Srijeda, Siječanj 20, 2021
Naslovnica Authors Članci od zkerkez

zkerkez

395 ČLANCI 0 KOMENTARI

0 22

Hrvatska udruga socijalnih radnika uz financijsku podršku Grada Zagreba – Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, organizirati će edukaciju stručnih radnika.

Polazeći od činjenice da danas u Europi ljudi žive i ostaju zdravi duže nego li ikada prije, suvremeno društvo je suočeno s novim izazovom odgovaranja na potrebe sve većeg broja osoba starije životne dobi. Profesija socijalnog rada od samih svojih začetaka okrenuta je skrbi za starije osobe, a suvremeni društveni procesi i demografsko starenje postavili su pred profesionalnu zajednicu  iznalaženje novih pristupa u radu s osobama starije životne dobi.

Sve češće se ističe da modernizacija društva razvija individualističke vrijednosti koje smanjuju povezanost naraštaja i povećavaju ravnodušnost mladih za starije generacije.

Brojne studije ukazuju na važnost socijalnih veza s aspekta zaštite mentalnog zdravlja (izbjegavanje, izoliranosti, stresa, depresije i osjećaja obeshrabrenosti) prevencije marginalizacije te osiguranja socijalne podrške. Stoga je važno jačati međugeneracijsku solidarnost te povećati uključenost osoba mlađe životne dobi u život starijih osoba.

Program je zamišljen kroz nekoliko etapa: Edukacija stručnjaka, 3 tematske edukacije: Osnaživanje stručnjaka u području međugeneracijske komunikacije, Što znamo jedni o drugima: međusektorska suradnja, Mladost-starost: izazov ili poticaj.

Izrada edukativne slikovnice (bonton ponašanja)- Smanjivanje stereotipa i predrasuda o osobama starije životne dobi, jačanje kompetencija djece za druženje s osobama starije životne dobi i smanjivanje prepreka.

Radionica Eko-otisak-jedna radionica u suradnji sa ustanovama i udrugama koje brinu o ekologiji i okolišu.

Projekt je inovativan po tome što će se u njegovu provedbu uključiti osim stručnih radnika zaposlenih u Domovima za starije i nemoćne osobe i vrtići i škole gdje će slikovnica biti distribuirana i na taj način će se djelovati na predrasude i stereotipe o starijim osobama i smanjivanje međugeneracijskog jaza.

 Voditelj projekta: dipl.soc.radnica Štefica Karačić,Izvoditelji projekta su : Melanija Paradi, Marina Zupančić, Krešo Tomljenović,  Jasminka Jelčić

Izravni korisnici: stručni radnici zaposleni u domovima za starije i nemoćne osobe Grada Zagreba – socijalni radnici, radni terapeuti, medicinske sestre, fizioterapeuti, djeca iz vrtića i osnovne škole, osobe starije životne dobi smještene u Dom za starije i nemoćne osobe Centar

Neizravni korisnici: korisnici domova za starije i nemoćne osobe na području Grada Zagreba, obitelji starijih i nemoćnih osoba, Grad Zagreb, MRMS…Sudjelovanje na edukaciji će biti bodovano za prisutne stručne radnike. Za sva dodatna pitanja možete nam se obratiti putem maila: husr@husr.hr

 

 

0 23

Hrvatska udruga socijalnih radnika uz financijsku podršku Grada Zagreba – Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, organizirati će edukaciju za stručne radnike.

Voditelj/izvoditelj projekta: Doc.dr.sc. Marijana Kletečki Radović, socijalna radnica

Projekt je namijenjen stručnjacima (socijalnim radnicima i drugima) koji se neposredno bave psihosocijalnim radom u području zaštite prava i interesa osoba s problemima mentalnog zdravlja i koji su zainteresirani produbiti i unaprijediti svoja znanja i vještine u radu s ovom specifičnom skupinom korisnika. Edukacija bi imala za svrhu podizanje razine profesionalnih kompetencija socijalnih radnika i drugih stručnjaka u radu s osobama sa psihosocijalnim teškoćama. Edukacija bi bila usmjerena  na usvajanje koncepta/pristupa oporavka, procesa osnaživanja korisnika i povećanje njihove socijalne uključenosti.

Cilj edukacije bio bi usvajanje novih znanja i vještina (tehnika vođenja korisnika kroz planiranje procesa oporavka) vezanih uz pristupe socijalnog rada u području oporavka, osnaživanja i socijalnog uključivanja korisnika. Znanja i vještine prezentirane i uvježbavane na radionici bile bi utemeljene na socijalnoj procjeni i principima metode vođenja slučaja što predstavlja novi izazov u radu za socijalne radnike koji takvu edukaciju nisu imali ili prošli kroz nju, bile bi utemeljene na socijalnoj procjeni i principima metode vođenja slučaja što predstavlja novi izazov u radu za socijalne radnike koji takvu edukaciju nisu imali ili prošli kroz nju.

Projekt, odnosno edukacija bi se provodila putem radioničkog tipa rada. Radionica kao model rada, podrazumijeva sudjelovanje manjeg broja sudionika (maksimalno 10 sudionika) kojom se osigurava osobna uključenost svih članova radionice u usvajanju specifičnih znanja i vještina o socijalnom radu i modelu oporavka u području psihosocijalnog rada s osobama koje imaju probleme mentalnog zdravlja.

Nastavno na trenutnu epidemiološku situaciju postoji mogućnost i održavanja online edukacija , ako nam prilike ne budu dozvoljavale drugačije.

Sudionici će tijekom dvodnevne radionice biti upoznati s pristupom oporavka, modelom prakse osnaživanja i metodama koje je moguće primjenjivati u radu s korisnicima koji imaju poteškoće mentalnog zdravlja te će imati prilike u malim grupama uvježbavati nove metode i pristupe u radu. Stručnjaci su iz područja socijalne skrbi .

Sudjelovanje na edukaciji će biti bodovano za prisutne stručne radnike.

Za sva dodatna pitanja možete nam se obratiti putem maila: husr@husr.hr.

0 33

Hrvatska udruga socijalnih radnika uz financijsku podršku Grada Zagreba – Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, organizira edukaciju  za stručnih radnike zaposlene u Domu za starije osobe Centar i u Domu za starije osobe Sv. Josip.

Voditelj projekta: Štefica Karačić, dipl.soc.radnica

Izvoditelj projekta: prof. Zdenka Pantić, Geštalt i obiteljska terapeutkinja, supervizorica u psihosocijalnom radu i organizacijskom razvoju

Projektom se osigurava psihosocijalna timska supervizija za 8-10 zaposlenika dva doma za starije osobe Grada Zagreba. Planirano je održavanje 10 susreta za jednu supervizijsku grupu pod vodstvom stručnog supervizora. Cilj projekta je unaprijediti ponašanja stručnih radnika u njihovim profesionalnim ulogama, pružiti im podrška u izazovnim i zahtjevnim profesionalnim situacijama. Zbog trenutne epidemiološke situacije postoji mogućnost i online edukacija/susreta.

Stručne poslove u domovima za starije osobe obavljaju socijalni radnici, radni terapeuti, medicinske sestre i fizioterapeuti. U zadnjih nekoliko godina uočen je trend porasta teže pokretnih i nepokretnih osoba što zahtijeva i drugačiju organizaciju rada.

Socijalnim radnicima su potrebna nova znanja i vještine u području prevencije profesionalnog stresa na radnom mjestu, obzirom se suočavaju sa smrću korisnika, teško suradljivim obiteljima i drugim zahtjevnim situacijama. (Rusac, 2011.).

Sudjelovanje na edukaciji će biti bodovano za prisutne stručne radnike.

Za sva dodatna pitanja možete nam se obratiti putem maila: husr@husr.hr.

 

0 96

Poštovane  kolegice i kolege,

U suradnji s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike pozivamo sve stručnjake koji su u mogućnosti da se jave za rad na terenu kao članovi mobilnog tima kako bi stradalima na području Banovine osigurali adekvatnu pomoć u kriznoj situaciji.

Ukoliko ste zainteresirani  možete se javiti tajnici Hrvatske udruge socijalnih radnika Mariji Biočić na mail: husr@husr.hr  ili na mob: 098 229 167 s vašim osobnim podacima i kontakt brojem ili adresom, odnosno ustanovom u kojoj ste zaposleni ili organizacijom u kojoj djelujete.

Organizaciju rada u mobilnom timu regulira i provodi resorno ministarstvo.

Predsjednica HUSR-a
Štefica Karačić

0 31

Poštovane kolegice i kolege,

Ispred Saveza socijalnih radnika Federacije Bosne i Hercegovine izražavam suosjećanje i u upućujem podršku svim građanima Republike Hrvatske.  Uz veliku empatijom posmatramo slike koje dolaze Petrinje i drugih gradova Hrvatske. Svakako ako na bilo koji način možemo pomoći stojimo Vam na raspolaganju.

dr. sc. Mirnes Telalović,
Predsjednik Saveza socijlanih radnika FBiH

0 37

Povjerenstvo za dodjelu nagrada Hrvatske udruge socijalnih radnika raspisuje Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada HUSR-a za 2020. godinu.

Temeljem čl.2. Pravilnika o dodjeli nagrada HUSR-a zaprimati će se prijave za:

 1. Godišnju nagradu Jakov Kudrić
 2. Plaketu HUSR-a 

Godišnja nagrada Jakov Kudrić dodjeliti će se u tri kategorije, i to:

 1. socijalnom radniku/ci koji/a je svojim stručnim i/ili znanstvenim radom osobito doprinio/la ili doprinosi razvoju i afirmaciji profesije socijalnog rada
 2. ustanovi socijalne skrbi koja se istaknula kvalitetom socijalnih usluga ili inovativnošću svojih programa u interesu korisnika
 3. udruzi civilnog društva koja se istaknula kvalitetom socijalnih usluga ili inovativnošću svojih programa u interesu korisnika

Za Godišnju nagradu Jakov Kudrić kandidirati se mogu  socijalni radnici, ustanove socijalne skrbi ili udruge civilnog društva.

Prijave za Godišnju nagradu podnose se Povjerenstvu za dodjelu nagrada HUSR-a. 

Plaketa HUSR-a dodijeliti će se na prijedlog Upravnog odbora regionalnih udruga socijalnim radnicima, ustanovama socijalne skrbi, udrugama civilnog društva, jedinicama lokalne/područne ili regionalne samouprave čiji je rad prepoznat kao opće dobro i od posebnog značaja, a njihovo djelovanje doprinosi razvoju i afirmaciji profesije socijalnog rada.

Prijave  za  Plaketu HUSR-a podnose se regionalnim  udrugama. Upravni  odbor regionalne udruge  predlaže  svoje kandidate  za dodjelu Plakete HUSR-a Povjerenstvu za dodjelu  nagrada HUSR-a.

Svaka regionalna udruga  može  kandidirati do 3  fizičke osobe i 3  pravne osobe, između kojih će biti izabrana 1 fizička i 1 pravna osoba za dodjelu Plakete HUSR-a.

Kriteriji za dodjelu Godišnje nagrade i Plakete HUSR-a su:

 • iznimni rezultati u teorijskom i/ili praktičnom radu na pojedinom području djelovanja;
 • objavljena, prikazana, izložena, izvedena ili na drugi način prezentirana i nagrađivana ostvarenja;
 • uživanje ugleda uzornog stručnjaka i djelatnika, ustanove, udruge ili jedinice regionalne/lokalne samouprave.

Nagrade će se dodijeliti ako dostignuća udovoljavaju stručnim, etičkim i drugim standardima struke, ako proizlaze iz profesionalnih obveza te dodatnog rada i zalaganja.

Prijedlog za dodjelu nagrada HUSR-a mogu podnijeti pojedinci, regionalne udruge, ustanove socijalne skrbi, udruge civilnog društva, jedinice lokalne/područne ili regionalne samouprave.

Prijedlog za dodjelu nagrada mora sadržavati:

 • Uz dopis s prijedlogom i obrazloženjem za kandidata:
  • Životopis (uključuje podatke o školovanju, stručnoj spremi, zaposlenju)
  • Pisane materijale o napredovanju u struci i uspjesima na radnom mjestu
  • Dokaz o znanstvenom i stručnom doprinosu (radovi, publikacije)
  • Preporuke i mišljenja relevantna za dodjelu nagrade.
 • Uz dopis s prijedlogom i obrazloženjem za kandidaturu ustanove socijalne skrbi, udruge civilnog društva, jedinice lokalne/područne ili regionalne samouprave:
  • Radnu biografiju
  • Pisane materijale i dokaze o postignutim uspjesima, kvaliteti socijalnih usluga i realizaciji inovativnih programa ciljanih interesima korisnika
  • Preporuke i mišljenja relevantna za dodjelu nagrade.

Nepotpuni prijedlozi i prijedlozi podneseni nakon isteka roka neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijedloga je do 31. siječnja 2021. godine.

Članovi regionalnih udruga socijalnih radnika svoje prijedloge za Plaketu HUSR-a  podnose svojoj matičnoj udruzi, a prijedloge za Godišnju nagradu Jakov Kudrić podnose direktno Povjerenstvu za dodjelu nagrada  HUSR-a.

Regionalne  udruge socijalnih radnika, te druge fizičke i pravne osobe prijedloge podnose Povjerenstvu za dodjelu nagradaHrvatska udruga socijalnih radnika, Draškovićeva 27, 10000 Zagreb u zatvorenoj omotnici s napomenom „PRIJEDLOG ZA DODJELU NAGRADA HUSR-a – NE OTVARAJ“.

KRITERIJI
PRAVILNIK

 

 

0 31

Poštovane i poštovani,

U Ministarstvu pravosuđa i uprave osniva se Radna grupa za izradu Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama. Cilj predmetnog Zakona je usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije, Direktivom (EU) 2019/1024 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o otvorenim podatcima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (preinaka), te otklanjanje u praksi uočenih nedostataka u primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama.

Molimo sve zainteresirane organizacije civilnoga društva koje se bave pristupom informacijama I transparentnošću da putem obrasca dostupnog na mrežnoj stranici Ureda za udruge  [1]dostave prijedloge kandidata za članove Radne grupe za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Rok za dostavu kandidatura je ponedjeljak, 28. prosinca 2020.

Prijedlozi se dostavljaju direktno Uredu za udruge na elektroničku adresu: savjet@udruge.vlada.hr ili članovima Savjeta za razvoj civilnoga društva – predstavnicima udruga prema području djelovanja, a popis članova s elektroničkim adresama dostupan je na mrežnoj stranici Ureda za udruge.

S poštovanjem,

Milana Romić, prof.
Savjetnica u Vladi i Vladinom uredu
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
Odjel za strateško planiranje, programiranje i informiranje
Opatička 4, 10 000 Zagreb
mob. 099 604 8109

0 52

Poštovani,

pozivamo Vas na godišnju sjednicu Skupštine Hrvatske udruge socijalnih radnika koja će se održati dana 17.12.2020. godine u 11.00-13.00 sati, online, putem Microsoft Teams platforme i predlažemo sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Otvaranje Skupštine
 2. Izbor Radnog predsjedništva, zapisničara, ovjerovitelja zapisnika i verifikacijskog povjerenstva
 3. Izvještaj Verifikacijskog  povjerenstva / utvrđivanje kvoruma Skupštine
 4. Usvajanje predloženog dnevnog reda
 5. Izvješće o radu HUSR-a u proteklom razdoblju (predsjednica HUSR-a)
 6. Financijsko izvješće HUSR-a u proteklom razdoblju (tajnica HUSR-a)
 7. Izvješće Nadzornog odbora HUSR-a (predsjednica Nadzornog odbora)
 8. Izvješće Etičkog povjerenstva (predsjednica povjerenstva)
 9. Izvješća regionalnih udruga o aktivnostima u proteklom razdoblju
 10. Rasprava i usvajanje  izvješća
 11. Plan rada HUSR-a u narednom razdoblju
 12. Financijski plan HUSR-a za 2021. godinu
 13. Rasprava i usvajanje plana rada i financijskog plana HUSR-a
 14. Uručenje nagrada Hrvatske udruge socijalnih radnika
 15. Donošenje odluke o dodjeli  počasne nagrade Tatjana Marinić
 16. Razno
 17. Zatvaranje Skupštine

Poziv na dostavljene e-mail adrese sa materijalima će biti poslan 16.12.2020., kako bi kolege 17.12. u dogovoreno vrijeme putem linka mogli pristupiti online Skupštini.

Predsjednica HUSR-a
Štefica Karačić, dipl socijalna radnica

0 46

Jakov KudrićDana 14. prosinca 2020 godine navršava se 20 godina od tragične smrti JAKOVA KUDRIĆA, socijalnog radnika koji je ubijen na svome radnom mjestu u Centru za socijalnu skrb Split.

Ovaj strašan događaj trajno je obilježio profesiju socijalnog rada u našoj zemlji.

Sa željom da se ovako nešto više nikada ne dogodi pozivamo socijalne radnice i socijalne radnike da se na godišnjicu smrti s posebnim poštovanjem i pijetetom prisjete našeg kolege Jakova.

Predsjednica HUSR-a
Štefica Karačić, dipl. socijalna radnica”

 

 

0 66

Poštovane kolegice i kolege,

zadovoljstvo nam je pozvati vas na Godišnju konferenciju o ljudskim pravima Kuće ljudskih prava Zagreb. Ovogodišnja konferencija održat će se online, u dva dijela.

Prvi dio konferencije je tribina “Utjecaj epidemije COVID-19 na ljudska prava u Hrvatskoj” koja će se održati u sklopu Human Rights Film Festivala u srijedu, 9. prosinca u 13 sati na kojoj će biti riječ o utjecaju epidemije na ljudska prava pacijenata i pristup zdravstvenoj zaštiti, prava osoba s invaliditetom i starijih osoba, prava radnika/ca u sektoru njege, kao i utjecaju epidemije na stanje u obrazovanju te mogućim rješenjima koja se temelje na ljudskim pravima i zaštiti ranjivih društvenih skupina.

Molimo vas da nam zaključno s ponedjeljkom, 7. prosincem potvrdite vaše sudjelovanje, odnosno sudjelovanje predstavnika/ce vaše institucije/organizacije na e-mail adresu: prijave@kucaljudskihprava.hr, ili da se registrirate ovdje, kako bi vam mogli podijeliti poveznicu i upute za sudjelovanje na tribini.

Drugi dio Godišnje konferencije o ljudskim pravima održat će se u četvrtak, 17. prosinca u 11 sati, gdje ćemo predstaviti izvještaj o financiranju organizacija civilnog društva u Hrvatskoj i otvoriti panel raspravu “Pristup financiranju za organizacije civilnog društva”. U središtu rasprave bit će iskustva, problemi i izazovi u pristupu sredstvima za aktivnosti udruga, s naglaskom na financiranje iz državnog proračuna, Programa EU i Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Za sudjelovanje u panel raspravi “Pristup financiranju za organizacije civilnog društva” molimo da se također prijavite na prijave@kucaljudskihprava.hr, ili da se registrirate ovdjezaključno s petkom, 11. prosincem.

Više informacija o panelima nalazi se u pozivu u prilogu. Zahvaljujemo se na pažnji te se nadamo vašem odazivu, a za sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju.

Srdačno,

Tina Đaković, organizacijska koordinatorica

POZIVNICA