj, mlade i socijalnu politiku izv.prof.dr.sc. Vesna Bedeković, predsjednica Saborskog odbora za zdravstvo i socijalnu politiku dr.sc. Ines Strenja, izaslanica gradonačelnika Grada Zagreba Marinka Bakula Anđelić, izaslanica predstojnika Studijskog centra socijalnog rada prof.dr.sc. Slavica Blažeka Kokorić, predsjednik Hrvatske komore socijalnih radnika Antun Ilijaš i predsjednica Hrvatske udruge socijalnih radnika gđa. Štefica Karačić.

Konferenciju su obogatili pjesmom i plesom  Klapa Maksimir iz Doma za starije i nemoćne osobe Maksimir i Folklorno društvo Romski san.

 KNJIGA SAŽETAKA

GALERIJA SLIKA

0 202

Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež, u Zagrebu će u suorganizaciji s Poliklinikom za zaštitu djece Grada Zagreba održati konferenciju u povodu 30.-te godišnjice Konvencije o pravima djeteta u Gradskoj vijećnici u Zagrebu, dana 8. studenog 2019. na temu: “Prava djece i što smo postigli od ratificiranja Konvencije o pravima djece u RH”.

Na Konferenciji će svjetski i domaći stručnjaci razmijeniti postignuća nakon donošenja Konvencije i njene ratifikacije u RH kao i viziju za unaprjeđenje rada na pravima djece.

Pozivamo Vas na konferenciju kako bi doprinijeli uvažavanju prava djece, ali i podržali nastojanja RH u ostvarenju i izvršavanju ratificirane Konvencije o pravima djece.

U prilogu dostavljamo program konferencije i molimo da nam potvrdite dolazak  do 30. listopada 2019. na mail: uszm@uszm.hr

Unaprijed se zahvaljujemo na dolasku na konferenciju kako biste pokazali da smo kao država spremni izvršavati ratificirane konvencije, kao i poštivati prava djece.

Uz poštovanje,

Predsjednica USZM
Dr.sc. Lana Petö Kujundžić
Ravnateljica Poliklinike
Dr. sc. Gordana Buljan Flander

PROGRAM

ČLANSTVO U  HUSR-u

Istarsku udrugu socijalnih radnika u Upravnom odboru Husr-a,  zastupa predsjednica Udruge.

Sjednicama Upravnog odbora Husr-a redovito smo prisustvovali te o njihovom sadržaju i novostima informirali Upravni odbor naše Udruge.

Platili smo članarinu za članstvo u Husr-u za 2018. u iznosu od 1222,00 kuna .U 2018. godini članarinu je platilo 55 članova naše udruge 48 zaposlenih socijalnih radnika i 7 umirovljenika.

UPRAVNI ODBOR

Održane su četiri sjednice Upravnog odbora Istarske Udruge.  Utvrđene su  inicijative za program rada udruge. Dogovorene su aktivnosti oko obilježavanja

Međunarodnog dana socijalnog rada  . Dogovarali smo inicijative za edukacije socijalnih radnika te za njihovu prijavu na Komoru socijalnih radnika.

Donijeli smo prijedloge za osobe koje smo kao udruga predložiti za godišnju povelju Husr-a  za 2018. godinu.  Povelja Husr-a dodijeljena je umirovljenoj socijalnoj  radnici Zorici Drandić dugogodišnjoj radnici i direktorici Centra za socijalnu skrb Pula i stručnoj suradnici u Upravnom odjelu za socijalnu skrb grada Pule. Organizirali smo odlazak u Zagreb kako bismo dali podršku našoj kolegici na svečanosti koja je bila organizirana u hotelu Sheraton.

UČEŠĆE NA STRUČNIM SKUPOVIMA, EDUKACIJE

Poduzeli smo čitav niz organizacijskih aktivnosti radi organizacije Konfrencije socijalnih radnika koja se održala u Puli u hotelu Park Plaza Histria u terminu od 18-20. 10. 2018 .a za koju smo mi kao regionalna udruga suorganizatori.

Bili smo članovi Organizacijskog odbora Konferencije koja je nosila naziv „Socijalni rad između politika i praksi“, predsjednica Vesna Grubišić-Juhas, tajnik Zlatko Bašlin i Doris Ivanković dok su svojim volonterskim radom uvelike pridonijeli kvaliteti Konferencije vrijedni volonteri Davorka Belošević, Blaženka Butorac, Sonja Ružić, Tina Načinović, Dina Bužleta, Andrea Peršin Horvat,  Vlasta Ereš, Loredana Macan, Ana Jurašin, i Marija Tokić.

Organizirali smo i vanjsku radionicu u Domu za odrasle osobe „Vila Marija“ pod nazivom „Iskustva pružatelja usluga u procesu deinstitucionalizacije i širenju mreže usluga u zajednici“. Aktivno su učestvovale naše kolegice Tina Načinović, Doris Ivanković, Edita Tavra, Gordana Helen Šišović te djelatnice Doma za starije osobe Buzet ,Sanja Rupena i Goranka Črnac. Od ostalih kolegica istaknuto predavanje imala je Ivana Vidulin iz Opće bolnice Pula.

U suradnji sa Gerontološkim centrom u Puli , 20.05. organizirali smo tribinu pod nazivom „Zlostavljanje starijih osoba“ koju je vodila prof. Silvija Rusac. Tribina je bodovana od strane Hrvatske komore socijalnih radnika.

OBILJEŽAVANJE AKCIJSKOG DANA SOCIJALNOG RADA

Povodom Međunarodnog dana socijalnog rada  21.03.2019.naša je Udruga  organizirala  stručni skup i druženje na području  grada Buzeta.

Grad Buzet ustupio nam je na korištenje veliku dvoranu Pučkog otvorenog učilišta „Augustin Vivoda“ te nam je dogradonačelnica grada prezentirala socijalni program Buzeta. Predavanje na temu“ Iskustva u procesu deinstitucionalizacije i širenju mreže socijalnih usluga u zajednici „prezentirala je Sanja Rupena zaposlenica, radna terapeutkinja u Domu za starije osobe Buzet. Prezentirala je njihova iskustva u pružanju usluga pomoći u kući na području Čićarije i rad dnevnog boravka u Lanišću. Predavanje je prijavljeno Hrvatskoj komori socijalnih radnika. Prisustvovalo je 64 socijalna radnika iz Istarske županije.

Nakon radnog dijela obišli smo stari grad Buzet uz stručno vodstvo, a nakon toga nastavili smo ugodno druženje u konobi „Volte“.

  • Udruga socijalnih radnika Dubrovnik organizirala je edukaciju na temu  “Gubici i podrška u procesu tugovanja” u Dubrovniku i to 9., 10., 11., listopada 2018.g. i 8.4.2019.g. Prva tri dana voditeljica edukacije bila je sc. Lidija Arambašić, psihologinja i profesorica na Filozofskom fakultetu, Odsjek za psihologiju, a četvrti dan doc.dr.sc. Bruna Profaca, klinička psihologinja sa Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba. Na edukaciji je sudjelovalo ukupno 12 članova Udruge socijalnih radnika Dubrovnik
  • Povodom Svjetskog dana socijalnog rada Udruga socijalnih radnika Dubrovnik u suradnji sa Domom za starije osobe Dubrovnik organizirala je predavanje prof. Zdravka Bazdana pod nazivom “Promicanje ljudskih prava i odnosa” koje se održalo 03.2019.g. u 16:00 u Domu za starije osobe Dubrovnik. Obilježavanje je bilo popraćeno lokalnim medijima, a predsjednica Udruge Katarina Svetac  i zamjenica predsjednice Iliana Stojanović sudjelovale su u radio emisiji u kojoj se razgovaralo o aktualnim temama u sustavu socijalne skrbi
  • Djelatnici sustava socijalne skrbi sa područja Grada Dubrovnika okupili su se 10.07.2019.g. ispred Centra za socijalnu skrb Dubrovnik u 12:10 u mirni prosvjed, a povodom tragičnog događaja u Đakovu
  • predsjednica Udruge Katarina Svetac i djelatnica Centra za socijalnu skrb Hrvojka Laušić Ramljak, soc.ped. bile su gošće na lokalnoj televiziji Libertas u emisiji „Na dnevnoj bazi“ u kojoj se razgovaralo o problemima unutar sustava socijalne skrbi na lokalnoj i državnoj razini.
  • U tijeku je provođenje projekta: „Kvaliteta života osoba s invaliditetom Grada Dubrovnika“. Cilj projekta je ispitati kvalitetu života osoba s invaliditetom na području grada Dubrovnika. Kvaliteta života odnosi se na socioekonomska obilježja, snalaženje u svakodnevnom životu i mobilnost, formalne i neformalne oblike socijalne podrške te subjektivne izvore snage. Utvrđivanjem kvalitete života OSI dobiva se uvid u stvarno stanje socioekonomskog statusa OSI što daje mogućnost pružanja pomoći na područjima gdje je utvrđena lošija kvaliteta života. Također, rezultati istraživanja ovoga projekta mogu poslužiti u kreiranju socijalne politike prema OSI kao i budućim istraživanjima

IX. Konferencija socijalnih radnika u Puli (17.-19. listopada 2018.), na kojoj su učestvovali članovi Udruge putem organizacija u kojima su zaposleni. HUSR dostavljeni su popisi članova Udruge kao i delegata za Skupštinu HUSR.

USRR u suradnji s CZSS Rijeka organizirala je piknik (11.10.2018.g.),  pokraj Klane u  „Domu Lisac“. Malo je bilo zainteresiranih, samo nekoliko socijalnih radnika.

Članovi Udruge sudjelovali su na 23. Jesenskom poslovnom sastanku Hrvatske mreže zdravih gradova u Crikvenici, od 26. do 27. listopada 2018.g.. Tema Poslovnog sastanka bila je „Implementacija strategije ulaganja u rani razvoj djece – povezivanje sustava zdravstva i socijalne skrbi. Radionica je bodovana od strane  HKSR.

USRR organizacijskom podrškom se uključila u obilježavanje Svjetskog dana Alzheimerove i Parkinsonove bolesti (zbog lošeg vremena održano 25.11.2018.g.), “ na riječkom lukobranu „Molo longo“, pod nazivom „Pokretom, pjesmom, plesom i ping-pongom protiv multiple skleroze, Parkinsonove i Alzheimerove bolesti“.

Skupština USRR i svečana večera (prosinac 2018.). Nakon održane godišnje Skupštine, članovi Udruge i prijatelji su se nastavili družiti u konobi Borik uz prigodno darivanje članova.

Članovi Udruge obilježili osamnaest godina pogibije kolege Jakova i upalili „Svjetlo za Jakova“ (14. prosinac 2018.).  O tome Novi list (15.12.2018.g.), objavio tekst i fotografiju u rubrici „Fokus“.

Udruga i zaposlenici CZSS Rijeka su dali podršku CZSS Zadar u povodu tragičnog događaja na Pagu i pridružili se akciji  Sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske naslovljenoj „Zaslužujemo više i bolje“. Novi list 9. ožujka 2019.g. objavio članak i fotografiju pod naslovom „Socijalni radnici opterećeni svim i svačim“, a 14.3.2019.g.  „La Voce del popolo“ pod naslovom „Non abbiamo la bacchetta magica“

Članovi Udruge su sudjelovali u obilježavanju Svjetskog dana socijalnog rada u Zagrebu, kojeg je organizirala  HUSR.

Svjetski dan socijalnog rada (19.ožujak 2019.), u USRR obilježen je radionicom za članove udruge koja se održala u Obiteljskom centru Rijeka (22.ožujka 2019.g.). Radionica  „Ja i moj stil“ bodovana je od strane Hrvatske komore socijalnih radnika.

Na  Regionalnom simpoziju u Varaždinu povodom obilježavanja Svjetskog dana socijalnog rada na temu „Promicanje važnosti ljudskih odnosa“ (ožujak 2019), članica USRR sudjelovala uz plaćenu  kotizaciju.

Članica USRR održala više predavanja s radionicom koje su bodovane od strane Hrvatske komore socijalnih radnika i drugih komora.

  1. Stručno predavanje s radionicom NLP u CZSS Rijeka, Podružnica Obiteljski centar (lipanj 2019.), radionica za članove Udruge socijalnih radnika
  2. Stručno predavanje s radionicom NLP u Domu za starije osobe Volosko za djelatnike Doma (lipanj 2019.)
  3. Stručno predavanje s radionicom NLP u Domu za starije osobe Mali Kartec, Krk za djelatnike Doma (lipanj 2019.)
  4. Stručno predavanje s radionicom NLP u Dječjem domu Ivana Brlić Mažuranić u Lovranu za djelatnike Doma (lipanj 2019.)
  5. Stručno predavanje s radionicom NLP u Dječjem domu Ivana Brlić Mažuranić u Rijeci za djelatnike Doma (lipanj 2019.)

USRR sudjelovala u obilježavanju Međunarodnog dana starijih osoba(1.10.2019.g.), uz KBC Rijeka, NZZJZ PGŽ, Dom starijih Kantrida, Filozofski fakultet Rijeka, Matica umirovljenika i Riječki sportski savez.